Titel Auteur Beschrijving
Molse tijdingen 12 (2004) (Vos Paul hoofdred.) Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Het Molse dialect; Brieven (1893-1926) van tante nonneke; Het Molse ACV 1932-1940; Bijgeloof in onze contreien; Molse schutters; De Boerestraat; De eerste honderdjarige van Sluis; De koninklijke Motorclub Mol; De oudste Molse windmolen in Ginderbroek; Het geval Schrammen, deel II; Mol als voetbalmekka; De Sint-Ambrosiusgilde Mol-Millegem deel I; De relikwie van de Heilige Doorn)
Molse tijdingen 2012 (nr. 20) Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Denkend aan Mol - Verbruggen G.; Het bewogen leven van Vincent Dillen - De Boulle + Vos; Ode aan de Leuvense stoof, deel 3 - Nuyts R.; Kolenhandelaar Jan Baptist Mertens - Mertens; Soepweikers - Van Braband; Vulkanische gesteenten in Postel - Hooyberghs; Charles de Broqueville + kwartierstand - Vos P.; De opvoeding van Charles de Broqueville - Renaerts F.; De landbouwschool van Ezaart - Van Hoof J.; Ezaart, deel 4 - Knaepen e.a.; De katholieke filmliga in Mol - F. Caeyers; Over Sint-Odrada te Balen en te Millegem - Jansen J.; Scouts Mol - M. Teeuwen; Chiro Wezel - Van Loy F.; Stichting van Wezel - Nevelsteen + Vos; Kerkhof van Wezel - Renaerts; Het Wezels hofke - Nevelsteen; Wielerprofs Wezel - Nuyts; Eric Geboers - Nevelsteen; Fotokatern Wezel - Bollen J.)
Molse tijdingen 13 (2005) (Vos Paul hoofdred) Mol: geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; De Sint-Sebastiaansgilde; Mol als voetbal- en wielermekka, deel II; Waarom verschoof het centrum van Mol zo drastisch?; Het nieuwe station van Mol; Historiek van de rijkswacht van Mol; Sint-Ambrosiusgilde mol-Millegem; Soldaten van Napoleon; Hongaarse kinderen; Brood trekt de kar: nostalgische eetgewonten uit onze regio; Een Molse kotmadam anno 1755; De Boerenstraat; De geschiedenis van de zandontginning; Ginderbuiten)
Profiel van Mol Mol: geschiedenis van ... (Geografisch en geologisch beeld; taal; abdij van Postel; Molse volksleven; Kultuurleven; Toerisme; Sociaal-economische aspecten; toekomst)
Profiel van Mol Mol: geografie en geologie; taal; geschiedenis; abdij Postel; volksleven; kultuurleven; toerisme; sociaal-economisch.
Brandweer Mol, een eeuw ten dienste van de bevolking Vos Paul Mol: gedenkboek 100 jaar brandweer Mol (overzicht honderd jaar: commandanten; pompiers;...)
Panorama van Mol Vos Paul + Wynen John (verzen) Mol: fotoboek met teksten . Thematisch: Landschap; Nete, water en windmolens; Openbare gebouwen, straat en plein; Kerken, kapellen, kastelen, standbeelden, monumenten en scholen; Handel, nijverheid, vervoer en verkeer; Drankhuizen, optochten, processies, kermissen, verenigingen, groepn, bevolking, folkore, mens en dier; Postel; Sint-Lodewijks- en Rijksopvoedingsgesticht; Figuren;
De Gordel om Mol Peeters F.J. + Verbruggen M. Mol: cultuur-historische beschrijving 'Gordel rond Mol'
Mol-Donk… Mol: - Donk / Beschrijving (Geografie; bewoners; oorlogen; school; parochiegeschiedenis; verenigingsleven; industriële ontwikkeling)
Molse tijdingen 2007 (nr. 15) Mol; heemkundige artikels (Het Molse dialect; Herberg "Het Voske"; De turnbeweging "Recht en Hecht"; Socialistische Turnkring "Wij Willen"; Villa Spanoghe te Mol-Wezel; Testament pastoor Andriessen; De boterfabriek van Borgerhout; De molenaarsfamilie Raeymaekers; Ambachtelijke wandeling door het dorp van toen; De bevrijding van Mol-Maat; De zusters van Millegem; Mollenaars naar Indië in de 18de eeuw; Een Molse zeevaarder; Ezaart; KFC Ezaart Sport.
Molse tijdingen 10B (2002) (Vos Paul hoofdred.) Mol; geschiedkundige, heemkundige artikels (zie artikels onder Molse tijdingen 10B)
Van Weselo tot Wezel Mol / Wezel en zijn geschiedenis met vele foto's (Archeologische bevindingen; Geografische verkenningen; Door de eeuw heen; Verenigingen,, cultuur, sport; De industrie)
Na 75 jaar Gedenkboek Sint-Jan Berchmanscollege Mol (1900-1975) Mol / Sint-Jan Berchmanscollege: gedenkboek 75-jarig bestaan (1900-1975): geschiedenis college (P. Vos); Herinneringen; Evolutie leerlingenaantallen; Culturele activiteiten en jeugdbewegingsleven; Sport, feesten en reizen; Bosschool; Leerlingentijdschriften; Zusters in het college; Oudleerlingenbond; Toneelkring "' 't Lindeblommeken"; Lijsten Directie, personeel,...;
’t Is honderd jaar geleën Mol / Sint-Jan Berchmanscollege Jubileumboek 1900-2000
Vier eeuwen Rozenberg – Een eeuw lichtstoet Mol / Rozenberg / Lichtstoet (geschiedenis van...)
Feestboek over Postel Mol / Postel: Norbertijnerabdij / Herdenking 8ste eeuwfeest
Postel op ter Heyden Van den Bergh E. Mol / Postel: beschrijving landschap, dorp,…
Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel Peeters + Ver Bruggen + Vos P/ Mol / Oude grenzen (grenspalen) met o.a. Retie, Geel, Postel, Lommel, Eksel, Ham, Olmen, Meerhout
Als de klokken niet meer luiden Mertens Louis Mol / Millegem: wereldoorlog II
Pastoor Jonghmans in Millegem en zijn kerk Mertens Louis Mol / Millegem: pastoor Jos Jonghmans (leven en werk in Millegem)
Pastoor Jonghmans en zijn kerk Mertens Louis Mol / Millegem: pastoor Jonghmans
Jakob Smits Mol / Jakob Smits (catalogus)
Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Van arme heikeuters tot welvarende Molse buurtschap Berghmans Carlo (hoofdred) Mol / Ginderbuiten: geschiedenis van... (Historisch-geografische verkenning; Verleden van ginderbuiten; Uit het vergeten landbouwverleden van Ginderbuiten; Reilen en zeilen in de twintigste eeuw; Fascinerende figuren en families)
Zo leefde Ginderbroek / 4 Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Lente - Zomer)
Zo leefde Ginderbroek / 5 Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Herfst - Winter)
Zo leefde Ginderbroek / 3 Mol / Ginderbroek - De Berg: uitbreken oorlog mei 1940
Zo leefde Ginderbroek / 2 Mol / Ginderbroek - De Berg: dorpsleven
Mol in proza en poëzie (Bloemlezing) Mol / Bloemlezing Molse auteurs
Gerard Baksteen Mol / Baksteen Gerard (1887-1976): leven en werk
Historiek van de jongensschool van Mol-Achterbos Slaedts Jules Mol / Achterbos: jongensschool
Rafaël-Jan Otten Billiaert Ivo Mol - Postel: norbertijnerabdij / Pater Otten (Provisor-cellier 1943-1977)
Postele op ter Heyden Van den Bergh E. (pastoor Pos) Mol - Postel: beschrijving dorp en landschap
Vijftig jaar Dominikanen in Congo Missionarissen / Dominikanen / Congo 1912-1962
Honderd jaar missie in Congo 1903-2003, Jordaan-Fons Costermans pater Missies Congo Uele; Dominicanen 1903-2003
Het mijnalarm De Wilde Maurice Mijnsluitingen in Limburg (ca. 1965)
Molino dialoog 2011 Middeleeuwen;
Heemkundige Kring Joris Matheussen Jg. 29 nr. 1 Mensen van bij ons: Marie Tormans (novelle Prof. Rik Torfs); De christelijk geïnspireerde volks-_x000d_ feesten en gebruiken;
Het menselijk lichaam Gabb Michaël + Chinery Michaël Menselijk lichaam (Bouw; Voedselverwerking; Hart en longen; Endocriene klieren; Zintuigen;Voortplanting)
Vergeten Monolieten Gill Geerings en Jens Staes Mei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
In de kruin van de eikenboom Bijnen Jacques Meerveldhoven: Mariaverering (O.L.V. ter Eik)
Het drossaardshuis te Meerhout Grietens Louis Meerhout: drossaardshuis
Van Nieuwjaarsavond tot Oudejaarsavond Müller Gust Maandklapper: kalenderfeesten
bibliografie van de antwerpse kempen J. Smet en M. De Kok lopende bibliografie van de antwerpse kempen - retie p. 48 - 97
Gedenkboek Lodewijk De Koninck 1838-1938 Lodewijk De Koninck: Gedenkboek 1838-1938
Geogids Voeren Diriken p. Dr Limburg / Voerstreek: landschapsroutes
Middeleeuwse Kerstliederen Bruning E. Dr. O.F.M. Liederenbundel: Middeleeuwse kerstliederen
Als de winden vrij Liederenbundel: marsliederen jeugd
Vijftig Marialiederen De Sutter Ignace Liederenbundel: Marialiederen
Een suyverlic boerken voor scoene sieltjens Liederenbundel: Kerstliederen
Titel: Molse tijdingen 12 (2004)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Het Molse dialect; Brieven (1893-1926) van tante nonneke; Het Molse ACV 1932-1940; Bijgeloof in onze contreien; Molse schutters; De Boerestraat; De eerste honderdjarige van Sluis; De koninklijke Motorclub Mol; De oudste Molse windmolen in Ginderbroek; Het geval Schrammen, deel II; Mol als voetbalmekka; De Sint-Ambrosiusgilde Mol-Millegem deel I; De relikwie van de Heilige Doorn)
Titel: Molse tijdingen 2012 (nr. 20)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Denkend aan Mol - Verbruggen G.; Het bewogen leven van Vincent Dillen - De Boulle + Vos; Ode aan de Leuvense stoof, deel 3 - Nuyts R.; Kolenhandelaar Jan Baptist Mertens - Mertens; Soepweikers - Van Braband; Vulkanische gesteenten in Postel - Hooyberghs; Charles de Broqueville + kwartierstand - Vos P.; De opvoeding van Charles de Broqueville - Renaerts F.; De landbouwschool van Ezaart - Van Hoof J.; Ezaart, deel 4 - Knaepen e.a.; De katholieke filmliga in Mol - F. Caeyers; Over Sint-Odrada te Balen en te Millegem - Jansen J.; Scouts Mol - M. Teeuwen; Chiro Wezel - Van Loy F.; Stichting van Wezel - Nevelsteen + Vos; Kerkhof van Wezel - Renaerts; Het Wezels hofke - Nevelsteen; Wielerprofs Wezel - Nuyts; Eric Geboers - Nevelsteen; Fotokatern Wezel - Bollen J.)
Titel: Molse tijdingen 13 (2005)
Auteur:(Vos Paul hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; De Sint-Sebastiaansgilde; Mol als voetbal- en wielermekka, deel II; Waarom verschoof het centrum van Mol zo drastisch?; Het nieuwe station van Mol; Historiek van de rijkswacht van Mol; Sint-Ambrosiusgilde mol-Millegem; Soldaten van Napoleon; Hongaarse kinderen; Brood trekt de kar: nostalgische eetgewonten uit onze regio; Een Molse kotmadam anno 1755; De Boerenstraat; De geschiedenis van de zandontginning; Ginderbuiten)
Titel: Profiel van Mol
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedenis van ... (Geografisch en geologisch beeld; taal; abdij van Postel; Molse volksleven; Kultuurleven; Toerisme; Sociaal-economische aspecten; toekomst)
Titel: Profiel van Mol
Auteur:
Beschrijving:Mol: geografie en geologie; taal; geschiedenis; abdij Postel; volksleven; kultuurleven; toerisme; sociaal-economisch.
Titel: Brandweer Mol, een eeuw ten dienste van de bevolking
Auteur:Vos Paul
Beschrijving:Mol: gedenkboek 100 jaar brandweer Mol (overzicht honderd jaar: commandanten; pompiers;...)
