Titel Auteur Beschrijving
Gelenaars van alle tijden / 1500-2000 Geel: personen (tijdsgeest) (Middeleeuwen; Jan III van Merode; Larum; Van grote ontginningen tot de ruilverkaveling; Joanna Donckaerts, gasthuiszuster; Wouter Michiels; Jan Christiaens, geesteszieke; Landmeter Jan-Baptist Berghmans; Rector Coorens; Willem Egidius Sanen; De Drossaardshoeven en de ontginning van de heide; Jacques Moortgat, burgemeeste; Jan Martien Janssens, beeldhouwer (1765-1856); Politiecommissaris Vijgen (1784-1865); Joannes Antonius Aerts, kroniekschrijver (1807-1894); De Grote Oorlog; Frits Sano, directeur Rijkskolonie van 1919 tot 1936; Karel Helsen en de Technische Scholen door Luc Damen; Dokter Alois Verwaest, spiegel van een tijdperk)
Shot in de Roo(t)s Aldelhof Frans + Heyns Jules Geel: het 'Geelse leven' (artikels uit Nieuwsblad van Geel)
Groot in het kleine Van Gestel-Destombes Leop+Fl. Geel: fotoboek kapelletjes + teksten / H. Dimpna
Geel, die barmhartige stede Geel: toeristische brochure
De parochie Zammel in vijf eeuwen Stijnen Mark Geel: parochie Zammel (ca. 1500-1914)
Legende van de martelaren van Gheel Kuyl P.-D. priester Sint Dimphna en Gerebernus: legende; mirakelen; devotie;...
Norbertinessen en Norbertijnen Kloostergemeenschappen Norbertijnen in Vlaanderen en Nederland (Leven, gebed en activiteiten)
De familie van Kinschot Adriaensen Goedele Familie Van Kinschot: genealogische, sociale en economische aspecten / Retiese auteurs
Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk Prims Floris Dr Priorij Korsendonk (Nr. 7 in de reeks Campinia Sacra = studie van oude Kempische 'Godshuizen')
Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen De Potter Frans Godsdienstig leven (Thuis, school, werk,...) vroeger
Mon Van Genechten Swerts Lorry Van Genchten Edmond (1903-1974): levensschets
Goeden dag uit Gheel Luyten Louis Geel in postkaarten / Research en bijschriften Louis Luyten (Retiese auteurs)
25 Jaar studentenleven te Retie Conderaerts L. Retie: studentenbond 1912-1937
Retie in den Franschen tijd Sneyers Edward Retie: geschiedenis 1789- 1814 (Franse Revolutie)
De St-Pieterskapel te Retie Sneyers Edward Retie: St-Pieterskapel
Armenzorg te Retie tijdens het Oud Regime Sneyers Edward Retie: armenzorg
Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Oud-Turnhout in de jaren negentig Oud-Turnhout: fotoboek jaren 1990-1999
Jaarboek 2000-2001 (XI)/ Commissie volkskunde en geschiedenis Provincie Antwerpen: volkskunde en geschiedenis / Stadsvergoedingen voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk; Muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; Een Antwerpse getuigenis over de zwarte pest (1349-1350); Oudheidkundig kabinet van Van Genechten te Turnhout; Het oude socialistische lied in Mechelen; Jozef Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965); Biografie Nicholaas Rockox (1560-1640); Het paard in de populaire narratologie; Uitgavenpatroon van een laat-achttiende-eeuwse Antwerpse familie aan de hand van huishoudboeken ; Streekdrachten in de procvincie Antwerpen; Kleding, mode en textiel in de eeuw van de Verlichting; Antwerpen en mode in de 20ste eeuw; In memoriam Patricia Vansummeren)
Jaarboek Taxandria 2005 (LXXVII) Heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken: Pieter Corbeels en Albert Meulemans voor de krijgsraad (Boerenkrijg); Doortocht van de Rode Zee (Oudtestamentische schilderijen in het Taxandria-museum); Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide: De Aard van de zes dorpen; Dagelijks leven in de Sint-Andrieskerk te Balen; Uitdrukkingen en spreuken rond speelkaarten)
Dessel, anno… Damen Luc (eindred) Dessel: historische artikels uit 'De Desselaar'
Wa Beirs en zo Van de Cruys André Beerse: verzameling dialectwoorden en locale zegswijzen
Beringen-Mijn 1907-1982 Goddeeris G. Ir Beringen: geschiedenis van de mijn
Jaarboek 22 (1985) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het politieke leven in Geel 1918-1940; Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in 1973-1982)
Jaarboek 17 (1980) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het vrijwillig pompierskorps van Geel; De Latijnse scholen in de Zuiderkempen; K. Th. Le Bon en P.E. Peeters, leden van het Nationaal Congres)
Jaarboek 16 (1979) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Een decent pastoreel huys Damen Luc + Soeten Bob Dessel: pastorij
Dessel zoals het vroeger was Damen Luc (redactie) Dessel: algemene geschiedenis (fotoboek)
Honderd jaar Heidebloempje Essen (1897-1997) Besters Bevers Smout VdB Essen: studentenbond
Geschiedenis van Dessel Goots Jozef. archivaris Dessel: algemene geschiedenis
Jaarboek 24 (1988) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Beeldengroep 'Onthoofding van de H. Dimpna'; Financieel beheer van de Latijnse school in de 18de eeuw; Van steenwegen en nachtwakers; De gilde van de H. Ambrosius of Biegilde; Enkele feiten van de Geelse gilden; Ontginning van de Geelse Aard en Baron Karel coppens (1796-1874); Willem Van Neylen; Van mussen, vreemde vogels, otters en ortolanen; De criminaliteit tijdens de bezetting 1940-1945)
De schat van Korsendonck Jasse Oud-Turnhout: stripverhaal met foto's Hugo Minnen
Geschiedenis van Corsendonck Welvaarts Th. Ign. Oud-Turnhout: geschiedenis van Corsendonck (klooster)
Norbertijnenabdijen Dessein Jozef Abdijen Norbertijnen: Averbode, Grimbergen, Leffe, Park-Heverlee, Poste, Tongerlo
Huizen kijken in Arendonk Claessen René Arendonk: beschrijving huizen, gebouwen
Het vizirgat Goris Jan Arendonk: Arendonksche folklore doorheen het dagelijkse leven (illustraties R. Lens)
Geschiedenis van Dessel Goots J. Dessel: uitgebreide geschiedenis (grondgebied, bevolking, instellingen, onderwijs, moderne tijden)
Gemeentelijke schoolgebouwen in Retie Adriaensen Gust Retie: historiek schoolgebouwen
Retie in vroegere oorlogen Sneyers Edward Retie: oorlogen ; o.a. Gelderschen; St. Sebastiaansgilde; Sint-Annadag; Sansculotten; Hollandsche inval; Duitsers in 1914
Statuten veehoudersbond Landbouw Retie: veehoudersbond; stierhouderij
Leefgewoonten voorouders De Boeck Désiré Volkskunde: leefgewoonten (Lippelo)
Twee jaar Stichting voor de Kempen Stichting Kempen: activiteitsverslag 1955
Retie in den Franschen tijd Sneyers Edward Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)
De vlierbes (2005 / jrg. XXVII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De scheepstrekkers, schippers en pontklossers van de steenfabrieken in Beerse; In memoriam Hektor Jansen; Boswachters in Vlimmeren; Een zevende zoon of dochter; Pater Jos Van Gils (1937-2004); Platina voor Jos Kleeren en Marieke Driesen; Beerse in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, 1830-1840)
De Vlierbes (2004 / jrg. XXVI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse; Metselaarstekens op de St.-Quirinuskerk in vlimmeren; Zeepfabriek La Royale; De Busselen; De burgerwacht; Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in W.O. I)
Landelijk leven in Vlaanderen Schrooten Leo Volkskunde : leven op platteland op prentkaarten
Tradities Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Vergelijkend onderzoek: open / gesloten stal De Brabandere + Peeters Landbouw: vergelijking open vs. gesloten stal
Mijn familienaam Debrabandere Frans Dr. Familienamen: etymologie
Titel: Gelenaars van alle tijden / 1500-2000
Auteur:
Beschrijving:Geel: personen (tijdsgeest) (Middeleeuwen; Jan III van Merode; Larum; Van grote ontginningen tot de ruilverkaveling; Joanna Donckaerts, gasthuiszuster; Wouter Michiels; Jan Christiaens, geesteszieke; Landmeter Jan-Baptist Berghmans; Rector Coorens; Willem Egidius Sanen; De Drossaardshoeven en de ontginning van de heide; Jacques Moortgat, burgemeeste; Jan Martien Janssens, beeldhouwer (1765-1856); Politiecommissaris Vijgen (1784-1865); Joannes Antonius Aerts, kroniekschrijver (1807-1894); De Grote Oorlog; Frits Sano, directeur Rijkskolonie van 1919 tot 1936; Karel Helsen en de Technische Scholen door Luc Damen; Dokter Alois Verwaest, spiegel van een tijdperk)
Titel: Shot in de Roo(t)s
Auteur:Aldelhof Frans + Heyns Jules
Beschrijving:Geel: het 'Geelse leven' (artikels uit Nieuwsblad van Geel)
Titel: Groot in het kleine
Auteur:Van Gestel-Destombes Leop+Fl.
