Titel Auteur Beschrijving
Heemkundige kring De Vlierbes – Beerse en Vlimmeren Jaarverslag 42ste werkjaar 2019-2020, Jan Nagels 100, Kwartierstaat van Jan Nagels en Miek Lenaerts, 50 jaar Buitengewoon Onderwijs in Beerse, De bevrijding van Beerse in september 1944, 125 jaar Landelijke Gilde in Beerse, En toen verdween de kiosk in het straatbeeld, Van grafheuvel naar grafkamer:het Merovingse grasveld van van Beerse-Krommenhof, De toren van de Sint-Lambertuskerk in Beerse, Gescheidenis van de Sint-Lambertuskerk van Beerse, Vier maanden gevangenis voor de pastoor Vandepeol in 1944,Marinus in de steenfabriek, Van de Spaanse griep tot Covid-19
Taxandria – Jaarboek ven de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen – 2017 – LXXXIX Jaarverslag 2017, Over hinderlijke inrichtingen en patentplichtigen. Het gemeentearchief als rijke bron voor lokale bedrijfsgeschiedenis, Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Bloemenmaatschappij Dodonaea in Turnhout, Het achtste schoolldistricht van 1815 tot 1830, De eerste onder zijn gelijken, Studieloopbanen in Latijnse scholen in de Kempen, Remy Cornelissen ( 1913-1990) portret van een kunstenaar, De 'Buesse gilde' Sint- Antonius uit Meer
Taxandria – Jaarboek ven de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen – 2019 XCI Jaarverslag 2019, Het 'Hof Ter Loo in Kasterlee grondig bekeken, Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout deel 2: 1826-1830,Een vreemdeling genaamd Brébart: over de eerste burgerlijke begrafenis in Turnhout (1883), Het. Kempense gedeelte ven het vijfde schooldistrict (arrondissement Mechelen) van 1815 tot 1830, Het beeld ven Onze-Lieve-Vrouw ven Scherpenheuvel ( ca 1610) in de priorij ven de Zusters van het h. Graf te Tongerloo, Utrechts kerkelijk bezit in het hertogdom Brabant . Het goed Westero-Olen circa 1000-1620, De 'paus' Taxandria. een bijdrage over de discussie over de rol van de bisschop van Luik en de bisschop van Utrecht in Taxandria in de periode circa 1000-1150, In Memoriam voor Harry De Kok
Taxandria – Jaarboek ven de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen – 2018 XC Jaarverslag 2018, De stedelijke financiën en belastingen (1825-1950)- cijfers met een verhaal, Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout, deel 1 ( 1820-1826), Op zoek naar het Kamp bij Ravels, De Eerste Wereldoorlog op het Sint Victorinstituut in Turnhout, De Broederschap van Sint-Christophorus in Turnhout - een chronologisch overzicht, Het neusken van Turnhout - de brandende scheper en Hendrik Conscience, De Kempense schooldistricten in het arrondisement Antwerpen van 1815 tot 1830, Recensie: Eline Van Onacker : Village Elites and Social Structures in the Late Mediaval Campine Region,
Jaarboek Taxandria 2016 (LXXXVIII) Een terugblik op de 50 Kempische congressen van het centrum voor de Studie van het Land en het Volk van de Kempen (1966-2015), Ondernemersmacht en arbeiderskracht i een industrialiserende gemeenschap, Lessius of de Kempense geest van het kapitalisme, Francken en zonen. Artistieke en sociale en economische aspecten van een Kempische schildersdynastie en hun ateliers rond 1600, Jozef Simons en de eerste Wereldoorlog, Een beknopte geschiedenis van 'Maatschappij Orpheus Turnhout (1857 - 2014), Studeren in 'Hoogstraten' in het begin van de 19de eeuw. Een voorbeeld August Van Cauwelaert, het verhaal van Maria Beirens: een getuigenis van een Kempische zuster die in Heverlee ondergedoken Joodse kinderen hielp, De plaatsnaam Turnhout en andere namen met -hout,
Groot-Kastelse volkskalender 2020 heemkundige kring Kasterlee-LIchtaart-Tielen Kroniek 2019, Jaarverslag heemkundige kring, 50 jaar Samana, brand in Lichtaart, 130 jaar De Witte Duif - Tielen, Villa Elzea, 80 jaar KLJ Tielen, Flakstelling Grote Heide
Groot-Kastelse volkskalender 2019 Kroniek 2018, 't Bergske in Kasterlee, brand in Lichtaart, de dorpsschool in Tielen, Pier van Mager-Hal in Tielen vetgemest, Romeinen in Kasterlee
Groot-Kastelse volkskalender 2018 110-jarig bestaan landelijke gilde Tielen, de dorpsschool in Tielen - bij zuster Simplicana, Kroniek 2017 (mensen van bij ons - in memoriam - jubilarissen - oudste inwoners - dorpsgenote schrijven),markante huizen en hun bewoners in onze gemeente "Torenhof" of het kasteel van de notaris, oud-strijder 1914-1918- Franciscus "Sus" Stessens, trouwen voor en na 1950 ( van sober naar rijkelijk )
Richtlijnen voor de Heropbouw der Geteisterde Hoeven J. Verwaest ( landbouwkundig ingenieur richtlijnen voor heropbouw van vernielde hoeven na WO II - theorie en plannen
Gids Hoogstraten J. Lauwerys
Geel, van gisteren tot morgen Willy Bijl, e.a. Geschiedenis, Natuur en mens, Economie, Mens en maatschappij, De H. Dimpna en de Geelse gezinsverpleging, Bestuurlijke personalia
Geschiedenis van het gehucht Achterbos F. Coomans, P. Vos, e.a. Geschiedenis van het gehucht Achterbos t.g.v. Eeuwfeest van de parochie Ste - Apollonia
Molse Tijdingen 2019 – 27 Paul Vos, e.a Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Retiese doodsbeeldekes 1839-2017 Van bidden naar aandenken Paul Stappaerts Doodsbeeldjes: evolutie van bidden naar aandenken
Ik druk u van verre de hand Willy Thijs Oorlog 1914-1918, Jan Gevers, Karel Oostvogels
Turnhout en de Kempen Kanunnik J. E. Jansen O. Prem Turnhout, Kempen, geschiedenis
Miscellanea kan. J.E. Jansen – deel III Boerenkrijg J.E. Jansen Pieter Corbeels - de volksopstand van het jaar VII (1978) of de boerenkrijg in de Antwerpse Kempen - documenten uit het stadsarchief van Turnhout over de besloten tijd van de franse jaren ( 1798)
De Vlierbes (jaargang XLI) HK Vlimmeren Beerse Jaarverslag, Kappers en kapsters in Beerse en Vlimmeren, kroniek van 30 jaar toneelgroep 't Staltheater, platina voor paul Marynissen en Gaby de Boeck, 50 jaar ker Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende bijstand op den Hout, Vlimmeren eert zijn oorlogsslachtoffers, 100 jaar Kinderheil in Beerse, een yurnhoutse wijzerplaat voor onze kerktoren in 1761, Koninklijke fanfare het Werk der Toekomst 150 jaar
Tijd-Schrift – 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal Heemkunde Vlaanderen 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal / de angel in het gewone / Dendermonde en de Martelaarsteden / de duivelsdraad aan de Belgisch-Nedelandse grens / de eerste WO onder de teelaarde / de medische hulpverlening achter het front
Brigands in ’t geweer Frans Verachtert de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Ode aan Rode Marc Berrens - corsendonca Geschiedenis en huidige tijd van Rhoode en Arselt - Oud-Turnhout
Merret in oorlog heemkundige kring meerhouts pa collectieve herinnering over de wereldoorlog 1914-1918 in meerhout
Zo leefde ginderbroek… Onze koolputters wijkcomité ginderbroek De koolputters uit Ginderbroek
Moder Antonia van de Vijf Heilge Wonder J. Naulaerts Levensschets Van Z.E.M. Antonia Schellens, stichtster van de Kempische zusters Penitentinnen Recollectinnen van de kloosters in Retie, Arendonk, Herentals Oosterlo
Zo leefde ginderbroek … Het stoomtrammeke van toen wijkcomité ginderbroek de tram door ginderbroek
Kempense straatnamen verklaren heemkundige kringen straatnamen verklaart van Vorselaar, Lille, Geel, Kasterlee, Retie, Meerhout, Balen
Luisteren naar het verleden Lutgarde Govaerts en co Oral history in de kempen -Arendonk, Kempen, Retie, Ravels, geschiedenis, mondelinge geschiedenis
De Rielenkapel Herman van Gorp - Peeters- Pro Rielenkapel, betekenis - geschiedenis - beschrijving glasramen schilderijen
Te Lommele op die Campine jg. 45 nr. 3, Erfgoed Lommel Geschiedenis en gebeurtenissen van en over Lommel tijdens WO II ( 1940-1945)
Grensdokter Dr. Al. Mathé de geschiedenis van een jonge dokter ( hijzelf) in Arendonk: over zichzelf, de gemeente de geschiedenis - ook een stuk over Retie en WO I
Dit is een suyverlijck Boecxken (davidsfonds 113) Fl. van Duyse oude Nederlandsche geestelijke liederen met Klavierbegeleding door van Duyse
Een Arendonkse Cafégeschiedenis heemkring als ice can Arendonk cafés, dancings en bruine kroegen in Arendonk uit heden en verleden
Stampkot O. Dambre voorwoord: aan mijn lotgenoten uit de zesde kompanie van het 24ste linieregiment: ter herinnering aan den nachtaanval van 26 maart 1917 op 't STAMPKOT, te Steenstraete aan den Yzer, waarna onze front- en kompaniemakkers de GEBROEDERS EDWARD EN FRANS VAN RAEMDONCK uit Temsche, in elkaars armen sneuvelden._x000d_ Werd geschreven door O. Dampre in het voorjaar vaan 1933. _x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ O.Platteau en Co
Processie naar O.L.Vrouw van Werbeeck J.H. Selten handboekje voor de pelgrims van Eersel naar Retie Werbeek
fiets- en wandelclub de bokkenrijders retie fietsclub 40 jaar bokkenrijders retie wandelen en fietsen / geschiedenis en documenten
bibliografie van de antwerpse kempen J. Smet en M. De Kok lopende bibliografie van de antwerpse kempen - retie p. 48 - 97
Liederen en dansen uit de kempen Harrie Franken over muziekinstrumenten, tekst , marktkramers, soorten liederen in de kempen ( nederland en belgie)
De molen van Ezaart De vrienden van de molen Geschiedenis van de windmolens in Mol, de werking, de soorten enz.
Leopold 1 Jos. Witlox leopold 1 eerste koning der belgen
terug naar de bron – verstillen bij Maria Marian D'Haese devotie (kapellen, bidprnetjes, hangers, …) in verband met Maria²
De Vraai parochiet29-3-2019 jozef arend Een bescheiden poging om oude waarden, dierbare herinneringen en vervagende gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. _x000d_ Het betract enkel door samenbundeling van feiten, getuigenissen, opstellen en kantschriften en door illustrerende foto's een terugblik te werpen op datgene wat van parochie St.-Jozef Voorheide gemaakt heeft, wat ze nu is: een hartelijke parochiegemeenschap.
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
O.L.Vrouw ter sneeuw Jozef de vocht de geschidenis van O.L.Vrouw ter sneeuw in Werbeek. Nu in dichtvorm door De Vocht
sint-agnetendal 300 jaar klooster 1717-2017 staf lasters - jef van steenbe inkijkk in het klooster, haar verschillende zusterhuizen en de onderwijsinstellingen die ze beheerden
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 33
Genealogie van de familie stessens uit belgie en argentinie Herman Stessens genealogische opsomming en geschiedenis van de familie stessens /
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Molse Tijdingen 2018 26 verschillende
Over Piskijkers, pestdokters en pauwendrek dienst erfgoed Geel de evolutie van de ziekenzor aan de hand van 24 personages: zorgbehoevenden, zorgverleners, gasthuiszusters. Dit geeft een overzicht van de meest voorkomende ziektes tussen 1500 en 1900, op het kempische platteland
Bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 43
Titel: Heemkundige kring De Vlierbes – Beerse en Vlimmeren
Auteur:
Beschrijving:Jaarverslag 42ste werkjaar 2019-2020, Jan Nagels 100, Kwartierstaat van Jan Nagels en Miek Lenaerts, 50 jaar Buitengewoon Onderwijs in Beerse, De bevrijding van Beerse in september 1944, 125 jaar Landelijke Gilde in Beerse, En toen verdween de kiosk in het straatbeeld, Van grafheuvel naar grafkamer:het Merovingse grasveld van van Beerse-Krommenhof, De toren van de Sint-Lambertuskerk in Beerse, Gescheidenis van de Sint-Lambertuskerk van Beerse, Vier maanden gevangenis voor de pastoor Vandepeol in 1944,Marinus in de steenfabriek, Van de Spaanse griep tot Covid-19
Titel: Taxandria – Jaarboek ven de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen – 2017 – LXXXIX
Auteur:
