Titel Auteur Beschrijving
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant / Deel 2 van Autenboer E. Dr Schutterijen (gilden); Noord-Brabant 1300-1800; geschiedenis (Voorrechten en plichten; Kledij; Wapenbezit; Het schieten; Vieringen en vergaderingen; Financien; Interne gedragsverplichtingen; Contacten met andere gilden)
De schutterswedstijden der Brabantse gilden 1300-1600 Van Autenboer E. Dr Schutterijen: schutterswedstrijden (inrichters, reglementen, deelnemers, prijzen, bijhorende activiteiten m.b.t. voet- en kruisboog; handboog; kolveniers)
De schuttersgilden in de Antwerpse Kempen Van Autenboer E. + Vansummeren Schuttersgilden in Antwerpse Kempen
De schuttersgilden in de Antwerpse Kempen Van Autenboer E. Schuttersgilden in Antwerpse Kempen
50 jaar Hoge Gildenraad Kempen (1952-2002) Van Autenboer E. Schuttersgilden: Hoge Gildenraad der Kempen (Overzicht 1952-2002)
Jan Lodewijk Lavrijsen 1853-1902 van Autenboer E. Arendonk: Lavrijsen Jan Lodewijk, dichter
Onze eeeuwenoude schuttersgilden Van Autenboer E. Kasterlee: schuttersgilden
Kempische schuttersgilden Van Autenboer E Dr Schutterijen: kolveniersgilden in de Kempen (o.a. Retie op pag. 54)
België in oude postkaarten (1830-1930) Uytterhoeven Henri België: prentkaarten 1830-1930
Hoe koman wij aan onze namen Uitman G.F. Naamkunde: familie- ; voornamen
Het kamp van den sluipenden dood Trido Victor Breendonk: kamp wereldoorlog II
Gildetradities Top Stefan e.a. Gildeleven in Kempen (o.a. Retie)
Op verhaal komen Top Stefaan Sagen (Provincie Antwerpen / Retie: Niet kunnen boteren - nr. 86; Teer de tovenaar van Retie - nr. 240 / Schoonbroek: nr. 86 - bron Julia V.)
Het kindeken Jezus in Vlaanderen Timmermans Felix Roman: kertsverhaal
De Kempen in 20 dagen – Dag 15 Thijs Willy e.a. Kempen: kunstenaars Smits en Baksteen; beeldende kunst; geschiedenis 1900-1914,
het bekende onbekende ambacht Koperslaan Theo Alofs geschiedenis van hert ambacht, gereedschap, werken met metalen, werkstukken en opdrachten, verhalen
Mon Van Genechten Swerts Lorry Van Genchten Edmond (1903-1974): levensschets
Koning Boudewijn Suenens L. J. Kardinaal Koninf Boudewijn: levensgeschiedenis
Ik weet nog hoe het was Struye Johan (tekst) Vlaanderen: dorpsbeelden (o.a. Westerlo, Berlaar, Doel, Sint-Amands, Averbode, Hoegaarden, enz...) - Landelijk leven en dorpsgemeenschap
Kerken van heren en boeren Strijbos Herman Kwartier Kempenland (hoofdzakelijk Nederland): bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken: materiaalgebruik, bouwvormen, torens; en beschrijving van kerkjes van o.a. Bergeyk, Bladel, Borkel, Casteren, Dommelen, Eersel, Duizel, Hapert, Lage Mierde, Reusel, Lommel, enz...
