Titel Auteur Beschrijving
Pastoor Pieter-Jozef Dergent, een priester-martelaar Cruysberghs K. Mgr Dergent Pieter-Jozef (° 1870 - + 1914); oorlogsslachtoffer
De Zeun van de Seuntjens Seuntjens-Willems M. Families Seuntjens en Seuntiëns Een familiegeschiedenis met o.m. 'De Retiese tak' (pag. 261) en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Retie (pag. 13)
Bijdrage tot de geschiedenis van Retie Sneyers Edward Retie: geschiedenis
Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980) Stessens Liesbeth Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Adalhard, heer van Heusden Put Frans Adalhard (° 751/752): abt van abdij CORBIE en heilige met o.m. Adalhards patrimonium (o.m. Retie- pag. 61); de bezittingen van de abdij in Mol (p. 77), enz.;
Retie, waar is den tijd ? Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Chiro St-Martinus Retie (Willy Thijs e.a.) Retie: 40 jaar St-Martinuschiro Retie
Baron François du Four Raeymaekers Walter Retie: geschiedenis kasteel du Four en zijn bewoners / Retiese auteurs
Inventarisatie glasschildertechnieken 19de en 20ste eeuw / Bijlage tek Hermans Peggy Glasschildertechnieken / Retiese auteurs
Inventarisatie glasschildertechnieken 19de en 20ste eeuw / Deel tekst Hermans Peggy Glasschildertechnieken / Retiese auteurs
De kapellekens van Retie Sneyers Jozef Keersmaekers Aug Retie: beschrijving kapellekens O L Vrouw
Reties album (Beeld van een dorp 1900-1975) Retie: fotoalbum met verklarende teksten Thematische indeling
Poppel, toen en nu Vermeeren Marc Poppel (Ravels): prehistorie; kerkelijke geschiedenis; wereldlijke geschiedenis; oude ambachten; landgoederen; onderwijs; bevolking; verenigingen; Nicolaus Poppelius
100 jaar Sint-Antoniusparochie Oosthoven van Hout Willy Oud-Turnhout: Oosthoven (parochiegeschiedenis): oprichting parochie; bouw en restauratie van de kerk; kunst; kapelaans en pastoors; devotie en folkore
Oud-Turnhout / De tijd van toen II Mertens Isidoor Oud-Turnhout: sfeerbeelden en dorpsfiguren (verhalen)
Oud-Turnhout in de jaren negentig Sels Jan (red) Oud-Turnhout: fotoboek met tekstverklaring betreffende de jaren negentig
Oud-Turnhout in de jaren tachtig Oud-Turnhout: politieke en kerkelijke leven; verenigingsleven; gebeurtenissen; personen, enz. in de jaren tachtig
Oud-Turnhout en zijn verleden 3 Oud-Turnhout: thematisch fotoboek (landbouw; industrie; dorp; kerkelijk leven; schoolleven; oorlogsgeweld)
Oud-Turnhout en zijn verleden 4 Oud-Turnhout: gebundelde artikels over geschiedenis en folkore (Commanderij Ter Braeke; Adriaan Daelen; Treske Verdonck; familie Joosen en de molen van Oud-Turnhout;Oud-Turnhoutse molengeschiedenis; Heraanleg dorpsplein; Sint Antoniuskapelà
Oud-Turnhout: 50 jaar parochie Zwaneven Oud-Turnhout: parochie Zwaneven
Jaarboek 2010 Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Molse tijdingen 17 (2009) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels / 90 jaar school in Ezaart-Hessie (Jos Van Hoof); Verlichting in Mol (Rik Nuyts); Kinderjaren van Sooi 'van den Heilige' (Frans Berghmans); Studiebeurzen in Mol (Jan Vanhees); Harmonie 'De Klauwaerts' - Deel 2 (Louis Mertens); Mobilisatie in Mol 1939-1940 (Louis Swinnen); Noormannenschat weergevonden (Paul Vos); Herdgangen Ezaart-Hessie (Frans Peeters, Roger Knaepen); De Wezelse zinkfabriek (Karel Nevelstaan); Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel (Carlo Beckers); Bijnamen (Flor Caeyers); Fotokatern Mol-Gompel (Jan Bollen)
Een harnas van baksteen en beton (De Antwerpse fortengordels) Antwerpen erfgoed: forten
Oorlogsperikelen in Mol 1940-1945 Sannen Peeters Ver Bruggen Mol: wereldoorlog II
Als de klokken niet meer luiden Mertens Louis Mol / Millegem: wereldoorlog II
Van Odlo tot Olen Duizend jaar dorpsleven Olen: dorpsgeschiedenis (van typisch boerendorp tot moderne industriegemeente). Verre verleden; Middeleeuwen; Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden; Franse overheersing (1795-1830); Ontwikkeling van Olen in het jonge België - thematisch; Moderne industriegemeente 1914-heden - thematisch;
De Molse markten door de eeuwen heen Vos Paul e.a. Mol: markten (monografie) o.a. Konijnenmarkt, eiermarkt,...
Pastoor Jonghmans in Millegem en zijn kerk Mertens Louis Mol / Millegem: pastoor Jos Jonghmans (leven en werk in Millegem)
Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel Peeters + Ver Bruggen + Vos P/ Mol / Oude grenzen (grenspalen) met o.a. Retie, Geel, Postel, Lommel, Eksel, Ham, Olmen, Meerhout
Gerard Baksteen Mol / Baksteen Gerard (1887-1976): leven en werk
Mol in proza en poëzie (Bloemlezing) Mol / Bloemlezing Molse auteurs
Zo leefde Ginderbroek / 2 Mol / Ginderbroek - De Berg: dorpsleven
Zo leefde Ginderbroek / 4 Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Lente - Zomer)
De aanpassing van de vreemdelingen in de parochies te Mol De Mulder Herman Mol: vreemdelingen in het parochieleven (Euratom, SCK,...)
Vier eeuwen Rozenberg – Een eeuw lichtstoet Mol / Rozenberg / Lichtstoet (geschiedenis van...)
Profiel van Mol Mol: geschiedenis van ... (Geografisch en geologisch beeld; taal; abdij van Postel; Molse volksleven; Kultuurleven; Toerisme; Sociaal-economische aspecten; toekomst)
Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Na 75 jaar Gedenkboek Sint-Jan Berchmanscollege Mol (1900-1975) Mol / Sint-Jan Berchmanscollege: gedenkboek 75-jarig bestaan (1900-1975): geschiedenis college (P. Vos); Herinneringen; Evolutie leerlingenaantallen; Culturele activiteiten en jeugdbewegingsleven; Sport, feesten en reizen; Bosschool; Leerlingentijdschriften; Zusters in het college; Oudleerlingenbond; Toneelkring "' 't Lindeblommeken"; Lijsten Directie, personeel,...;
50 jaar Rijks-Gemeenschapsonderwijs Mol (1947-1997) Mol: Rijks-Gemeenschapsonderwijs (Liber Amicorum: 50 jaar herinneringen en geschiedenis)
Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
De Gordel om Mol Peeters F.J. + Verbruggen M. Mol: cultuur-historische beschrijving 'Gordel rond Mol'
’t Is honderd jaar geleën… Jubileumboek 1900-2000 Mol: Sint-Jan Berchmanscollege; jubileumboek 1900-2000.(Historisch overzicht; Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen; Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken; Schoolbevolking en schoolpersoneel)
Van arme heikeuters tot welvarende Molse buurtschap Berghmans Carlo (hoofdred) Mol / Ginderbuiten: geschiedenis van... (Historisch-geografische verkenning; Verleden van ginderbuiten; Uit het vergeten landbouwverleden van Ginderbuiten; Reilen en zeilen in de twintigste eeuw; Fascinerende figuren en families)
Brandweer Mol, een eeuw ten dienste van de bevolking Vos Paul Mol: gedenkboek 100 jaar brandweer Mol (overzicht honderd jaar: commandanten; pompiers;...)
Panorama van Mol Vos Paul + Wynen John (verzen) Mol: fotoboek met teksten . Thematisch: Landschap; Nete, water en windmolens; Openbare gebouwen, straat en plein; Kerken, kapellen, kastelen, standbeelden, monumenten en scholen; Handel, nijverheid, vervoer en verkeer; Drankhuizen, optochten, processies, kermissen, verenigingen, groepn, bevolking, folkore, mens en dier; Postel; Sint-Lodewijks- en Rijksopvoedingsgesticht; Figuren;
Van Weselo tot Wezel Mol / Wezel en zijn geschiedenis met vele foto's (Archeologische bevindingen; Geografische verkenningen; Door de eeuw heen; Verenigingen,, cultuur, sport; De industrie)
Rozenberg, een klooster maakt school (1663-2005) Mol: onderwijs scholen Rozenberg. Geschiedenis van het klooster op de Rozenberg (1663) en van de 'Rozenbergscholen'
Daar moet ge heen de Stoppelaar Toeristische brochure: Postel, Retie, Arendonk, Mol, Dessel,...
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Titel: Pastoor Pieter-Jozef Dergent, een priester-martelaar
Auteur:Cruysberghs K. Mgr
Beschrijving:Dergent Pieter-Jozef (° 1870 - + 1914); oorlogsslachtoffer
Titel: De Zeun van de Seuntjens
Auteur:Seuntjens-Willems M.
Beschrijving:Families Seuntjens en Seuntiëns Een familiegeschiedenis met o.m. 'De Retiese tak' (pag. 261) en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Retie (pag. 13)
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis
Titel: Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980)
Auteur:Stessens Liesbeth
Beschrijving:Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Titel: Adalhard, heer van Heusden
Auteur:Put Frans
Beschrijving:Adalhard (° 751/752): abt van abdij CORBIE en heilige met o.m. Adalhards patrimonium (o.m. Retie- pag. 61); de bezittingen van de abdij in Mol (p. 77), enz.;
Titel: Retie, waar is den tijd ?
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Titel: Chiro St-Martinus Retie
Auteur:(Willy Thijs e.a.)
Beschrijving:Retie: 40 jaar St-Martinuschiro Retie
Titel: Baron François du Four
Auteur:Raeymaekers Walter
Beschrijving:Retie: geschiedenis kasteel du Four en zijn bewoners / Retiese auteurs
Titel: Inventarisatie glasschildertechnieken 19de en 20ste eeuw / Bijlage tek
Auteur:Hermans Peggy
Beschrijving:Glasschildertechnieken / Retiese auteurs
Titel: Inventarisatie glasschildertechnieken 19de en 20ste eeuw / Deel tekst
Auteur:Hermans Peggy
Beschrijving:Glasschildertechnieken / Retiese auteurs
Titel: De kapellekens van Retie
Auteur:Sneyers Jozef Keersmaekers Aug
Beschrijving:Retie: beschrijving kapellekens O L Vrouw
Titel: Reties album (Beeld van een dorp 1900-1975)
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoalbum met verklarende teksten Thematische indeling
Titel: Poppel, toen en nu
Auteur:Vermeeren Marc
Beschrijving:Poppel (Ravels): prehistorie; kerkelijke geschiedenis; wereldlijke geschiedenis; oude ambachten; landgoederen; onderwijs; bevolking; verenigingen; Nicolaus Poppelius
Titel: 100 jaar Sint-Antoniusparochie Oosthoven
Auteur:van Hout Willy
Beschrijving:Oud-Turnhout: Oosthoven (parochiegeschiedenis): oprichting parochie; bouw en restauratie van de kerk; kunst; kapelaans en pastoors; devotie en folkore
Titel: Oud-Turnhout / De tijd van toen II
Auteur:Mertens Isidoor
Beschrijving:Oud-Turnhout: sfeerbeelden en dorpsfiguren (verhalen)
Titel: Oud-Turnhout in de jaren negentig
Auteur:Sels Jan (red)
Beschrijving:Oud-Turnhout: fotoboek met tekstverklaring betreffende de jaren negentig
Titel: Oud-Turnhout in de jaren tachtig
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: politieke en kerkelijke leven; verenigingsleven; gebeurtenissen; personen, enz. in de jaren tachtig
Titel: Oud-Turnhout en zijn verleden 3
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: thematisch fotoboek (landbouw; industrie; dorp; kerkelijk leven; schoolleven; oorlogsgeweld)
Titel: Oud-Turnhout en zijn verleden 4
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: gebundelde artikels over geschiedenis en folkore (Commanderij Ter Braeke; Adriaan Daelen; Treske Verdonck; familie Joosen en de molen van Oud-Turnhout;Oud-Turnhoutse molengeschiedenis; Heraanleg dorpsplein; Sint Antoniuskapelà
Titel: Oud-Turnhout: 50 jaar parochie Zwaneven
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: parochie Zwaneven
Titel: Jaarboek 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Titel: Molse tijdingen 17 (2009)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels / 90 jaar school in Ezaart-Hessie (Jos Van Hoof); Verlichting in Mol (Rik Nuyts); Kinderjaren van Sooi 'van den Heilige' (Frans Berghmans); Studiebeurzen in Mol (Jan Vanhees); Harmonie 'De Klauwaerts' - Deel 2 (Louis Mertens); Mobilisatie in Mol 1939-1940 (Louis Swinnen); Noormannenschat weergevonden (Paul Vos); Herdgangen Ezaart-Hessie (Frans Peeters, Roger Knaepen); De Wezelse zinkfabriek (Karel Nevelstaan); Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel (Carlo Beckers); Bijnamen (Flor Caeyers); Fotokatern Mol-Gompel (Jan Bollen)
Titel: Een harnas van baksteen en beton (De Antwerpse fortengordels)
Auteur:
Beschrijving:Antwerpen erfgoed: forten
Titel: Oorlogsperikelen in Mol 1940-1945
Auteur:Sannen Peeters Ver Bruggen
Beschrijving:Mol: wereldoorlog II
Titel: Als de klokken niet meer luiden
Auteur:Mertens Louis
Beschrijving:Mol / Millegem: wereldoorlog II
Titel: Van Odlo tot Olen Duizend jaar dorpsleven
Auteur:
Beschrijving:Olen: dorpsgeschiedenis (van typisch boerendorp tot moderne industriegemeente). Verre verleden; Middeleeuwen; Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden; Franse overheersing (1795-1830); Ontwikkeling van Olen in het jonge België - thematisch; Moderne industriegemeente 1914-heden - thematisch;
Titel: De Molse markten door de eeuwen heen
Auteur:Vos Paul e.a.
Beschrijving:Mol: markten (monografie) o.a. Konijnenmarkt, eiermarkt,...
Titel: Pastoor Jonghmans in Millegem en zijn kerk
Auteur:Mertens Louis
Beschrijving:Mol / Millegem: pastoor Jos Jonghmans (leven en werk in Millegem)
Titel: Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel
Auteur:Peeters + Ver Bruggen + Vos P/
Beschrijving:Mol / Oude grenzen (grenspalen) met o.a. Retie, Geel, Postel, Lommel, Eksel, Ham, Olmen, Meerhout
Titel: Gerard Baksteen
Auteur:
Beschrijving:Mol / Baksteen Gerard (1887-1976): leven en werk
Titel: Mol in proza en poëzie (Bloemlezing)
Auteur:
Beschrijving:Mol / Bloemlezing Molse auteurs
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 2
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek - De Berg: dorpsleven
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 4
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Lente - Zomer)
Titel: De aanpassing van de vreemdelingen in de parochies te Mol
Auteur:De Mulder Herman
Beschrijving:Mol: vreemdelingen in het parochieleven (Euratom, SCK,...)
Titel: Vier eeuwen Rozenberg – Een eeuw lichtstoet
Auteur:
Beschrijving:Mol / Rozenberg / Lichtstoet (geschiedenis van...)
Titel: Profiel van Mol
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedenis van ... (Geografisch en geologisch beeld; taal; abdij van Postel; Molse volksleven; Kultuurleven; Toerisme; Sociaal-economische aspecten; toekomst)
Titel: Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie
Auteur:
Beschrijving:Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Titel: Na 75 jaar Gedenkboek Sint-Jan Berchmanscollege Mol (1900-1975)
Auteur:
Beschrijving:Mol / Sint-Jan Berchmanscollege: gedenkboek 75-jarig bestaan (1900-1975): geschiedenis college (P. Vos); Herinneringen; Evolutie leerlingenaantallen; Culturele activiteiten en jeugdbewegingsleven; Sport, feesten en reizen; Bosschool; Leerlingentijdschriften; Zusters in het college; Oudleerlingenbond; Toneelkring "' 't Lindeblommeken"; Lijsten Directie, personeel,...;
Titel: 50 jaar Rijks-Gemeenschapsonderwijs Mol (1947-1997)
Auteur:
Beschrijving:Mol: Rijks-Gemeenschapsonderwijs (Liber Amicorum: 50 jaar herinneringen en geschiedenis)
Titel: Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie
Auteur:
Beschrijving:Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
Titel: De Gordel om Mol
Auteur:Peeters F.J. + Verbruggen M.
Beschrijving:Mol: cultuur-historische beschrijving 'Gordel rond Mol'
Titel: ’t Is honderd jaar geleën… Jubileumboek 1900-2000
Auteur:
Beschrijving:Mol: Sint-Jan Berchmanscollege; jubileumboek 1900-2000.(Historisch overzicht; Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen; Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken; Schoolbevolking en schoolpersoneel)
Titel: Van arme heikeuters tot welvarende Molse buurtschap
Auteur:Berghmans Carlo (hoofdred)
Beschrijving:Mol / Ginderbuiten: geschiedenis van... (Historisch-geografische verkenning; Verleden van ginderbuiten; Uit het vergeten landbouwverleden van Ginderbuiten; Reilen en zeilen in de twintigste eeuw; Fascinerende figuren en families)
Titel: Brandweer Mol, een eeuw ten dienste van de bevolking
Auteur:Vos Paul
Beschrijving:Mol: gedenkboek 100 jaar brandweer Mol (overzicht honderd jaar: commandanten; pompiers;...)
Titel: Panorama van Mol
Auteur:Vos Paul + Wynen John (verzen)
Beschrijving:Mol: fotoboek met teksten . Thematisch: Landschap; Nete, water en windmolens; Openbare gebouwen, straat en plein; Kerken, kapellen, kastelen, standbeelden, monumenten en scholen; Handel, nijverheid, vervoer en verkeer; Drankhuizen, optochten, processies, kermissen, verenigingen, groepn, bevolking, folkore, mens en dier; Postel; Sint-Lodewijks- en Rijksopvoedingsgesticht; Figuren;
Titel: Van Weselo tot Wezel
Auteur:
Beschrijving:Mol / Wezel en zijn geschiedenis met vele foto's (Archeologische bevindingen; Geografische verkenningen; Door de eeuw heen; Verenigingen,, cultuur, sport; De industrie)
Titel: Rozenberg, een klooster maakt school (1663-2005)
Auteur:
Beschrijving:Mol: onderwijs scholen Rozenberg. Geschiedenis van het klooster op de Rozenberg (1663) en van de 'Rozenbergscholen'
Titel: Daar moet ge heen
Auteur:de Stoppelaar
Beschrijving:Toeristische brochure: Postel, Retie, Arendonk, Mol, Dessel,...
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu