Titel Auteur Beschrijving
Jaarboek 2008 Balen: heemkundige artikels (Gerheide, deel 1; Deel III Slag aan de Ijzer; Sint-Andriesparochie te Balen; Het oude Gemeentehuis; Russen in het dorp; Bestuur in vroegere tijden; Hulsen: de kleinhandel kende in 1957 zijn hoogtepunt; Gebeurtenissen in Balen; Balenaar onderscheiden met de medaille van Sint-Helena; Balen in de media 2007)
’t Schreneel (Jaarboek 25) Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Duivensport in Olmen; De pastorij van Olmen; 1831 … Het 'verraad van Olmen'; De stoet voor Juul Wellens; De zaak Coenen en Corneel; Een Olmense voorvader van prinses Claire; Viering Cecilia; Curriculum vitae van een misdienaar; Zoals de ouden zongen.. Pauline Noels; Bouwgeschiedenis van de parochiezaal van Olmen; Olms dialect; Huizen in de Schoolstraat omstreeks 1920; Kerkelijk zilverwerk en gildezilver in Olmen; Korte metten in 1855; Soldaten in de groote oorlog; Haldermans ten voeten uit; Nagedachtenis Franky Mangelschots)
Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX) Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
De nieuwe katechismus Katechismus / geloofsverkondiging
De Vlierbes – Jaarboek 2008 Beerse-Vlimmeren: jaarboek 2008 Heemkring (Slachters en beenhouwers; De Houseweg; Crochetavonden na W.O. II; De glasramen van de Sint-Quirinuskerk; Op stap met de fotograaf; Oude en nieuwe aftelrijmpjes en kinderliedjes)
Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw van Werbeek Retie: kapel van Werbeek / Retiese auteurs
Hommage Koning Boudewijn Koning Boudewijn: historisch-politieke artikels
Boudewijn Koning Boudewijn: 1930-1993
Koning Boudewijn Koning Boudewijn: koninklijke toespraken (1951 - 1986)
Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918 (Deel II) Wereldoorlog II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen / Relaas uit Davidsfondsafdelingen (Rethy p. 11)
Baarle indruk 1906-2006 Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Druk in Baarle 1906-2006 Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Kaartboek van de abdij Tongerlo 1665-1794 Historisch kaartboek (o.a. heerlijkheid Werbeek/ Retie- p. 50)
Vlaamse volkscultuur Vlaanderen: volksleven (wonen, werken, landbouw, eten en drinken, ontspanning, feesten, schuttersgilden, bedevaarten, volksgeneeskunde, bijgeloof, volkskunst)
De Post Belgische Post: geschiedenis
De glans van Prémontré Abdijen / Witheren / Tentoonstellingscatalogus
Catalogus van de tentoonstelling te Postel Postel: catalogus tentoonstelling
Fotoalbum Retie/Kasterlee: familie Huysmans-Verhulst / fotoalbum
Molse tijdingen 16, Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Open monumentendag 2000 (Tijd in al zijn facetten Retie: openmonumentendag 2000 (Kerktoren en klokken; 'De Ploeg'; De watermolen; Franciscanessenklooster Sint-Annadal; Gemeentelijke begraafplaats; Monument der gesneuvelden)
Open monumentendag 1998 Retie: openmonumentendag 1998 (Gemeentehuis, Sint-Martinuskerk) - 6 exemplaren
Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur) Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Jaarboek 2009 (Balen) Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië Veldhoven: soldaten in Nederlands-Indië (Deel 6 van de geschiedenis van Veldhoven)
Campiniana nr. 34 / 1997 Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Campiniana nrs. 31-33/1988, 1989 en 1990 Kempen: Herdenkingen en huldigingen van Kempische schrijvers (o.m. Frans Verachtert; Prof. Dr. August Keersmaekers) - Artikels van August Keersmaekers.
Campiniana nr. 43 / 2001 Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,
Campiniana nr. 44 / 2002 Kempen: herdenking Pol Heyns, volkskundige, letterkundige en journalist.
Campiniana nr. 45 / 2004 Kempen: lexicon Kempische schrijvers (o.m Decorte Bert; Van Gestel Marleen; Sels Leona; Raeymaekers Josepha; Raeymaekers Walter)
Campiniana nr. 46/2004 Kempen: viering 70-jarig bestaan (1934-2004)
Campiniana nr. 58 / 2007 Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2006,
Campinianan nr. 59 / 2008 Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2007 (o.m. Staf Vos)
Jaarboek Taxandria 2007 (LXXIX) Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (Een ter dood veroordeelde moordenaar; zijn memoires en zijn tekeningen door Platelle H.; Geestelijk liedboek ontstaan in het klooster Sion te Lier door K. M. Huybrechts; Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten door A. De Roeck; Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo door C. Heerman; Het Klein Seminarie van Hoogstraten in 1872 door G. Landuyt; De herkomst van de familie Sas door B. Sas; Geboortegebruikers in de Turnhoutse Kempen door De Kok, e.a.) - Ledenlijst
Jaarboek Taxandria 2008 (LXXX) Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (In memoriam Eugeen van Autenboer, architect Eugène Wouters, François Boone; Het militaire radio- en zendstation te Baarle-Hertog tijdens WO I door J. Boone; Filmprogrammatie en filmcultuur tijdens de bezetting door H. Suykens; In het spoor van de Ijsberen door F. Huybrechts; De Lancasterscholen in de Kempen onder Willem I door G. Landuyt) - Ledenlijst
Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding Vlaamse Beweging: ontvoogdingsstrijd
Het Reuselse leven in beeld (2) Reusel: fotoboek/scholen
’t Schreneel – Jaarboek 27 / 2010 Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Congregatie van jonge dochters in 1870-1937; De wilde man van Olmen; Ontvreemd door de Duitschers; Monumenten voor de gesneuvelden van W.O. I; De kerk van Olmen; Koninklijke bezoeken; Zandvliet: geschiedenis,huizen, eigenaars; 100-jarige Sidonie Gestels in 1977)
Als ice can – Jaarboek 2009 Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Post factum; Jaarboek 1, 2009 Geschiedkundige en volkskundige artikels (Oost Tony: Bermmonumenten in Antwerpen; Thijs Alfons: Mensen van betekenis voor de volkskundige Frans Olbrechts: Harry De Kok: In memoriam Eugeen Van Autenboer 1920-2008: Jan M. Goris: Verslag van de jaarvergadering 2008 met referaten; Herman Van der Haegen: Hoe de Kempische gemeeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en … verloren; Karel Leenders: Het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000; Harry De Kok: De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren,
De Kleine Nete en de Aa Kleine Nete en Aa: ecologische studie
De Vlierbes – (2009/Jrg. XXXI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag; Leo Dignef: Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk; Paul Cuynen; De Vaarstraat en omgeving rond 1950; Oostvogels Jan: Zuster Alida Stephania Smans (1928-2009); Frank Vaerten: Kunstschilder Jan Vaerten (1909-1980); Jef Van Doninck: Laatmiddeleeuws potstal op Den Hout in Beerse; Ludo Dierckx: Chiro Den Hout 50 jaar; Leo Dignef: Communie en Vormsel)
Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008 Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Vijftig jaar Dominikanen in Congo Missionarissen / Dominikanen / Congo 1912-1962
Norbertinessen en Norbertijnen Kloosterorden / Norbertijnen - Norbertinessen
’t Is honderd jaar geleën Mol / Sint-Jan Berchmanscollege Jubileumboek 1900-2000
Het verhaal van Chiro Sint-Agnes / Retie Retie / Jeugdbeweging Chiro Sint-Agnes / Jubileumboek 1965-1990
Kleine Mechelse catechismus Catechismus (Korte onderwijzingen om de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden)
Catechismus Catechismus (ten gebruike van alle bisdommen van België)
Het Turnhoutse geheugen van Brabant – Deel 1 Turnhout / Antwerpse Kempen / Geschiedenis (o.a. bibliografie Harry de Kok; Nederzettingsonderzoek in de Antwerpse Kempen; Prelaatshof of St.-Michielshof; Binnenlandse migranten in de regio Antwerpen (ca. 1550 tot 1790); De Turnhoutse bodem; Brabantse raadsheren naast Farnese; Kaartspeltermen in het Turnhoutse; Het stadsbestuur tijdens periode 1815-1830; Polemiek van Johannes Driedo van Turnhout tegen Erasmus en Luther; Het Turnhoutse Transvaalcomité;
Titel: Jaarboek 2008
