Titel Auteur Beschrijving
Margriet houdt haar water niet Van Zummeren Paul Volksspreuken; volkslegenden over weer en gezondheid
Ze reden bij nacht Lindekens Ben Bokkerijders
Vlaamsche sagen uit de volksmond De Cock Alfons Sagen: Vlaamsche (Mythologische; Geesteswereld; Christelijke of legenden; Historische)
Op verhaal komen Top Stefaan Sagen (Provincie Antwerpen / Retie: Niet kunnen boteren - nr. 86; Teer de tovenaar van Retie - nr. 240 / Schoonbroek: nr. 86 - bron Julia V.)
Vertelsels van het Vlaamsche volk Joos Amaat Volksverhalen
Groot lexicon van eigennamen Naamkunde: eigennamen
Wetenschap in de taal der Vlamingen Blondeau Roger-A Taalgeschiedenis: vanaf Jacob van Maerlant tot de stichting van de Akademiën
Etymologisch woordenboek De Vries j Dr. Nederland etymologisch woordenboek
Mijn familienaam Debrabandere Frans Dr. Familienamen: etymologie
Alles over namen de Rijk Peter Naamkunde: familienamen; voornamen
Hoe koman wij aan onze namen Uitman G.F. Naamkunde: familie- ; voornamen
Onze voornamen Meyers en Luitingh Naamkunde: voornamen + register
Het groot voornamenboek Van Rooyen Marc Naamkunde: voornamen
Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen Laugs Jan Spreekwoorden; zegswijzen (religieus)
Uit den grooten volkskalender Van Zummeren Paul Volkskalenders: weerspreuken en volksgeneeskunde
Volkswijsheid van dag tot dag Van Zummeren Paul Volkskalender: volkswijsheden van dag tot dag
Karel van den Oever Gijsen Marnix van den Oever Karel: monografie
Het milde leven Hardwig Alb. S. Retiese auteurs / Historische roman deze schrijver ( hardwig) is pro. Dr. August Keersmaekers geboren in Retie_x000d_ Hardwig is schuilnaam voor Prof. Dr. Keersmaekers August (Duffel)
Nieuwe gedichten Decorte Bert Retiese auteurs / Gedichten
Familieklanken Van den Eynde Jozef Retiese auteurs: Jozef Van den Eynde (Familiekroniek) een kroniek van familie en vrienden , de auteur dankbaar aangeboden bij zijn 25 jarig priesterjubuleum
Bloeiende Frivolen Guy Aarts de ditiel dekt vele ladingen: uit het alledaagse: het leven ( vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.
Het menschdom verlost / Deel 1 De Koninck Lode Retiese auteurs: dichtwerk in 12 zangen
Wenkende verten De Voght Jozef Retiese auteurs: De Voght Jozef / Gedichten
Van 3x zeven tot 70 Verachtert Frans + Lens Remi Retiese auteurs: verzen (Guy Aarts, Guido Verachtert, Bert Decorte, Frans Verachtert, Alois Verwaest, Jef Sneyers, Gust Adriaensen)
Het menschdom verlost / Deel II De Koninck Lode Retiese auteurs: dichtwerk
De Sevenste Bliscap van Maria Delille Victor (herwerking) Toneelspel (Middeleeuwen)
Bibliographical introduction to church history Blockx Karel Retiese auteurs / Biblografie kerkgeschiedenis
Beatrijs Van den Eynde Jozef M. Retiese auteurs / Toneelwerk in 4 bedrijven naar de middeleeuwse legende beatrijs , nu in sz13de eeuw
Bert Decorte Van Ruysbeek Erik Retiese auteurs / Monografie Bert Decorte
Maria in de middelnederlandsche poëzie De Voght Jozef Retiese auteurs / Aantekeningen, bloemlezingen,...
Het geluk van de schrijver – Deel 1 Keersmaekers August Dr. Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Het geluk van een schrijver – Deel 2 Keersmaekers August Dr. Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Naar het licht De Voght Jozef Retiese auteurs (Godsdienstige beschouwingen: Kerstmis, Lichtmis, Paschen, Op Zoek)
Heraldiek en genealogie Pama C Heraldiek; Genealogie (encyclopedisch vademecum)
Wapenborden Crick Stefan Heraldiek: wapenborden (catalogus tentoonstelling Sterckshof)
Stamboomonderzoek Van der Tang Aad Genealogie (stamboomonderzoek: inleiding op)
Kwartierstaten: Bergeijk en omgeving Slenders Gerard Genealogie: kwartierstaten Bergeijk en omgeving
Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Leuvense reacties tegen luther in 1519 Karel Blockx hoe reageerde leuven op de stellingen van luther
Het verhaal van ons huis Dr. Jozef Weyns het verhaal van de bouw van het huis van jozef weyns, met verwante verhalen en geshiedenis over zijn vader, over de verschillende constructies en ornamenten in en rond het huis.
Jaarboek 1998 Dood en begrafenis: gebruiken (Van Santje tot doodsprentje; Rituelen rond sterven en begraven; Haafkoopdag anno 1772)
Volkshuisraad in Vlaanderen/ Deel 1 Weyns Jozef Dr Huisraad: naam, vorm, gebruik, volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van middeleeuwen tot W.O. 1 (Haardgerief; Zitmeubelen; Bergmeubelen; Slaapstede; Kindergerief)
Volkshuisraad in Vlaanderen/ Deel 2 Weyns Jozef Dr Huisraad in Vlaanderen: gebruik, geschiedenis en volkskundig belang (Kookgereedschap; Eten en drinken; Voorraad bewaren; Verlichting; Sieraad en devotie; Spinnen)
Volkshuisraad in Vlaanderen / Deel 3, Weyns Jozef Dr Huisraad in Vlaanderen: gebruik geschiedenis, volkskundig belang (Bakken; Karnen; Maten en gewichten; Opschik en schoonmaak; Wat overblijft; Algemene beschouwingen
Volkshuisraad in Vlaanderen / Deel 4 Weyns Jozef Dr Volkshuisraad in Vlaanderen: gebruik, geschiedenis, volkskundig belang BIJLAGEN: afkortingen; Bibliografie; Musea en verzamelingen; Handschriften; Boedellijsten in tijdsorde; Lijst van uurwerkmakers; Verklarende woordenlijst; Klappers; Lijst afbeeldingen
Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910) Van Hulle Marc Ambachten, straatberoepen
volkskleederdrachten in vlaanderen Paule sterkens-cieters klederdracht in belgie per streek en per beroep
Klompenambacht in de Kempen Verachtert Luc Ambachten / Klompen / Louis Deckx p. 38
Landelijk leven in Vlaanderen Schrooten Leo Volkskunde : leven op platteland op prentkaarten
Een pleintje met bomen Algemene volkskundige artikels ( Brabant - Nederland)
Titel: Margriet houdt haar water niet
Auteur:Van Zummeren Paul
Beschrijving:Volksspreuken; volkslegenden over weer en gezondheid
Titel: Ze reden bij nacht
Auteur:Lindekens Ben
Beschrijving:Bokkerijders
Titel: Vlaamsche sagen uit de volksmond
Auteur:De Cock Alfons
Beschrijving:Sagen: Vlaamsche (Mythologische; Geesteswereld; Christelijke of legenden; Historische)
Titel: Op verhaal komen
Auteur:Top Stefaan
Beschrijving:Sagen (Provincie Antwerpen / Retie: Niet kunnen boteren - nr. 86; Teer de tovenaar van Retie - nr. 240 / Schoonbroek: nr. 86 - bron Julia V.)
Titel: Vertelsels van het Vlaamsche volk
Auteur:Joos Amaat
Beschrijving:Volksverhalen
Titel: Groot lexicon van eigennamen
Auteur:
Beschrijving:Naamkunde: eigennamen
Titel: Wetenschap in de taal der Vlamingen
Auteur:Blondeau Roger-A
Beschrijving:Taalgeschiedenis: vanaf Jacob van Maerlant tot de stichting van de Akademiën
Titel: Etymologisch woordenboek
Auteur:De Vries j Dr.
Beschrijving:Nederland etymologisch woordenboek
Titel: Mijn familienaam
Auteur:Debrabandere Frans Dr.
Beschrijving:Familienamen: etymologie
Titel: Alles over namen
Auteur:de Rijk Peter
Beschrijving:Naamkunde: familienamen; voornamen
Titel: Hoe koman wij aan onze namen
Auteur:Uitman G.F.
Beschrijving:Naamkunde: familie- ; voornamen
Titel: Onze voornamen
Auteur:Meyers en Luitingh
Beschrijving:Naamkunde: voornamen + register
Titel: Het groot voornamenboek
Auteur:Van Rooyen Marc
Beschrijving:Naamkunde: voornamen
Titel: Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen
Auteur:Laugs Jan
Beschrijving:Spreekwoorden; zegswijzen (religieus)
Titel: Uit den grooten volkskalender
Auteur:Van Zummeren Paul
Beschrijving:Volkskalenders: weerspreuken en volksgeneeskunde
Titel: Volkswijsheid van dag tot dag
Auteur:Van Zummeren Paul
Beschrijving:Volkskalender: volkswijsheden van dag tot dag
Titel: Karel van den Oever
Auteur:Gijsen Marnix
Beschrijving:van den Oever Karel: monografie
Titel: Het milde leven
Auteur:Hardwig Alb. S.
Beschrijving:Retiese auteurs / Historische roman deze schrijver ( hardwig) is pro. Dr. August Keersmaekers geboren in Retie_x000d_ Hardwig is schuilnaam voor Prof. Dr. Keersmaekers August (Duffel)
Titel: Nieuwe gedichten
Auteur:Decorte Bert
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Familieklanken
Auteur:Van den Eynde Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs: Jozef Van den Eynde (Familiekroniek) een kroniek van familie en vrienden , de auteur dankbaar aangeboden bij zijn 25 jarig priesterjubuleum
Titel: Bloeiende Frivolen
Auteur:Guy Aarts
Beschrijving:de ditiel dekt vele ladingen: uit het alledaagse: het leven ( vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.
Titel: Het menschdom verlost / Deel 1
Auteur:De Koninck Lode
Beschrijving:Retiese auteurs: dichtwerk in 12 zangen
Titel: Wenkende verten
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs: De Voght Jozef / Gedichten
Titel: Van 3x zeven tot 70
Auteur:Verachtert Frans + Lens Remi
Beschrijving:Retiese auteurs: verzen (Guy Aarts, Guido Verachtert, Bert Decorte, Frans Verachtert, Alois Verwaest, Jef Sneyers, Gust Adriaensen)
Titel: Het menschdom verlost / Deel II
Auteur:De Koninck Lode
Beschrijving:Retiese auteurs: dichtwerk
Titel: De Sevenste Bliscap van Maria
Auteur:Delille Victor (herwerking)
Beschrijving:Toneelspel (Middeleeuwen)
Titel: Bibliographical introduction to church history
Auteur:Blockx Karel
Beschrijving:Retiese auteurs / Biblografie kerkgeschiedenis
Titel: Beatrijs
Auteur:Van den Eynde Jozef M.
Beschrijving:Retiese auteurs / Toneelwerk in 4 bedrijven naar de middeleeuwse legende beatrijs , nu in sz13de eeuw
Titel: Bert Decorte
Auteur:Van Ruysbeek Erik
Beschrijving:Retiese auteurs / Monografie Bert Decorte
Titel: Maria in de middelnederlandsche poëzie
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Aantekeningen, bloemlezingen,...
Titel: Het geluk van de schrijver – Deel 1
Auteur:Keersmaekers August Dr.
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Titel: Het geluk van een schrijver – Deel 2
Auteur:Keersmaekers August Dr.
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Titel: Naar het licht
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs (Godsdienstige beschouwingen: Kerstmis, Lichtmis, Paschen, Op Zoek)
Titel: Heraldiek en genealogie
Auteur:Pama C
Beschrijving:Heraldiek; Genealogie (encyclopedisch vademecum)
Titel: Wapenborden
Auteur:Crick Stefan
Beschrijving:Heraldiek: wapenborden (catalogus tentoonstelling Sterckshof)
Titel: Stamboomonderzoek
Auteur:Van der Tang Aad
Beschrijving:Genealogie (stamboomonderzoek: inleiding op)
Titel: Kwartierstaten: Bergeijk en omgeving
Auteur:Slenders Gerard
Beschrijving:Genealogie: kwartierstaten Bergeijk en omgeving
Titel:
Auteur:
Beschrijving:Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Titel: Leuvense reacties tegen luther in 1519
Auteur:Karel Blockx
Beschrijving:hoe reageerde leuven op de stellingen van luther
Titel: Het verhaal van ons huis
Auteur:Dr. Jozef Weyns
Beschrijving:het verhaal van de bouw van het huis van jozef weyns, met verwante verhalen en geshiedenis over zijn vader, over de verschillende constructies en ornamenten in en rond het huis.
Titel: Jaarboek 1998
Auteur:
Beschrijving:Dood en begrafenis: gebruiken (Van Santje tot doodsprentje; Rituelen rond sterven en begraven; Haafkoopdag anno 1772)
Titel: Volkshuisraad in Vlaanderen/ Deel 1
Auteur:Weyns Jozef Dr
Beschrijving:Huisraad: naam, vorm, gebruik, volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van middeleeuwen tot W.O. 1 (Haardgerief; Zitmeubelen; Bergmeubelen; Slaapstede; Kindergerief)
Titel: Volkshuisraad in Vlaanderen/ Deel 2
Auteur:Weyns Jozef Dr
Beschrijving:Huisraad in Vlaanderen: gebruik, geschiedenis en volkskundig belang (Kookgereedschap; Eten en drinken; Voorraad bewaren; Verlichting; Sieraad en devotie; Spinnen)
Titel: Volkshuisraad in Vlaanderen / Deel 3,
Auteur:Weyns Jozef Dr
Beschrijving:Huisraad in Vlaanderen: gebruik geschiedenis, volkskundig belang (Bakken; Karnen; Maten en gewichten; Opschik en schoonmaak; Wat overblijft; Algemene beschouwingen
Titel: Volkshuisraad in Vlaanderen / Deel 4
Auteur:Weyns Jozef Dr
Beschrijving:Volkshuisraad in Vlaanderen: gebruik, geschiedenis, volkskundig belang BIJLAGEN: afkortingen; Bibliografie; Musea en verzamelingen; Handschriften; Boedellijsten in tijdsorde; Lijst van uurwerkmakers; Verklarende woordenlijst; Klappers; Lijst afbeeldingen
Titel: Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910)
Auteur:Van Hulle Marc
Beschrijving:Ambachten, straatberoepen
Titel: volkskleederdrachten in vlaanderen
Auteur:Paule sterkens-cieters
Beschrijving:klederdracht in belgie per streek en per beroep
Titel: Klompenambacht in de Kempen
Auteur:Verachtert Luc
Beschrijving:Ambachten / Klompen / Louis Deckx p. 38
Titel: Landelijk leven in Vlaanderen
Auteur:Schrooten Leo
Beschrijving:Volkskunde : leven op platteland op prentkaarten
Titel: Een pleintje met bomen
Auteur:
Beschrijving:Algemene volkskundige artikels ( Brabant - Nederland)