Beschrijving:Jaarverslag 2017, Over hinderlijke inrichtingen en patentplichtigen. Het gemeentearchief als rijke bron voor lokale bedrijfsgeschiedenis, Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Bloemenmaatschappij Dodonaea in Turnhout, Het achtste schoolldistricht van 1815 tot 1830, De eerste onder zijn gelijken, Studieloopbanen in Latijnse scholen in de Kempen, Remy Cornelissen ( 1913-1990) portret van een kunstenaar, De 'Buesse gilde' Sint- Antonius uit Meer
Titel: Taxandria – Jaarboek ven de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen – 2019 XCI
Auteur:
Beschrijving:Jaarverslag 2019, Het 'Hof Ter Loo in Kasterlee grondig bekeken, Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout deel 2: 1826-1830,Een vreemdeling genaamd Brébart: over de eerste burgerlijke begrafenis in Turnhout (1883), Het. Kempense gedeelte ven het vijfde schooldistrict (arrondissement Mechelen) van 1815 tot 1830, Het beeld ven Onze-Lieve-Vrouw ven Scherpenheuvel ( ca 1610) in de priorij ven de Zusters van het h. Graf te Tongerloo, Utrechts kerkelijk bezit in het hertogdom Brabant . Het goed Westero-Olen circa 1000-1620, De 'paus' Taxandria. een bijdrage over de discussie over de rol van de bisschop van Luik en de bisschop van Utrecht in Taxandria in de periode circa 1000-1150, In Memoriam voor Harry De Kok
Titel: Taxandria – Jaarboek ven de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen – 2018 XC
Auteur:
Beschrijving:Jaarverslag 2018, De stedelijke financiën en belastingen (1825-1950)- cijfers met een verhaal, Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout, deel 1 ( 1820-1826), Op zoek naar het Kamp bij Ravels, De Eerste Wereldoorlog op het Sint Victorinstituut in Turnhout, De Broederschap van Sint-Christophorus in Turnhout - een chronologisch overzicht, Het neusken van Turnhout - de brandende scheper en Hendrik Conscience, De Kempense schooldistricten in het arrondisement Antwerpen van 1815 tot 1830, Recensie: Eline Van Onacker : Village Elites and Social Structures in the Late Mediaval Campine Region,
Titel: Jaarboek Taxandria 2016 (LXXXVIII)
Auteur:
Beschrijving:Een terugblik op de 50 Kempische congressen van het centrum voor de Studie van het Land en het Volk van de Kempen (1966-2015), Ondernemersmacht en arbeiderskracht i een industrialiserende gemeenschap, Lessius of de Kempense geest van het kapitalisme, Francken en zonen. Artistieke en sociale en economische aspecten van een Kempische schildersdynastie en hun ateliers rond 1600, Jozef Simons en de eerste Wereldoorlog, Een beknopte geschiedenis van 'Maatschappij Orpheus Turnhout (1857 - 2014), Studeren in 'Hoogstraten' in het begin van de 19de eeuw. Een voorbeeld August Van Cauwelaert, het verhaal van Maria Beirens: een getuigenis van een Kempische zuster die in Heverlee ondergedoken Joodse kinderen hielp, De plaatsnaam Turnhout en andere namen met -hout,
Titel: Groot-Kastelse volkskalender 2020
Auteur:heemkundige kring Kasterlee-LIchtaart-Tielen
Beschrijving:Kroniek 2019, Jaarverslag heemkundige kring, 50 jaar Samana, brand in Lichtaart, 130 jaar De Witte Duif - Tielen, Villa Elzea, 80 jaar KLJ Tielen, Flakstelling Grote Heide
Titel: Groot-Kastelse volkskalender 2019
Auteur:
Beschrijving:Kroniek 2018, 't Bergske in Kasterlee, brand in Lichtaart, de dorpsschool in Tielen, Pier van Mager-Hal in Tielen vetgemest, Romeinen in Kasterlee
Titel: Groot-Kastelse volkskalender 2018
Auteur:
Beschrijving:110-jarig bestaan landelijke gilde Tielen, de dorpsschool in Tielen - bij zuster Simplicana, Kroniek 2017 (mensen van bij ons - in memoriam - jubilarissen - oudste inwoners - dorpsgenote schrijven),markante huizen en hun bewoners in onze gemeente "Torenhof" of het kasteel van de notaris, oud-strijder 1914-1918- Franciscus "Sus" Stessens, trouwen voor en na 1950 ( van sober naar rijkelijk )
Titel: Richtlijnen voor de Heropbouw der Geteisterde Hoeven
Auteur:J. Verwaest ( landbouwkundig ingenieur
Beschrijving:richtlijnen voor heropbouw van vernielde hoeven na WO II - theorie en plannen
Titel: Gids Hoogstraten
Auteur:J. Lauwerys
Beschrijving:
Titel: Geel, van gisteren tot morgen
Auteur:Willy Bijl, e.a.
