Titel Auteur Beschrijving
De kiezer, zijn recht en zijne plicht Roelants Jos Belgische kieswetgeving (1894-1904) met voorbeelden van kiezerslijsten
De Post Belgische Post: geschiedenis
Diest en de H. Joannes Berchmans De Koninck Lodewijk Berchmans Joannes, Diest - gedichten / Retiese auteurs / Lodewijk De Koninck
Beringen-Mijn 1907-1982 Goddeeris G. Ir Beringen: geschiedenis van de mijn
Beschermd cultuurpatrimonium Provincie Antwerpen Aerts Willem Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen arrondissement Turnhout (op 1 januari 1987) - Retie p. 165 e.v.
Sporen van menswording Bruyninckx Ward Bezinningsteksten_x000d_ Retiese auteurs (Ward Bruyninckx)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1977 Smet J. + De Kok H. Bibliografie der Kempen en Kempische personen (Retie p. 35-36) - Jaarverslag 1977 Taxandria (Wetenschappelijke stadsbibliotheek)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1986-1987 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 84)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1992-1995 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 193-195)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie op p. 227-230)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p.
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1991 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie P. 138)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 33
Bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 43
Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1984-1985 Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
bibliografie van de antwerpse kempen Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der gemeenten o.a. Retie p. 77)
Bibliografie van de Antwerpse Kempen Smet J. + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (met alfabetische lijst der Kempische gemeenten o.a. Retie op p. 200-203)
Bubliografize van de Antwerpse Kempen 1981 Smet . + De Kok H. Bibliografie van de Kempen en van Kempische personen (o.a. Retie op p. 46)
Het Vlaamsch Bieënboek Leysen Edm. Bijenteelt: producten, rassen, gereedschap, handelwijze,..
kortom (open kaart) bert decorte biografieover zijn eigen leven
Katholiek jaarboek van België (1970) Bisdommen, parochiegeestelijkheid, kloostergemeenschappen, caritatieve instellingen, cultureel vormingswerk, zielzorg en apostolaat, naamlijst van priesters,...
Landbouwalmanak van den Belgischen Boerenbond Luytgaerens E. (samensteller) Boerenbond / Landbouwalmanak met gegevens en inlichtingen voor de landbouwers, zoals jaarkalender, praktische informatie BB, verhalen; vakliteratuur over planten en vruchten (ziekten, soorten producten, enz.)
Ieder voor allen (De Belgische Boerenbond 1890-1990) Van Molle Leen Boerenbond: geschiedenis met aandacht voor zijn entourage (1890-1990)
100 jaar Boerenbond Boerenbond: overzicht 1890-1990
De Boerenkrijg De Bruyne Arthur Boerenkrijg
Voor outer en heerd Goris Jan Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen
Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /3 Gebruers P. F. Boerenkrijg in de Kempen
Onze boeren verheerlijkt van Caeneghem K. Boerenkrijg: gedenkboek eeuwfeesten 1798-1898 (Lijst herinneringsfeesten; programma; gedenktekens; voorname gebeurtenissen; bibliografische aantekeningen)
Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg Kempen /2 Gebruers P. F. Boerenkrijg: Kempen en overige Gewesten van België Gebeurtenissen in Gheel, Herenthals, Turnhout, Grobbendonck, Herenthout,
Ze reden bij nacht Lindekens Ben Bokkerijders
Bokrijk, openluchtmuseum Laenen Mark Bokrijk: gids openluchtmuseum (+ foto's)
Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur Weyns Jozef Dr Bokrijk: heemkundige toelichtingen bij openluchtmuseum
vierenvijftig maanden oorlog ludo helsen boouwstoofen tot de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in de kempen - per gemeente
Zilver voor Sir Anthony A. M. Claessens-Peré borstschild van de breuk van de st-antoniusgilde te retie_x000d_ borstschild van de breuk van de st.-barbara gilde te retie
Het kamp van den sluipenden dood Trido Victor Breendonk: kamp wereldoorlog II
Een Arendonkse Cafégeschiedenis heemkring als ice can Arendonk cafés, dancings en bruine kroegen in arendonk uit heden en verleden
Cardijn Van Roey Marcel Cardijn: biografie + KAJ-beweging
antwerpse retabels hans nieuwdorp catalogus 15de en 16de eeuw catalogus
Kleine Mechelse catechismus Catechismus (Korte onderwijzingen om de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden)
Catechismus Catechismus (ten gebruike van alle bisdommen van België)
H. Catharina van Alexandrië Liekens H. (red) Catharina van Alexandrië; verering en folklore in Vlaanderen.
Mechelse cathechismus Cathechismus
Drie maanden gevangenis Claes Ernest Claes: wereldoorlog II (Inleiding door August Keersmaekers / Retiese auteurs)
Merret in oorlog heemkundige kring meerhouts pa collectieve herinnering over de wereldoorlog 1914-1918 in meerhout
Verslag Vlaamsche landdag 1887 Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
Bouwen door de eeuwen heen Cultuurbezit architectuur kanton Arendonk (Arendonk; Dessel; Ravels; RETIE) - Retie pag. 285 - 396
Dansen uit Westerlo Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
manden vlechten centrale van de landelijke gil de "kunst" van het manden vlechten
Jaarboek 1994-1995 (VII) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse muzikant, beeldsnijder en borduurwerker Theodoor Verbrugghen (Antwerpen, 1617-1701) (G. Spiessens); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie (R. Van Passen); Tussen tolerantie en repressie: wereldlijke en kerkelijke overheden tegenover protestanten te Antwerpen in de 16de eeuw (G. Marnef); De maatschappelijke betekenis van de collectieve religieuze rituelen der Antwerpse handwerkersgezellen (18de-19de eeuw) (A. Thijs); Een 17de eeuwse Antwerpse kunstkast historisch en iconografisch toegelicht (R. Fabri); Aspecten van funeraire archeologie in Antwerpen (T. Oost); De duivel en de Brabantse volkssagen (M. Gielis); Diligences en tollen. Bijdrage tot de geschiedenis van de verkeersnetwerken in België omstreeks 1850 (W. Rombauts); De polder van Oosterweel cum annexis. Historiek, organisatie, archief. (G. Asaert); Van de non Gheerlindis, kosters, haar haan en een loze vos of een schoon mirakel van Sint-Rombaut (A. Jans). Verslag van de jaarvergadering 1995 met referaten: Vierenvijftig maanden oorlog. Bouwstoffen tot de studie van de Tweede Wereldoorlog in de Kempen (L. Helsen); De Vereniging van Kempische schrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog (J. Goris); Groot-Antwerpen en zijn ring (P. Lombaerde); Het dagelijks leven tijdens de Duitse bezetting (A. Henau);