TitelAuteurBeschrijving
Steden en landschappen – de kempenStan Leursde kempen van schilders en schrijvers, heden en morgen_x000d_ aardrijkskunde der kempen _x000d_ politieke en economische geschiedenis_x000d_ stede- en dorpsaanleg, woning- en hoevebouw_x000d_ de abdijen_x000d_ oude kunst
taxandria jaarboek LXIIIverschillendejaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - het gasthuis en de gasthuiscommuniteit te turnhout_x000d_ - liefde en huwelijk te turnhout_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - in de ban van antwerpen. De kempen in de zestiende eeuw_x000d_ - de 19de eeuw in hoogstraten_x000d_ - het daensisme in de kempen_x000d_ - de schilderijen van franciscus xavery op kasteel te turnhout_x000d_ - van menigerhande dinghen_x000d_ - een zilveren hostiedoos in het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - van droom tot werkelijkheid. De maquette van turnhout in het taxandriamuseum_x000d_ - turnhoutse dwaasheid ( schilderij van jos van gerwen)
geschied- en aardrjkskundig woordenboek der belgische gemeenten IEUG. De Seyneen beetje geschiedenis ven belgie en zijn provincies_x000d_ encyclopedie van de belgische gemeenten van AA tot Kwaremont
campinia sacra – VIII het parochiewezen in de antwerpse kempenFloris Primsgeschidenis en structuur van de parochies in de antwerpse kempen
taxandria jaarboek 1984LVI 3-4verschillendejaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - de lagere scholen in de prov antwerpen onde willem I_x000d_ - doorslaggevende factoren bij de benoeming van stadssecretarissen te herentals_x000d_ - de jeneverstreek in de kempen en de naam wechelderzande_x000d_ - de " oudste wand" van turnhout_x000d_ - etc.
geschied- en aardrijkskundig woordenboek der belgische gemeenten IIEug De Seyneen naslagwerk over de belgische gemeenten van Laar tot Zwijndrecht
Het verhaal van ons huisDr. Jozef Weynshet verhaal van de bouw van het huis van jozef weyns, met verwante verhalen en geshiedenis over zijn vader, over de verschillende constructies en ornamenten in en rond het huis.
Geel in ooude prentkaartenW. Van BroeckhovenVerzameling oude prentkaarten, met beschrijving van Geel
Huldealbum De Voght en FleerackersKempische Schrijvershuldeboek over Fleerackers en De Vocht n.a.v. hun 60 jaar , _x000d_ met lijst van kempische schrijvers
Taxandria jaarboek LI-LIIIverschillendejaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - schatten brusselse faience in het taxandria museum_x000d_ - de criminaliteit te turnhout (1700-1789_x000d_ - zuidafrikaanse zinnen met dubbele ontkenning en overbodige eind-nie in he turnhoutse dialect_x000d_ - blekerijen op dijkijde en broekzijde ( oud- en turnhout) _x000d_ - raymond peeters en aan vullingen op zijn bibliografie_x000d_ - in memoriam mon peeters_x000d_ - in memoriam emiel van hemeldonk_x000d_ - afscheid van miel en wiske van deun-govers_x000d_ -
antwerpse retabelscelisretabel van schoonbroek
Campinia Sacra- VI de minderbroeders te turnhoutLucianus Ceyssensoude kempische godshuizen/ religieuze stichtingen _x000d_ hier de minderbroeders te turnhout
antwerpse retabelshans nieuwdorpcatalogus 15de en 16de eeuw catalogus
groot-kastelse volkskalender 2016heemkunde kasterleekroniek 2015 ( dorpsgenoten en schrijvers over ons dorp, mansen van bij ons, …..), herbergen KLT - amusement, herberg In den Leeuw, grafzerken van Sint-Margaritakerk Tielen, kleuterschooltje 't Bosvriendje 50 jaar, de Tikkebroeken, archeologische vondsten
