Publicaties

Driemaandelijks tijdschrift Zeven Neten

Redactie: Guy Aarts, Gust Adriaensen, Walter Raeymaekers, Gilbert Van den Eynde

Teksten tijdschrift: artikels voor het tijdschrift Zeven Neten zijn steeds zeer welkom. Gelieve de tekst per e-mail door te sturen naar Info@zevenneten.be of binnen te brengen op de Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie (vrijdag van 10 tot 12 uur).

Gratis bij lidmaatschap.

Boeken over Retie

Walter Raeymaekers, Koen Mertens, Guy Aarts, Louis Luyten, Roger Van den Put, An Van den Eynde, Reties Album – Beeld van een dorp 1900 – 1975, 2002 (15 euro).

Danny Van der Veken, Retie-Veranderend landschap, 2010 (20 euro).

Paul Stappaerts, Sterke vrouwen, Franciscanessen in Retie-Annociaden in Schoonbroek, 2011 (15 euro).

Paul Stappaerts en Paul A. Stappaerts, Kerken is werken, Sint-Martinus Retie, Sint-Job Schoonbroek, 2012 (20 euro).

Paul A. Stappaerts, De kapellen en kapelletjes van Retie en Schoonbroek, 2016 (20 euro).

Willy Thijs, ‘Ik druk u van verre de hand’ – Retie en de Oorlog 1914-1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het dagboek van brancardier Karel Oostvogels, 2017 (30 euro).

Walter Raeymaekers, Baron François du Four – Een leven tussen drukpersen en politiek, Brepols, 1995 (25 euro)

Edward-Sneyersfonds Retie, Gedenkboek Edward Sneyers, 1995 ( 5 euro)

E. Van Hemeldonck, Johan Van der Heyden magister, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

E. Van Hemeldonck, Ik ben een bediende, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

Frans Verachtert, Brigands in ’t geweer, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

Werkgroep WIK 75, Katholieke Vlaamse Studentenbond Willen is Kunnen 1912-1987, Retie 1987 ( 5 euro)

Brochures

Zorg en Zin voor kleur (open monumentendag) 1996

Sint-Martinuskerk – Gemeentehuis (open monumentendag) 1998

Tentoonstelling Edward Sneyers, Alois Mathé en Jozef De Vocht 2007

Zorg (open monumentendag) 2009

125 jaar Duivenbond ‘ Moed en Hoop’ 2011

( alle brochures kunnen geraadpleegd en/of aangekocht worden ( 2€) zolang de voorraad strekt, in het secretariaat van ‘ Zeven Neten’, Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie en dit elke vrijdag tussen 10 en 12 of na afspraak)