Titel Auteur Beschrijving
Kasteel Du Four Lenaerts Leen Retie: kasteel Du Four / Retiese auteurs (eindwerk 1991-1992 Rozenberg Mol)
Baarle indruk 1906-2006 Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Druk in Baarle 1906-2006 Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Catalogus van de tentoonstelling te Postel Postel: catalogus tentoonstelling
Oud worden is niet erg Daniëls Paul Retie: 'Moedertje Dockx'
De guld Van Autenboer Eugeen Arendonk: gilde Sint-Sebastiaan
Fotoalbum Retie/Kasterlee: familie Huysmans-Verhulst / fotoalbum
Molse tijdingen 16, Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Open monumentendag 2000 (Tijd in al zijn facetten Retie: openmonumentendag 2000 (Kerktoren en klokken; 'De Ploeg'; De watermolen; Franciscanessenklooster Sint-Annadal; Gemeentelijke begraafplaats; Monument der gesneuvelden)
Open monumentendag 1998 Retie: openmonumentendag 1998 (Gemeentehuis, Sint-Martinuskerk) - 6 exemplaren
Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur) Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Prominenten uit de collegegalerij (o.a. Louis Luyten) Geel: Sint-Aloysiuscollege / bekende oud-leerlingen (o.a. Jan Frans Vonck; Karel Theodoor Le Bon; Frans Vennekens; Alfons Van de Perre; Juul Grietens; Karel Cruysberghs; Alfons Van Clé; Alois Verwaest; Alfons Vandoninck; Mon Van Genechten; José Joris Aerts)
Het drossaardshuis te Meerhout Grietens Louis Meerhout: drossaardshuis
Jaarboek 2009 (Balen) Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Als het getij verloopt… Huisman Elsa Geel: betekenis Sint Dimpna(feesten) (Doctoraal proefschrift universiteit Nijmegem)
Geschiedenis van een Kempische studentenbond (1906-1930) Vangenechten K. Geel: studentenbond 1906 - 1930.
’t Schreneel – Jaarboek 27 / 2010 Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Congregatie van jonge dochters in 1870-1937; De wilde man van Olmen; Ontvreemd door de Duitschers; Monumenten voor de gesneuvelden van W.O. I; De kerk van Olmen; Koninklijke bezoeken; Zandvliet: geschiedenis,huizen, eigenaars; 100-jarige Sidonie Gestels in 1977)
Turnhout, d e hoofdstad der Kempen – Tweede boekdeel De Laet A.F.J. Turnhout: geschiedenis (1555 - 1905)
Als ice can – Jaarboek 2009 Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Oud-Turnhout, geschiedkundige schets (Oudt) Oud-Turnhout: geschiedkundige schets
Groten uit ons volk Cruysberghs K. Mgr Vlaamse figuren: aan Ijzerfront; Pastoor Nerinckx; Pastoor Joannes van Haecht; Zuster Maria-Amandina van Schakkebroek; Pater Damiaan; Pastoor Dergent; Pauselijke Zoeaven.
De Vlierbes – (2009/Jrg. XXXI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag; Leo Dignef: Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk; Paul Cuynen; De Vaarstraat en omgeving rond 1950; Oostvogels Jan: Zuster Alida Stephania Smans (1928-2009); Frank Vaerten: Kunstschilder Jan Vaerten (1909-1980); Jef Van Doninck: Laatmiddeleeuws potstal op Den Hout in Beerse; Ludo Dierckx: Chiro Den Hout 50 jaar; Leo Dignef: Communie en Vormsel)
150 jaar Sint-Bavoparochie Oud-Turnhout Vanherle L Oud-Turnhout: Sint-Bavoparochie
Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008 Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Open monumentendag Retie ‘Zorg’ Adriaensen Gust;Raeymaekers W Retie: Pontfortsevoetweg of voetweg 37; Vakantieoord De Linde en herstellingsoord Levenslust; Studentekapelletje nabij de Sint-Martenberg op Looiend
Open Monumentendag Retie ‘Zorg’ Adriaensen Gust; Raymaekers W. Retie: Pontfortsevoetweg of voetweg 37 (G.A.); Vakantieoord De Linde en het herstellingsoord Levenslust (W.R.); Het studentenkapelletje nabij de Sint-Martenberg op het Looiend (1939)
St Dimfna spel De Voght Jozef Toneelspel (Sint Dimfna)_x000d_ Retiese auteur (De Voght)
’t Is honderd jaar geleën Mol / Sint-Jan Berchmanscollege Jubileumboek 1900-2000
Zusters Franciscanessen Sint-Jozefsdal Herentals Geivers Rik Herentals / Kloosterorden / Franciscanessen / Sint-Jozefsdal - Herentals (zes eeuwen besloten hof)_x000d_ Jubileumboek 150ste verjaardag
Het verhaal van Chiro Sint-Agnes / Retie Retie / Jeugdbeweging Chiro Sint-Agnes / Jubileumboek 1965-1990
Schakel-1956/nr. 7-8-9-10-11-12 Milac Retie / soldatenleven / maandblad voor de Retiese soldaten (Geschiedenis Boesdijkhof; Processie van Retie; JKAJ-kamp in Stootert; KWB; Soldatenhoekje; Meisjes schrijven; Bezinning op kerstvreugde; Mijn Kerstmis bij 't leger 1945)
Schakel 1956 / nr. 1-2-3-4-5 en 6 Milac Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor vrijende soldaten; Waar liggen onze soldaten; Geschiedenis van Retie; Sus van Biekes Nette; Ons dorp floreert; Schakellied; Doelwachter René van Klarren; Soldatenhoek; Ons dorp floreert; De oudste burger van Retie; Interview met Frans Van Looy; Interview met "Blokkes Jef";
Schakel 1956 / nr. 7-8-9-10-11 en 12 (1957) Milac Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor slapende kerk; Boesdikhof)
Baron Francois du Four Raeymaekers Walter Retie / Baron Francois du Four / Het kasteel_x000d_ Reties auteurs: Wlater Raeymakers
Het Turnhoutse geheugen van Brabant – Deel 1 Turnhout / Antwerpse Kempen / Geschiedenis (o.a. bibliografie Harry de Kok; Nederzettingsonderzoek in de Antwerpse Kempen; Prelaatshof of St.-Michielshof; Binnenlandse migranten in de regio Antwerpen (ca. 1550 tot 1790); De Turnhoutse bodem; Brabantse raadsheren naast Farnese; Kaartspeltermen in het Turnhoutse; Het stadsbestuur tijdens periode 1815-1830; Polemiek van Johannes Driedo van Turnhout tegen Erasmus en Luther; Het Turnhoutse Transvaalcomité;
Te Lommele op die Campine Jg. 34 nr. 1 Gelegenheidsnummer
Historiek van de jongensschool van Mol-Achterbos Slaedts Jules Mol / Achterbos: jongensschool
De Molse markten door de eeuwen heen Mol: markten (konijnen-; paarden-; boter-; enz)
Vijftig jaar technisch instituut Sint-Paulus Mees Roger Mol: onderwijs/ Sint Paulus
De kunstschatten van het torenmuseum te Mol Jansen Cilissen Vos F. Mol: torenmuseum / kunstschatten
Profiel van Mol Mol: geografie en geologie; taal; geschiedenis; abdij Postel; volksleven; kultuurleven; toerisme; sociaal-economisch.
