Titel Auteur Beschrijving
Twintig jaar Meifeest ter Speelbergen Beerzel Beerzel: Meifeesten 'Ter Speelbergen' (Huldeboek)
Beschermd cultuurpatrimonium 1999-2001 Monumenten en landschappen in Provincie Antwerpen (beschermd in periode 1999-2001): inventaris per gemeente
De Vlierbes (1997 / jrg. XIX) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Familie Van Nyen; Burgerlijk Vlimmeren in de eerste helft van de 19de eeuw; Daensisme in de familie Van Opstal; Ereburgemeester Honoré Aerts; Maria Willems, madammeke Voordeckers 100 jaar; Schepenklerk Jan Cnaeps (1565-1616); Maria Roefs, eerste honderdjarige van de Kwikstraat; Cornelius Wouters (1794-1863); Register van personennamen)
De Vlierbes (1998 / jrg. XX) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Beerse in de eerste wereldoorlog; In memoriam Henri en Gaby De Jongh; Meester Alfons Moelans (1901-1990); De ballingschap van Karel Van Nyen in 1914-1918; Kind in de jaren dertig in Beerse; Mia Janssen honderd jaar; Beerse in oude foto's; Het godsdienstige en sociaal-economische leven te Vlimmeren in de 19de eeuw; Register van persoonsnamen)
De Vlierbes (1999 / jrg. XXI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Honderd jaar 'Oud Chemical'; In Memoriam Emiel Snels; Duivenbonden in Beerse; Miena Van Goubergen, het thuisfront in de oorlog; E.H. Lode Verheyen; Aan Bax; Het legaat van Jan Wouters (1604); Burgerlijk Vlimmeren in de 19de eeuw; Vijftig jaar na 'De Leeuw van Vlaanderen'; Haardtelling van Beerse in 1553; Beerse in oude foto's)
De Vlierbes (2000 / jrg. XXII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Schutsboom; Martin Verbeeck, ontginner van 't Zwart Goor; Kempense kledij van de wieg tot het graf; Godsdienstige en sociaal-economische leven in Vlimmeren in de 19de eeuw; Platina voor Frans Cuypers en Amelie Proost; De Koningskwestie in 1950; Beerse en Vlimmeren in foto's)
De Vlierbes (2001 / jrg. XXIII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Lindelaan tussen de twee wereldoorlogen; Jeugdbewegingen BJB-KLJ in Vlimmeren; Kwartierstaat van Hektor Jansen; Geboren in Vlimmeren...E.H. Jos Van Gils; Doodslag in Beerse in 1518; De firma Van Laer-Mertens in Beerse; Pater Karel Rommens (1916-1972); De Wandelende Jood, ook in Vlimmeren)
De Vlierbes (2002 / jrg. XXIV) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De tapijtfabriek van Beerse, 't mattenfabriek; In memoriam Jos Bols; Vlimmerse emigranten naar Canada (1950-1954); Het oorlogsdagboek van Louis Raeves; De inkomsten van de Vlimmerse pastoor in 1787; Beerse in de Hollandse tijd (1815-1830); Maria Josephina Sysmans, 1902-2002; Boerenleven van weleer in Beerse)
De Vlierbes (2003 / jrg. XXV) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Den Hout-Noord; De familie Van Roey in Beerse en Vlimmeren; De glasramen van de Sint-Lambertuskerk; Boren naar steenkool in Vlimmeren in 1903; Zuster Emila, Leonia Rombouts (1938-1991); Kwartierstaat van Leonis Rombouts; Zuster Emmanuelle (Jeanne Canters) van Beerse)
De Vaart Arendonk: Turnhoutse vaart
Jaarboek 2003 / H.K. Arendonk Arendonk: August Gilles, burgemeester en provincieraadslid; Smokkelen " à la frontière"; Arendonk-Dendermonde: Heyn Van Eyck; De familienaam 'Arendonk' en 'Van Arendonk' in Nederland; Rik Van Steenbergen, een bloemlezing; Voorhistorisch Arendonk; Den tram…110 jaar geleden
Jaarboek 2002 (H.K. Arendonk) Arendonk: De kapel van de Wampenberg; Lijst van personen en dieren per huisgezin 1750; Zusters Franciscanessen nemen afscheid van hun geliefd Agnetendal; Zoengeding te Arendonk anno 1451;De Arendonkse sigarenmakerij; Een herbergier in Antwerpen en Brussel 'Jan Porto Carero';