Beschrijving:Geschiedenis, Natuur en mens, Economie, Mens en maatschappij, De H. Dimpna en de Geelse gezinsverpleging, Bestuurlijke personalia
Titel: Geschiedenis van het gehucht Achterbos
Auteur:F. Coomans, P. Vos, e.a.
Beschrijving:Geschiedenis van het gehucht Achterbos t.g.v. Eeuwfeest van de parochie Ste - Apollonia
Titel: Molse Tijdingen 2019 – 27
Auteur:Paul Vos, e.a
Beschrijving:Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Titel: Retiese doodsbeeldekes 1839-2017 Van bidden naar aandenken
Auteur:Paul Stappaerts
Beschrijving:Doodsbeeldjes: evolutie van bidden naar aandenken
Titel: Ik druk u van verre de hand
Auteur:Willy Thijs
Beschrijving:Oorlog 1914-1918, Jan Gevers, Karel Oostvogels
Titel: Turnhout en de Kempen
Auteur:Kanunnik J. E. Jansen O. Prem
Beschrijving:Turnhout, Kempen, geschiedenis
Titel: Miscellanea kan. J.E. Jansen – deel III Boerenkrijg
Auteur:J.E. Jansen
Beschrijving:Pieter Corbeels - de volksopstand van het jaar VII (1978) of de boerenkrijg in de Antwerpse Kempen - documenten uit het stadsarchief van Turnhout over de besloten tijd van de franse jaren ( 1798)
Titel: De Vlierbes (jaargang XLI)
Auteur:HK Vlimmeren Beerse
Beschrijving:Jaarverslag, Kappers en kapsters in Beerse en Vlimmeren, kroniek van 30 jaar toneelgroep 't Staltheater, platina voor paul Marynissen en Gaby de Boeck, 50 jaar ker Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende bijstand op den Hout, Vlimmeren eert zijn oorlogsslachtoffers, 100 jaar Kinderheil in Beerse, een yurnhoutse wijzerplaat voor onze kerktoren in 1761, Koninklijke fanfare het Werk der Toekomst 150 jaar
Titel: Tijd-Schrift – 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal
Auteur:Heemkunde Vlaanderen
Beschrijving:100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal / de angel in het gewone / Dendermonde en de Martelaarsteden / de duivelsdraad aan de Belgisch-Nedelandse grens / de eerste WO onder de teelaarde / de medische hulpverlening achter het front
Titel: Brigands in ’t geweer
Auteur:Frans Verachtert
Beschrijving:de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Titel: Ode aan Rode
Auteur:Marc Berrens - corsendonca
Beschrijving:Geschiedenis en huidige tijd van Rhoode en Arselt - Oud-Turnhout
Titel: Merret in oorlog
Auteur:heemkundige kring meerhouts pa
Beschrijving:collectieve herinnering over de wereldoorlog 1914-1918 in meerhout
Titel: Zo leefde ginderbroek… Onze koolputters
Auteur:wijkcomité ginderbroek
Beschrijving:De koolputters uit Ginderbroek
Titel: Moder Antonia van de Vijf Heilge Wonder
Auteur:J. Naulaerts
Beschrijving:Levensschets Van Z.E.M. Antonia Schellens, stichtster van de Kempische zusters Penitentinnen Recollectinnen van de kloosters in Retie, Arendonk, Herentals Oosterlo
Titel: Zo leefde ginderbroek … Het stoomtrammeke van toen
Auteur:wijkcomité ginderbroek
Beschrijving:de tram door ginderbroek
Titel: Kempense straatnamen verklaren
Auteur:heemkundige kringen
Beschrijving:straatnamen verklaart van Vorselaar, Lille, Geel, Kasterlee, Retie, Meerhout, Balen
Titel: Luisteren naar het verleden
Auteur:Lutgarde Govaerts en co
Beschrijving:Oral history in de kempen -Arendonk, Kempen, Retie, Ravels, geschiedenis, mondelinge geschiedenis
Titel: De Rielenkapel
Auteur:Herman van Gorp - Peeters- Pro
Beschrijving:Rielenkapel, betekenis - geschiedenis - beschrijving glasramen schilderijen
Titel: Te Lommele op die Campine jg. 45 nr. 3,
Auteur:Erfgoed Lommel
Beschrijving:Geschiedenis en gebeurtenissen van en over Lommel tijdens WO II ( 1940-1945)
Titel: Grensdokter
Auteur:Dr. Al. Mathé