Beschrijving:Geel: fotoboek kapelletjes + teksten / H. Dimpna
Titel: Geel, die barmhartige stede
Auteur:
Beschrijving:Geel: toeristische brochure
Titel: De parochie Zammel in vijf eeuwen
Auteur:Stijnen Mark
Beschrijving:Geel: parochie Zammel (ca. 1500-1914)
Titel: Legende van de martelaren van Gheel
Auteur:Kuyl P.-D. priester
Beschrijving:Sint Dimphna en Gerebernus: legende; mirakelen; devotie;...
Titel: Norbertinessen en Norbertijnen
Auteur:
Beschrijving:Kloostergemeenschappen Norbertijnen in Vlaanderen en Nederland (Leven, gebed en activiteiten)
Titel: De familie van Kinschot
Auteur:Adriaensen Goedele
Beschrijving:Familie Van Kinschot: genealogische, sociale en economische aspecten / Retiese auteurs
Titel: Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk
Auteur:Prims Floris Dr
Beschrijving:Priorij Korsendonk (Nr. 7 in de reeks Campinia Sacra = studie van oude Kempische 'Godshuizen')
Titel: Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen
Auteur:De Potter Frans
Beschrijving:Godsdienstig leven (Thuis, school, werk,...) vroeger
Titel: Mon Van Genechten
Auteur:Swerts Lorry
Beschrijving:Van Genchten Edmond (1903-1974): levensschets
Titel: Goeden dag uit Gheel
Auteur:Luyten Louis
Beschrijving:Geel in postkaarten / Research en bijschriften Louis Luyten (Retiese auteurs)
Titel: 25 Jaar studentenleven te Retie
Auteur:Conderaerts L.
Beschrijving:Retie: studentenbond 1912-1937
Titel: Retie in den Franschen tijd
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis 1789- 1814 (Franse Revolutie)
Titel: De St-Pieterskapel te Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: St-Pieterskapel
Titel: Armenzorg te Retie tijdens het Oud Regime
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: armenzorg
Titel: Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Titel: Oud-Turnhout in de jaren negentig
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: fotoboek jaren 1990-1999
Titel: Jaarboek 2000-2001 (XI)/ Commissie volkskunde en geschiedenis
Auteur:
Beschrijving:Provincie Antwerpen: volkskunde en geschiedenis / Stadsvergoedingen voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk; Muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; Een Antwerpse getuigenis over de zwarte pest (1349-1350); Oudheidkundig kabinet van Van Genechten te Turnhout; Het oude socialistische lied in Mechelen; Jozef Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965); Biografie Nicholaas Rockox (1560-1640); Het paard in de populaire narratologie; Uitgavenpatroon van een laat-achttiende-eeuwse Antwerpse familie aan de hand van huishoudboeken ; Streekdrachten in de procvincie Antwerpen; Kleding, mode en textiel in de eeuw van de Verlichting; Antwerpen en mode in de 20ste eeuw; In memoriam Patricia Vansummeren)
Titel: Jaarboek Taxandria 2005 (LXXVII)
Auteur:
Beschrijving:Heemkundige artikels uit Turnhout en omstreken: Pieter Corbeels en Albert Meulemans voor de krijgsraad (Boerenkrijg); Doortocht van de Rode Zee (Oudtestamentische schilderijen in het Taxandria-museum); Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide: De Aard van de zes dorpen; Dagelijks leven in de Sint-Andrieskerk te Balen; Uitdrukkingen en spreuken rond speelkaarten)
Titel: Dessel, anno…
Auteur:Damen Luc (eindred)
Beschrijving:Dessel: historische artikels uit 'De Desselaar'
Titel: Wa Beirs en zo
Auteur:Van de Cruys André
Beschrijving:Beerse: verzameling dialectwoorden en locale zegswijzen
Titel: Beringen-Mijn 1907-1982
Auteur:Goddeeris G. Ir
Beschrijving:Beringen: geschiedenis van de mijn
Titel: Jaarboek 22 (1985) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het politieke leven in Geel 1918-1940; Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in 1973-1982)
