De parochie Zammel in vijf eeuwen

Titel De parochie Zammel in vijf eeuwen
Auteur Stijnen Mark
Uitgever Parochie Zammel
Plaats Geel
Datum 1986
Beschrijving Geel: parochie Zammel (ca. 1500-1914)