Titel Auteur Beschrijving
FC Violetta – Retie S.K. (1938-2013) Retie: geschiedenis voetbalclub Violetta - Retie S.K. (1938 - 2013)
Het dialect (deel 01) Ceustermans Fil Laakdal/Tessenderlo: thematische dialectverklaring
Bokrijk, openluchtmuseum Laenen Mark Bokrijk: gids openluchtmuseum (+ foto's)
’t Schreneel (2013/nr. 30) Balen; Olmen: heemkundige artikels (Schooffs Mariette: gemeente Olmen in de smeltkroes der industrialisatie - 1948; Jennen, Swinnen: "Ic heer Nicolaus Dillen onweerdich pastoor"; Redactie: Sooi scheresliep zingt z'n lied; Jennen: gildezilver in bewaring bij heemkring; Jennen: bijen houden in Olmen; De Wolf: In vogelvlucht … 1924-1964 of 40 jaar Congo; Redactie: Verboden visvangst in 1886
Molse tijdingen 2012 (nr. 20) Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Denkend aan Mol - Verbruggen G.; Het bewogen leven van Vincent Dillen - De Boulle + Vos; Ode aan de Leuvense stoof, deel 3 - Nuyts R.; Kolenhandelaar Jan Baptist Mertens - Mertens; Soepweikers - Van Braband; Vulkanische gesteenten in Postel - Hooyberghs; Charles de Broqueville + kwartierstand - Vos P.; De opvoeding van Charles de Broqueville - Renaerts F.; De landbouwschool van Ezaart - Van Hoof J.; Ezaart, deel 4 - Knaepen e.a.; De katholieke filmliga in Mol - F. Caeyers; Over Sint-Odrada te Balen en te Millegem - Jansen J.; Scouts Mol - M. Teeuwen; Chiro Wezel - Van Loy F.; Stichting van Wezel - Nevelsteen + Vos; Kerkhof van Wezel - Renaerts; Het Wezels hofke - Nevelsteen; Wielerprofs Wezel - Nuyts; Eric Geboers - Nevelsteen; Fotokatern Wezel - Bollen J.)
Notariële verkopingen Retie (2000 – 2010) Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 2000-2001-2002-2006-2007-2008-2009-2010)
Gildetradities Top Stefan e.a. Gildeleven in Kempen (o.a. Retie)
Rafaël-Jan Otten Billiaert Ivo Mol - Postel: norbertijnerabdij / Pater Otten (Provisor-cellier 1943-1977)
Notariële verkopingen Retie (1986-1989) Notarieel blad Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (periode 1986-1989)
Lekker Kempens Willekens e.a. Kempen: streekproducten en streekgerechten
Notariële verkopingen Retie (1993 – 1999) Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 1993 - 1995 - 1998 en 1999)
Madame ets servie De Keyzer Diane Sociale geschiedenis: adel en burgerij (1900-1995)(dienstboden)
Hekselien en Heks Sproetje Melis An Retiese auteurs: kinderboek (+ CD)
Jaarboek 6 (1967) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18ste eeuw; Innocentes over wie verdere gegevens ontbreken; Register van de pleegfamilies; Personen vermeld in verband met de innocentes; Plaatsen van herkomst van de innocentes)
Jaarboek 10 (1971) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Geel 1816: inventaris Geelse huizen en bewoners begin Hollands Tijdvak - Leopold Van Gestel - Destombes)
Belle Beer: Een hart voor mama Melis An Retiese auteurs: kinderboek
Jaarboek 8 (1969) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Gasthuis Gheel: stichting; De kapel; De ziekenverpleging; Beheer van het gasthuis; Goederenbezit; Hervorming; De beginjaren; Eerste moeilijkheden; Het kloosterleven; Zieken en verpleging; enz…)
Jaarboek 7 (1968) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel (M.H. Koyen); _x000d_ Grondvesten van voormalige St.-Dimpnakerk blootgelegd (van Broeckhoven); De nieuwe tienden van het Waverwoud en de Bisschopshoeven te Geel (Van den Wijngaert): De abdij Rozendaal en de parochie Geel (A. Goetstouwers)
Jaarboek 4 (1965) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Lijst der pastoors; De Drossaerden; Bly-inkomst; De opkomst van Gheel; Historische opvolging van de Heeren van Gheel; Opvolging der drossaerds)
Hekselien en de babydraakjes Melis An Retiese auteurs: kinderboeken (+ CD)
Jaarboek 5 (1966) – GGG Geel: geschiedkundige artikels - Chronijken van Gheel (Opvolging der drossaerds-vervolg; Leex of de verloren vlakte; Eersten of Primi der universiteit van Leuven)
Jaarboek 11 (1972) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Krankzinnigenverpleging te Geel 1795-1860 - K. Veraghtert; Etymologische verklaring van de naam Olen - F. Verbiest; Olen in oorlogstijd III. 1796, 1797 - J. Lauwerys)
Belle Beer: Een lichtje voor papa Melis An Retiese auteurs: kinderboeken
Jaarboek 9 (1970) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo - M.H. Koyen; Almanach de Geel pour l'année 1792 - Edm. De Goeyse; Kluizenaars te Geel en omgeving - M.H. Koyen; Olen in oorlogstijd - J. Lauwerys)
Jaarboek 12 (1973) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Gezinsverpleging van geesterszieken te Geel tot einde 18de eeuw - Dr. M.H. Koyen)
Louis Van Gorp mystiek Van Gorp Angelo Arendonk: schilder Louis Van Gorp / katalogus tentoonstelling
Jaarboek 14 (1975-1976) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (De hervorming van het Gasthuis van Geel 1552-1553 - Koyen; Het gemeentewapen van Geel - Koyen; Het erevaandel van Geel - Koyen; Brokstukken van een oude Geelse grafzerk - Van Broeckhoven; Het bouwkundig erfgoed van Geel - De Bont; Opgravingen in de kapel van de Groenenheuvel te Geel - M. De Bont; Aantekeningen van onderpastoor Aerts - Van Gestel en De Bont; Olen in oorlogstijd IV - J. Lauwerys; Averbode en Veerle: het weiderecht - Van Genechten; Gasthuismuseum: tentoonstelling Geel oud en nieuw - M.D.B.; In memoriam August Bellemans en Milo Hendrik Koyen)
Jaarboek 13 (1974) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (De patienten van de Rijkskolonie te Geel - Lic. Michel De Bont)
Jaarboek Index 1 tot 5 – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Index van personen, plaatsen en realia - Jaarboek 1 tot 5)
Van boerin tot landelijke vrouw Retie: verenigingen / historiek KVLV
Geel door de eeuwen heen Koyen + De Bont Geel: geschiedenis / gezinsverpleging
Volkskundige tentoonstelling Oude Gasthuis Geel Geel: Oude Gasthuis / Katalogus tentoonstelling
Broechemsche brakken De Voght Jozef Roman, novelle (Retiese auteurs)
De BJB-er; jrg. 1946-1947-1948 Landbouworganisaties / Boerenjeugd
Jaarboek Taxandria 2011 (LXXIII) 'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omgeving: Govert Loockermans (1617-1711) en zijn verwanten (W. Frijhoff); Het Sint-Pieterskapittel van Turnhout (J. De Reu); Geschiedenis van de Turnhoutse Minderbroeders en hun bier (S. Van Clemen); Het personeel van Merksplas Kolonie 1920-1940 (T. Leunen); Het kasteel van Vorselaar (R. Vermeulen); Turnhout en de Aa (C. Nolf); De mise-en-scène van het verleden P.J. Heuvelmans 'De twee reizigers' (N. Bemong); Inventaris van het archief van Taxandria (S. Van Clemen); In ùmemoriam: Francis De Vel (1924-2010) en Jef Roymans (1939-2011); Ledenlijst,
Sint Pieterskerk Jansen J. Turnhout: Sint Pieterskerk
Jozef Simons Verheecke Marcel Jozef Simons: verteller, zanger, Kempenaar (levensbeschrijving). Tevens een kleurig tijdsbeeld van het vlaamse en flamingantische leven in de eerste helft van deze eeuw, met geslaagde sfeerschepping dankzij menige 'petite histoire'
Belle Beer: Een broertje voor Belle Melis An Retiese auteurs: kinderboek
Belle Beer: Knuffeltje van opa Melis An Retiese auteurs: kinderboek
+Vijf-en-twintig jaar studentenleven te Retie Conderaerts L. Studentenleven 1912-1937 (Retiese auteurs)
De rakkers der grenzen Vleugels J. Wereldoorlog I: dodendraad (elektrische draadversperring)
De slag van Turnhout Beock - Lusse De slag van Turnhout (Retiese auteurs)
’t Schreneel (2012 / nr. 29) Balen / Olmen: heemkundige en geschiedkundige artikels (Olmense strijders van Napoleon; Taferelen uit ons dorp…; Uurwerk St. Willibrorduskerk; West-Vlaamse vluchtelingen in Olmen tijdens WO I; Lekenlerares in zusterschool; Gouden jubileum Engelen-Vrachten; Al wie de haan zijn kop afkapt, zal een koning zijn; 1912… Nieuwe fanfare voor Olmen; Het 'muziek' van Olmen; Straal = gehucht Olmen)
Onze-lieve-Vrouw ter Sneeuw Werbeek Ruymaekers Brigitte Retie: kapel Werbeek (thesis KHI Antwerpen 2011-2012)
De jaren 40, 50, 60 en 70 Jaaroverzichten 1940 - 1970 / Register trefwoorden
Het rijk der liefde De Voght Jozef Roman (Retiese auteurs)
Belle Beer: Het cakeje van oma Melis An Retiese auteurs: kinderboek
De Boerenkrijg De Bruyne A. Roman: Boerenkrijg
De BJB-er; jrg. 1949-1950-1951 Landbouworganisaties / Boerenjeugd
De Kapellekens van Retie Sneyers Jozef; Keersmaekers Au Retie: kapellekens; Retiese auteurs
Titel: FC Violetta – Retie S.K. (1938-2013)
Auteur:
Beschrijving:Retie: geschiedenis voetbalclub Violetta - Retie S.K. (1938 - 2013)
Titel: Het dialect (deel 01)
Auteur:Ceustermans Fil
Beschrijving:Laakdal/Tessenderlo: thematische dialectverklaring
Titel: Bokrijk, openluchtmuseum
Auteur:Laenen Mark
Beschrijving:Bokrijk: gids openluchtmuseum (+ foto's)
Titel: ’t Schreneel (2013/nr. 30)
Auteur:
Beschrijving:Balen; Olmen: heemkundige artikels (Schooffs Mariette: gemeente Olmen in de smeltkroes der industrialisatie - 1948; Jennen, Swinnen: "Ic heer Nicolaus Dillen onweerdich pastoor"; Redactie: Sooi scheresliep zingt z'n lied; Jennen: gildezilver in bewaring bij heemkring; Jennen: bijen houden in Olmen; De Wolf: In vogelvlucht … 1924-1964 of 40 jaar Congo; Redactie: Verboden visvangst in 1886
Titel: Molse tijdingen 2012 (nr. 20)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Denkend aan Mol - Verbruggen G.; Het bewogen leven van Vincent Dillen - De Boulle + Vos; Ode aan de Leuvense stoof, deel 3 - Nuyts R.; Kolenhandelaar Jan Baptist Mertens - Mertens; Soepweikers - Van Braband; Vulkanische gesteenten in Postel - Hooyberghs; Charles de Broqueville + kwartierstand - Vos P.; De opvoeding van Charles de Broqueville - Renaerts F.; De landbouwschool van Ezaart - Van Hoof J.; Ezaart, deel 4 - Knaepen e.a.; De katholieke filmliga in Mol - F. Caeyers; Over Sint-Odrada te Balen en te Millegem - Jansen J.; Scouts Mol - M. Teeuwen; Chiro Wezel - Van Loy F.; Stichting van Wezel - Nevelsteen + Vos; Kerkhof van Wezel - Renaerts; Het Wezels hofke - Nevelsteen; Wielerprofs Wezel - Nuyts; Eric Geboers - Nevelsteen; Fotokatern Wezel - Bollen J.)
Titel: Notariële verkopingen Retie (2000 – 2010)
Auteur:
Beschrijving:Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 2000-2001-2002-2006-2007-2008-2009-2010)
Titel: Gildetradities
Auteur:Top Stefan e.a.
Beschrijving:Gildeleven in Kempen (o.a. Retie)
Titel: Rafaël-Jan Otten
Auteur:Billiaert Ivo
Beschrijving:Mol - Postel: norbertijnerabdij / Pater Otten (Provisor-cellier 1943-1977)
Titel: Notariële verkopingen Retie (1986-1989)
Auteur:Notarieel blad
Beschrijving:Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (periode 1986-1989)
Titel: Lekker Kempens
Auteur:Willekens e.a.
Beschrijving:Kempen: streekproducten en streekgerechten
Titel: Notariële verkopingen Retie (1993 – 1999)
Auteur:
Beschrijving:Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 1993 - 1995 - 1998 en 1999)
Titel: Madame ets servie
Auteur:De Keyzer Diane
Beschrijving:Sociale geschiedenis: adel en burgerij (1900-1995)(dienstboden)
Titel: Hekselien en Heks Sproetje
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboek (+ CD)
Titel: Jaarboek 6 (1967) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18ste eeuw; Innocentes over wie verdere gegevens ontbreken; Register van de pleegfamilies; Personen vermeld in verband met de innocentes; Plaatsen van herkomst van de innocentes)
Titel: Jaarboek 10 (1971) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Geel 1816: inventaris Geelse huizen en bewoners begin Hollands Tijdvak - Leopold Van Gestel - Destombes)
Titel: Belle Beer: Een hart voor mama
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboek
Titel: Jaarboek 8 (1969) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Gasthuis Gheel: stichting; De kapel; De ziekenverpleging; Beheer van het gasthuis; Goederenbezit; Hervorming; De beginjaren; Eerste moeilijkheden; Het kloosterleven; Zieken en verpleging; enz…)
Titel: Jaarboek 7 (1968) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel (M.H. Koyen); _x000d_ Grondvesten van voormalige St.-Dimpnakerk blootgelegd (van Broeckhoven); De nieuwe tienden van het Waverwoud en de Bisschopshoeven te Geel (Van den Wijngaert): De abdij Rozendaal en de parochie Geel (A. Goetstouwers)
Titel: Jaarboek 4 (1965) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Lijst der pastoors; De Drossaerden; Bly-inkomst; De opkomst van Gheel; Historische opvolging van de Heeren van Gheel; Opvolging der drossaerds)
Titel: Hekselien en de babydraakjes
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboeken (+ CD)
Titel: Jaarboek 5 (1966) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels - Chronijken van Gheel (Opvolging der drossaerds-vervolg; Leex of de verloren vlakte; Eersten of Primi der universiteit van Leuven)
Titel: Jaarboek 11 (1972) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Krankzinnigenverpleging te Geel 1795-1860 - K. Veraghtert; Etymologische verklaring van de naam Olen - F. Verbiest; Olen in oorlogstijd III. 1796, 1797 - J. Lauwerys)
Titel: Belle Beer: Een lichtje voor papa
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboeken
Titel: Jaarboek 9 (1970) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo - M.H. Koyen; Almanach de Geel pour l'année 1792 - Edm. De Goeyse; Kluizenaars te Geel en omgeving - M.H. Koyen; Olen in oorlogstijd - J. Lauwerys)
Titel: Jaarboek 12 (1973) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Gezinsverpleging van geesterszieken te Geel tot einde 18de eeuw - Dr. M.H. Koyen)
Titel: Louis Van Gorp mystiek
Auteur:Van Gorp Angelo
Beschrijving:Arendonk: schilder Louis Van Gorp / katalogus tentoonstelling
Titel: Jaarboek 14 (1975-1976) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De hervorming van het Gasthuis van Geel 1552-1553 - Koyen; Het gemeentewapen van Geel - Koyen; Het erevaandel van Geel - Koyen; Brokstukken van een oude Geelse grafzerk - Van Broeckhoven; Het bouwkundig erfgoed van Geel - De Bont; Opgravingen in de kapel van de Groenenheuvel te Geel - M. De Bont; Aantekeningen van onderpastoor Aerts - Van Gestel en De Bont; Olen in oorlogstijd IV - J. Lauwerys; Averbode en Veerle: het weiderecht - Van Genechten; Gasthuismuseum: tentoonstelling Geel oud en nieuw - M.D.B.; In memoriam August Bellemans en Milo Hendrik Koyen)
Titel: Jaarboek 13 (1974) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De patienten van de Rijkskolonie te Geel - Lic. Michel De Bont)
Titel: Jaarboek Index 1 tot 5 – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Index van personen, plaatsen en realia - Jaarboek 1 tot 5)
Titel: Van boerin tot landelijke vrouw
Auteur:
Beschrijving:Retie: verenigingen / historiek KVLV
Titel: Geel door de eeuwen heen
Auteur:Koyen + De Bont
Beschrijving:Geel: geschiedenis / gezinsverpleging
Titel: Volkskundige tentoonstelling Oude Gasthuis Geel
Auteur:
Beschrijving:Geel: Oude Gasthuis / Katalogus tentoonstelling
Titel: Broechemsche brakken
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Roman, novelle (Retiese auteurs)
Titel: De BJB-er; jrg. 1946-1947-1948
Auteur:
Beschrijving:Landbouworganisaties / Boerenjeugd
Titel: Jaarboek Taxandria 2011 (LXXIII)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omgeving: Govert Loockermans (1617-1711) en zijn verwanten (W. Frijhoff); Het Sint-Pieterskapittel van Turnhout (J. De Reu); Geschiedenis van de Turnhoutse Minderbroeders en hun bier (S. Van Clemen); Het personeel van Merksplas Kolonie 1920-1940 (T. Leunen); Het kasteel van Vorselaar (R. Vermeulen); Turnhout en de Aa (C. Nolf); De mise-en-scène van het verleden P.J. Heuvelmans 'De twee reizigers' (N. Bemong); Inventaris van het archief van Taxandria (S. Van Clemen); In ùmemoriam: Francis De Vel (1924-2010) en Jef Roymans (1939-2011); Ledenlijst,
Titel: Sint Pieterskerk
Auteur:Jansen J.
Beschrijving:Turnhout: Sint Pieterskerk
Titel: Jozef Simons
Auteur:Verheecke Marcel
Beschrijving:Jozef Simons: verteller, zanger, Kempenaar (levensbeschrijving). Tevens een kleurig tijdsbeeld van het vlaamse en flamingantische leven in de eerste helft van deze eeuw, met geslaagde sfeerschepping dankzij menige 'petite histoire'
Titel: Belle Beer: Een broertje voor Belle
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboek
Titel: Belle Beer: Knuffeltje van opa
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboek
Titel: +Vijf-en-twintig jaar studentenleven te Retie
Auteur:Conderaerts L.
Beschrijving:Studentenleven 1912-1937 (Retiese auteurs)
Titel: De rakkers der grenzen
Auteur:Vleugels J.
Beschrijving:Wereldoorlog I: dodendraad (elektrische draadversperring)
Titel: De slag van Turnhout
Auteur:Beock - Lusse
Beschrijving:De slag van Turnhout (Retiese auteurs)
Titel: ’t Schreneel (2012 / nr. 29)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige en geschiedkundige artikels (Olmense strijders van Napoleon; Taferelen uit ons dorp…; Uurwerk St. Willibrorduskerk; West-Vlaamse vluchtelingen in Olmen tijdens WO I; Lekenlerares in zusterschool; Gouden jubileum Engelen-Vrachten; Al wie de haan zijn kop afkapt, zal een koning zijn; 1912… Nieuwe fanfare voor Olmen; Het 'muziek' van Olmen; Straal = gehucht Olmen)
Titel: Onze-lieve-Vrouw ter Sneeuw Werbeek
Auteur:Ruymaekers Brigitte
Beschrijving:Retie: kapel Werbeek (thesis KHI Antwerpen 2011-2012)
Titel: De jaren 40, 50, 60 en 70
Auteur:
Beschrijving:Jaaroverzichten 1940 - 1970 / Register trefwoorden
Titel: Het rijk der liefde
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Roman (Retiese auteurs)
Titel: Belle Beer: Het cakeje van oma
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs: kinderboek
Titel: De Boerenkrijg
Auteur:De Bruyne A.
Beschrijving:Roman: Boerenkrijg
Titel: De BJB-er; jrg. 1949-1950-1951
Auteur:
Beschrijving:Landbouworganisaties / Boerenjeugd
Titel: De Kapellekens van Retie
Auteur:Sneyers Jozef; Keersmaekers Au
Beschrijving:Retie: kapellekens; Retiese auteurs