Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen

Titel Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen
Auteur De Potter Frans
Uitgever Davidsfonds
Plaats Leuven
Datum 1907
Beschrijving Godsdienstig leven (Thuis, school, werk,...) vroeger