Retie in den Franschen tijd

Titel Retie in den Franschen tijd
Auteur Sneyers Edward
Uitgever Van den Eynde Gilbert
Plaats Retie
Datum 1938
Beschrijving Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)