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige artikels (Gerheide, deel 1; Deel III Slag aan de Ijzer; Sint-Andriesparochie te Balen; Het oude Gemeentehuis; Russen in het dorp; Bestuur in vroegere tijden; Hulsen: de kleinhandel kende in 1957 zijn hoogtepunt; Gebeurtenissen in Balen; Balenaar onderscheiden met de medaille van Sint-Helena; Balen in de media 2007)
Titel: ’t Schreneel (Jaarboek 25)
Auteur:
Beschrijving:Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Duivensport in Olmen; De pastorij van Olmen; 1831 … Het 'verraad van Olmen'; De stoet voor Juul Wellens; De zaak Coenen en Corneel; Een Olmense voorvader van prinses Claire; Viering Cecilia; Curriculum vitae van een misdienaar; Zoals de ouden zongen.. Pauline Noels; Bouwgeschiedenis van de parochiezaal van Olmen; Olms dialect; Huizen in de Schoolstraat omstreeks 1920; Kerkelijk zilverwerk en gildezilver in Olmen; Korte metten in 1855; Soldaten in de groote oorlog; Haldermans ten voeten uit; Nagedachtenis Franky Mangelschots)
Titel:
Auteur:
Beschrijving:Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Titel: Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
Titel: De nieuwe katechismus
Auteur:
Beschrijving:Katechismus / geloofsverkondiging
Titel: De Vlierbes – Jaarboek 2008
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: jaarboek 2008 Heemkring (Slachters en beenhouwers; De Houseweg; Crochetavonden na W.O. II; De glasramen van de Sint-Quirinuskerk; Op stap met de fotograaf; Oude en nieuwe aftelrijmpjes en kinderliedjes)
Titel: Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw van Werbeek
Auteur:
Beschrijving:Retie: kapel van Werbeek / Retiese auteurs
Titel: Hommage Koning Boudewijn
Auteur:
Beschrijving:Koning Boudewijn: historisch-politieke artikels
Titel: Boudewijn
Auteur:
Beschrijving:Koning Boudewijn: 1930-1993
Titel: Koning Boudewijn
Auteur:
Beschrijving:Koning Boudewijn: koninklijke toespraken (1951 - 1986)
Titel: Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918 (Deel II)
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen / Relaas uit Davidsfondsafdelingen (Rethy p. 11)
Titel: Baarle indruk 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Titel: Druk in Baarle 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Titel: Kaartboek van de abdij Tongerlo 1665-1794
Auteur:
Beschrijving:Historisch kaartboek (o.a. heerlijkheid Werbeek/ Retie- p. 50)
Titel: Vlaamse volkscultuur
Auteur:
Beschrijving:Vlaanderen: volksleven (wonen, werken, landbouw, eten en drinken, ontspanning, feesten, schuttersgilden, bedevaarten, volksgeneeskunde, bijgeloof, volkskunst)
Titel: De Post
Auteur:
Beschrijving:Belgische Post: geschiedenis
Titel: De glans van Prémontré
Auteur:
Beschrijving:Abdijen / Witheren / Tentoonstellingscatalogus
Titel: Catalogus van de tentoonstelling te Postel
Auteur:
Beschrijving:Postel: catalogus tentoonstelling
Titel: Fotoalbum
Auteur:
Beschrijving:Retie/Kasterlee: familie Huysmans-Verhulst / fotoalbum
Titel: Molse tijdingen 16,
Auteur:
Beschrijving:Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Titel: Open monumentendag 2000 (Tijd in al zijn facetten
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 2000 (Kerktoren en klokken; 'De Ploeg'; De watermolen; Franciscanessenklooster Sint-Annadal; Gemeentelijke begraafplaats; Monument der gesneuvelden)
Titel: Open monumentendag 1998
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1998 (Gemeentehuis, Sint-Martinuskerk) - 6 exemplaren
Titel: Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur)
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Titel: Jaarboek 2009 (Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Titel: Veldhovense jongens in Nederlands-Indië
Auteur:
Beschrijving:Veldhoven: soldaten in Nederlands-Indië (Deel 6 van de geschiedenis van Veldhoven)
Titel: Campiniana nr. 34 / 1997
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Titel: Campiniana nrs. 31-33/1988, 1989 en 1990
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenkingen en huldigingen van Kempische schrijvers (o.m. Frans Verachtert; Prof. Dr. August Keersmaekers) - Artikels van August Keersmaekers.
Titel: Campiniana nr. 43 / 2001
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,
Titel: Campiniana nr. 44 / 2002
Auteur:
Beschrijving:Kempen: herdenking Pol Heyns, volkskundige, letterkundige en journalist.
