Titel Auteur Beschrijving
Van Nieuwjaarsavond tot Oudejaarsavond Müller Gust Maandklapper: kalenderfeesten
Van Nar tot Patiënt Stokman René Psychiatrie (geschiedenis; behandelingsmethoden, gestichten, gezondheidszorg)
Van klei tot kerk Baksteengotiek in Kempen Migom Serge Erfgoedgids Kempen: gotische kerken en kastelen
Van huurhouderij tot internationaal vervoer Vosters Frans Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
Van groote heide tot Rauw (Werkgroep) Mol: Rauw-parochie / Beschrijving en geschiedenis (Geografie; kerkdorp; kolonisatie; parochiegeschiedenis; onderwijs; industrie; toerisme; verenigingsleven)
Van God en Klein Pierke Dhaene Sylvie Oost-Vlaanderen: musea
Van den Grooten Oorlog Elfnovembergroep Wereldoorlog I: volksboek / getuigenissen
Van capitulatie tot Entlassung Mertens P. Aurelius O.F.M. Wereldoorlog 2: oorlogsroman
Van boerin tot landelijke vrouw Retie: verenigingen / historiek KVLV
Van Autenboer E. Enige bladzijden uit het leven Schuttersgilden / Geel
Van arme heikeuters tot welvarende Molse buurtschap Berghmans Carlo (hoofdred) Mol / Ginderbuiten: geschiedenis van... (Historisch-geografische verkenning; Verleden van ginderbuiten; Uit het vergeten landbouwverleden van Ginderbuiten; Reilen en zeilen in de twintigste eeuw; Fascinerende figuren en families)
Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat Liekens Harry Arendonk: straatnamen
Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Van 3x zeven tot 70 Verachtert Frans + Lens Remi Retiese auteurs: verzen (Guy Aarts, Guido Verachtert, Bert Decorte, Frans Verachtert, Alois Verwaest, Jef Sneyers, Gust Adriaensen)
Urst enne van mèn Van Gompel Wim Reusel: historiek kermissen
Uit mijn vleugeljaren Heiman Retiese auteurs / Jeugdboek_x000d_ Heiman = Verachtert Frans
Uit licht geboren Mertens Theo Glasschilderkunst / Ladon Gust (1863-1942): leven en werk
Uit eigen land Toeristische gids: 59 routes per provincie (o.a. Noorderkempen; Taxandrialand) / Retie pag. 41
Uit den grooten volkskalender Van Zummeren Paul Volkskalenders: weerspreuken en volksgeneeskunde
Uit de geschiedenis van Werbeek en Hodonk Sneyers Edward Retie: Werbeek en Hodonk (oude geschiedenis)
Uit de geschiedenis van Werbeek en Hodonk Sneyers Edward Retie: Werbeek en Hodonk (oude geschiedenis)
Uit de dagboeken van Ernest Claes Claes Ernest Roman: dagboek (o.a. oorlogsjaren)
Ubungsplatz Beverloo 1914-1918: Leopoldsburg als oefenterrein De Vos Luc e.a. Wereldoorlog I: kamp Beverloo (Leopoldsburg)
Twintig jaar heemkundige kring Liekens Harry Arendonk: 20 jaar heemkunde
Twintig jaar Meifeest ter Speelbergen Beerzel Beerzel: Meifeesten 'Ter Speelbergen' (Huldeboek)
Twee jaar Stichting voor de Kempen Stichting Kempen: activiteitsverslag 1955
Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen Laugs Jan Spreekwoorden; zegswijzen (religieus)
Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Tussen liefde en haat Verachtert Guido Retiese auteurs / Gedichten
tussen gisteren en morgen ward bruyninckx religieuze gebeden - gedichten - mijmeringen
Turnhout, de hoofdstad der Kempen/deel 2 De Laet A. F. J. Turnhout: geschiedenis (vanaf 1555)
Turnhout, de hoofdstad der Kempen / Deel 1 De Laet A. F. J. Turnhout: oorsprong met korte historie (oude geschiedenis; leenroerig tijdvak; Burgondisch tijdvak
Turnhout, d e hoofdstad der Kempen – Tweede boekdeel De Laet A.F.J. Turnhout: geschiedenis (1555 - 1905)
Turnhout op zijn schone kant Turnhout: de wereld van de kant
Turnhout en de Kempen Kanunnik J. E. Jansen O. Prem Turnhout, Kempen, geschiedenis
Tradities Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Tongerlo, een abdij van Norbertijnen Abdij van Tongerlo 1130-1980: kijk- lees- en luisterboek
Toeristisch Wegwijs Van Gelder Wim Toeristische gids: Turnhout en omliggende dorpen/ Retie op pag. 167 e.v.
Tijdschrift voor geschiedenis en folklore 1960 Kempen gemeenten (o.a. Retie) : persoonsnamen / familienamen verklaring
Tijdschrift voor geschiedenis en folklore / 23 ste jrg Naamkunde: familienamen Kempen
Tijdperk van vooruitgang Burchell S.C. Europa: industriële revolutie (1850 - 1910): technische meesterwerken; handelsverkeer; Parijs; Garibaldi; politieke stromingen; kunstenaars
Tijd-Schrift – 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal Heemkunde Vlaanderen 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal / de angel in het gewone / Dendermonde en de Martelaarsteden / de duivelsdraad aan de belgisch-nedelandse grens / de eerste WO onder de teelaarde / de medische hulpverlening achter het front
Tijd en eeuwigheid Verwaest Alois Dr. Retiese schrijvers: gedichten
Tielen, mijn vriend Koyen Antoon Tielen (Kasterlee): geschiedenis
terug naar de bron – verstillen bij Maria Marian D'Haese devotie (kapellen, bidprnetjes, hangers, …) in verband met Maria²
Te Lommele op die Campine Jg. 34 nr. 1 Gelegenheidsnummer
Te Lommele op die Campine jg. 45 nr. 3, Erfgoed Lommel Geschiedenis en gebeurtenissen van en over Lommel tijdens WO II ( 1940-1945)
taxandria jaarboek LXIII verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - het gasthuis en de gasthuiscommuniteit te turnhout_x000d_ - liefde en huwelijk te turnhout_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - in de ban van antwerpen. De kempen in de zestiende eeuw_x000d_ - de 19de eeuw in hoogstraten_x000d_ - het daensisme in de kempen_x000d_ - de schilderijen van franciscus xavery op kasteel te turnhout_x000d_ - van menigerhande dinghen_x000d_ - een zilveren hostiedoos in het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - van droom tot werkelijkheid. De maquette van turnhout in het taxandriamuseum_x000d_ - turnhoutse dwaasheid ( schilderij van jos van gerwen)
taxandria jaarboek LXII 1990 verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - govert loockermans, een turnhoutenaar in amsterdam_x000d_ - wakter pompe _x000d_ - de staking van 1910 te turnhout_x000d_ - de turnkhoutse molens in de franse tijd_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - geboorte, huwelijk en overlijden te turnhout