Machtige Schelde, gegroet !

Titel Machtige Schelde, gegroet !
Auteur Sneyers Karel en Vermeiren L.
Uitgever St. Norbertusdrukkerij
Plaats Tongerlo
Datum
Beschrijving Retiese auteurs / Jeugdverhaal - schoolboek - de loop van de schelde gevolgd door enkele kinderen op enn jacht