Van Nar tot Patiënt Stokman René Psychiatrie (geschiedenis; behandelingsmethoden, gestichten, gezondheidszorg)
Liefde in actie Stockman René Kloosterleven: Broeders van Liefde (geschiedenis; activiteiten; internationale congregatie: missies; grote figuren)
De parochie Zammel in vijf eeuwen Stijnen Mark Geel: parochie Zammel (ca. 1500-1914)
Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980) Stessens Liesbeth Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Oorlogsperikelen in Turnhout Stessens Christophe Wereldoorlog 2: Turnhout tijdens de oorlog
Servaas Daems en zijn letterkundige werken Sterkens Remi Dr. Servaas Daems (° 1838 in Noorderwijk - + 1903): Kempisch letterkundige, pater in Tongerloo; overzciht prozawerk,dichtwerken,
De koningen der Belgen Stengers Jean België / Koninklijke macht
Op Velo Bristol stein geys rudy nuyts Het verhaal van het molse fietsmerk en zijn renners _x000d_ - van eerste rijwiel tot rijwielfabriek_x000d_ - wielerleven in mol en omstreken_x000d_ - portretten van bristolrenners, waaronder van retie_x000d_ - alois luyten_x000d_ - frans pauwels_x000d_ - karel feyen
Retiese koppen Stapperts Paul en René Retie: Kranske Retiese priesters; Priesters (levensschetsen); zusters, religieuzen
De wouwer Stappaerts René Retie: evolutie van een Kempens dorp Items: Van dorp tot gemeente; De oorlog 1940-1945; Landbouw en veeteelt; Onderwijs, Cultuur en sport; Kerk en religie; Varia; Bijlagen
De lozie Stappaerts René Retie: uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 1930 Items: Retie voor 1920; Kinderjaren; Jeugdjaren; Kostwinning en beroepen; Godsdienstig leven; Vrije tijd en verenigingen; Laatste levensjaren
Juul Kabas Stappaerts Paul Retie: biografie Julien Deckx (Juul Kabas)
Juul Kabas Stappaerts Paul Retie: Juul Kabas / biografie
Leven en werk van Priester-dichter Jozef De Voght Stans Emiel e.a. De Voght Jozef: leven en werk (licentiaatsverhandeling 1964 - Leuven)
Steden en landschappen – de kempen Stan Leurs de kempen van schilders en schrijvers, heden en morgen_x000d_ aardrijkskunde der kempen _x000d_ politieke en economische geschiedenis_x000d_ stede- en dorpsaanleg, woning- en hoevebouw_x000d_ de abdijen_x000d_ oude kunst
sint-agnetendal 300 jaar klooster 1717-2017 staf lasters - jef van steenbe inkijkk in het klooster, haar verschillende zusterhuizen en de onderwijsinstellingen die ze beheerden
De vergelijkingen in het Turnhouts dialect Stabel Leo Turnhout: dialecten
De vergelijkingen in het Turnhouts dialect Stabel Leo Turnhout: dialecten
Koningin Astrid Sparre Anna Koningin Astrid: levensgeschiedenis (door vriendin geschreven)
Gildeleven in de Kempen Spaey Frans Schuttersgilden: Sint-Barbaragilde Moll
Jozef De Voght Sourie Louis Retiese auteurs / Bio-Bibliografie, interviews,...
Jozef De Voght Sourie Louis Retie: Jozef De Voght (biografie)
Machtige Schelde, gegroet ! Sneyers Karel en Vermeiren L. Retiese auteurs / Jeugdverhaal - schoolboek - de loop van de schelde gevolgd door enkele kinderen op enn jacht
Nonni, de roem van Akureyri Sneyers K. Retiese auteurs / Jeugdverhaal over ijsland en ene Nonni Svensson geboren te Akureyri, als leraar en missionaris
De Kapellekens van Retie Sneyers Jozef; Keersmaekers Au Retie: kapellekens; Retiese auteurs
De kapellekens van Retie Sneyers Jozef Keersmaekers Aug Retie: beschrijving kapellekens O L Vrouw
Retiese molens, vroeger en nu Sneyers Jozef (tekst)
Het koordoksaal Sneyers Edward Retie: het koordoksaal (afgebroken in 1716)
Het aloude St Sebastiaansgild te Retie Sneyers Edward Retie: St Sebastiaansgilde
Augustinus Hendrickx van Retie Sneyers Edward Retie: Augustinus Hendrickx (° 1667)