Molse tijdingen 2009 / nr. 17 Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jos Van Hoof: 90 jaar school in Ezaaart-Hessie; Rik Nuyts: Het worde licht…in Mol; Frans Berghmans: Kinderjaren van 'Sooi van den Heilige'; Luc De Boulle: Fotografie, deel 2; Jan Vanhees: Studiebeurzen in Mol, deel 2; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts, deel 2; Louis Swinnen: Mobilisatie in Mol 1939-1940; Paul Vos: Noormannenschat weergevonden; Frans Peeters, Roger Knaepen: Herdgangen Ezaart-Hessie; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek; Carlo Beckers: Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel; Flor Caeyers: Bijnamen; Jan Bollen: Fotokatern Mol-Gompel,
Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat Liekens Harry Arendonk: straatnamen
De Vlierbes – (2010 / Jaargang XXXII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jan Oostvogels: Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Vlimmeren 1985-2010; Alex Boogmans: De glorietijd van KFC Lentezon; Jos Helsen: Van uw verkleefd doopkind; Leo Dignef en Gust Michielsen: Het Hemelrijk)
Molse tijdingen 18 (2010) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Paul Vos: Einde Molse zelfstandigheid; Carlo Beckers: Vechtpartijen en vandalenstreken in de 18de eeuw; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts', deel 3; Flor Caeyers: Bijnamen; Frans Peeters: Ezaart, deel 2; Herman Hooyberghs; De ijzerzandsteen van de formatie van Diest; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek, deel 2; Jos Berghmans: Geschiedenis Rode Kruis Mol; Paul Vos: Stichters van Molse Middenstandshuis in 1934; Rudy Nuyts: FC Heisport; Rik Nuyts: De kolenboeren; Paul Vos: Donk; Bollen: Fotokern Mol-Donk)
Retie – Veranderend landschap Van der Veken Danny Retie: landschap vroeger en nu
Herentals, stad en vrijheid Diels - De Busser Louisa Herentals: fotoboek
De Rielenkapel Van Gorp Herman Kasterlee: Rielenkapel / Beschrijving en historiek
De oude molens van Kasterlee Verdegem Adolf C.J. Kasterlee: molens / Brustele; volmolens; windmolens
Onze eeeuwenoude schuttersgilden Van Autenboer E. Kasterlee: schuttersgilden
Titel: Kasteel Du Four
Auteur:Lenaerts Leen
Beschrijving:Retie: kasteel Du Four / Retiese auteurs (eindwerk 1991-1992 Rozenberg Mol)
Titel: Baarle indruk 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Titel: Druk in Baarle 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Titel: Catalogus van de tentoonstelling te Postel
Auteur:
Beschrijving:Postel: catalogus tentoonstelling
Titel: Oud worden is niet erg
Auteur:Daniëls Paul
Beschrijving:Retie: 'Moedertje Dockx'
Titel: De guld
Auteur:Van Autenboer Eugeen
Beschrijving:Arendonk: gilde Sint-Sebastiaan
Titel: Fotoalbum
Auteur:
Beschrijving:Retie/Kasterlee: familie Huysmans-Verhulst / fotoalbum
Titel: Molse tijdingen 16,
Auteur:
Beschrijving:Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Titel: Open monumentendag 2000 (Tijd in al zijn facetten
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 2000 (Kerktoren en klokken; 'De Ploeg'; De watermolen; Franciscanessenklooster Sint-Annadal; Gemeentelijke begraafplaats; Monument der gesneuvelden)
Titel: Open monumentendag 1998
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1998 (Gemeentehuis, Sint-Martinuskerk) - 6 exemplaren
Titel: Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur)
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Titel: Prominenten uit de collegegalerij
Auteur:(o.a. Louis Luyten)
Beschrijving:Geel: Sint-Aloysiuscollege / bekende oud-leerlingen (o.a. Jan Frans Vonck; Karel Theodoor Le Bon; Frans Vennekens; Alfons Van de Perre; Juul Grietens; Karel Cruysberghs; Alfons Van Clé; Alois Verwaest; Alfons Vandoninck; Mon Van Genechten; José Joris Aerts)
Titel: Het drossaardshuis te Meerhout
Auteur:Grietens Louis
Beschrijving:Meerhout: drossaardshuis
Titel: Jaarboek 2009 (Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Titel: Als het getij verloopt…
Auteur:Huisman Elsa
Beschrijving:Geel: betekenis Sint Dimpna(feesten) (Doctoraal proefschrift universiteit Nijmegem)
Titel: Geschiedenis van een Kempische studentenbond (1906-1930)
Auteur:Vangenechten K.
Beschrijving:Geel: studentenbond 1906 - 1930.
Titel: ’t Schreneel – Jaarboek 27 / 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Congregatie van jonge dochters in 1870-1937; De wilde man van Olmen; Ontvreemd door de Duitschers; Monumenten voor de gesneuvelden van W.O. I; De kerk van Olmen; Koninklijke bezoeken; Zandvliet: geschiedenis,huizen, eigenaars; 100-jarige Sidonie Gestels in 1977)
Titel: Turnhout, d e hoofdstad der Kempen – Tweede boekdeel
Auteur:De Laet A.F.J.
