Brigands in ’t geweer

Titel Brigands in ’t geweer
Auteur Frans Verachtert
Uitgever davidsfonds
Plaats leuven
Datum 1939
Beschrijving de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben