Publicaties

Driemaandelijks tijdschrift Zeven Neten

Redactie: Guy Aarts, Gust Adriaensen, Walter Raeymaekers, Gilbert Van den Eynde

Gratis bij lidmaatschap.

Boeken over Retie

Walter Raeymaekers e.a., Reties Album – Beeld van een dorp 1900 – 1975, 2002 (15 euro).

Danny Van der Veken, Retie-Veranderend landschap, 2010 (20 euro).

Paul Stappaerts, Sterke vrouwen, Franciscanessen in Retie-Annociaden in Schoonbroek, 2011 (15 euro).

A. Paul Stappaerts en Paul A. Stappaerts, Kerken is werken, Sint-Martinus Retie_Sint-Job Schoonbroek, 2012 (20 euro).

Paul A., De kapellen en kapelletjes van Retie en Schoonbroek, 2016 (20 euro).

Willy Thijs, ‘Ik druk u van verre de hand’ – Retie en de Oorlog 1914-1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het dagboek van brancardier Karel Oostvogels, 2017 (30 euro).

Walter Raeymaekers, Baron François du Four – Een leven tussen drukpersen en politiek, Brepols, 1995 (25 euro)

Edward-Sneyersfonds Retie, Gedenkboek Edward Sneyers, 1995 ( 5 euro)

E. Van Hemeldonck, Johan Van der Heyden magister, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

E. Van Hemeldonck, Ik ben een bediende, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

Frans Verachtert, Brigands in ’t geweer, Davidsfonds Leuven, 1941 (5 euro)

Werkgroep WIK 75, Katholieke Vlaamse Studentenbond Willen is Kunnen 1912-1987, Retie 1987 ( 5 euro)