Titel Auteur Beschrijving
Molse tijdingen 10B (2002) (Vos Paul hoofdred.) Mol; geschiedkundige, heemkundige artikels (zie artikels onder Molse tijdingen 10B)
Arendonk, een vikingenkampplaats? Nuytemans Walter ir Arendonk: vikingenkampplaats
Groot-Kastelse Volkskalender 1993 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Geen Daensisme in Kasterlee ?, Begijntje Proost, Tielense oorlogsperikelen, De dood van een koperslager, Beroepen die verdwijnen: koolputters, Gekende Kastelse orkesten)
Groot-Kastelse Volkskalender Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Denkend aan Kasterlee: Karel Van Deun; De lettenie van den Oepstal 2; Op wereldreis; De bevrijding; Uwe Nathalie Van Ballaer; Mgr. Heylen; Baron en Barones Van Leefdael; De Heren van Lichtaart)
Groot-Kastelse Volkskalender 1996 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (50 jaar K.S.A Lichtaart; 75 jaar K.V.L.V. Tielen; Mettenhof; Dokter Benoit De Bie; Hendrick Avels; Namen voorouders; 850 jaar Lichtaart; Sprokkelingen)
Groot-Kastelse Volkskalender 1992 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Mgr. L. Heylen; 50 jaar KWB in Kasterlee, Lichtaart, Tielen; Mijnwerkers, brancardiers; Lichtaartse lotelingen tijdens de Napoleontische periode (II)
Groor-Kastelse Volkskalender 1991 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Voor eeuwig onder de Kerkvloer; Tieln - muziekdorp; Iets over de kerkklokken van Kasterlee; Sprokkelingen over Lichtaartse lotelingen tijdens de periode van Napoleon; 45 jaar geleden...; 1 maart 1943 Halifax-bommenwerper neergestort in Grootrees)
Groot-Kastelse Volkskalender 1990 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Wonen en leven in Houtem, Het verdwenen 'omroeptrapje' te Lichtaart, Soldaat voor de koning, De lettenie van den Oepstal, De telling van 1755 te Lichtaart en het gezin Bastiaensen, Stielen die verdwijnen: de mandenmaker, De restauratie van 4 oude schilderijen uit de Zandkapel te Lichtaart, 110 jaar Koninklijke Fanfare Kasterlee)
Groot-Kastelse Volkskalender 1989 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen ( Kazerne te Kasterlee ?; In stilte genieten; Stielen die verdwijnen; Kermisvieren-geitenstoeten; Drieluik rond een kinderroof te Kasterlee)
Groot-Kastelse Volkskalender 1994 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Pastoor Gheerincx, Schaapherders, 50 jaar Rode Kruis, Kapel van den Hoek, Er was eens in de Kempen..., Tielense lotelingen in de Napoleontische periode)
Kasterlee Van Gorp Jan Dr. Kasterlee: geschiedenis, toerisme, folkore, legende, historische verhalen
Groot-Kastelse Volkskalender 1997 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (50 jaar L.R.V. Kempenridders Lichtaart; 50 jaar K.V.V. Lichtaart Sport; 100 jaar Landelijke Gilde Kasterlee; 'Ik sta op wacht')
Molse tijdingen 11 (2003) (Vos Paul hoofdred.) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Gerard De Boulle; Het Wit Paard in Wezel; Studentenbond 'Klein maar dapper' Mol-Millegem 1934-1952; Nog niet zo lang geleden (Staf Vos); Dood, begrafenis en rouw; Het 'Weike'; De brieven (1893-1926) van een tante nonneke; De stam Goelen; De kruislievenheer Ezaart; Jan Frans Van De Vliet 1793-1800, een markante molenaar; De Molse rederijkerskamer; Abt Amand Mertens O.S.B.; Molse bijnamen en roepnamen; Het geval J.B. Schraaaammen; Perceelstudie en kadaster; Molse filmbeelden)
Molse tijdingen 10A (2002) (Vos Paul hoofdred.) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels: 50 jaar SCK-Cen 1952-2002; Sterke Molse verhalen uit de 16de eeuw; Volmolens in de Molse Voogdij; Dorpse mijmeringen; Krabben en gaarnoot, leurhandel in onze contreien; Staf van den Telegraf; Mol als cinemacentrum; In dienstbetoon van Charles de Broqueville; Onschuldig oorlogslachtoffer uit Ginderbroek; Frans, de jonkheer van Sluis; Studentenbond 'Klein, maar dapper' uit Mol-Millegem; De buurtschap Rijsbergdijk en de familie Gypen in Wezel en Gompel; Inventarissen Molse tijdingen 1-10)
Molse tijdingen 12 (2004) (Vos Paul hoofdred.) Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Het Molse dialect; Brieven (1893-1926) van tante nonneke; Het Molse ACV 1932-1940; Bijgeloof in onze contreien; Molse schutters; De Boerestraat; De eerste honderdjarige van Sluis; De koninklijke Motorclub Mol; De oudste Molse windmolen in Ginderbroek; Het geval Schrammen, deel II; Mol als voetbalmekka; De Sint-Ambrosiusgilde Mol-Millegem deel I; De relikwie van de Heilige Doorn)
Molse tijdingen 13 (2005) (Vos Paul hoofdred) Mol: geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; De Sint-Sebastiaansgilde; Mol als voetbal- en wielermekka, deel II; Waarom verschoof het centrum van Mol zo drastisch?; Het nieuwe station van Mol; Historiek van de rijkswacht van Mol; Sint-Ambrosiusgilde mol-Millegem; Soldaten van Napoleon; Hongaarse kinderen; Brood trekt de kar: nostalgische eetgewonten uit onze regio; Een Molse kotmadam anno 1755; De Boerenstraat; De geschiedenis van de zandontginning; Ginderbuiten)
Gids voor Kasterlee Van Gorp Jan + Albert Kasterlee: geschiedenis, wandelingen, legenden, folklore
Tielen, mijn vriend Koyen Antoon Tielen (Kasterlee): geschiedenis
Beeld van een eeuw: Kasterlee, Lichtaart, Tielen 1901-2000 Kasterlee (Lichtaart, Tielen): fotoboek
Het oud Kastels geloof in woord en beeld Van Herwegen René+Leysen Ludov Kasterlee: 13 artikels in woord en beeld (tekeningen)
Kastelse kerstenmenschen Vanwesemael-Wuyts Karel Kasterlee: kerkelijk leven (Kerk, kapellen, geestelijken; graftekens, grafmonumenten,..;)
Kasterlee en omstreken De Ridder Eugeen Kasterlee (+ Turnhout, Geel, Herentals): VTB-gids met wandel- en fietstochten
Gheel / Deel 1 (*) Kuyl P. D. priester Geel: geschiedkundige beschrijving kerken, gestichten en kapellen / H. Dimphna en H. Gerebernus
Gierle (Bijdrage tot de heemkennis) Verheyen J. Gierle: landschap; maatschappelijk leven
Sint-Aloysius Geel Sint-Aloysiuscollege Geel: geschiedenis - Retiese mede-auteur Louis Luyten
Berkven Van Meensel Jef Geel: studentenbond Berkven (en 100 jaar Geelse Katholieke Vlaamse Studentenbeweging)
Een groot(-)Geels Etymologisch Plaatsnamenboek Cools Karel Geel: etymologisch woordenboek (veld- en waternamen; straatnamen; huisnamen)
Geelse Bouwmaatschappij 1947-1997 Geelse Bouwmaatschappij : 50-jarige geschiedenis / Retiese mede-auteur Louis Luyten
De Ooievaarsnest Geel: Ooievaarsnest / Geelse Bouwmaatschappij - Retiese auteurs Louis Luyten
Boerderijen met naam en faam Van Gestel Leopold Geel / Rauwelkoven: boerderijen (foto en tekst)
Gheel / Deel 2 (**) Kuyl P.D. priester Geel: geschiedkundige beschrijving kerken, gestichten en kapellen / H. Dimphna en H. Gerebernus
Historisch jaarboek van Herentals (IV) Herentals: geschiedkundige artikels (Dekenij Herentals 1670-1773; Het Hertals dialect; Begijnhof: de laatste begijntjes; Oude prentkaarten: kasteel 'Le Paige')
Hoogstudentenclub Moeder Geelse Van Gehuchten Francois Geel: hoogstudentenbeweging (Moeder Geelse - Leuven)
Groot-Kastelse Volkskalender Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Kapel o.l.Vrouw in 't Zand te Lichtaart; De Kletskoppenbond in Tielen; O.L. Vrouw van den Aschberg; Kempische folkore; Sint-Bernardus vergeten; Volksgeneeskunde in onze gemeente)
Groot-Kastelse volkskalender 1987 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Het gemeentewapen; Kasterlee 1741; Bobbejaanland; Kapellen; Maatschappij 'De vrije Castelaren'; Pastoor Tegenbos; Oorlogsellende in Kasterlee-Lichtaart-Tielen)
Groot-Kastelse Volkskalender 1986 Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Heiligen ; Dorpsleven einde 18de eeuw; Hof Ter Loo; Steenweg naar Herentals; Een waar oorlogsverhaal; Poëzie Ludovic Leysen; Oud-burgemeester M. Prims; Over onze 'Bakels'; Moe-bet)
150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten Hoogstraten: Klein Seminarie 1835-1985 / Bijdrage Retiese auteurs Bert Decorte
De toren van Hoogstraten Grietens Juul Hoogstraten: jeugdverhaal omtrent 'De toren' (uittreksel uit 'Heidevertellingen')
Geschiedenis van het college te Herentals Cools Jan Herentals: Sint-Jozefscollege (geschiedenis van -)
Herentals Vleugels Bert Herentals: beknopte geschiedenis ; tellingen en naamlijsten; dopen en geboorten; kaarten; statistieken,...)
Historisch jaarboek van Herentals (VII) Heeerentals: geschiedkundige artikels ( Het Jordaensjaar: 2 schilderijen in de St.-Waldetrudiskerk; Drie doeken van de Antwerpse meester Jan Cossiers in de St.-Waldetrudiskerk; Politieke leven in 1918-1940 / Deel II; Bijgeloof en exorcisme in de dekenij Herentals 1670-1773; Bibliografie Dr. Jan-Modest Goris; Verbouwingsverhaal van Het Augustijnerklooster tot Stadsarchief; Het legaat Le Paige; Stichtingsgeschiedenis van de Herentalse Geschiedkundige Kring; Hertals dialect; Kunstfotograaf Xavier Puls in 1988)
Historisch jaarboek van Herentals (V) Herentals: geschiedkundige artikels (Het politieke leven te Herentals 1918-1940; Dekenij Herentals 1670-1773 / Deel II; 'Den Douche' van Sint-Job; Onze-Lieve-Vrouw van het stadhuis; Hertals dialect; Leven en werk van vader en zoon Frans Claes; Oude prentkaarten: Herentalse windmolens)
Goeden dag uit Gheel Luyten Louis Geel in postkaarten / Research en bijschriften Louis Luyten (Retiese auteurs)
Mon Van Genechten Swerts Lorry Van Genchten Edmond (1903-1974): levensschets
Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen De Potter Frans Godsdienstig leven (Thuis, school, werk,...) vroeger
Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk Prims Floris Dr Priorij Korsendonk (Nr. 7 in de reeks Campinia Sacra = studie van oude Kempische 'Godshuizen')
De familie van Kinschot Adriaensen Goedele Familie Van Kinschot: genealogische, sociale en economische aspecten / Retiese auteurs
Legende van de martelaren van Gheel Kuyl P.-D. priester Sint Dimphna en Gerebernus: legende; mirakelen; devotie;...
Geel, die barmhartige stede Geel: toeristische brochure
De parochie Zammel in vijf eeuwen Stijnen Mark Geel: parochie Zammel (ca. 1500-1914)
Titel: Molse tijdingen 10B (2002)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol; geschiedkundige, heemkundige artikels (zie artikels onder Molse tijdingen 10B)
Titel: Arendonk, een vikingenkampplaats?
Auteur:Nuytemans Walter ir
Beschrijving:Arendonk: vikingenkampplaats
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1993
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Geen Daensisme in Kasterlee ?, Begijntje Proost, Tielense oorlogsperikelen, De dood van een koperslager, Beroepen die verdwijnen: koolputters, Gekende Kastelse orkesten)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Denkend aan Kasterlee: Karel Van Deun; De lettenie van den Oepstal 2; Op wereldreis; De bevrijding; Uwe Nathalie Van Ballaer; Mgr. Heylen; Baron en Barones Van Leefdael; De Heren van Lichtaart)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1996
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (50 jaar K.S.A Lichtaart; 75 jaar K.V.L.V. Tielen; Mettenhof; Dokter Benoit De Bie; Hendrick Avels; Namen voorouders; 850 jaar Lichtaart; Sprokkelingen)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1992
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Mgr. L. Heylen; 50 jaar KWB in Kasterlee, Lichtaart, Tielen; Mijnwerkers, brancardiers; Lichtaartse lotelingen tijdens de Napoleontische periode (II)
Titel: Groor-Kastelse Volkskalender 1991
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Voor eeuwig onder de Kerkvloer; Tieln - muziekdorp; Iets over de kerkklokken van Kasterlee; Sprokkelingen over Lichtaartse lotelingen tijdens de periode van Napoleon; 45 jaar geleden...; 1 maart 1943 Halifax-bommenwerper neergestort in Grootrees)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1990
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Wonen en leven in Houtem, Het verdwenen 'omroeptrapje' te Lichtaart, Soldaat voor de koning, De lettenie van den Oepstal, De telling van 1755 te Lichtaart en het gezin Bastiaensen, Stielen die verdwijnen: de mandenmaker, De restauratie van 4 oude schilderijen uit de Zandkapel te Lichtaart, 110 jaar Koninklijke Fanfare Kasterlee)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1989
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen ( Kazerne te Kasterlee ?; In stilte genieten; Stielen die verdwijnen; Kermisvieren-geitenstoeten; Drieluik rond een kinderroof te Kasterlee)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1994
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Pastoor Gheerincx, Schaapherders, 50 jaar Rode Kruis, Kapel van den Hoek, Er was eens in de Kempen..., Tielense lotelingen in de Napoleontische periode)
Titel: Kasterlee
Auteur:Van Gorp Jan Dr.
Beschrijving:Kasterlee: geschiedenis, toerisme, folkore, legende, historische verhalen
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1997
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (50 jaar L.R.V. Kempenridders Lichtaart; 50 jaar K.V.V. Lichtaart Sport; 100 jaar Landelijke Gilde Kasterlee; 'Ik sta op wacht')
Titel: Molse tijdingen 11 (2003)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Gerard De Boulle; Het Wit Paard in Wezel; Studentenbond 'Klein maar dapper' Mol-Millegem 1934-1952; Nog niet zo lang geleden (Staf Vos); Dood, begrafenis en rouw; Het 'Weike'; De brieven (1893-1926) van een tante nonneke; De stam Goelen; De kruislievenheer Ezaart; Jan Frans Van De Vliet 1793-1800, een markante molenaar; De Molse rederijkerskamer; Abt Amand Mertens O.S.B.; Molse bijnamen en roepnamen; Het geval J.B. Schraaaammen; Perceelstudie en kadaster; Molse filmbeelden)
Titel: Molse tijdingen 10A (2002)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels: 50 jaar SCK-Cen 1952-2002; Sterke Molse verhalen uit de 16de eeuw; Volmolens in de Molse Voogdij; Dorpse mijmeringen; Krabben en gaarnoot, leurhandel in onze contreien; Staf van den Telegraf; Mol als cinemacentrum; In dienstbetoon van Charles de Broqueville; Onschuldig oorlogslachtoffer uit Ginderbroek; Frans, de jonkheer van Sluis; Studentenbond 'Klein, maar dapper' uit Mol-Millegem; De buurtschap Rijsbergdijk en de familie Gypen in Wezel en Gompel; Inventarissen Molse tijdingen 1-10)
Titel: Molse tijdingen 12 (2004)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Het Molse dialect; Brieven (1893-1926) van tante nonneke; Het Molse ACV 1932-1940; Bijgeloof in onze contreien; Molse schutters; De Boerestraat; De eerste honderdjarige van Sluis; De koninklijke Motorclub Mol; De oudste Molse windmolen in Ginderbroek; Het geval Schrammen, deel II; Mol als voetbalmekka; De Sint-Ambrosiusgilde Mol-Millegem deel I; De relikwie van de Heilige Doorn)
Titel: Molse tijdingen 13 (2005)
Auteur:(Vos Paul hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; De Sint-Sebastiaansgilde; Mol als voetbal- en wielermekka, deel II; Waarom verschoof het centrum van Mol zo drastisch?; Het nieuwe station van Mol; Historiek van de rijkswacht van Mol; Sint-Ambrosiusgilde mol-Millegem; Soldaten van Napoleon; Hongaarse kinderen; Brood trekt de kar: nostalgische eetgewonten uit onze regio; Een Molse kotmadam anno 1755; De Boerenstraat; De geschiedenis van de zandontginning; Ginderbuiten)
Titel: Gids voor Kasterlee
Auteur:Van Gorp Jan + Albert
Beschrijving:Kasterlee: geschiedenis, wandelingen, legenden, folklore
Titel: Tielen, mijn vriend
Auteur:Koyen Antoon
Beschrijving:Tielen (Kasterlee): geschiedenis
Titel: Beeld van een eeuw: Kasterlee, Lichtaart, Tielen 1901-2000
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee (Lichtaart, Tielen): fotoboek
Titel: Het oud Kastels geloof in woord en beeld
Auteur:Van Herwegen René+Leysen Ludov
Beschrijving:Kasterlee: 13 artikels in woord en beeld (tekeningen)
Titel: Kastelse kerstenmenschen
Auteur:Vanwesemael-Wuyts Karel
Beschrijving:Kasterlee: kerkelijk leven (Kerk, kapellen, geestelijken; graftekens, grafmonumenten,..;)
Titel: Kasterlee en omstreken
Auteur:De Ridder Eugeen
Beschrijving:Kasterlee (+ Turnhout, Geel, Herentals): VTB-gids met wandel- en fietstochten
Titel: Gheel / Deel 1 (*)
Auteur:Kuyl P. D. priester
Beschrijving:Geel: geschiedkundige beschrijving kerken, gestichten en kapellen / H. Dimphna en H. Gerebernus
Titel: Gierle (Bijdrage tot de heemkennis)
Auteur:Verheyen J.
Beschrijving:Gierle: landschap; maatschappelijk leven
Titel: Sint-Aloysius Geel
Auteur:
Beschrijving:Sint-Aloysiuscollege Geel: geschiedenis - Retiese mede-auteur Louis Luyten
Titel: Berkven
Auteur:Van Meensel Jef
Beschrijving:Geel: studentenbond Berkven (en 100 jaar Geelse Katholieke Vlaamse Studentenbeweging)
Titel: Een groot(-)Geels Etymologisch Plaatsnamenboek
Auteur:Cools Karel
Beschrijving:Geel: etymologisch woordenboek (veld- en waternamen; straatnamen; huisnamen)
Titel: Geelse Bouwmaatschappij 1947-1997
Auteur:
Beschrijving:Geelse Bouwmaatschappij : 50-jarige geschiedenis / Retiese mede-auteur Louis Luyten
Titel: De Ooievaarsnest
Auteur:
Beschrijving:Geel: Ooievaarsnest / Geelse Bouwmaatschappij - Retiese auteurs Louis Luyten
Titel: Boerderijen met naam en faam
Auteur:Van Gestel Leopold
Beschrijving:Geel / Rauwelkoven: boerderijen (foto en tekst)
Titel: Gheel / Deel 2 (**)
Auteur:Kuyl P.D. priester
Beschrijving:Geel: geschiedkundige beschrijving kerken, gestichten en kapellen / H. Dimphna en H. Gerebernus
Titel: Historisch jaarboek van Herentals (IV)
Auteur:
Beschrijving:Herentals: geschiedkundige artikels (Dekenij Herentals 1670-1773; Het Hertals dialect; Begijnhof: de laatste begijntjes; Oude prentkaarten: kasteel 'Le Paige')
Titel: Hoogstudentenclub Moeder Geelse
Auteur:Van Gehuchten Francois
Beschrijving:Geel: hoogstudentenbeweging (Moeder Geelse - Leuven)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Kapel o.l.Vrouw in 't Zand te Lichtaart; De Kletskoppenbond in Tielen; O.L. Vrouw van den Aschberg; Kempische folkore; Sint-Bernardus vergeten; Volksgeneeskunde in onze gemeente)
Titel: Groot-Kastelse volkskalender 1987
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Het gemeentewapen; Kasterlee 1741; Bobbejaanland; Kapellen; Maatschappij 'De vrije Castelaren'; Pastoor Tegenbos; Oorlogsellende in Kasterlee-Lichtaart-Tielen)
Titel: Groot-Kastelse Volkskalender 1986
Auteur:
Beschrijving:Kasterlee: heemkundige artikels en gebeurtenissen (Heiligen ; Dorpsleven einde 18de eeuw; Hof Ter Loo; Steenweg naar Herentals; Een waar oorlogsverhaal; Poëzie Ludovic Leysen; Oud-burgemeester M. Prims; Over onze 'Bakels'; Moe-bet)
Titel: 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten
Auteur:
Beschrijving:Hoogstraten: Klein Seminarie 1835-1985 / Bijdrage Retiese auteurs Bert Decorte
Titel: De toren van Hoogstraten
Auteur:Grietens Juul
Beschrijving:Hoogstraten: jeugdverhaal omtrent 'De toren' (uittreksel uit 'Heidevertellingen')
Titel: Geschiedenis van het college te Herentals
Auteur:Cools Jan
Beschrijving:Herentals: Sint-Jozefscollege (geschiedenis van -)
Titel: Herentals
Auteur:Vleugels Bert
Beschrijving:Herentals: beknopte geschiedenis ; tellingen en naamlijsten; dopen en geboorten; kaarten; statistieken,...)
Titel: Historisch jaarboek van Herentals (VII)
Auteur:
Beschrijving:Heeerentals: geschiedkundige artikels ( Het Jordaensjaar: 2 schilderijen in de St.-Waldetrudiskerk; Drie doeken van de Antwerpse meester Jan Cossiers in de St.-Waldetrudiskerk; Politieke leven in 1918-1940 / Deel II; Bijgeloof en exorcisme in de dekenij Herentals 1670-1773; Bibliografie Dr. Jan-Modest Goris; Verbouwingsverhaal van Het Augustijnerklooster tot Stadsarchief; Het legaat Le Paige; Stichtingsgeschiedenis van de Herentalse Geschiedkundige Kring; Hertals dialect; Kunstfotograaf Xavier Puls in 1988)
Titel: Historisch jaarboek van Herentals (V)
Auteur:
Beschrijving:Herentals: geschiedkundige artikels (Het politieke leven te Herentals 1918-1940; Dekenij Herentals 1670-1773 / Deel II; 'Den Douche' van Sint-Job; Onze-Lieve-Vrouw van het stadhuis; Hertals dialect; Leven en werk van vader en zoon Frans Claes; Oude prentkaarten: Herentalse windmolens)
Titel: Goeden dag uit Gheel
Auteur:Luyten Louis
Beschrijving:Geel in postkaarten / Research en bijschriften Louis Luyten (Retiese auteurs)
Titel: Mon Van Genechten
Auteur:Swerts Lorry
Beschrijving:Van Genchten Edmond (1903-1974): levensschets
Titel: Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen
Auteur:De Potter Frans
Beschrijving:Godsdienstig leven (Thuis, school, werk,...) vroeger
Titel: Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk
Auteur:Prims Floris Dr
Beschrijving:Priorij Korsendonk (Nr. 7 in de reeks Campinia Sacra = studie van oude Kempische 'Godshuizen')
Titel: De familie van Kinschot
Auteur:Adriaensen Goedele
Beschrijving:Familie Van Kinschot: genealogische, sociale en economische aspecten / Retiese auteurs
Titel: Legende van de martelaren van Gheel
Auteur:Kuyl P.-D. priester
Beschrijving:Sint Dimphna en Gerebernus: legende; mirakelen; devotie;...
Titel: Geel, die barmhartige stede
Auteur:
Beschrijving:Geel: toeristische brochure
Titel: De parochie Zammel in vijf eeuwen
Auteur:Stijnen Mark
Beschrijving:Geel: parochie Zammel (ca. 1500-1914)