Titel Auteur Beschrijving
Koning Boudewijn Suenens L. J. Kardinaal Koninf Boudewijn: levensgeschiedenis
Koning Boudewijn Bouveroux Jos Koning Boudewijn: facetten van de monarchie
Volksbeewegen voor ziekten van mens en dier Geussens J Volksgeloof - Volksgeneeskunde
Het geluk van een schrijver – Deel 2 Keersmaekers August Dr. Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Het geluk van de schrijver – Deel 1 Keersmaekers August Dr. Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
De wereld lacht in bloemen Verachtert Jozef Retiese auteurs / Gedichten
Kindermelodietjes Verachtert Jozef Retiese auteurs / Gedichten
Dauwdruppels Verachtert Jozef Retiese auteurs / Gedichten
Mechelse cathechismus Cathechismus
Monino Dialoog Molenweekstanden ; (verborgen taal) ;
Molse tijdingen 2007 (nr. 15) Mol; heemkundige artikels (Het Molse dialect; Herberg "Het Voske"; De turnbeweging "Recht en Hecht"; Socialistische Turnkring "Wij Willen"; Villa Spanoghe te Mol-Wezel; Testament pastoor Andriessen; De boterfabriek van Borgerhout; De molenaarsfamilie Raeymaekers; Ambachtelijke wandeling door het dorp van toen; De bevrijding van Mol-Maat; De zusters van Millegem; Mollenaars naar Indië in de 18de eeuw; Een Molse zeevaarder; Ezaart; KFC Ezaart Sport.
Kempische schrijvers in 2006 (Campiniana nr. 56) Kempen: Kempische schrijvers
Kempische schrijvers in 2007 (Campiniana nr. 57) Kempen: Kempische schrijvers
Pycke De Voght Jozef Retiese auteurs / streekroman
Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX) Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
’t Schreneel (Jaarboek 25) Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Duivensport in Olmen; De pastorij van Olmen; 1831 … Het 'verraad van Olmen'; De stoet voor Juul Wellens; De zaak Coenen en Corneel; Een Olmense voorvader van prinses Claire; Viering Cecilia; Curriculum vitae van een misdienaar; Zoals de ouden zongen.. Pauline Noels; Bouwgeschiedenis van de parochiezaal van Olmen; Olms dialect; Huizen in de Schoolstraat omstreeks 1920; Kerkelijk zilverwerk en gildezilver in Olmen; Korte metten in 1855; Soldaten in de groote oorlog; Haldermans ten voeten uit; Nagedachtenis Franky Mangelschots)
Jaarboek 2008 Balen: heemkundige artikels (Gerheide, deel 1; Deel III Slag aan de Ijzer; Sint-Andriesparochie te Balen; Het oude Gemeentehuis; Russen in het dorp; Bestuur in vroegere tijden; Hulsen: de kleinhandel kende in 1957 zijn hoogtepunt; Gebeurtenissen in Balen; Balenaar onderscheiden met de medaille van Sint-Helena; Balen in de media 2007)
25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
Het leven van de H. Maghet Odrada Coene Judocus kanunnik Heilige Odrada: levensverhaal (anastatische herdruk van de uitgave 1688, Antwerpen, Mert in den witten Enghel)
Het leven van de H. Maghet Odrada Coene Judocus kanunnik Heilige Odrada: levensverhaal (anastatische herdruk van de uitgave 1688 , Antwerpen, Mert inden witten Enghel)
Hekselien en het trollenkind Melis An Retiese auteurs / Melis An: jeugdboek
Vlaanderen voor de Revolutie van 1830 Smegeli Dr. Vlaanderen: rond 1830
9de Vlaamsch Nationaal Zangfeest Vlaamse Beweging: Vlaamsch Nationaal Zangfeest / Programma 1942 (augustus)
8ste Vlaamsch nationaal zangfeest Vlaamse Beweging: Programma Vlaamsch Nationaal Zangfeest 1941 (augustus)
5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest Vlaamse Beweging: Nationaal Zangfeest 1937/Programma
Zesde Congres Kathol Vlaamsche Landsbond Vlaamse Beweging (Verslag Congres Vlaamsche Landsbond)
Zingende Brigands Onzia J. (verantwoordelijke) 150ste herdenking Boerenkrijg: Muziek (Voor outer en heerd; Kempenklokken; De ossehoren; De Brigand; De zeisen; Van Gansenmars; Als de hoorn schalt; Te wapen, te weer; Herdenkt nu; Lied van mijn land; Vlaanderen herrijst; Lieve Vrouw der lage landen)
Vijf-en-twintig jaar studentenleven te Retie Conderaerts L. Retie: Studentenbond (verslag viering 25 jarig bestaan 1912-1937)
De groote meesters der muziek Godefroid René Muziekgeschiedenis
Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 3) Mertens Kamiel (red) Wereldoorog I: Provincie Antwerpen / pastoorsrapporten van 1915
Viva la Musica (Deel 1) Geursen W. + Vellekoop G. Liederenboek (muziek en tekst - nederlandse; franse; engelse; duitse; latijnse liederen)
De Sevenste Bliscap van Maria Delille Victor (herwerking) Toneelspel (Middeleeuwen)
Van Nieuwjaarsavond tot Oudejaarsavond Müller Gust Maandklapper: kalenderfeesten
Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 2) Mertens Kamiel (red) Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / rapporten van parochies (per dekenij)
Pastoors rapporteren over W.O. I in provincie Antwerpen (Deel 1) Mertens Kamiel (red) Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / getuigenissen parochies en pastoors
Het kasteel du Four in Retie (afbeeldingen) Versteynen Kim Retie: kasteel du Four / interieurstudie deel afbeeldingen (licentiaatsverhandeling 2006-2007 Gent)
Het kasteel du Four in Retie (teksten) Versteynen Kim Retie: kasteel du Four / interieurstudie deel tekst (licentiaatsverhandeling 2006-2007 Gent)
Kasteel du Four Melis Greet Retie: kasteel du Four (Universiteitsthesis 1993-1994 ) / Retiese auteurs
Volks- en rondedansen De Genst Ficher en Gijssels W Volksdansen, rondedansen (muziek, choreografie)
Sanctorum / Heiligen herkennen Claes Jo Claes Alfons Vincke Heiligen: illustratie met relevante attributen; korte biografische schets
Op verhaal komen Top Stefaan Sagen (Provincie Antwerpen / Retie: Niet kunnen boteren - nr. 86; Teer de tovenaar van Retie - nr. 240 / Schoonbroek: nr. 86 - bron Julia V.)
Een suyverlic boerken voor scoene sieltjens Liederenbundel: Kerstliederen
Eer Vlaanderen vergaat Simons Jozef Roman (Vlaamse leven / Simons Jozef)
54 Vlaamse verhalen Gijsen M. + Jonckheere K. Vlaamse verhalen
Vlaamse Kerstverhalen Manteau Angèle (samenst) Vlaamse Kerstverhalen (o.a. Emiel Van Hemeldonck: De terugkeer)
De grote volte Woestenborghs Bert Landelijke Rijvereniging (geschiedenis)
Beroemde kerstverhalen Polders Loek Kerstmis: kerstverhalen
Middeleeuwse kerstvoorstellingen Mak J.J. Dr. Kerstmis: voorstellingen/ verklaringen
Leven en werk van Priester-dichter Jozef De Voght Stans Emiel e.a. De Voght Jozef: leven en werk (licentiaatsverhandeling 1964 - Leuven)
Titel: Koning Boudewijn
Auteur:Suenens L. J. Kardinaal
Beschrijving:Koninf Boudewijn: levensgeschiedenis
Titel: Koning Boudewijn
Auteur:Bouveroux Jos
Beschrijving:Koning Boudewijn: facetten van de monarchie
Titel: Volksbeewegen voor ziekten van mens en dier
Auteur:Geussens J
Beschrijving:Volksgeloof - Volksgeneeskunde
Titel: Het geluk van een schrijver – Deel 2
Auteur:Keersmaekers August Dr.
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Titel: Het geluk van de schrijver – Deel 1
Auteur:Keersmaekers August Dr.
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhandeling Felix Timmermans - Pallieter
Titel: De wereld lacht in bloemen
Auteur:Verachtert Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Kindermelodietjes
Auteur:Verachtert Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Dauwdruppels
Auteur:Verachtert Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Mechelse cathechismus
Auteur:
Beschrijving:Cathechismus
Titel: Monino Dialoog
Auteur:
Beschrijving:Molenweekstanden ; (verborgen taal) ;
Titel: Molse tijdingen 2007 (nr. 15)
Auteur:
Beschrijving:Mol; heemkundige artikels (Het Molse dialect; Herberg "Het Voske"; De turnbeweging "Recht en Hecht"; Socialistische Turnkring "Wij Willen"; Villa Spanoghe te Mol-Wezel; Testament pastoor Andriessen; De boterfabriek van Borgerhout; De molenaarsfamilie Raeymaekers; Ambachtelijke wandeling door het dorp van toen; De bevrijding van Mol-Maat; De zusters van Millegem; Mollenaars naar Indië in de 18de eeuw; Een Molse zeevaarder; Ezaart; KFC Ezaart Sport.
Titel: Kempische schrijvers in 2006 (Campiniana nr. 56)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische schrijvers
Titel: Kempische schrijvers in 2007 (Campiniana nr. 57)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische schrijvers
Titel: Pycke
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / streekroman
Titel: Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
Titel:
Auteur:
Beschrijving:Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Titel: ’t Schreneel (Jaarboek 25)
Auteur:
Beschrijving:Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Duivensport in Olmen; De pastorij van Olmen; 1831 … Het 'verraad van Olmen'; De stoet voor Juul Wellens; De zaak Coenen en Corneel; Een Olmense voorvader van prinses Claire; Viering Cecilia; Curriculum vitae van een misdienaar; Zoals de ouden zongen.. Pauline Noels; Bouwgeschiedenis van de parochiezaal van Olmen; Olms dialect; Huizen in de Schoolstraat omstreeks 1920; Kerkelijk zilverwerk en gildezilver in Olmen; Korte metten in 1855; Soldaten in de groote oorlog; Haldermans ten voeten uit; Nagedachtenis Franky Mangelschots)
Titel: Jaarboek 2008
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige artikels (Gerheide, deel 1; Deel III Slag aan de Ijzer; Sint-Andriesparochie te Balen; Het oude Gemeentehuis; Russen in het dorp; Bestuur in vroegere tijden; Hulsen: de kleinhandel kende in 1957 zijn hoogtepunt; Gebeurtenissen in Balen; Balenaar onderscheiden met de medaille van Sint-Helena; Balen in de media 2007)
Titel: 25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
Titel: Het leven van de H. Maghet Odrada
Auteur:Coene Judocus kanunnik
Beschrijving:Heilige Odrada: levensverhaal (anastatische herdruk van de uitgave 1688, Antwerpen, Mert in den witten Enghel)
Titel: Het leven van de H. Maghet Odrada
Auteur:Coene Judocus kanunnik
Beschrijving:Heilige Odrada: levensverhaal (anastatische herdruk van de uitgave 1688 , Antwerpen, Mert inden witten Enghel)
Titel: Hekselien en het trollenkind
Auteur:Melis An
Beschrijving:Retiese auteurs / Melis An: jeugdboek
Titel: Vlaanderen voor de Revolutie van 1830
Auteur:Smegeli Dr.
Beschrijving:Vlaanderen: rond 1830
Titel: 9de Vlaamsch Nationaal Zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Vlaamsch Nationaal Zangfeest / Programma 1942 (augustus)
Titel: 8ste Vlaamsch nationaal zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Programma Vlaamsch Nationaal Zangfeest 1941 (augustus)
Titel: 5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Nationaal Zangfeest 1937/Programma
Titel: Zesde Congres Kathol Vlaamsche Landsbond
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging (Verslag Congres Vlaamsche Landsbond)
Titel: Zingende Brigands
Auteur:Onzia J. (verantwoordelijke)
Beschrijving:150ste herdenking Boerenkrijg: Muziek (Voor outer en heerd; Kempenklokken; De ossehoren; De Brigand; De zeisen; Van Gansenmars; Als de hoorn schalt; Te wapen, te weer; Herdenkt nu; Lied van mijn land; Vlaanderen herrijst; Lieve Vrouw der lage landen)
Titel: Vijf-en-twintig jaar studentenleven te Retie
Auteur:Conderaerts L.