Levende molens Jg. 28 nr.7 Molenbouwers vertellen: Molenbouw Wieme ;
Joe English, leven en werken Vlaamse beweging
Witte Netevallei Retie: Witte Netevallei
De Zuiderkempen 1940 Retie in vroegere oorlogen
De oorlogsoorden Eerste wereldoorlog: veldtocht 1914-1918
Kempense straatnamen verklaren… Retie: gemeentenamen (o.a. Reties auteur Gust Adriaensen)
In depot geven en nemen Erfgoeddepots in Provincie Antwerpen: onderzoek
Oorlogs Koerier Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen op foto's met commentaar
Breendonk Wereldoorlog 2: Breendonk (ooggetuigeverhalen)
Moeder Antonia van de vijf heilige wonden Eerwaarde Moeder Antonia Schellens (1768-1850); levensschets
Tijdschrift voor geschiedenis en folklore / 23 ste jrg Naamkunde: familienamen Kempen
Jaarboek 2004-2005 (XVI) Provincie Antwerpen: geschiedkundige en volkskundige artikels (De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk; Geburenkermissen in Mechelen 1900-2004; Volkskunde in Mechelen anno 2005; De bibliotheek van Nicolaas Rockox; Het geval Elisabeth De Vos; Emile Wambach 1854-1924; Het O.-L.-Vrouwegasthuis in Mechelen; Turnhout en Wereldoorlog II; Brugge en Antwerpen: vijf eeuwen devotieproductie; De Brabantse omwenteling; André Cluytens; Religie, geloof en kerk in Brabant; De geschiedenis van Brabant en de Kempen)
Onze Kempen Kempen: algemene artikels (o.a. plaatsnaamkunde; Dr. Juul Grietens; studie der duinen; architektuur)_x000d_ Tweede jaargang, nummer 1 van "Onze Kempen" (Katholiek tijdschrift voor Kempische Heimatkunde)
De vlierbes (Jaargang XXVIII – 2006) Beerse/Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag 2005-2006; Openbare verlichting en electrificatie in Beerse; In memoriam Jef Bolckmans; In memoriam Albert Poels; Kwartierstaat van Albert Poels; Jan Constant Janssen, geneesheer, grondlegger van Janssen Pharmaceutica; Emiel Janssen, jezuïet, literair criticus; Kwartierstaat van Maria, Ludovicus, Constant en Emiel Janssen; De Zwaan en Den Hert, getuigenissen; Van het Oosteneinde tot het Wetschot; Honderd jaar vrij onderwijs te Vlimmeren (1906-2006); Dagboek van soldaat Leon Daneels in de Tweede Wereldoorlog
De 25 dagen van Vlaanderen (Delen 1 tot 13) Vlaanderen : geschiedenis doorheen de eeuwen / markante feiten. Verzamelband I: Deel 1: 53 voor Christus; Caesar verplettert Ambiorix / Deel 2: 25 december 861 - Boudewijn met de ijzeren arm schaakt Judith (periode 500-900) / Deel 3: 13 mei 1106 - Godfried van Leuven wordt hertog van Neder-Lotharingen (periode 900-1128) / Deel 4: 1163 - Nieuwpoort krijgt zijn stadsrecht (periode 1129-1275) / Deel 5: 11 juli 1203 - De Vlamingen winnen de Guldensporenslag (periode 1276-1333) / Deel 6: 3 januari 1356 - De hertogen van Brabant bezweren de Blijde Inkomst (periode 1334-1381) / Deel 7: 27 november 1382 - Filips de Stoute verplettert de Gentenaars bij Westrozebeke (periode 1382-1430) / Deel 8: 9 januari 1464 - De Staten-Generaal komen bijeen in het stadhuis van Brugge (periode 1431-1494) / Deel 9: 1 juni 1523 - Twee augustijnen sterven op de brandstapel (periode 1495-1554)/ Deel 10: 17 augustus 1585 - De val van Antwerpen (periode 1555-1596) / Deel 11: 20 september 1604 - Het beleg van Oostende (periode 1597-1633) / Deel 12: 12 augustus 1695 - De beschieting van Brussel (periode 1634-1711) / Deel 13: 27 december 1753 - Opening van her Zeekanaal Gent-Brugge (periode 1712-1786)
Ik weet alles 1111, Huishoudkunde: praktische wenken, recepten, raadgevingen.
’t Schreneel – Nr. 24/2007 Balen/Olmen: Toen Olmen nog een gemeenteraad had; De stoet voor Jan Swinnen; De glasramen van de Olmense kerk; Mangelschots naar Maastricht; Het Hoog huis van 'Van Balen'; Het sacrament van het Mirakel en Pater Vaes uit Olmen; Meer over Ferdinand Van Olmen; Guido Mallants met een fluwelen linkervoet; Olmense woordenboek Q-Z; Doddeldries; Storm over New- Orleans…in 1915; Olmense volksmuziek; Standaarden St-Willibrorduskoor en van de Boerenbond; De 'Litanie' van Olmen.
Statuten veehoudersbond Landbouw Retie: veehoudersbond; stierhouderij
Tradities Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Meerhouts Patrimonium Jg. 30 nr. 124 Nachtwacht in Meerhout (1750-1860); Kerstmis en vluchtelingen in de Groote Oorlog; Herdenkingen 2014 - 2018 (Groote Oorlog);
De Vlierbes (2004 / jrg. XXVI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse; Metselaarstekens op de St.-Quirinuskerk in vlimmeren; Zeepfabriek La Royale; De Busselen; De burgerwacht; Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in W.O. I)
De vlierbes (2005 / jrg. XXVII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De scheepstrekkers, schippers en pontklossers van de steenfabrieken in Beerse; In memoriam Hektor Jansen; Boswachters in Vlimmeren; Een zevende zoon of dochter; Pater Jos Van Gils (1937-2004); Platina voor Jos Kleeren en Marieke Driesen; Beerse in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, 1830-1840)
Twee jaar Stichting voor de Kempen Stichting Kempen: activiteitsverslag 1955
Jaarboek Taxandria 2005 (LXXVII) Heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken: Pieter Corbeels en Albert Meulemans voor de krijgsraad (Boerenkrijg); Doortocht van de Rode Zee (Oudtestamentische schilderijen in het Taxandria-museum); Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide: De Aard van de zes dorpen; Dagelijks leven in de Sint-Andrieskerk te Balen; Uitdrukkingen en spreuken rond speelkaarten)
Jaarboek 2000-2001 (XI)/ Commissie volkskunde en geschiedenis Provincie Antwerpen: volkskunde en geschiedenis / Stadsvergoedingen voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk; Muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; Een Antwerpse getuigenis over de zwarte pest (1349-1350); Oudheidkundig kabinet van Van Genechten te Turnhout; Het oude socialistische lied in Mechelen; Jozef Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965); Biografie Nicholaas Rockox (1560-1640); Het paard in de populaire narratologie; Uitgavenpatroon van een laat-achttiende-eeuwse Antwerpse familie aan de hand van huishoudboeken ; Streekdrachten in de procvincie Antwerpen; Kleding, mode en textiel in de eeuw van de Verlichting; Antwerpen en mode in de 20ste eeuw; In memoriam Patricia Vansummeren)
Oud-Turnhout in de jaren negentig Oud-Turnhout: fotoboek jaren 1990-1999
Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Jaarboek 16 (1979) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Jaarboek 17 (1980) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het vrijwillig pompierskorps van Geel; De Latijnse scholen in de Zuiderkempen; K. Th. Le Bon en P.E. Peeters, leden van het Nationaal Congres)
Jaarboek 22 (1985) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het politieke leven in Geel 1918-1940; Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in 1973-1982)
Jaarboek 24 (1988) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Beeldengroep 'Onthoofding van de H. Dimpna'; Financieel beheer van de Latijnse school in de 18de eeuw; Van steenwegen en nachtwakers; De gilde van de H. Ambrosius of Biegilde; Enkele feiten van de Geelse gilden; Ontginning van de Geelse Aard en Baron Karel coppens (1796-1874); Willem Van Neylen; Van mussen, vreemde vogels, otters en ortolanen; De criminaliteit tijdens de bezetting 1940-1945)
Jaarboek 25 (1988) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Oorlogsdagboek 1914-1918 door Edward Sneyers; Johannes Albertus Coorens, Rector aan de Latijnse school (1734-1777), kostschoolhouder en hereboer)
Jaarboek 26 (1989) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Julia Clara Pitt Byrne-Busk. De vrouw achter 'Gheel de stad der Simpelen" door Louis Luyten; Gheel, de stad der simpelen; De Schild van Turnhout en de familie Wouters; Geel in 1868; Gheelzucht; De gezinsverpleging van geestesziekn; De psychiater van de keizerin; 'Gheel, de stad der Simpelen, tussen de regels gelezen)
Jaarboek 27 (1990) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (In memoriam Willem Van Broeckhoven (1908-1990) en Richard Willekens (1903-1991); Sagenmotieven in Geel; Padvinderij in Geel; Abdijhoeve 'de Verckensmerckt' te Liesel; Zuiderkempen slaags met Spaanse Fronde-troepen; De heerlijkheid Oosterlo; Wie kent haar?Bersamine ! Of hoe ver gaat het genealogisch onderzoek ?)
