TitelAuteurBeschrijving
taxandria 1986 LVIIIjaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen _x000d_ _x000d_ - kempische schoolmeestercontracten uit de 17de en 18de eeuw_x000d_ - armenzorg te brecht 1495-1620_x000d_ - de leek in de kerk tijdens de 19de en 20ste eeuw_x000d_ - "moge de kempenaar nooit ontaarden" 19de eeuwse noordkempische heimatschrijvers in het offensief_x000d_ - kwakzalverije en geschiedqchrijving. Achter de schermen van twee turnhoutse historische publicaties 1905_x000d_ - de ingangspoorten van het turnhoutse begijnhof (1700)_x000d_ - een kempische diogenes (1520-1521)_x000d_ - zilveren kandelaars uit het turnhoutse begijhofmuseum_x000d_ - de drang naar zelfstandigheid van oud-turnhout in de 16de en 17de eeuw weerspiegeld in het gildeleven
campinia sacra – VIII het parochiewezen in de antwerpse kempenFloris Primsgeschidenis en structuur van de parochies in de antwerpse kempen
taxandria jaarboek LXII 1990verschillendejaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - govert loockermans, een turnhoutenaar in amsterdam_x000d_ - wakter pompe _x000d_ - de staking van 1910 te turnhout_x000d_ - de turnkhoutse molens in de franse tijd_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - geboorte, huwelijk en overlijden te turnhout
Ubungsplatz Beverloo 1914-1918: Leopoldsburg als oefenterreinDe Vos Luc e.a.Wereldoorlog I: kamp Beverloo (Leopoldsburg)
De Vlierbes 2014 (jrg. XXXVI)Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (
antwerpse retabelshans nieuwdorpcatalogus 15de en 16de eeuw catalogus
De Groote oorlog 1914-1918Wereldoorlog I: Mol
Mol in de eerste wereldoorlogKamiel MertensOver de grote oorlog in Mol en omgeving - alle documenten gebundeld - ook van retie
Vergeten MonolietenGill Geerings en Jens StaesMei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
Bibliographical introduction to church historyBlockx KarelRetiese auteurs / Biblografie kerkgeschiedenis
Jaarboek Taxandria 2013 (LXXXV)Kempen: heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken (Kolonie van Merksplas / Leunen Tom; Bunkers WOI in Turnhout / Melis George; Jozef Jansen en het stadsarchief in Turnhout / Dierckx Bram; Jong zijn in Turnhout in de 18de eeuw / Van Impe Steven; Relieken H. Odrada / Jansen Jaak; Zesde schooldistrict van 1815 tot 1830 / Landuyt Guido; Vosselaar viert J. B. Roes (1814-1860) / Jacobs Joke; Geschiedenis bibliotheek Taxandria en stadsarchief / Sas Bart; Fotocollectie stadsarchief Turnhout / Sas Bart; Verkoopsdocument turf De Liereman / Van de Berghe; Begin van Grote Oorlog in Noorderkempen / Guido Landuyt; Kempense pionierjaren van het spiraaltje / Janssens Dirk en Van den Broeck)
groot-kastelse volkskalender 2016heemkunde kasterleekroniek 2015 ( dorpsgenoten en schrijvers over ons dorp, mansen van bij ons, …..), herbergen KLT - amusement, herberg in den leeuw, grafzerken van sint-margaritakerk tielen, leuterschooltje 't bosvriendje 50 jaar, de tikkebroeken, archeologische vondsten
jaarboek 2006-2007 ( XVIII )provinC. Commissie voor volkskhonderd jaar volkskundig verzamelen - licht en maatvoering in Ignatiuskerk - privileges en politieke cultuur - het schouwtoneel van de eerste generatie antwerpse volkskundigen - fétis versus benoit - over beestiens ende andere gedierten - de orientatie van het transitverkeer door de stad herentals - constance teichmann en het antwerpse muziekleven - joachim vanden hove luit - de antwerpse stadsspeellieden - teksten betreffende het anwerps episcopaat
antwerpse retabels deel IIhans nieuwdorpantwerpse retabels van 15de en 16de eeuw
Molse tijdingen 22 (2014)Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jef Vandeven, het verhaal van een merkwaardig soldaat / Deckx; Oorlogsdagboek De Boulle Deel I / De Boulle; Rijkswacht Mol - Deel 2/ Dirix e.a.;_x000d_ Sint-Jansstoet van Mol / Geys S.; Lezen en schrijven in Millegem / Heurckmans S.; Arduin en Molse begraafplaatsen / Hooyberghs H.; Heidehuizen en Hutten vormen zich / Vos P.; Den Grooten Oorlog / Mertens L.; Sprokkels uit Heidehuizen en Hutten / Geys S.; Mols Burgemeester Henri Cardinaels /Vos P.; Grote treinramp in Mol / Nevelsteen K.; Postdienst in Mol / Nuyts R.; Ezaart - Deel 6 / Peeters e.a.; Verhalen over station Mol / Hoebeke e.a.; Gemeentelijke filmdienst / Van Hoof en Vos H.; De brief van Antoon Peetermans uit Ezaaart / Vos P.; De laatste epidemie in Mol? / Vos P.; Taeymans en woningen van onderwijzers in Mol / Aerts en Vos P.; Hutten en Heidehuizen - Landschap in beeld; Buitengewoon / Aerts L.; Bouwens R.)
