Titel Auteur Beschrijving
De belgische nationale orden Cornet René Belgische eretekens / Nationale orden
De kiezer, zijn recht en zijne plicht Roelants Jos Belgische kieswetgeving (1894-1904) met voorbeelden van kiezerslijsten
De Post Belgische Post: geschiedenis
Diest en de H. Joannes Berchmans De Koninck Lodewijk Berchmans Joannes, Diest - gedichten / Retiese auteurs / Lodewijk De Koninck
Beringen-Mijn 1907-1982 Goddeeris G. Ir Beringen: geschiedenis van de mijn
Beschermd cultuurpatrimonium Provincie Antwerpen Aerts Willem Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen arrondissement Turnhout (op 1 januari 1987) - Retie p. 165 e.v.
Sporen van menswording Bruyninckx Ward Bezinningsteksten_x000d_ Retiese auteurs (Ward Bruyninckx)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1977 Smet J. + De Kok H. Bibliografie der Kempen en Kempische personen (Retie p. 35-36) - Jaarverslag 1977 Taxandria (Wetenschappelijke stadsbibliotheek)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1986-1987 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 84)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1992-1995 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 193-195)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 227-230)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1991 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie P. 138)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 33
Bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 43
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1984-1985 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der Kempische gemeenten o.a. Retie op p. 200-203)
Bubliografize van de Antwerpse Kempen 1981 Smet . + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (o.a. Retie op p. 46)
Het Vlaamsch Bieënboek Leysen Edm. Bijenteelt: producten, rassen, gereedschap, handelwijze,..
kortom (open kaart) bert decorte biografieover zijn eigen leven
Katholiek jaarboek van België (1970) Bisdommen, parochiegeestelijkheid, kloostergemeenschappen, caritatieve instellingen, cultureel vormingswerk, zielzorg en apostolaat, naamlijst van priesters,...
Landbouwalmanak van den Belgischen Boerenbond Luytgaerens E. (samensteller) Boerenbond / Landbouwalmanak met gegevens en inlichtingen voor de landbouwers, zoals jaarkalender, praktische informatie BB, verhalen; vakliteratuur over planten en vruchten (ziekten, soorten producten, enz.)
Ieder voor allen (De Belgische Boerenbond 1890-1990) Van Molle Leen Boerenbond: geschiedenis met aandacht voor zijn entourage (1890-1990)
100 jaar Boerenbond Boerenbond: overzicht 1890-1990
De Boerenkrijg De Bruyne Arthur Boerenkrijg
Voor outer en heerd Goris Jan Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen
Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /3 Gebruers P. F. Boerenkrijg in de Kempen
Onze boeren verheerlijkt van Caeneghem K. Boerenkrijg: gedenkboek eeuwfeesten 1798-1898 (Lijst herinneringsfeesten; programma; gedenktekens; voorname gebeurtenissen; bibliografische aantekeningen)
Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg Kempen /2 Gebruers P. F. Boerenkrijg: Kempen en overige Gewesten van België Gebeurtenissen in Gheel, Herenthals, Turnhout, Grobbendonck, Herenthout,
Ze reden bij nacht Lindekens Ben Bokkerijders
Bokrijk, openluchtmuseum Laenen Mark Bokrijk: gids openluchtmuseum (+ foto's)
Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur Weyns Jozef Dr Bokrijk: heemkundige toelichtingen bij openluchtmuseum
vierenvijftig maanden oorlog ludo helsen boouwstoofen tot de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in de kempen - per gemeente
Zilver voor Sir Anthony A. M. Claessens-Peré borstschild van de breuk van de st-antoniusgilde te retie_x000d_ borstschild van de breuk van de st.-barbara gilde te retie
Het kamp van den sluipenden dood Trido Victor Breendonk: kamp wereldoorlog II
Een Arendonkse Cafégeschiedenis heemkring als ice can Arendonk cafés, dancings en bruine kroegen in Arendonk uit heden en verleden
Cardijn Van Roey Marcel Cardijn: biografie + KAJ-beweging
antwerpse retabels hans nieuwdorp catalogus 15de en 16de eeuw catalogus
Kleine Mechelse catechismus Catechismus (Korte onderwijzingen om de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden)
Catechismus Catechismus (ten gebruike van alle bisdommen van België)
H. Catharina van Alexandrië Liekens H. (red) Catharina van Alexandrië; verering en folklore in Vlaanderen.
Mechelse cathechismus Cathechismus
Drie maanden gevangenis Claes Ernest Claes: wereldoorlog II (Inleiding door August Keersmaekers / Retiese auteurs)
Merret in oorlog heemkundige kring meerhouts pa collectieve herinnering over de wereldoorlog 1914-1918 in meerhout
Verslag Vlaamsche landdag 1887 Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
Bouwen door de eeuwen heen Cultuurbezit architectuur kanton Arendonk (Arendonk; Dessel; Ravels; RETIE) - Retie pag. 285 - 396
Dansen uit Westerlo Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
manden vlechten centrale van de landelijke gil de "kunst" van het manden vlechten
Titel: De belgische nationale orden
Auteur:Cornet René
Beschrijving:Belgische eretekens / Nationale orden
Titel: De kiezer, zijn recht en zijne plicht
Auteur:Roelants Jos
Beschrijving:Belgische kieswetgeving (1894-1904) met voorbeelden van kiezerslijsten
Titel: De Post
Auteur:
Beschrijving:Belgische Post: geschiedenis
Titel: Diest en de H. Joannes Berchmans
Auteur:De Koninck Lodewijk
Beschrijving:Berchmans Joannes, Diest - gedichten / Retiese auteurs / Lodewijk De Koninck
Titel: Beringen-Mijn 1907-1982
Auteur:Goddeeris G. Ir
Beschrijving:Beringen: geschiedenis van de mijn
Titel: Beschermd cultuurpatrimonium Provincie Antwerpen
Auteur:Aerts Willem
Beschrijving:Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen arrondissement Turnhout (op 1 januari 1987) - Retie p. 165 e.v.
Titel: Sporen van menswording
Auteur:Bruyninckx Ward
Beschrijving:Bezinningsteksten_x000d_ Retiese auteurs (Ward Bruyninckx)
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1977
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie der Kempen en Kempische personen (Retie p. 35-36) - Jaarverslag 1977 Taxandria (Wetenschappelijke stadsbibliotheek)
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1986-1987
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 84)
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1992-1995
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 193-195)
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 227-230)
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1991
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie P. 138)
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 33
Titel: Bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 43
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1984-1985
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
Titel: Bibliografie van de Antwerpse Kempen
Auteur:Smet J. + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der Kempische gemeenten o.a. Retie op p. 200-203)
Titel: Bubliografize van de Antwerpse Kempen 1981
Auteur:Smet . + De Kok H.
Beschrijving:Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (o.a. Retie op p. 46)
Titel: Het Vlaamsch Bieënboek
Auteur:Leysen Edm.
Beschrijving:Bijenteelt: producten, rassen, gereedschap, handelwijze,..
Titel: kortom (open kaart)
Auteur:bert decorte
Beschrijving:biografieover zijn eigen leven
Titel: Katholiek jaarboek van België (1970)
Auteur:
Beschrijving:Bisdommen, parochiegeestelijkheid, kloostergemeenschappen, caritatieve instellingen, cultureel vormingswerk, zielzorg en apostolaat, naamlijst van priesters,...
Titel: Landbouwalmanak van den Belgischen Boerenbond
Auteur:Luytgaerens E. (samensteller)
Beschrijving:Boerenbond / Landbouwalmanak met gegevens en inlichtingen voor de landbouwers, zoals jaarkalender, praktische informatie BB, verhalen; vakliteratuur over planten en vruchten (ziekten, soorten producten, enz.)
Titel: Ieder voor allen (De Belgische Boerenbond 1890-1990)
Auteur:Van Molle Leen
Beschrijving:Boerenbond: geschiedenis met aandacht voor zijn entourage (1890-1990)
Titel: 100 jaar Boerenbond
Auteur:
Beschrijving:Boerenbond: overzicht 1890-1990
Titel: De Boerenkrijg
Auteur:De Bruyne Arthur
Beschrijving:Boerenkrijg
Titel: Voor outer en heerd
Auteur:Goris Jan
Beschrijving:Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen
Titel: Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /3
Auteur:Gebruers P. F.
Beschrijving:Boerenkrijg in de Kempen
Titel: Onze boeren verheerlijkt
Auteur:van Caeneghem K.
Beschrijving:Boerenkrijg: gedenkboek eeuwfeesten 1798-1898 (Lijst herinneringsfeesten; programma; gedenktekens; voorname gebeurtenissen; bibliografische aantekeningen)
Titel: Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg Kempen /2
Auteur:Gebruers P. F.
Beschrijving:Boerenkrijg: Kempen en overige Gewesten van België Gebeurtenissen in Gheel, Herenthals, Turnhout, Grobbendonck, Herenthout,
Titel: Ze reden bij nacht
Auteur:Lindekens Ben
Beschrijving:Bokkerijders
Titel: Bokrijk, openluchtmuseum
Auteur:Laenen Mark
Beschrijving:Bokrijk: gids openluchtmuseum (+ foto's)
Titel: Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur
Auteur:Weyns Jozef Dr
Beschrijving:Bokrijk: heemkundige toelichtingen bij openluchtmuseum
Titel: vierenvijftig maanden oorlog
Auteur:ludo helsen
Beschrijving:boouwstoofen tot de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in de kempen - per gemeente
Titel: Zilver voor Sir Anthony
Auteur:A. M. Claessens-Peré
Beschrijving:borstschild van de breuk van de st-antoniusgilde te retie_x000d_ borstschild van de breuk van de st.-barbara gilde te retie
Titel: Het kamp van den sluipenden dood
Auteur:Trido Victor
Beschrijving:Breendonk: kamp wereldoorlog II
Titel: Een Arendonkse Cafégeschiedenis
Auteur:heemkring als ice can Arendonk
Beschrijving:cafés, dancings en bruine kroegen in Arendonk uit heden en verleden
Titel: Cardijn
Auteur:Van Roey Marcel
Beschrijving:Cardijn: biografie + KAJ-beweging
Titel: antwerpse retabels
Auteur:hans nieuwdorp
Beschrijving:catalogus 15de en 16de eeuw catalogus
Titel: Kleine Mechelse catechismus
Auteur:
Beschrijving:Catechismus (Korte onderwijzingen om de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden)
Titel: Catechismus
Auteur:
Beschrijving:Catechismus (ten gebruike van alle bisdommen van België)
Titel: H. Catharina van Alexandrië
Auteur:Liekens H. (red)
Beschrijving:Catharina van Alexandrië; verering en folklore in Vlaanderen.
Titel: Mechelse cathechismus
Auteur:
Beschrijving:Cathechismus
Titel: Drie maanden gevangenis
Auteur:Claes Ernest
Beschrijving:Claes: wereldoorlog II (Inleiding door August Keersmaekers / Retiese auteurs)
Titel: Merret in oorlog
Auteur:heemkundige kring meerhouts pa
Beschrijving:collectieve herinnering over de wereldoorlog 1914-1918 in meerhout
Titel: Verslag Vlaamsche landdag 1887
Auteur:
Beschrijving:Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
Titel: Bouwen door de eeuwen heen
Auteur:
Beschrijving:Cultuurbezit architectuur kanton Arendonk (Arendonk; Dessel; Ravels; RETIE) - Retie pag. 285 - 396
Titel: Dansen uit Westerlo
Auteur:
Beschrijving:Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
Titel: manden vlechten
Auteur:centrale van de landelijke gil
Beschrijving:de "kunst" van het manden vlechten