Jaarboek 28 (1991) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Kempische organist en toondichter Bebedict Raes (1818-1901);1830 te Geel en omstreken; Geels uitvinder Karel Mertens gehuldigd; Spaans reiziger op doortocht te Geel in 1838; Ontstaan van 'Sociëteit van Harmonie'; Geelse kronijk n.a.v. Eeuwfeest Koninklijke Katholieke Harmonie St.-Cecilia; Met de Moretussen op reis in 1668 door Hageland en Kempen)
Jaarboek 30 (1993-1994) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels ( Perikelen omtrent een fort te Geel (1815-1845) - Vesting Oosterloo en het Fort van Zammel; Liber Innocentum II 1786-1881 / Geestesziekenverpleging: registers, tabellen,...)
Jaarboek 31 (1995) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (De moord / Le Bon / Xhenceval / Geesteszieken; De Heilige Dimphna: een iconologische studie)
Titel: Twintig jaar Meifeest ter Speelbergen Beerzel
Auteur:
Beschrijving:Beerzel: Meifeesten 'Ter Speelbergen' (Huldeboek)
Titel: Beschermd cultuurpatrimonium 1999-2001
Auteur:
Beschrijving:Monumenten en landschappen in Provincie Antwerpen (beschermd in periode 1999-2001): inventaris per gemeente
Titel: De Vlierbes (1997 / jrg. XIX)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Familie Van Nyen; Burgerlijk Vlimmeren in de eerste helft van de 19de eeuw; Daensisme in de familie Van Opstal; Ereburgemeester Honoré Aerts; Maria Willems, madammeke Voordeckers 100 jaar; Schepenklerk Jan Cnaeps (1565-1616); Maria Roefs, eerste honderdjarige van de Kwikstraat; Cornelius Wouters (1794-1863); Register van personennamen)
Titel: De Vlierbes (1998 / jrg. XX)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Beerse in de eerste wereldoorlog; In memoriam Henri en Gaby De Jongh; Meester Alfons Moelans (1901-1990); De ballingschap van Karel Van Nyen in 1914-1918; Kind in de jaren dertig in Beerse; Mia Janssen honderd jaar; Beerse in oude foto's; Het godsdienstige en sociaal-economische leven te Vlimmeren in de 19de eeuw; Register van persoonsnamen)
Titel: De Vlierbes (1999 / jrg. XXI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Honderd jaar 'Oud Chemical'; In Memoriam Emiel Snels; Duivenbonden in Beerse; Miena Van Goubergen, het thuisfront in de oorlog; E.H. Lode Verheyen; Aan Bax; Het legaat van Jan Wouters (1604); Burgerlijk Vlimmeren in de 19de eeuw; Vijftig jaar na 'De Leeuw van Vlaanderen'; Haardtelling van Beerse in 1553; Beerse in oude foto's)
Titel: De Vlierbes (2000 / jrg. XXII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Schutsboom; Martin Verbeeck, ontginner van 't Zwart Goor; Kempense kledij van de wieg tot het graf; Godsdienstige en sociaal-economische leven in Vlimmeren in de 19de eeuw; Platina voor Frans Cuypers en Amelie Proost; De Koningskwestie in 1950; Beerse en Vlimmeren in foto's)
Titel: De Vlierbes (2001 / jrg. XXIII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Lindelaan tussen de twee wereldoorlogen; Jeugdbewegingen BJB-KLJ in Vlimmeren; Kwartierstaat van Hektor Jansen; Geboren in Vlimmeren...E.H. Jos Van Gils; Doodslag in Beerse in 1518; De firma Van Laer-Mertens in Beerse; Pater Karel Rommens (1916-1972); De Wandelende Jood, ook in Vlimmeren)
Titel: De Vlierbes (2002 / jrg. XXIV)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De tapijtfabriek van Beerse, 't mattenfabriek; In memoriam Jos Bols; Vlimmerse emigranten naar Canada (1950-1954); Het oorlogsdagboek van Louis Raeves; De inkomsten van de Vlimmerse pastoor in 1787; Beerse in de Hollandse tijd (1815-1830); Maria Josephina Sysmans, 1902-2002; Boerenleven van weleer in Beerse)