Beschrijving:Turnhout: geschiedenis (1555 - 1905)
Titel: Als ice can – Jaarboek 2009
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Titel: Oud-Turnhout, geschiedkundige schets
Auteur:(Oudt)
Beschrijving:Oud-Turnhout: geschiedkundige schets
Titel: Groten uit ons volk
Auteur:Cruysberghs K. Mgr
Beschrijving:Vlaamse figuren: aan Ijzerfront; Pastoor Nerinckx; Pastoor Joannes van Haecht; Zuster Maria-Amandina van Schakkebroek; Pater Damiaan; Pastoor Dergent; Pauselijke Zoeaven.
Titel: De Vlierbes – (2009/Jrg. XXXI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag; Leo Dignef: Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk; Paul Cuynen; De Vaarstraat en omgeving rond 1950; Oostvogels Jan: Zuster Alida Stephania Smans (1928-2009); Frank Vaerten: Kunstschilder Jan Vaerten (1909-1980); Jef Van Doninck: Laatmiddeleeuws potstal op Den Hout in Beerse; Ludo Dierckx: Chiro Den Hout 50 jaar; Leo Dignef: Communie en Vormsel)
Titel: 150 jaar Sint-Bavoparochie Oud-Turnhout
Auteur:Vanherle L
Beschrijving:Oud-Turnhout: Sint-Bavoparochie
Titel: Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008
Auteur:
Beschrijving:Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Titel: Open monumentendag Retie ‘Zorg’
Auteur:Adriaensen Gust;Raeymaekers W
Beschrijving:Retie: Pontfortsevoetweg of voetweg 37; Vakantieoord De Linde en herstellingsoord Levenslust; Studentekapelletje nabij de Sint-Martenberg op Looiend
Titel: Open Monumentendag Retie ‘Zorg’
Auteur:Adriaensen Gust; Raymaekers W.
Beschrijving:Retie: Pontfortsevoetweg of voetweg 37 (G.A.); Vakantieoord De Linde en het herstellingsoord Levenslust (W.R.); Het studentenkapelletje nabij de Sint-Martenberg op het Looiend (1939)
Titel: St Dimfna spel
Auteur:De Voght Jozef
Beschrijving:Toneelspel (Sint Dimfna)_x000d_ Retiese auteur (De Voght)
Titel: ’t Is honderd jaar geleën
Auteur:
Beschrijving:Mol / Sint-Jan Berchmanscollege Jubileumboek 1900-2000
Titel: Zusters Franciscanessen Sint-Jozefsdal Herentals
Auteur:Geivers Rik
Beschrijving:Herentals / Kloosterorden / Franciscanessen / Sint-Jozefsdal - Herentals (zes eeuwen besloten hof)_x000d_ Jubileumboek 150ste verjaardag
Titel: Het verhaal van Chiro Sint-Agnes / Retie
Auteur:
Beschrijving:Retie / Jeugdbeweging Chiro Sint-Agnes / Jubileumboek 1965-1990
Titel: Schakel-1956/nr. 7-8-9-10-11-12
Auteur:Milac
Beschrijving:Retie / soldatenleven / maandblad voor de Retiese soldaten (Geschiedenis Boesdijkhof; Processie van Retie; JKAJ-kamp in Stootert; KWB; Soldatenhoekje; Meisjes schrijven; Bezinning op kerstvreugde; Mijn Kerstmis bij 't leger 1945)
Titel: Schakel 1956 / nr. 1-2-3-4-5 en 6
Auteur:Milac
Beschrijving:Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor vrijende soldaten; Waar liggen onze soldaten; Geschiedenis van Retie; Sus van Biekes Nette; Ons dorp floreert; Schakellied; Doelwachter René van Klarren; Soldatenhoek; Ons dorp floreert; De oudste burger van Retie; Interview met Frans Van Looy; Interview met "Blokkes Jef";
Titel: Schakel 1956 / nr. 7-8-9-10-11 en 12 (1957)
Auteur:Milac
Beschrijving:Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor slapende kerk; Boesdikhof)
Titel: Baron Francois du Four
Auteur:Raeymaekers Walter
Beschrijving:Retie / Baron Francois du Four / Het kasteel_x000d_ Reties auteurs: Wlater Raeymakers
Titel: Het Turnhoutse geheugen van Brabant – Deel 1
Auteur:
Beschrijving:Turnhout / Antwerpse Kempen / Geschiedenis (o.a. bibliografie Harry de Kok; Nederzettingsonderzoek in de Antwerpse Kempen; Prelaatshof of St.-Michielshof; