’t Schreneel (2013/nr. 30)

Titel ’t Schreneel (2013/nr. 30)
Auteur
Uitgever Heemkring Balen/Olmen
Plaats Balen
Datum 2013
Beschrijving Balen; Olmen: heemkundige artikels (Schooffs Mariette: gemeente Olmen in de smeltkroes der industrialisatie - 1948; Jennen, Swinnen: "Ic heer Nicolaus Dillen onweerdich pastoor"; Redactie: Sooi scheresliep zingt z'n lied; Jennen: gildezilver in bewaring bij heemkring; Jennen: bijen houden in Olmen; De Wolf: In vogelvlucht … 1924-1964 of 40 jaar Congo; Redactie: Verboden visvangst in 1886