Titel: Jaarboek 17 (1980) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het vrijwillig pompierskorps van Geel; De Latijnse scholen in de Zuiderkempen; K. Th. Le Bon en P.E. Peeters, leden van het Nationaal Congres)
Titel: Jaarboek 16 (1979) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Titel: Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Titel: Een decent pastoreel huys
Auteur:Damen Luc + Soeten Bob
Beschrijving:Dessel: pastorij
Titel: Dessel zoals het vroeger was
Auteur:Damen Luc (redactie)
Beschrijving:Dessel: algemene geschiedenis (fotoboek)
Titel: Honderd jaar Heidebloempje Essen (1897-1997)
Auteur:Besters Bevers Smout VdB
Beschrijving:Essen: studentenbond
Titel: Geschiedenis van Dessel
Auteur:Goots Jozef. archivaris
Beschrijving:Dessel: algemene geschiedenis
Titel: Jaarboek 24 (1988) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Beeldengroep 'Onthoofding van de H. Dimpna'; Financieel beheer van de Latijnse school in de 18de eeuw; Van steenwegen en nachtwakers; De gilde van de H. Ambrosius of Biegilde; Enkele feiten van de Geelse gilden; Ontginning van de Geelse Aard en Baron Karel coppens (1796-1874); Willem Van Neylen; Van mussen, vreemde vogels, otters en ortolanen; De criminaliteit tijdens de bezetting 1940-1945)
Titel: De schat van Korsendonck
Auteur:Jasse
Beschrijving:Oud-Turnhout: stripverhaal met foto's Hugo Minnen
Titel: Geschiedenis van Corsendonck
Auteur:Welvaarts Th. Ign.
Beschrijving:Oud-Turnhout: geschiedenis van Corsendonck (klooster)
Titel: Norbertijnenabdijen
Auteur:Dessein Jozef
Beschrijving:Abdijen Norbertijnen: Averbode, Grimbergen, Leffe, Park-Heverlee, Poste, Tongerlo
Titel: Huizen kijken in Arendonk
Auteur:Claessen René
Beschrijving:Arendonk: beschrijving huizen, gebouwen
Titel: Het vizirgat
Auteur:Goris Jan
Beschrijving:Arendonk: Arendonksche folklore doorheen het dagelijkse leven (illustraties R. Lens)
Titel: Geschiedenis van Dessel
Auteur:Goots J.
Beschrijving:Dessel: uitgebreide geschiedenis (grondgebied, bevolking, instellingen, onderwijs, moderne tijden)
Titel: Gemeentelijke schoolgebouwen in Retie
Auteur:Adriaensen Gust
Beschrijving:Retie: historiek schoolgebouwen
Titel: Retie in vroegere oorlogen
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: oorlogen ; o.a. Gelderschen; St. Sebastiaansgilde; Sint-Annadag; Sansculotten; Hollandsche inval; Duitsers in 1914
Titel: Statuten veehoudersbond
Auteur:
Beschrijving:Landbouw Retie: veehoudersbond; stierhouderij
Titel: Leefgewoonten voorouders
Auteur:De Boeck Désiré
Beschrijving:Volkskunde: leefgewoonten (Lippelo)
Titel: Twee jaar Stichting voor de Kempen
Auteur:
Beschrijving:Stichting Kempen: activiteitsverslag 1955
Titel: Retie in den Franschen tijd
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)
Titel: De vlierbes (2005 / jrg. XXVII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De scheepstrekkers, schippers en pontklossers van de steenfabrieken in Beerse; In memoriam Hektor Jansen; Boswachters in Vlimmeren; Een zevende zoon of dochter; Pater Jos Van Gils (1937-2004); Platina voor Jos Kleeren en Marieke Driesen; Beerse in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, 1830-1840)
Titel: De Vlierbes (2004 / jrg. XXVI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse; Metselaarstekens op de St.-Quirinuskerk in vlimmeren; Zeepfabriek La Royale; De Busselen; De burgerwacht; Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in W.O. I)
Titel: Landelijk leven in Vlaanderen
Auteur:Schrooten Leo
Beschrijving:Volkskunde : leven op platteland op prentkaarten
Titel: Tradities
Auteur:
Beschrijving:Volkskunde: tradities in Vlaanderen (zie pag. 50: foto Reties driekoningenzangers)
Titel: Vergelijkend onderzoek: open / gesloten stal
Auteur:De Brabandere + Peeters
Beschrijving:Landbouw: vergelijking open vs. gesloten stal
Titel: Mijn familienaam
Auteur:Debrabandere Frans Dr.
Beschrijving:Familienamen: etymologie