’t Schreneel (2012 / nr. 29)

Titel ’t Schreneel (2012 / nr. 29)
Auteur
Uitgever Olmense vereniging Heemkunde en geschied
Plaats Olmen
Datum 2012
Beschrijving Balen / Olmen: heemkundige en geschiedkundige artikels (Olmense strijders van Napoleon; Taferelen uit ons dorp…; Uurwerk St. Willibrorduskerk; West-Vlaamse vluchtelingen in Olmen tijdens WO I; Lekenlerares in zusterschool; Gouden jubileum Engelen-Vrachten; Al wie de haan zijn kop afkapt, zal een koning zijn; 1912… Nieuwe fanfare voor Olmen; Het 'muziek' van Olmen; Straal = gehucht Olmen)