Titel: De Vlierbes (2003 / jrg. XXV)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Den Hout-Noord; De familie Van Roey in Beerse en Vlimmeren; De glasramen van de Sint-Lambertuskerk; Boren naar steenkool in Vlimmeren in 1903; Zuster Emila, Leonia Rombouts (1938-1991); Kwartierstaat van Leonis Rombouts; Zuster Emmanuelle (Jeanne Canters) van Beerse)
Titel: De Vaart
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: Turnhoutse vaart
Titel: Jaarboek 2003 / H.K. Arendonk
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: August Gilles, burgemeester en provincieraadslid; Smokkelen " à la frontière"; Arendonk-Dendermonde: Heyn Van Eyck; De familienaam 'Arendonk' en 'Van Arendonk' in Nederland; Rik Van Steenbergen, een bloemlezing; Voorhistorisch Arendonk; Den tram…110 jaar geleden
Titel: Jaarboek 2002 (H.K. Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: De kapel van de Wampenberg; Lijst van personen en dieren per huisgezin 1750; Zusters Franciscanessen nemen afscheid van hun geliefd Agnetendal; Zoengeding te Arendonk anno 1451;De Arendonkse sigarenmakerij; Een herbergier in Antwerpen en Brussel 'Jan Porto Carero';
Titel: Levende molens Jg. 28 nr.7
Auteur:
Beschrijving:Molenbouwers vertellen: Molenbouw Wieme ;
Titel: Joe English, leven en werken
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse beweging
Titel: Witte Netevallei
Auteur:
Beschrijving:Retie: Witte Netevallei
Titel: De Zuiderkempen 1940
Auteur:
Beschrijving:Retie in vroegere oorlogen
Titel: De oorlogsoorden
Auteur:
Beschrijving:Eerste wereldoorlog: veldtocht 1914-1918
Titel: Kempense straatnamen verklaren…
Auteur:
Beschrijving:Retie: gemeentenamen (o.a. Reties auteur Gust Adriaensen)
Titel: In depot geven en nemen
Auteur:
Beschrijving:Erfgoeddepots in Provincie Antwerpen: onderzoek
Titel: Oorlogs Koerier
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen op foto's met commentaar
Titel: Breendonk
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Breendonk (ooggetuigeverhalen)
Titel: Moeder Antonia van de vijf heilige wonden
Auteur:
Beschrijving:Eerwaarde Moeder Antonia Schellens (1768-1850); levensschets
Titel: Tijdschrift voor geschiedenis en folklore / 23 ste jrg
Auteur:
Beschrijving:Naamkunde: familienamen Kempen
Titel: Jaarboek 2004-2005 (XVI)
Auteur:
Beschrijving:Provincie Antwerpen: geschiedkundige en volkskundige artikels (De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk; Geburenkermissen in Mechelen 1900-2004; Volkskunde in Mechelen anno 2005; De bibliotheek van Nicolaas Rockox; Het geval Elisabeth De Vos; Emile Wambach 1854-1924; Het O.-L.-Vrouwegasthuis in Mechelen; Turnhout en Wereldoorlog II; Brugge en Antwerpen: vijf eeuwen devotieproductie; De Brabantse omwenteling; André Cluytens; Religie, geloof en kerk in Brabant; De geschiedenis van Brabant en de Kempen)
Titel: Onze Kempen
Auteur:
Beschrijving:Kempen: algemene artikels (o.a. plaatsnaamkunde; Dr. Juul Grietens; studie der duinen; architektuur)_x000d_ Tweede jaargang, nummer 1 van "Onze Kempen" (Katholiek tijdschrift voor Kempische Heimatkunde)
Titel: De vlierbes (Jaargang XXVIII – 2006)
Auteur:
Beschrijving:Beerse/Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag 2005-2006; Openbare verlichting en electrificatie in Beerse; In memoriam Jef Bolckmans; In memoriam Albert Poels; Kwartierstaat van Albert Poels; Jan Constant Janssen, geneesheer, grondlegger van Janssen Pharmaceutica; Emiel Janssen, jezuïet, literair criticus; Kwartierstaat van Maria, Ludovicus, Constant en Emiel Janssen; De Zwaan en Den Hert, getuigenissen; Van het Oosteneinde tot het Wetschot; Honderd jaar vrij onderwijs te Vlimmeren (1906-2006); Dagboek van soldaat Leon Daneels in de Tweede Wereldoorlog
Titel: De 25 dagen van Vlaanderen (Delen 1 tot 13)
Auteur:
Beschrijving:Vlaanderen : geschiedenis doorheen de eeuwen / markante feiten. Verzamelband I: Deel 1: 53 voor Christus; Caesar verplettert Ambiorix / Deel 2: 25 december 861 - Boudewijn met de ijzeren arm schaakt Judith (periode 500-900) / Deel 3: 13 mei 1106 - Godfried van Leuven wordt hertog van Neder-Lotharingen (periode 900-1128) / Deel 4: 1163 - Nieuwpoort krijgt zijn stadsrecht (periode 1129-1275) / Deel 5: 11 juli 1203 - De Vlamingen winnen de Guldensporenslag (periode 1276-1333) / Deel 6: 3 januari 1356 - De hertogen van Brabant bezweren de Blijde Inkomst (periode 1334-1381) / Deel 7: 27 november 1382 - Filips de Stoute verplettert de Gentenaars bij Westrozebeke (periode 1382-1430) / Deel 8: 9 januari 1464 - De Staten-Generaal komen bijeen in het stadhuis van Brugge (periode 1431-1494) / Deel 9: 1 juni 1523 - Twee augustijnen sterven op de brandstapel (periode 1495-1554)/ Deel 10: 17 augustus 1585 - De val van Antwerpen (periode 1555-1596) / Deel 11: 20 september 1604 - Het beleg van Oostende (periode 1597-1633) / Deel 12: 12 augustus 1695 - De beschieting van Brussel (periode 1634-1711) / Deel 13: 27 december 1753 - Opening van her Zeekanaal Gent-Brugge (periode 1712-1786)
Titel: Ik weet alles 1111,
Auteur:
Beschrijving:Huishoudkunde: praktische wenken, recepten, raadgevingen.
Titel: ’t Schreneel – Nr. 24/2007
Auteur:
Beschrijving:Balen/Olmen: Toen Olmen nog een gemeenteraad had; De stoet voor Jan Swinnen; De glasramen van de Olmense kerk; Mangelschots naar Maastricht; Het Hoog huis van 'Van Balen'; Het sacrament van het Mirakel en Pater Vaes uit Olmen; Meer over Ferdinand Van Olmen; Guido Mallants met een fluwelen linkervoet; Olmense woordenboek Q-Z; Doddeldries; Storm over New- Orleans…in 1915; Olmense volksmuziek; Standaarden St-Willibrorduskoor en van de Boerenbond; De 'Litanie' van Olmen.
Titel: Statuten veehoudersbond
Auteur:
Beschrijving:Landbouw Retie: veehoudersbond; stierhouderij
Titel: Tradities
Auteur:
Beschrijving:Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Titel: Meerhouts Patrimonium Jg. 30 nr. 124
Auteur:
Beschrijving:Nachtwacht in Meerhout (1750-1860); Kerstmis en vluchtelingen in de Groote Oorlog; Herdenkingen 2014 - 2018 (Groote Oorlog);
Titel: De Vlierbes (2004 / jrg. XXVI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse; Metselaarstekens op de St.-Quirinuskerk in vlimmeren; Zeepfabriek La Royale; De Busselen; De burgerwacht; Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in W.O. I)
Titel: De vlierbes (2005 / jrg. XXVII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De scheepstrekkers, schippers en pontklossers van de steenfabrieken in Beerse; In memoriam Hektor Jansen; Boswachters in Vlimmeren; Een zevende zoon of dochter; Pater Jos Van Gils (1937-2004); Platina voor Jos Kleeren en Marieke Driesen; Beerse in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, 1830-1840)
Titel: Twee jaar Stichting voor de Kempen
Auteur:
Beschrijving:Stichting Kempen: activiteitsverslag 1955
Titel: Jaarboek Taxandria 2005 (LXXVII)
Auteur:
Beschrijving:Heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken: Pieter Corbeels en Albert Meulemans voor de krijgsraad (Boerenkrijg); Doortocht van de Rode Zee (Oudtestamentische schilderijen in het Taxandria-museum); Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide: De Aard van de zes dorpen; Dagelijks leven in de Sint-Andrieskerk te Balen; Uitdrukkingen en spreuken rond speelkaarten)
Titel: Jaarboek 2000-2001 (XI)/ Commissie volkskunde en geschiedenis
Auteur:
Beschrijving:Provincie Antwerpen: volkskunde en geschiedenis / Stadsvergoedingen voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk; Muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; Een Antwerpse getuigenis over de zwarte pest (1349-1350); Oudheidkundig kabinet van Van Genechten te Turnhout; Het oude socialistische lied in Mechelen; Jozef Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965); Biografie Nicholaas Rockox (1560-1640); Het paard in de populaire narratologie; Uitgavenpatroon van een laat-achttiende-eeuwse Antwerpse familie aan de hand van huishoudboeken ; Streekdrachten in de procvincie Antwerpen; Kleding, mode en textiel in de eeuw van de Verlichting; Antwerpen en mode in de 20ste eeuw; In memoriam Patricia Vansummeren)
Titel: Oud-Turnhout in de jaren negentig
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: fotoboek jaren 1990-1999
Titel: Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Titel: Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Titel: Jaarboek 16 (1979) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Titel: Jaarboek 17 (1980) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het vrijwillig pompierskorps van Geel; De Latijnse scholen in de Zuiderkempen; K. Th. Le Bon en P.E. Peeters, leden van het Nationaal Congres)
Titel: Jaarboek 22 (1985) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het politieke leven in Geel 1918-1940; Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in 1973-1982)
Titel: Jaarboek 24 (1988) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Beeldengroep 'Onthoofding van de H. Dimpna'; Financieel beheer van de Latijnse school in de 18de eeuw; Van steenwegen en nachtwakers; De gilde van de H. Ambrosius of Biegilde; Enkele feiten van de Geelse gilden; Ontginning van de Geelse Aard en Baron Karel coppens (1796-1874); Willem Van Neylen; Van mussen, vreemde vogels, otters en ortolanen; De criminaliteit tijdens de bezetting 1940-1945)
Titel: Jaarboek 25 (1988) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Oorlogsdagboek 1914-1918 door Edward Sneyers; Johannes Albertus Coorens, Rector aan de Latijnse school (1734-1777), kostschoolhouder en hereboer)
Titel: Jaarboek 26 (1989) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Julia Clara Pitt Byrne-Busk. De vrouw achter 'Gheel de stad der Simpelen" door Louis Luyten; Gheel, de stad der simpelen; De Schild van Turnhout en de familie Wouters; Geel in 1868; Gheelzucht; De gezinsverpleging van geestesziekn; De psychiater van de keizerin; 'Gheel, de stad der Simpelen, tussen de regels gelezen)
Titel: Jaarboek 27 (1990) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (In memoriam Willem Van Broeckhoven (1908-1990) en Richard Willekens (1903-1991); Sagenmotieven in Geel; Padvinderij in Geel; Abdijhoeve 'de Verckensmerckt' te Liesel; Zuiderkempen slaags met Spaanse Fronde-troepen; De heerlijkheid Oosterlo; Wie kent haar?Bersamine ! Of hoe ver gaat het genealogisch onderzoek ?)
Titel: Jaarboek 28 (1991) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Kempische organist en toondichter Bebedict Raes (1818-1901);1830 te Geel en omstreken; Geels uitvinder Karel Mertens gehuldigd; Spaans reiziger op doortocht te Geel in 1838; Ontstaan van 'Sociëteit van Harmonie'; Geelse kronijk n.a.v. Eeuwfeest Koninklijke Katholieke Harmonie St.-Cecilia; Met de Moretussen op reis in 1668 door Hageland en Kempen)
Titel: Jaarboek 30 (1993-1994) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels ( Perikelen omtrent een fort te Geel (1815-1845) - Vesting Oosterloo en het Fort van Zammel; Liber Innocentum II 1786-1881 / Geestesziekenverpleging: registers, tabellen,...)
Titel: Jaarboek 31 (1995) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De moord / Le Bon / Xhenceval / Geesteszieken; De Heilige Dimphna: een iconologische studie)