Publicaties

Driemaandelijks tijdschrift Zeven Neten

Redactie: Guy Aarts, Gust Adriaensen, Walter Raeymaekers, Gilbert Van den Eynde

Teksten tijdschrift: artikels voor het tijdschrift Zeven Neten zijn steeds zeer welkom. Gelieve de tekst per e-mail door te sturen naar Info@zevenneten.be of binnen te brengen op de Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie (zaterdag van 10 tot 12 uur).

Gratis bij lidmaatschap.

Boeken over Retie

Walter Raeymaekers, Reties Album – Beeld van een dorp 1900 – 1975, 2002 (15 euro).

Danny Van der Veken, Retie-Veranderend landschap, 2010 (20 euro).

Paul Stappaerts, Sterke vrouwen, Franciscanessen in Retie-Annociaden in Schoonbroek, 2011 (15 euro).

Paul Stappaerts en Paul A. Stappaerts, Kerken is werken, Sint-Martinus Retie, Sint-Job Schoonbroek, 2012 (20 euro).

Walter Raeymaekers, Baron François du Four – Een leven tussen drukpersen en politiek, Brepols, 1995 (25 euro)

Edward-Sneyersfonds Retie, Gedenkboek Edward Sneyers, 1995 ( 5 euro)

E. Van Hemeldonck, Johan Van der Heyden magister, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

E. Van Hemeldonck, Ik ben een bediende, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

Frans Verachtert, Brigands in ’t geweer, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

Werkgroep WIK 75, Katholieke Vlaamse Studentenbond Willen is Kunnen 1912-1987, Retie 1987 ( 5 euro)