Brigands in ’t geweer

TitelBrigands in ’t geweer
AuteurFrans Verachtert
Uitgeverdavidsfonds
Plaatsleuven
Datum1939
Beschrijvingde bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben