Titel Auteur Beschrijving
Folkore in het dagelijks leven de Joode Ton Folkore: kennis van gewoonten en gebruiken in het dagelijkse leven als een verrassende ontdekking (Folkore en de natuur; Dieren en planten; Geheime taal van dagen en getallen; Tussen wieg en graf = dagelijkse leven)
Tradities Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Eigen aard Peeters K.C. Prof. Dr. Volkskunde: Vlaamse volksleven
Arme heks Gust Sels heksen bijgeloof, heksenvervolging en pud-turnhoutse sagen over hekserij en aanverwante magie
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant / Deel 1 van Autenboer E. Dr Schutterijen (-gilden) Noord-Brabant 1300-1800; geschiedenis (Kaarten; leden; Bestuur)
De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant / Deel 2 van Autenboer E. Dr Schutterijen (gilden); Noord-Brabant 1300-1800; geschiedenis (Voorrechten en plichten; Kledij; Wapenbezit; Het schieten; Vieringen en vergaderingen; Financien; Interne gedragsverplichtingen; Contacten met andere gilden)
Kempische schuttersgilden Van Autenboer E Dr Schutterijen: kolveniersgilden in de Kempen (o.a. Retie op pag. 54)
De schuttersgilden in de Antwerpse Kempen Van Autenboer E. + Vansummeren Schuttersgilden in Antwerpse Kempen
De schuttersgilden in de Antwerpse Kempen Van Autenboer E. Schuttersgilden in Antwerpse Kempen
Gildeleven in de Kempen Spaey Frans Schuttersgilden: Sint-Barbaragilde Moll
Schatten van de Vlaamse schuttersgilden Schuttersgilden in Vlaanderen (catalogus met afbeeldingen van Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Noordbrabant-Ned.)
50 jaar Hoge Gildenraad Kempen (1952-2002) Van Autenboer E. Schuttersgilden: Hoge Gildenraad der Kempen (Overzicht 1952-2002)
De gulden van sint Antonius en van Sint Sebastiaan van Autenboer Eugeen Dr Schuttersgilden in Oud-Turnhout (Sint-Antoniusgilde en Sint-Sebastiaansgilde) (Oorsprong; samenstelling; godsdienstige en sociale verplichtingen; het schieten en het gildeleven)
De schutterswedstijden der Brabantse gilden 1300-1600 Van Autenboer E. Dr Schutterijen: schutterswedstrijden (inrichters, reglementen, deelnemers, prijzen, bijhorende activiteiten m.b.t. voet- en kruisboog; handboog; kolveniers)
Vendelzwaaien Francois O.A.M. Gildeleven: vendelzwaaien: de Brechtse figurenreeks
Gildetradities Top Stefan e.a. Gildeleven in Kempen (o.a. Retie)
Leefgewoonten voorouders De Boeck Désiré Volkskunde: leefgewoonten (Lippelo)
Vlaamsche dorpsverhalen de Haan Tjaard W.R. Dr. Dorpsverhalen / Vlaanderen (o.a. Jozef Simons: De verrader; August Snieders: De orgelman; enz…)
Vlaamse Kerstverhalen Manteau Angèle (samenst) Vlaamse Kerstverhalen (o.a. Emiel Van Hemeldonck: De terugkeer)
Verhalen over Keizer Karel Lox Harlinda Keizer Karel / (o.a. rijmpjes en raadsels; verhalen; namen;…)
DE Tijd in de folklore adolf ulens proeve van folkloristische studie_x000d_ " een studie hetgeen tot de tijd in de folklore in betrekking staat. _x000d_ Wat in volkskundig opzicht over de tijd kan worden gezegd.
Geneesheiligen in de Lage Landen Claes Jo Claes Alfons Vincke Geneesheiligen: kwalen, levensschets, bedevaartplaatsen, rituelen.(Antoniusvuur; armpijn; Bedplassen; Beenpijn; Besmettelijke ziekten; Borstkwalen; Botziekten; Brand, Breuken; Flerecijn; Geraaktheid; Haarworm; Hoest; Hoofdpijn; Kanker; Katrienerad; Keelpijn; Kinderziekten; Kinkhoest; Koek; Kolieken, Koorts; Lepra; Longziekten; Maag- en leverziekten; Nachtmerries; Nagelgaten; Onvruchtbaarheid; Oogkwalen; Oorpijn; Oude man; Overschreeuw; Pest; Razernij; Reuma; Rodeloop; Roos; Rugpijn; Schurft; Sint-Markoen; Speen; Stuipen; Tandpijn; Vallende ziekte; Verlamming; Voetpijn; Bevalling; Waterzucht; Zenuwiekten; Onbekende ziekten; Ongeneeslijke ziekten; Zilt; Zinneloosheid; Zweren)
Onze volksrijmen de Haan Tjaard W.R. Dr. Volksrijmen (Jaarfeesten; Vrijen en trouwen; Bij de wieg; Kinderspelen; Raadsels; Voornamen; Ambachten; Eten en drinken; Vogels en dieren; Geloof; Liedjes; Taal)
Bij de vlieghaven Op De Beeck Leo Retiese auteurs / Verhalen
Zonnige Kempen Van Hoof Alfons Retiese auteurs / Streekverhalen_x000d_ Pentekeningen van A. Verstreken
De zwarte dood Cantor Norman Epidemie: pest (geschiedenis en gevolgen)
L’ Album de la guerre Wereldoorlog 1: fotografische reportage (chronologisch)
De oorlogen van Napoleon I Ramaekers Johan (bew.) Napoleon I: levensverhaal/veldslagen
Soldaten van Napoleon Peeters K. C. Dr Napoleon: 'conscrits' tussen 1806 en 1815 (naar handschriften van soldaat Kenis Wilhelmus uit Loenhout)
En toen was het oorlog Van Remoortere Julien Wereldoorlog 2: oorlogsgebeuren gezien door de gewone man
Oorlogs Koerier Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen op foto's met commentaar
De dood van Yperen Schreiner Wilhelm Wereldoorlog 1: Duitse invasie in Vlaanderen (Ieper)
Onze helden, gestorven voor het vaderland Lyr René alg. Leiding Wereldoorlog I: België (+ erelijst gesneuvelden)
Gedenkschriften Janus Droogstoppel Buerbaum Jozef (Mertens Kamiel Wereldoorlog I: verhaal van Jozef Buerman (Janus Droogstoppel) als drukker-uitgever - schrijver
Pastoors rapporteren over W.O. I in provincie Antwerpen (Deel 1) Mertens Kamiel (red) Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / getuigenissen parochies en pastoors
Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 2) Mertens Kamiel (red) Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / rapporten van parochies (per dekenij)
Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 3) Mertens Kamiel (red) Wereldoorog I: Provincie Antwerpen / pastoorsrapporten van 1915
Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918 (Deel II) Wereldoorlog II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen / Relaas uit Davidsfondsafdelingen (Rethy p. 11)
De Ijzerslag 1914 Senesael Marcel Wereldoorlog II: slag aan de Ijzer 1914
De eerste wereldoorlog de Vos Luc Wereldoorlog I (België; Frankrijk)
Van den Grooten Oorlog Elfnovembergroep Wereldoorlog I: volksboek / getuigenissen
De rakkers der grenzen Vleugels J. Wereldoorlog I: dodendraad (elektrische draadversperring)
De groote oorlog in het klein Wereldoorlog 1: 90 korte verhalen
L’ armée et la Nation Memor Wereldoorlog I: militiewet, legerdienst
Oorlogspoëzie Bernaerts + Heyman Wereldoorlog I: oorlogspoëzie 1914 - 1915
De Groote Oorlog De Schaepdrijver Sophie Wereldoorlog I: historisch overzicht
Beleef elke dag uit WO I Wereldoorlog I: relaas van dag tot dag
Oorlog in België 14-18 De Vos Luc e.a. Wereldoorlog I: geschiedenis (standaardwerk)
Ubungsplatz Beverloo 1914-1918: Leopoldsburg als oefenterrein De Vos Luc e.a. Wereldoorlog I: kamp Beverloo (Leopoldsburg)
De Groote oorlog 1914-1918 Wereldoorlog I: Mol
Titel: Folkore in het dagelijks leven
Auteur:de Joode Ton
Beschrijving:Folkore: kennis van gewoonten en gebruiken in het dagelijkse leven als een verrassende ontdekking (Folkore en de natuur; Dieren en planten; Geheime taal van dagen en getallen; Tussen wieg en graf = dagelijkse leven)
Titel: Tradities
Auteur:
Beschrijving:Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Titel: Eigen aard
Auteur:Peeters K.C. Prof. Dr.
Beschrijving:Volkskunde: Vlaamse volksleven
Titel: Arme heks
Auteur:Gust Sels
Beschrijving:heksen bijgeloof, heksenvervolging en pud-turnhoutse sagen over hekserij en aanverwante magie
Titel: De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant / Deel 1
Auteur:van Autenboer E. Dr
Beschrijving:Schutterijen (-gilden) Noord-Brabant 1300-1800; geschiedenis (Kaarten; leden; Bestuur)
Titel: De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant / Deel 2
Auteur:van Autenboer E. Dr
Beschrijving:Schutterijen (gilden); Noord-Brabant 1300-1800; geschiedenis (Voorrechten en plichten; Kledij; Wapenbezit; Het schieten; Vieringen en vergaderingen; Financien; Interne gedragsverplichtingen; Contacten met andere gilden)
Titel: Kempische schuttersgilden
Auteur:Van Autenboer E Dr
Beschrijving:Schutterijen: kolveniersgilden in de Kempen (o.a. Retie op pag. 54)
Titel: De schuttersgilden in de Antwerpse Kempen
Auteur:Van Autenboer E. + Vansummeren
Beschrijving:Schuttersgilden in Antwerpse Kempen
Titel: De schuttersgilden in de Antwerpse Kempen
Auteur:Van Autenboer E.
Beschrijving:Schuttersgilden in Antwerpse Kempen
Titel: Gildeleven in de Kempen
Auteur:Spaey Frans
Beschrijving:Schuttersgilden: Sint-Barbaragilde Moll
Titel: Schatten van de Vlaamse schuttersgilden
Auteur:
Beschrijving:Schuttersgilden in Vlaanderen (catalogus met afbeeldingen van Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Noordbrabant-Ned.)
Titel: 50 jaar Hoge Gildenraad Kempen (1952-2002)
Auteur:Van Autenboer E.
Beschrijving:Schuttersgilden: Hoge Gildenraad der Kempen (Overzicht 1952-2002)
Titel: De gulden van sint Antonius en van Sint Sebastiaan
Auteur:van Autenboer Eugeen Dr
Beschrijving:Schuttersgilden in Oud-Turnhout (Sint-Antoniusgilde en Sint-Sebastiaansgilde) (Oorsprong; samenstelling; godsdienstige en sociale verplichtingen; het schieten en het gildeleven)
Titel: De schutterswedstijden der Brabantse gilden 1300-1600
Auteur:Van Autenboer E. Dr
Beschrijving:Schutterijen: schutterswedstrijden (inrichters, reglementen, deelnemers, prijzen, bijhorende activiteiten m.b.t. voet- en kruisboog; handboog; kolveniers)
Titel: Vendelzwaaien
Auteur:Francois O.A.M.
Beschrijving:Gildeleven: vendelzwaaien: de Brechtse figurenreeks
Titel: Gildetradities
Auteur:Top Stefan e.a.
Beschrijving:Gildeleven in Kempen (o.a. Retie)
Titel: Leefgewoonten voorouders
Auteur:De Boeck Désiré
Beschrijving:Volkskunde: leefgewoonten (Lippelo)
Titel: Vlaamsche dorpsverhalen
Auteur:de Haan Tjaard W.R. Dr.
Beschrijving:Dorpsverhalen / Vlaanderen (o.a. Jozef Simons: De verrader; August Snieders: De orgelman; enz…)
Titel: Vlaamse Kerstverhalen
Auteur:Manteau Angèle (samenst)
Beschrijving:Vlaamse Kerstverhalen (o.a. Emiel Van Hemeldonck: De terugkeer)
Titel: Verhalen over Keizer Karel
Auteur:Lox Harlinda
Beschrijving:Keizer Karel / (o.a. rijmpjes en raadsels; verhalen; namen;…)
Titel: DE Tijd in de folklore
Auteur:adolf ulens
Beschrijving:proeve van folkloristische studie_x000d_ " een studie hetgeen tot de tijd in de folklore in betrekking staat. _x000d_ Wat in volkskundig opzicht over de tijd kan worden gezegd.
Titel: Geneesheiligen in de Lage Landen
Auteur:Claes Jo Claes Alfons Vincke
Beschrijving:Geneesheiligen: kwalen, levensschets, bedevaartplaatsen, rituelen.(Antoniusvuur; armpijn; Bedplassen; Beenpijn; Besmettelijke ziekten; Borstkwalen; Botziekten; Brand, Breuken; Flerecijn; Geraaktheid; Haarworm; Hoest; Hoofdpijn; Kanker; Katrienerad; Keelpijn; Kinderziekten; Kinkhoest; Koek; Kolieken, Koorts; Lepra; Longziekten; Maag- en leverziekten; Nachtmerries; Nagelgaten; Onvruchtbaarheid; Oogkwalen; Oorpijn; Oude man; Overschreeuw; Pest; Razernij; Reuma; Rodeloop; Roos; Rugpijn; Schurft; Sint-Markoen; Speen; Stuipen; Tandpijn; Vallende ziekte; Verlamming; Voetpijn; Bevalling; Waterzucht; Zenuwiekten; Onbekende ziekten; Ongeneeslijke ziekten; Zilt; Zinneloosheid; Zweren)
Titel: Onze volksrijmen
Auteur:de Haan Tjaard W.R. Dr.
Beschrijving:Volksrijmen (Jaarfeesten; Vrijen en trouwen; Bij de wieg; Kinderspelen; Raadsels; Voornamen; Ambachten; Eten en drinken; Vogels en dieren; Geloof; Liedjes; Taal)
Titel: Bij de vlieghaven
Auteur:Op De Beeck Leo
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhalen
Titel: Zonnige Kempen
Auteur:Van Hoof Alfons
Beschrijving:Retiese auteurs / Streekverhalen_x000d_ Pentekeningen van A. Verstreken
Titel: De zwarte dood
Auteur:Cantor Norman
Beschrijving:Epidemie: pest (geschiedenis en gevolgen)
Titel: L’ Album de la guerre
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 1: fotografische reportage (chronologisch)
Titel: De oorlogen van Napoleon I
Auteur:Ramaekers Johan (bew.)
Beschrijving:Napoleon I: levensverhaal/veldslagen
Titel: Soldaten van Napoleon
Auteur:Peeters K. C. Dr
Beschrijving:Napoleon: 'conscrits' tussen 1806 en 1815 (naar handschriften van soldaat Kenis Wilhelmus uit Loenhout)
Titel: En toen was het oorlog
Auteur:Van Remoortere Julien
Beschrijving:Wereldoorlog 2: oorlogsgebeuren gezien door de gewone man
Titel: Oorlogs Koerier
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen op foto's met commentaar
Titel: De dood van Yperen
Auteur:Schreiner Wilhelm
Beschrijving:Wereldoorlog 1: Duitse invasie in Vlaanderen (Ieper)
Titel: Onze helden, gestorven voor het vaderland
Auteur:Lyr René alg. Leiding
Beschrijving:Wereldoorlog I: België (+ erelijst gesneuvelden)
Titel: Gedenkschriften Janus Droogstoppel
Auteur:Buerbaum Jozef (Mertens Kamiel
Beschrijving:Wereldoorlog I: verhaal van Jozef Buerman (Janus Droogstoppel) als drukker-uitgever - schrijver
Titel: Pastoors rapporteren over W.O. I in provincie Antwerpen (Deel 1)
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / getuigenissen parochies en pastoors
Titel: Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 2)
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / rapporten van parochies (per dekenij)
Titel: Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 3)
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Wereldoorog I: Provincie Antwerpen / pastoorsrapporten van 1915
Titel: Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918 (Deel II)
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen / Relaas uit Davidsfondsafdelingen (Rethy p. 11)
Titel: De Ijzerslag 1914
Auteur:Senesael Marcel
Beschrijving:Wereldoorlog II: slag aan de Ijzer 1914
Titel: De eerste wereldoorlog
Auteur:de Vos Luc
Beschrijving:Wereldoorlog I (België; Frankrijk)
Titel: Van den Grooten Oorlog
Auteur:Elfnovembergroep
Beschrijving:Wereldoorlog I: volksboek / getuigenissen
Titel: De rakkers der grenzen
Auteur:Vleugels J.
Beschrijving:Wereldoorlog I: dodendraad (elektrische draadversperring)
Titel: De groote oorlog in het klein
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 1: 90 korte verhalen
Titel: L’ armée et la Nation
Auteur:Memor
Beschrijving:Wereldoorlog I: militiewet, legerdienst
Titel: Oorlogspoëzie
Auteur:Bernaerts + Heyman
Beschrijving:Wereldoorlog I: oorlogspoëzie 1914 - 1915
Titel: De Groote Oorlog
Auteur:De Schaepdrijver Sophie
Beschrijving:Wereldoorlog I: historisch overzicht
Titel: Beleef elke dag uit WO I
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog I: relaas van dag tot dag
Titel: Oorlog in België 14-18
Auteur:De Vos Luc e.a.
Beschrijving:Wereldoorlog I: geschiedenis (standaardwerk)
Titel: Ubungsplatz Beverloo 1914-1918: Leopoldsburg als oefenterrein
Auteur:De Vos Luc e.a.
Beschrijving:Wereldoorlog I: kamp Beverloo (Leopoldsburg)
Titel: De Groote oorlog 1914-1918
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog I: Mol