Publicaties

Driemaandelijks tijdschrift Zeven Neten

Redactie: Guy Aarts, Gust Adriaensen, Walter Raeymaekers, Gilbert Van den Eynde

Gratis bij lidmaatschap.

Boeken over Retie

Walter Raeymaekers e.a., Reties Album – Beeld van een dorp 1900 – 1975, 2002 (15 euro).

Danny Van der Veken, Retie-Veranderend landschap, 2010 (20 euro).

Paul Stappaerts, Sterke vrouwen, Franciscanessen in Retie-Annociaden in Schoonbroek, 2011 (15 euro).

A. Paul Stappaerts en Paul A. Stappaerts, Kerken is werken, Sint-Martinus Retie_Sint-Job Schoonbroek, 2012 (20 euro).

Paul A., De kapellen en kapelletjes van Retie en Schoonbroek, 2016 (20 euro).

Willy Thijs, ‘Ik druk u van verre de hand’ – Retie en de Oorlog 1914-1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het dagboek van brancardier Karel Oostvogels, 2017 (30 euro).