Titel: Panorama van Mol
Auteur:Vos Paul + Wynen John (verzen)
Beschrijving:Mol: fotoboek met teksten . Thematisch: Landschap; Nete, water en windmolens; Openbare gebouwen, straat en plein; Kerken, kapellen, kastelen, standbeelden, monumenten en scholen; Handel, nijverheid, vervoer en verkeer; Drankhuizen, optochten, processies, kermissen, verenigingen, groepn, bevolking, folkore, mens en dier; Postel; Sint-Lodewijks- en Rijksopvoedingsgesticht; Figuren;
Titel: De Gordel om Mol
Auteur:Peeters F.J. + Verbruggen M.
Beschrijving:Mol: cultuur-historische beschrijving 'Gordel rond Mol'
Titel: Mol-Donk…
Auteur:
Beschrijving:Mol: - Donk / Beschrijving (Geografie; bewoners; oorlogen; school; parochiegeschiedenis; verenigingsleven; industriële ontwikkeling)
Titel: Molse tijdingen 2007 (nr. 15)
Auteur:
Beschrijving:Mol; heemkundige artikels (Het Molse dialect; Herberg "Het Voske"; De turnbeweging "Recht en Hecht"; Socialistische Turnkring "Wij Willen"; Villa Spanoghe te Mol-Wezel; Testament pastoor Andriessen; De boterfabriek van Borgerhout; De molenaarsfamilie Raeymaekers; Ambachtelijke wandeling door het dorp van toen; De bevrijding van Mol-Maat; De zusters van Millegem; Mollenaars naar Indië in de 18de eeuw; Een Molse zeevaarder; Ezaart; KFC Ezaart Sport.
Titel: Molse tijdingen 10B (2002)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol; geschiedkundige, heemkundige artikels (zie artikels onder Molse tijdingen 10B)
Titel: Van Weselo tot Wezel
Auteur:
Beschrijving:Mol / Wezel en zijn geschiedenis met vele foto's (Archeologische bevindingen; Geografische verkenningen; Door de eeuw heen; Verenigingen,, cultuur, sport; De industrie)
Titel: Na 75 jaar Gedenkboek Sint-Jan Berchmanscollege Mol (1900-1975)
Auteur:
Beschrijving:Mol / Sint-Jan Berchmanscollege: gedenkboek 75-jarig bestaan (1900-1975): geschiedenis college (P. Vos); Herinneringen; Evolutie leerlingenaantallen; Culturele activiteiten en jeugdbewegingsleven; Sport, feesten en reizen; Bosschool; Leerlingentijdschriften; Zusters in het college; Oudleerlingenbond; Toneelkring "' 't Lindeblommeken"; Lijsten Directie, personeel,...;
Titel: ’t Is honderd jaar geleën
Auteur:
Beschrijving:Mol / Sint-Jan Berchmanscollege Jubileumboek 1900-2000
Titel: Vier eeuwen Rozenberg – Een eeuw lichtstoet
Auteur:
Beschrijving:Mol / Rozenberg / Lichtstoet (geschiedenis van...)
Titel: Feestboek over Postel
Auteur:
Beschrijving:Mol / Postel: Norbertijnerabdij / Herdenking 8ste eeuwfeest
Titel: Postel op ter Heyden
Auteur:Van den Bergh E.
Beschrijving:Mol / Postel: beschrijving landschap, dorp,…
Titel: Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel
Auteur:Peeters + Ver Bruggen + Vos P/
Beschrijving:Mol / Oude grenzen (grenspalen) met o.a. Retie, Geel, Postel, Lommel, Eksel, Ham, Olmen, Meerhout
Titel: Als de klokken niet meer luiden
Auteur:Mertens Louis
Beschrijving:Mol / Millegem: wereldoorlog II
Titel: Pastoor Jonghmans in Millegem en zijn kerk
Auteur:Mertens Louis
Beschrijving:Mol / Millegem: pastoor Jos Jonghmans (leven en werk in Millegem)
Titel: Pastoor Jonghmans en zijn kerk
Auteur:Mertens Louis
Beschrijving:Mol / Millegem: pastoor Jonghmans
Titel: Jakob Smits
Auteur:
Beschrijving:Mol / Jakob Smits (catalogus)
Titel: Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie
Auteur:
Beschrijving:Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Titel: Van arme heikeuters tot welvarende Molse buurtschap
Auteur:Berghmans Carlo (hoofdred)
Beschrijving:Mol / Ginderbuiten: geschiedenis van... (Historisch-geografische verkenning; Verleden van ginderbuiten; Uit het vergeten landbouwverleden van Ginderbuiten; Reilen en zeilen in de twintigste eeuw; Fascinerende figuren en families)
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 4
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Lente - Zomer)
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 5
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Herfst - Winter)
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 3
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek - De Berg: uitbreken oorlog mei 1940
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 2
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek - De Berg: dorpsleven
Titel: Mol in proza en poëzie (Bloemlezing)
Auteur:
Beschrijving:Mol / Bloemlezing Molse auteurs
Titel: Gerard Baksteen
Auteur:
Beschrijving:Mol / Baksteen Gerard (1887-1976): leven en werk
Titel: Historiek van de jongensschool van Mol-Achterbos
Auteur:Slaedts Jules
Beschrijving:Mol / Achterbos: jongensschool
Titel: Rafaël-Jan Otten
Auteur:Billiaert Ivo
Beschrijving:Mol - Postel: norbertijnerabdij / Pater Otten (Provisor-cellier 1943-1977)
Titel: Postele op ter Heyden
Auteur:Van den Bergh E. (pastoor Pos)
Beschrijving:Mol - Postel: beschrijving dorp en landschap
Titel: Vijftig jaar Dominikanen in Congo
Auteur:
Beschrijving:Missionarissen / Dominikanen / Congo 1912-1962
Titel: Honderd jaar missie in Congo 1903-2003,
Auteur:Jordaan-Fons Costermans pater
Beschrijving:Missies Congo Uele; Dominicanen 1903-2003
Titel: Het mijnalarm
Auteur:De Wilde Maurice
Beschrijving:Mijnsluitingen in Limburg (ca. 1965)
Titel: Molino dialoog 2011
Auteur:
Beschrijving:Middeleeuwen;
Titel: Heemkundige Kring Joris Matheussen Jg. 29 nr. 1
Auteur:
Beschrijving:Mensen van bij ons: Marie Tormans (novelle Prof. Rik Torfs); De christelijk geïnspireerde volks-_x000d_ feesten en gebruiken;
Titel: Het menselijk lichaam
Auteur:Gabb Michaël + Chinery Michaël
Beschrijving:Menselijk lichaam (Bouw; Voedselverwerking; Hart en longen; Endocriene klieren; Zintuigen;Voortplanting)
Titel: Vergeten Monolieten
Auteur:Gill Geerings en Jens Staes
Beschrijving:Mei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
Titel: In de kruin van de eikenboom
Auteur:Bijnen Jacques
Beschrijving:Meerveldhoven: Mariaverering (O.L.V. ter Eik)
Titel: Het drossaardshuis te Meerhout
Auteur:Grietens Louis
Beschrijving:Meerhout: drossaardshuis
Titel: Van Nieuwjaarsavond tot Oudejaarsavond
Auteur:Müller Gust
Beschrijving:Maandklapper: kalenderfeesten
Titel: bibliografie van de antwerpse kempen
Auteur:J. Smet en M. De Kok
Beschrijving:lopende bibliografie van de antwerpse kempen - retie p. 48 - 97
Titel: Gedenkboek Lodewijk De Koninck 1838-1938
Auteur:
Beschrijving:Lodewijk De Koninck: Gedenkboek 1838-1938
Titel: Geogids Voeren
Auteur:Diriken p. Dr
Beschrijving:Limburg / Voerstreek: landschapsroutes
Titel: Middeleeuwse Kerstliederen
Auteur:Bruning E. Dr. O.F.M.
Beschrijving:Liederenbundel: Middeleeuwse kerstliederen
Titel: Als de winden vrij
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel: marsliederen jeugd
Titel: Vijftig Marialiederen
Auteur:De Sutter Ignace
Beschrijving:Liederenbundel: Marialiederen
Titel: Een suyverlic boerken voor scoene sieltjens
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel: Kerstliederen