Lid worden

Lidmaatschap ‘Zeven Neten’ vzw

U kan lid worden van ‘Zeven Neten’ vzw door 20 euro (steunend lid) of 30 euro of meer (erelid) te storten op rekening IBAN BE29 7370 4475 7964 van Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun en sympathie.

Voordelen lidmaatschap

Abonnement op Zeven Neten, het driemaandelijkse tijdschrift van de Kring.

Gratis toegang tot alle groepsactiviteiten van de Kring.

Mogelijkheid om ook op die manier persoonlijk bij te dragen tot het behoud en de vergroting van het Retiese erfgoed.