Titel Auteur Beschrijving
Bert Decorte Van Ruysbeek Erik Retiese auteurs: Decorte Bert / Monografie
Bert Decorte Van Ruysbeek Erik Retiese auteurs / Monografie Bert Decorte
Beschermd cultuurpatrimonium 1999-2001 Monumenten en landschappen in Provincie Antwerpen (beschermd in periode 1999-2001): inventaris per gemeente
Beschermd cultuurpatrimonium Provincie Antwerpen Aerts Willem Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen arrondissement Turnhout (op 1 januari 1987) - Retie p. 165 e.v.
Beschermd cultuurpatrimonium Provincie Antwerpen Aerts Willem; de Ceulaer Roel Provincie Antwerpen: cultuurpatrimonium gemeenten 1987-1993 (Retie p.156-157)
Bewaren wat anders verdwijnt (erfgoed) Geuens Vanhoutte Van Nijversee Provincie Antwerpen: registratie documentair erfgoed bij lokale erfgoedhouders
Bewogen jeugd Gevers Lieve Vlaamse studentenbeweging (1830-1895): ontstaan, ontwikkeling, betekenis
Bibliografie van de Antwerpse Kempen Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der Kempische gemeenten o.a. Retie op p. 200-203)
bibliografie van de antwerpse kempen J. Smet en M. De Kok lopende bibliografie van de antwerpse kempen - retie p. 48 - 97
Bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 43
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 33
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1977 Smet J. + De Kok H. Bibliografie der Kempen en Kempische personen (Retie p. 35-36) - Jaarverslag 1977 Taxandria (Wetenschappelijke stadsbibliotheek)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1984-1985 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1986-1987 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 84)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1991 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie P. 138)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1992-1995 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 193-195)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 227-230)
Bibliographical introduction to church history Blockx Karel Retiese auteurs / Biblografie kerkgeschiedenis
Bibliographie Antwerpsche Kempen / 1 Jansen J.E. Antwerpse Kempen: thematische bibliografie voor arrondissement Turnhout, en kantons Brecht, Heist-op-den-berg en Zandhoven.
Bibliographie Antwerpsche Kempen / 2 Jansen J.E. Antwerpse Kempen: geografische bibliografie (o.a. Kinschot, Korsendonk, Werbeek, Retie,...)
Bij de vlieghaven Op De Beeck Leo Retiese auteurs / Verhalen
Bijdrage tot de geschiedenis van Retie Sneyers Edward Retie: geschiedenis
Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-195 Burny Joël Kempen: (Limburgse) ecologie / geschiedenis
Bijdrage tot geschiedenis van Retie Sneyers Edward Retie: geschiedenis algemeen
Bijnamen in de gemeente Dessel Leysen Annemarie Dessel: bijnamen inwoners (proefschrift RUG - 1969)
Bloei en ondergang van het AKVS Vos Louis Dr Vlaanderen: studentenbeweging (Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond)
Bloeiende Frivolen Guy Aarts de ditiel dekt vele ladingen: uit het alledaagse: het leven ( vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.
Boerderijen met naam en faam Van Gestel Leopold Geel / Rauwelkoven: boerderijen (foto en tekst)
Boerengilde Geel-ten-Aard Van Gestel - Destombes Geel: ten-Aard / aktuele landbouw
Bokrijk, openluchtmuseum Laenen Mark Bokrijk: gids openluchtmuseum (+ foto's)
Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur Weyns Jozef Dr Bokrijk: heemkundige toelichtingen bij openluchtmuseum
Boudewijn Koning Boudewijn: 1930-1993
Bouwen door de eeuwen heen Cultuurbezit architectuur kanton Arendonk (Arendonk; Dessel; Ravels; RETIE) - Retie pag. 285 - 396
Bouwkundig erfgoed in Het Kempens landschap Schellekens Jozef (eindred.) Kempen: Landschap; Bouwkundig erfgoed (Kerken; raadhuizen; abdijen; molens; begijnhoven; kastelen; woon- en werkplaatsen; hout- en glaskunst; interieurs.
Brandweer Mol, een eeuw ten dienste van de bevolking Vos Paul Mol: gedenkboek 100 jaar brandweer Mol (overzicht honderd jaar: commandanten; pompiers;...)
Breendonk Wereldoorlog 2: Breendonk (ooggetuigeverhalen)
Brigands in ’t geweer Verachtert Frans Retiese auteurs / Boerenkrijg
brigands in ’t geweer Frans Verachtert de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leeren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Broechemsche brakken De Voght Jozef Roman, novelle (Retiese auteurs)
Bubliografize van de Antwerpse Kempen 1981 Smet . + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (o.a. Retie op p. 46)
Buchenwald Fonteyne Jean Wereldoorlog 2: concentratiekamp Buchenwald / getuigenissen van een gevangene
Bulletin 33 – Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium Kunsthistorische beschrijvingen: o.a. Het Sint-Jobsretabel Schoonbroek (Jaak Jansen)
campinia sacra – VIII het parochiewezen in de antwerpse kempen Floris Prims geschidenis en structuur van de parochies in de antwerpse kempen
Campinia Sacra- VI de minderbroeders te turnhout Lucianus Ceyssens oude kempische godshuizen/ religieuze stichtingen _x000d_ hier de minderbroeders te turnhout
campinia sacra-arendonk sint-agnetendal Floris Prims geschiedenis van de franciscanessen in arendonk en stukje retie_x000d_ sint- agnetendal en annadal
Campiniana nr. 34 / 1997 Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Campiniana nr. 43 / 2001 Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,