studien over Herentals – volksdevoties en gebruiken in Oud-HerentalsJ. Lauweryseen hoekje opliichhten om na te gaan: volksdevoties, volksgebruiken in verband met heiligenverering
Arme heksGust Selsheksen bijgeloof, heksenvervolging en pud-turnhoutse sagen over hekserij en aanverwante magie
groot-kastelse volkskalender 2017heemkundige kringkroniek 2016 (in memo , oudste inwoners , ….) Twee, yzertijderven en middeleeuwse bewoning nabij de gierlebaan in tielen, de vlieg van tielen, onze herbergen ( cafepraat), lichtaartse kerkheiligen doorgelicht
Via het vagevuur naar de helAugust Fruythpofde gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
Veurne in de grote oorlogJozef Ameeuween reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
100 jaar BoerenbondBoerenbond: overzicht 1890-1990
Bijdrage tot geschiedenis van RetieSneyers EdwardRetie: geschiedenis algemeen
Juul KabasStappaerts PaulRetie: Juul Kabas / biografie
OorlogspoëzieBernaerts + HeymanWereldoorlog I: oorlogspoëzie 1914 - 1915
Juul KabasStappaerts PaulRetie: biografie Julien Deckx (Juul Kabas)
De Groote OorlogDe Schaepdrijver SophieWereldoorlog I: historisch overzicht
L’ armée et la NationMemorWereldoorlog I: militiewet, legerdienst
Bulletin 33 – Koninklijk Instituut KunstpatrimoniumKunsthistorische beschrijvingen: o.a. Het Sint-Jobsretabel Schoonbroek (Jaak Jansen)
Beeld Kempen in schilderkunstKeersmaekers August (samenst)Kempen: Kempen in de schilderkunst van 19de en 20ste eeuw (nr. 169 van tijdschrift Vlaanderen; samensteller Keersmaekers August, Retie)
Luister van de molenMolens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)
Kruiermuseum BalenBalen: kruiermuseum (inventarisbeschrijving)
Grobbendonk – Ten TroonPrims Kan. Dr. FlorisGrobbendonk: geschiedenis priorij O.L.V. ten Troon (deel II Campinia Sacra)
Postgeschiedenis van DesselOomis A.Dessel: geschiedenis post
Karel Theodoor Le BonPrims FlorisKempen, Geel (1777-1844): Le Bon Karel Theodoor
De heilige Odrada van Balen – Band 1Mertens K. + Jansen J.Balen: Heilige Odrada van Balen (publicaties historisch onderzoek e.a.)
Jubileumboek 1899-1999Turnhout: Sint-Victorinstituut / Jubileumboek 1998-1999
Beleef elke dag uit WO IWereldoorlog I: relaas van dag tot dag
Kristiaan SeymsLodewijk Adriaenssen pr.Kristiaan Seyms (historisch verhaal over roversbende die de streek hier onveilig maakte in de jaren 1670, de auteur zou te vinden zijn in " bijdrage tot de geschiedenis van Retie 1972, p. 350)
Beeld van de KempenKempen: Kempische schilders in 20ste eeuw (Gids tentoonstelling 1981; voorwoord August Keersmaekers)
Jaarboek Taxandria 2013 (LXXXV)Kempen: Leven en wonen in Merksplas-kolonie (Leunen Tom); De kolonie van Merksplas 1920-1940 (Leunen Tom); Bunkers van de WO I in Turnhout (G. Melis); Jozef Jansen en het stadsarchief van Turnhout (Bram Dierckx); Relieken H. Odrada (Jaak Jansen); Zesde schooldistrict 1815-1850 (G. Landuyt); Joannes Baptiste Roes 1814-1860 (Joke Jacobs); Geschiedenis bibliotheek Taxandria (Bart Sas); Fotocollectie stadsarchief (Bart Sas); Verkoopsdocument van turf uit 1823 (Van den Berghe); Begin Grote Oorlog in Noorderkempen (G. Landuyt); Pioniersjaren van spiraaltje (Dirk Janssens)
Oorlog in België 14-18De Vos Luc e.a.Wereldoorlog I: geschiedenis (standaardwerk)
De Heilige Odrada van Balen – Band 2Mertens K. + Jansen J.Balen: Heilige Odrada (Devotie, relieken, kunstpatrimonium)
Kwartierstaten: Bergeijk en omgevingSlenders GerardGenealogie: kwartierstaten Bergeijk en omgeving
De seculiere geestelijkheid in de KempenDe Kok H.Kempen: seculiere geestelijkheid
De Kempen overzeeGoris J-M (red.)Kempen / referaten: Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika; Brabantse broeders en fraters in de missie; De missie van abdij van Tongerlo in Kongo; De weerslag van de Anglo-Boerenoorlog,
Heksen en heksenvervolging in de KempenFranken Jan (red)Kempen: heksenvervolging
Facetten van Kempische geschiedenisGoris J-M redactieKempen: geschiedenisfacetten (Transitoverkeer door Herentals; Cartografie van de bedelorden; Kluizenaars in Limburg; Schildersdorpen in de Kempen; Overzicht referaten)
Volkswijsheid van dag tot dagVan Zummeren PaulVolkskalender: volkswijsheden van dag tot dag
Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns,…De Kok H en Coppens H.Kempen: medische zorgen
Kempische religieuze instellingen 1780-1850 in KempenKempen: Religieuze instellingen (H. Grafpriorij; Begijnhoven; Kempische Norbertijnerabdijen; Sint-Agnetendal Arendonk)