antwerpse retabels deel IIhans nieuwdorpantwerpse retabels van 15de en 16de eeuw
jaarboek 2006-2007 ( XVIII )provinC. Commissie voor volkskhonderd jaar volkskundig verzamelen - licht en maatvoering in Ignatiuskerk - privileges en politieke cultuur - het schouwtoneel van de eerste generatie antwerpse volkskundigen - fétis versus benoit - over beestiens ende andere gedierten - de orientatie van het transitverkeer door de stad herentals - constance teichmann en het antwerpse muziekleven - joachim vanden hove luit - de antwerpse stadsspeellieden - teksten betreffende het anwerps episcopaat
Mol in de eerste wereldoorlogKamiel MertensOver de grote oorlog in Mol en omgeving - alle documenten gebundeld - ook van retie
Ubungsplatz Beverloo 1914-1918: Leopoldsburg als oefenterreinDe Vos Luc e.a.Wereldoorlog I: kamp Beverloo (Leopoldsburg)
Vergeten MonolietenGill Geerings en Jens StaesMei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
100 jaar BoerenbondBoerenbond: overzicht 1890-1990
Bibliographical introduction to church historyBlockx KarelRetiese auteurs / Biblografie kerkgeschiedenis
De Vlierbes 2014 (jrg. XXXVI)Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (
Jaarboek Taxandria 2013 (LXXXV)Kempen: heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken (Kolonie van Merksplas / Leunen Tom; Bunkers WOI in Turnhout / Melis George; Jozef Jansen en het stadsarchief in Turnhout / Dierckx Bram; Jong zijn in Turnhout in de 18de eeuw / Van Impe Steven; Relieken H. Odrada / Jansen Jaak; Zesde schooldistrict van 1815 tot 1830 / Landuyt Guido; Vosselaar viert J. B. Roes (1814-1860) / Jacobs Joke; Geschiedenis bibliotheek Taxandria en stadsarchief / Sas Bart; Fotocollectie stadsarchief Turnhout / Sas Bart; Verkoopsdocument turf De Liereman / Van de Berghe; Begin van Grote Oorlog in Noorderkempen / Guido Landuyt; Kempense pionierjaren van het spiraaltje / Janssens Dirk en Van den Broeck)
De Groote oorlog 1914-1918Wereldoorlog I: Mol
Juul KabasStappaerts PaulRetie: Juul Kabas / biografie
Groot-Kastelse volkskalender 2017heemkundige kringkroniek 2016 (in memo , oudste inwoners , ….) Twee ijzertijderven en middeleeuwse bewoning nabij de Gierlebaan in Tielen, "De Vlieg van Tielen" ( Tielen WO I), Onze Herbergen ( cafepraat), Lichtaartse kerkheiligen doorgelicht
Veurne in de grote oorlogJozef Ameeuween reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
Via het vagevuur naar de helAugust Fruythpofde gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
Molse tijdingen 22 (2014)Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jef Vandeven, het verhaal van een merkwaardig soldaat / Deckx; Oorlogsdagboek De Boulle Deel I / De Boulle; Rijkswacht Mol - Deel 2/ Dirix e.a.;_x000d_ Sint-Jansstoet van Mol / Geys S.; Lezen en schrijven in Millegem / Heurckmans S.; Arduin en Molse begraafplaatsen / Hooyberghs H.; Heidehuizen en Hutten vormen zich / Vos P.; Den Grooten Oorlog / Mertens L.; Sprokkels uit Heidehuizen en Hutten / Geys S.; Mols Burgemeester Henri Cardinaels /Vos P.; Grote treinramp in Mol / Nevelsteen K.; Postdienst in Mol / Nuyts R.; Ezaart - Deel 6 / Peeters e.a.; Verhalen over station Mol / Hoebeke e.a.; Gemeentelijke filmdienst / Van Hoof en Vos H.; De brief van Antoon Peetermans uit Ezaaart / Vos P.; De laatste epidemie in Mol? / Vos P.; Taeymans en woningen van onderwijzers in Mol / Aerts en Vos P.; Hutten en Heidehuizen - Landschap in beeld; Buitengewoon / Aerts L.; Bouwens R.)