Beschrijving:de geschiedenis van een jonge dokter ( hijzelf) in Arendonk: over zichzelf, de gemeente de geschiedenis - ook een stuk over Retie en WO I
Titel: Dit is een suyverlijck Boecxken (davidsfonds 113)
Auteur:Fl. van Duyse
Beschrijving:oude Nederlandsche geestelijke liederen met Klavierbegeleding door van Duyse
Titel: Een Arendonkse Cafégeschiedenis
Auteur:heemkring als ice can Arendonk
Beschrijving:cafés, dancings en bruine kroegen in Arendonk uit heden en verleden
Titel: Stampkot
Auteur:O. Dambre
Beschrijving:voorwoord: aan mijn lotgenoten uit de zesde kompanie van het 24ste linieregiment: ter herinnering aan den nachtaanval van 26 maart 1917 op 't STAMPKOT, te Steenstraete aan den Yzer, waarna onze front- en kompaniemakkers de GEBROEDERS EDWARD EN FRANS VAN RAEMDONCK uit Temsche, in elkaars armen sneuvelden._x000d_ Werd geschreven door O. Dampre in het voorjaar vaan 1933. _x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ O.Platteau en Co
Titel: Processie naar O.L.Vrouw van Werbeeck
Auteur:J.H. Selten
Beschrijving:handboekje voor de pelgrims van Eersel naar Retie Werbeek
Titel: fiets- en wandelclub de bokkenrijders retie
Auteur:fietsclub
Beschrijving:40 jaar bokkenrijders retie wandelen en fietsen / geschiedenis en documenten
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:J. Smet en M. De Kok
Beschrijving:lopende bibliografie van de antwerpse kempen - retie p. 48 - 97
Titel: Liederen en dansen uit de kempen
Auteur:Harrie Franken
Beschrijving:over muziekinstrumenten, tekst , marktkramers, soorten liederen in de kempen ( nederland en belgie)
Titel: De molen van Ezaart
Auteur:De vrienden van de molen
Beschrijving:Geschiedenis van de windmolens in Mol, de werking, de soorten enz.
Titel: Leopold 1
Auteur:Jos. Witlox
Beschrijving:leopold 1 eerste koning der belgen
Titel: terug naar de bron – verstillen bij Maria
Auteur:Marian D'Haese
Beschrijving:devotie (kapellen, bidprnetjes, hangers, …) in verband met Maria²
Titel: De Vraai
Auteur:parochiet29-3-2019 jozef arend
Beschrijving:Een bescheiden poging om oude waarden, dierbare herinneringen en vervagende gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. _x000d_ Het betract enkel door samenbundeling van feiten, getuigenissen, opstellen en kantschriften en door illustrerende foto's een terugblik te werpen op datgene wat van parochie St.-Jozef Voorheide gemaakt heeft, wat ze nu is: een hartelijke parochiegemeenschap.
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Titel: O.L.Vrouw ter sneeuw
Auteur:Jozef de vocht
Beschrijving:de geschidenis van O.L.Vrouw ter sneeuw in Werbeek. Nu in dichtvorm door De Vocht
Titel: sint-agnetendal 300 jaar klooster 1717-2017
Auteur:staf lasters - jef van steenbe
Beschrijving:inkijkk in het klooster, haar verschillende zusterhuizen en de onderwijsinstellingen die ze beheerden
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 33
Titel: Genealogie van de familie stessens uit belgie en argentinie
Auteur:Herman Stessens
Beschrijving:genealogische opsomming en geschiedenis van de familie stessens /
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Titel: Molse Tijdingen 2018 26
Auteur:
Beschrijving:verschillende
Titel: Over Piskijkers, pestdokters en pauwendrek
Auteur:dienst erfgoed Geel
Beschrijving:de evolutie van de ziekenzor aan de hand van 24 personages: zorgbehoevenden, zorgverleners, gasthuiszusters. Dit geeft een overzicht van de meest voorkomende ziektes tussen 1500 en 1900, op het kempische platteland
Titel: Bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 43