Beschrijving:Retie: Studentenbond (verslag viering 25 jarig bestaan 1912-1937)
Titel: De groote meesters der muziek
Auteur:Godefroid René
Beschrijving:Muziekgeschiedenis
Titel: Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 3)
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Wereldoorog I: Provincie Antwerpen / pastoorsrapporten van 1915
Titel: Viva la Musica (Deel 1)
Auteur:Geursen W. + Vellekoop G.
Beschrijving:Liederenboek (muziek en tekst - nederlandse; franse; engelse; duitse; latijnse liederen)
Titel: De Sevenste Bliscap van Maria
Auteur:Delille Victor (herwerking)
Beschrijving:Toneelspel (Middeleeuwen)
Titel: Van Nieuwjaarsavond tot Oudejaarsavond
Auteur:Müller Gust
Beschrijving:Maandklapper: kalenderfeesten
Titel: Pastoors rapporteren over W.O. I in Provincie Antwerpen (Deel 2)
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / rapporten van parochies (per dekenij)
Titel: Pastoors rapporteren over W.O. I in provincie Antwerpen (Deel 1)
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Wereldoorlog I: Provincie Antwerpen / getuigenissen parochies en pastoors
Titel: Het kasteel du Four in Retie (afbeeldingen)
Auteur:Versteynen Kim
Beschrijving:Retie: kasteel du Four / interieurstudie deel afbeeldingen (licentiaatsverhandeling 2006-2007 Gent)
Titel: Het kasteel du Four in Retie (teksten)
Auteur:Versteynen Kim
Beschrijving:Retie: kasteel du Four / interieurstudie deel tekst (licentiaatsverhandeling 2006-2007 Gent)
Titel: Kasteel du Four
Auteur:Melis Greet
Beschrijving:Retie: kasteel du Four (Universiteitsthesis 1993-1994 ) / Retiese auteurs
Titel: Volks- en rondedansen
Auteur:De Genst Ficher en Gijssels W
Beschrijving:Volksdansen, rondedansen (muziek, choreografie)
Titel: Sanctorum / Heiligen herkennen
Auteur:Claes Jo Claes Alfons Vincke
Beschrijving:Heiligen: illustratie met relevante attributen; korte biografische schets
Titel: Op verhaal komen
Auteur:Top Stefaan
Beschrijving:Sagen (Provincie Antwerpen / Retie: Niet kunnen boteren - nr. 86; Teer de tovenaar van Retie - nr. 240 / Schoonbroek: nr. 86 - bron Julia V.)
Titel: Een suyverlic boerken voor scoene sieltjens
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel: Kerstliederen
Titel: Eer Vlaanderen vergaat
Auteur:Simons Jozef
Beschrijving:Roman (Vlaamse leven / Simons Jozef)
Titel: 54 Vlaamse verhalen
Auteur:Gijsen M. + Jonckheere K.
Beschrijving:Vlaamse verhalen
Titel: Vlaamse Kerstverhalen
Auteur:Manteau Angèle (samenst)
Beschrijving:Vlaamse Kerstverhalen (o.a. Emiel Van Hemeldonck: De terugkeer)
Titel: De grote volte
Auteur:Woestenborghs Bert
Beschrijving:Landelijke Rijvereniging (geschiedenis)
Titel: Beroemde kerstverhalen
Auteur:Polders Loek
Beschrijving:Kerstmis: kerstverhalen
Titel: Middeleeuwse kerstvoorstellingen
Auteur:Mak J.J. Dr.
Beschrijving:Kerstmis: voorstellingen/ verklaringen
Titel: Leven en werk van Priester-dichter Jozef De Voght
Auteur:Stans Emiel e.a.
Beschrijving:De Voght Jozef: leven en werk (licentiaatsverhandeling 1964 - Leuven)