Titel: Campiniana nr. 45 / 2004
Auteur:
Beschrijving:Kempen: lexicon Kempische schrijvers (o.m Decorte Bert; Van Gestel Marleen; Sels Leona; Raeymaekers Josepha; Raeymaekers Walter)
Titel: Campiniana nr. 46/2004
Auteur:
Beschrijving:Kempen: viering 70-jarig bestaan (1934-2004)
Titel: Campiniana nr. 58 / 2007
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2006,
Titel: Campinianan nr. 59 / 2008
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2007 (o.m. Staf Vos)
Titel: Jaarboek Taxandria 2007 (LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (Een ter dood veroordeelde moordenaar; zijn memoires en zijn tekeningen door Platelle H.; Geestelijk liedboek ontstaan in het klooster Sion te Lier door K. M. Huybrechts; Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten door A. De Roeck; Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo door C. Heerman; Het Klein Seminarie van Hoogstraten in 1872 door G. Landuyt; De herkomst van de familie Sas door B. Sas; Geboortegebruikers in de Turnhoutse Kempen door De Kok, e.a.) - Ledenlijst
Titel: Jaarboek Taxandria 2008 (LXXX)
Auteur:
Beschrijving:Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (In memoriam Eugeen van Autenboer, architect Eugène Wouters, François Boone; Het militaire radio- en zendstation te Baarle-Hertog tijdens WO I door J. Boone; Filmprogrammatie en filmcultuur tijdens de bezetting door H. Suykens; In het spoor van de Ijsberen door F. Huybrechts; De Lancasterscholen in de Kempen onder Willem I door G. Landuyt) - Ledenlijst
Titel: Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: ontvoogdingsstrijd
Titel: Het Reuselse leven in beeld (2)
Auteur:
Beschrijving:Reusel: fotoboek/scholen
Titel: ’t Schreneel – Jaarboek 27 / 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Congregatie van jonge dochters in 1870-1937; De wilde man van Olmen; Ontvreemd door de Duitschers; Monumenten voor de gesneuvelden van W.O. I; De kerk van Olmen; Koninklijke bezoeken; Zandvliet: geschiedenis,huizen, eigenaars; 100-jarige Sidonie Gestels in 1977)
Titel: Als ice can – Jaarboek 2009
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Titel: Post factum; Jaarboek 1, 2009
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige en volkskundige artikels (Oost Tony: Bermmonumenten in Antwerpen; Thijs Alfons: Mensen van betekenis voor de volkskundige Frans Olbrechts: Harry De Kok: In memoriam Eugeen Van Autenboer 1920-2008: Jan M. Goris: Verslag van de jaarvergadering 2008 met referaten; Herman Van der Haegen: Hoe de Kempische gemeeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en … verloren; Karel Leenders: Het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000; Harry De Kok: De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren,
Titel: De Kleine Nete en de Aa
Auteur:
Beschrijving:Kleine Nete en Aa: ecologische studie
Titel: De Vlierbes – (2009/Jrg. XXXI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag; Leo Dignef: Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk; Paul Cuynen; De Vaarstraat en omgeving rond 1950; Oostvogels Jan: Zuster Alida Stephania Smans (1928-2009); Frank Vaerten: Kunstschilder Jan Vaerten (1909-1980); Jef Van Doninck: Laatmiddeleeuws potstal op Den Hout in Beerse; Ludo Dierckx: Chiro Den Hout 50 jaar; Leo Dignef: Communie en Vormsel)
Titel: Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008
Auteur:
Beschrijving:Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Titel: Vijftig jaar Dominikanen in Congo
Auteur:
Beschrijving:Missionarissen / Dominikanen / Congo 1912-1962
Titel: Norbertinessen en Norbertijnen
Auteur:
Beschrijving:Kloosterorden / Norbertijnen - Norbertinessen
Titel: ’t Is honderd jaar geleën
Auteur:
Beschrijving:Mol / Sint-Jan Berchmanscollege Jubileumboek 1900-2000
Titel: Het verhaal van Chiro Sint-Agnes / Retie
Auteur:
Beschrijving:Retie / Jeugdbeweging Chiro Sint-Agnes / Jubileumboek 1965-1990
Titel: Kleine Mechelse catechismus
Auteur:
Beschrijving:Catechismus (Korte onderwijzingen om de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden)
Titel: Catechismus
Auteur:
Beschrijving:Catechismus (ten gebruike van alle bisdommen van België)
Titel: Het Turnhoutse geheugen van Brabant – Deel 1
Auteur:
Beschrijving:Turnhout / Antwerpse Kempen / Geschiedenis (o.a. bibliografie Harry de Kok; Nederzettingsonderzoek in de Antwerpse Kempen; Prelaatshof of St.-Michielshof; Binnenlandse migranten in de regio Antwerpen (ca. 1550 tot 1790); De Turnhoutse bodem; Brabantse raadsheren naast Farnese; Kaartspeltermen in het Turnhoutse; Het stadsbestuur tijdens periode 1815-1830; Polemiek van Johannes Driedo van Turnhout tegen Erasmus en Luther; Het Turnhoutse Transvaalcomité;