Historiek ‘Zeven Neten’

Op initiatief van burgemeester August Adriaensen had op 25 november 1991 een informele vergadering plaats in de Oude Pastorie, Passtraat 14, te Retie. Van de vijftien aangeschreven personen daagden er tien op.

Als belangrijkste doelstelling somde de initiatiefnemer op: ontsluiting en onderzoek van gemeente- en kerkarchieven, mogelijk ook van privéarchieven; bewaring en onderzoek van alles wat kon bijdragen tot de kennis van inwoners en gemeente.

Op vraag van de aanwezigen werd meteen een stuurgroep gevormd. Lowie Dijckmans, Alois Noyens, Walter Raeymaekers en Jozef Sneyers gaven zich daarvoor op. Die kregen als opdracht de heemkundige kring verder vorm te geven: opstellen van statuten, organiseren van een bestuursverkiezing, aantrekken van leden.

Het eerste bestuur bestond uit Walter Raeymaekers als voorzitter, Alois Noyens als secretaris, Koen Mertens als penningmeester en Lowie Dijckmans, Paul Geudens en Louis Luyten als bestuursleden.

Als naam voor hun vereniging kozen zij ‘Zeven Neten’ een verwijzing naar de zeven beken en beekjes die Retie bevloeien van noordoost naar zuidwest. In 1994 werd de feitelijke vereniging een vereniging zonder winstoogmerk, een vzw. Datzelfde jaar zag het driemaandelijkse heemkundige tijdschrift 7 Neten (later Zeven Neten geheten) het daglicht. Redactieleden waren destijds: Guy Aarts, Theo Breugelmans, Lowie Dijckmans, Louis Luyten, Rik Peeters en Walter Raeymaekers.

De Oude Pastorie (1696): Het werkterrein van ‘Zeven Neten’ (ook politiebureel)

Lid van Kempens erfgoed (Stuifzand)

‘Zeven Neten’ telt momenteel zowat 450 leden.