studien over Herentals – volksdevoties en gebruiken in Oud-HerentalsJ. Lauweryseen hoekje opliichhten om na te gaan: volksdevoties, volksgebruiken in verband met heiligenverering
Bijdrage tot geschiedenis van RetieSneyers EdwardRetie: geschiedenis algemeen
Arme heksGust Selsheksen bijgeloof, heksenvervolging en pud-turnhoutse sagen over hekserij en aanverwante magie
Kruiermuseum BalenBalen: kruiermuseum (inventarisbeschrijving)
Grobbendonk – Ten TroonPrims Kan. Dr. FlorisGrobbendonk: geschiedenis priorij O.L.V. ten Troon (deel II Campinia Sacra)
Luister van de molenMolens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)
De heilige Odrada van Balen – Band 1Mertens K. + Jansen J.Balen: Heilige Odrada van Balen (publicaties historisch onderzoek e.a.)
Jaarboek Taxandria 2013 (LXXXV)Kempen: Leven en wonen in Merksplas-kolonie (Leunen Tom); De kolonie van Merksplas 1920-1940 (Leunen Tom); Bunkers van de WO I in Turnhout (G. Melis); Jozef Jansen en het stadsarchief van Turnhout (Bram Dierckx); Relieken H. Odrada (Jaak Jansen); Zesde schooldistrict 1815-1850 (G. Landuyt); Joannes Baptiste Roes 1814-1860 (Joke Jacobs); Geschiedenis bibliotheek Taxandria (Bart Sas); Fotocollectie stadsarchief (Bart Sas); Verkoopsdocument van turf uit 1823 (Van den Berghe); Begin Grote Oorlog in Noorderkempen (G. Landuyt); Pioniersjaren van spiraaltje (Dirk Janssens)
Beeld van de KempenKempen: Kempische schilders in 20ste eeuw (Gids tentoonstelling 1981; voorwoord August Keersmaekers)
Oorlog in België 14-18De Vos Luc e.a.Wereldoorlog I: geschiedenis (standaardwerk)
OorlogspoëzieBernaerts + HeymanWereldoorlog I: oorlogspoëzie 1914 - 1915
Kwartierstaten: Bergeijk en omgevingSlenders GerardGenealogie: kwartierstaten Bergeijk en omgeving
Kristiaan SeymsLodewijk Adriaenssen pr.Kristiaan Seyms (historisch verhaal over roversbende die de streek hier onveilig maakte in de jaren 1670, de auteur zou te vinden zijn in " bijdrage tot de geschiedenis van Retie 1972, p. 350)
Juul KabasStappaerts PaulRetie: biografie Julien Deckx (Juul Kabas)
Beeld Kempen in schilderkunstKeersmaekers August (samenst)Kempen: Kempen in de schilderkunst van 19de en 20ste eeuw (nr. 169 van tijdschrift Vlaanderen; samensteller Keersmaekers August, Retie)
De Groote OorlogDe Schaepdrijver SophieWereldoorlog I: historisch overzicht
Karel Theodoor Le BonPrims FlorisKempen, Geel (1777-1844): Le Bon Karel Theodoor
Jubileumboek 1899-1999Turnhout: Sint-Victorinstituut / Jubileumboek 1998-1999
Beleef elke dag uit WO IWereldoorlog I: relaas van dag tot dag
Postgeschiedenis van DesselOomis A.Dessel: geschiedenis post
L’ armée et la NationMemorWereldoorlog I: militiewet, legerdienst
Titel: Steden en landschappen – de kempen
Auteur:Stan Leurs
Beschrijving:de kempen van schilders en schrijvers, heden en morgen_x000d_ aardrijkskunde der kempen _x000d_ politieke en economische geschiedenis_x000d_ stede- en dorpsaanleg, woning- en hoevebouw_x000d_ de abdijen_x000d_ oude kunst
Titel: taxandria jaarboek LXIII
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - het gasthuis en de gasthuiscommuniteit te turnhout_x000d_ - liefde en huwelijk te turnhout_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - in de ban van antwerpen. De kempen in de zestiende eeuw_x000d_ - de 19de eeuw in hoogstraten_x000d_ - het daensisme in de kempen_x000d_ - de schilderijen van franciscus xavery op kasteel te turnhout_x000d_ - van menigerhande dinghen_x000d_ - een zilveren hostiedoos in het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - van droom tot werkelijkheid. De maquette van turnhout in het taxandriamuseum_x000d_ - turnhoutse dwaasheid ( schilderij van jos van gerwen)
Titel: geschied- en aardrjkskundig woordenboek der belgische gemeenten I
Auteur:EUG. De Seyn
Beschrijving:een beetje geschiedenis ven belgie en zijn provincies_x000d_ encyclopedie van de belgische gemeenten van AA tot Kwaremont
Titel: campinia sacra – VIII het parochiewezen in de antwerpse kempen
Auteur:Floris Prims
Beschrijving:geschidenis en structuur van de parochies in de antwerpse kempen
Titel: taxandria jaarboek 1984LVI 3-4
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - de lagere scholen in de prov antwerpen onde willem I_x000d_ - doorslaggevende factoren bij de benoeming van stadssecretarissen te herentals_x000d_ - de jeneverstreek in de kempen en de naam wechelderzande_x000d_ - de " oudste wand" van turnhout_x000d_ - etc.
Titel: geschied- en aardrijkskundig woordenboek der belgische gemeenten II
Auteur:Eug De Seyn
Beschrijving:een naslagwerk over de belgische gemeenten van Laar tot Zwijndrecht
Titel: Het verhaal van ons huis
Auteur:Dr. Jozef Weyns
Beschrijving:het verhaal van de bouw van het huis van jozef weyns, met verwante verhalen en geshiedenis over zijn vader, over de verschillende constructies en ornamenten in en rond het huis.
Titel: Geel in ooude prentkaarten
Auteur:W. Van Broeckhoven
Beschrijving:Verzameling oude prentkaarten, met beschrijving van Geel
Titel: Huldealbum De Voght en Fleerackers
Auteur:Kempische Schrijvers
Beschrijving:huldeboek over Fleerackers en De Vocht n.a.v. hun 60 jaar , _x000d_ met lijst van kempische schrijvers
Titel: Taxandria jaarboek LI-LIII
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - schatten brusselse faience in het taxandria museum_x000d_ - de criminaliteit te turnhout (1700-1789_x000d_ - zuidafrikaanse zinnen met dubbele ontkenning en overbodige eind-nie in he turnhoutse dialect_x000d_ - blekerijen op dijkijde en broekzijde ( oud- en turnhout) _x000d_ - raymond peeters en aan vullingen op zijn bibliografie_x000d_ - in memoriam mon peeters_x000d_ - in memoriam emiel van hemeldonk_x000d_ - afscheid van miel en wiske van deun-govers_x000d_ -
Titel: antwerpse retabels
Auteur:celis
Beschrijving:retabel van schoonbroek
Titel: Campinia Sacra- VI de minderbroeders te turnhout
Auteur:Lucianus Ceyssens
Beschrijving:oude kempische godshuizen/ religieuze stichtingen _x000d_ hier de minderbroeders te turnhout
Titel: antwerpse retabels
Auteur:hans nieuwdorp
Beschrijving:catalogus 15de en 16de eeuw catalogus
Titel: groot-kastelse volkskalender 2016
Auteur:heemkunde kasterlee
Beschrijving:kroniek 2015 ( dorpsgenoten en schrijvers over ons dorp, mansen van bij ons, …..), herbergen KLT - amusement, herberg In den Leeuw, grafzerken van Sint-Margaritakerk Tielen, kleuterschooltje 't Bosvriendje 50 jaar, de Tikkebroeken, archeologische vondsten
Titel: antwerpse retabels deel II
Auteur:hans nieuwdorp
Beschrijving:antwerpse retabels van 15de en 16de eeuw
Titel: jaarboek 2006-2007 ( XVIII )
Auteur:provinC. Commissie voor volksk
Beschrijving:honderd jaar volkskundig verzamelen - licht en maatvoering in Ignatiuskerk - privileges en politieke cultuur - het schouwtoneel van de eerste generatie antwerpse volkskundigen - fétis versus benoit - over beestiens ende andere gedierten - de orientatie van het transitverkeer door de stad herentals - constance teichmann en het antwerpse muziekleven - joachim vanden hove luit - de antwerpse stadsspeellieden - teksten betreffende het anwerps episcopaat
Titel: Mol in de eerste wereldoorlog
Auteur:Kamiel Mertens
Beschrijving:Over de grote oorlog in Mol en omgeving - alle documenten gebundeld - ook van retie
Titel: Ubungsplatz Beverloo 1914-1918: Leopoldsburg als oefenterrein
Auteur:De Vos Luc e.a.
Beschrijving:Wereldoorlog I: kamp Beverloo (Leopoldsburg)
Titel: Vergeten Monolieten
Auteur:Gill Geerings en Jens Staes
Beschrijving:Mei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
Titel: 100 jaar Boerenbond
Auteur:
Beschrijving:Boerenbond: overzicht 1890-1990
Titel: Bibliographical introduction to church history
Auteur:Blockx Karel
Beschrijving:Retiese auteurs / Biblografie kerkgeschiedenis
Titel: De Vlierbes 2014 (jrg. XXXVI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (
Titel: Jaarboek Taxandria 2013 (LXXXV)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken (Kolonie van Merksplas / Leunen Tom; Bunkers WOI in Turnhout / Melis George; Jozef Jansen en het stadsarchief in Turnhout / Dierckx Bram; Jong zijn in Turnhout in de 18de eeuw / Van Impe Steven; Relieken H. Odrada / Jansen Jaak; Zesde schooldistrict van 1815 tot 1830 / Landuyt Guido; Vosselaar viert J. B. Roes (1814-1860) / Jacobs Joke; Geschiedenis bibliotheek Taxandria en stadsarchief / Sas Bart; Fotocollectie stadsarchief Turnhout / Sas Bart; Verkoopsdocument turf De Liereman / Van de Berghe; Begin van Grote Oorlog in Noorderkempen / Guido Landuyt; Kempense pionierjaren van het spiraaltje / Janssens Dirk en Van den Broeck)
Titel: De Groote oorlog 1914-1918
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog I: Mol
Titel: Juul Kabas
Auteur:Stappaerts Paul
Beschrijving:Retie: Juul Kabas / biografie
Titel: Groot-Kastelse volkskalender 2017
Auteur:heemkundige kring
Beschrijving:kroniek 2016 (in memo , oudste inwoners , ….) Twee ijzertijderven en middeleeuwse bewoning nabij de Gierlebaan in Tielen, "De Vlieg van Tielen" ( Tielen WO I), Onze Herbergen ( cafepraat), Lichtaartse kerkheiligen doorgelicht
Titel: Veurne in de grote oorlog
Auteur:Jozef Ameeuw
Beschrijving:een reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
Titel: Via het vagevuur naar de hel
Auteur:August Fruythpof
Beschrijving:de gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
Titel: Molse tijdingen 22 (2014)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jef Vandeven, het verhaal van een merkwaardig soldaat / Deckx; Oorlogsdagboek De Boulle Deel I / De Boulle; Rijkswacht Mol - Deel 2/ Dirix e.a.;_x000d_ Sint-Jansstoet van Mol / Geys S.; Lezen en schrijven in Millegem / Heurckmans S.; Arduin en Molse begraafplaatsen / Hooyberghs H.; Heidehuizen en Hutten vormen zich / Vos P.; Den Grooten Oorlog / Mertens L.; Sprokkels uit Heidehuizen en Hutten / Geys S.; Mols Burgemeester Henri Cardinaels /Vos P.; Grote treinramp in Mol / Nevelsteen K.; Postdienst in Mol / Nuyts R.; Ezaart - Deel 6 / Peeters e.a.; Verhalen over station Mol / Hoebeke e.a.; Gemeentelijke filmdienst / Van Hoof en Vos H.; De brief van Antoon Peetermans uit Ezaaart / Vos P.; De laatste epidemie in Mol? / Vos P.; Taeymans en woningen van onderwijzers in Mol / Aerts en Vos P.; Hutten en Heidehuizen - Landschap in beeld; Buitengewoon / Aerts L.; Bouwens R.)
Titel: studien over Herentals – volksdevoties en gebruiken in Oud-Herentals
Auteur:J. Lauwerys
Beschrijving:een hoekje opliichhten om na te gaan: volksdevoties, volksgebruiken in verband met heiligenverering
Titel: Bijdrage tot geschiedenis van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis algemeen
Titel: Arme heks
Auteur:Gust Sels
Beschrijving:heksen bijgeloof, heksenvervolging en pud-turnhoutse sagen over hekserij en aanverwante magie
Titel: Kruiermuseum Balen
Auteur:
Beschrijving:Balen: kruiermuseum (inventarisbeschrijving)
Titel: Grobbendonk – Ten Troon
Auteur:Prims Kan. Dr. Floris
Beschrijving:Grobbendonk: geschiedenis priorij O.L.V. ten Troon (deel II Campinia Sacra)
Titel: Luister van de molen
Auteur:
Beschrijving:Molens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)
Titel: De heilige Odrada van Balen – Band 1
Auteur:Mertens K. + Jansen J.
Beschrijving:Balen: Heilige Odrada van Balen (publicaties historisch onderzoek e.a.)
Titel: Jaarboek Taxandria 2013 (LXXXV)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Leven en wonen in Merksplas-kolonie (Leunen Tom); De kolonie van Merksplas 1920-1940 (Leunen Tom); Bunkers van de WO I in Turnhout (G. Melis); Jozef Jansen en het stadsarchief van Turnhout (Bram Dierckx); Relieken H. Odrada (Jaak Jansen); Zesde schooldistrict 1815-1850 (G. Landuyt); Joannes Baptiste Roes 1814-1860 (Joke Jacobs); Geschiedenis bibliotheek Taxandria (Bart Sas); Fotocollectie stadsarchief (Bart Sas); Verkoopsdocument van turf uit 1823 (Van den Berghe); Begin Grote Oorlog in Noorderkempen (G. Landuyt); Pioniersjaren van spiraaltje (Dirk Janssens)
Titel: Beeld van de Kempen
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische schilders in 20ste eeuw (Gids tentoonstelling 1981; voorwoord August Keersmaekers)
Titel: Oorlog in België 14-18
Auteur:De Vos Luc e.a.
Beschrijving:Wereldoorlog I: geschiedenis (standaardwerk)
Titel: Oorlogspoëzie
Auteur:Bernaerts + Heyman
Beschrijving:Wereldoorlog I: oorlogspoëzie 1914 - 1915
Titel: Kwartierstaten: Bergeijk en omgeving
Auteur:Slenders Gerard
Beschrijving:Genealogie: kwartierstaten Bergeijk en omgeving
Titel: Kristiaan Seyms
Auteur:Lodewijk Adriaenssen pr.
Beschrijving:Kristiaan Seyms (historisch verhaal over roversbende die de streek hier onveilig maakte in de jaren 1670, de auteur zou te vinden zijn in " bijdrage tot de geschiedenis van Retie 1972, p. 350)
Titel: Juul Kabas
Auteur:Stappaerts Paul
Beschrijving:Retie: biografie Julien Deckx (Juul Kabas)
Titel: Beeld Kempen in schilderkunst
Auteur:Keersmaekers August (samenst)
Beschrijving:Kempen: Kempen in de schilderkunst van 19de en 20ste eeuw (nr. 169 van tijdschrift Vlaanderen; samensteller Keersmaekers August, Retie)
Titel: De Groote Oorlog
Auteur:De Schaepdrijver Sophie
Beschrijving:Wereldoorlog I: historisch overzicht
Titel: Karel Theodoor Le Bon
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Kempen, Geel (1777-1844): Le Bon Karel Theodoor
Titel: Jubileumboek 1899-1999
Auteur:
Beschrijving:Turnhout: Sint-Victorinstituut / Jubileumboek 1998-1999
Titel: Beleef elke dag uit WO I
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog I: relaas van dag tot dag
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: geschiedenis post
Titel: L’ armée et la Nation
Auteur:Memor
Beschrijving:Wereldoorlog I: militiewet, legerdienst