groot-kastelse volkskalender 2016

Titelgroot-kastelse volkskalender 2016
Auteurheemkunde kasterlee
Uitgeverbaudoin
Plaatslichtaart
Datum2016
Beschrijvingkroniek 2015 ( dorpsgenoten en schrijvers over ons dorp, mansen van bij ons, …..), herbergen KLT - amusement, herberg In den Leeuw, grafzerken van Sint-Margaritakerk Tielen, kleuterschooltje 't Bosvriendje 50 jaar, de Tikkebroeken, archeologische vondsten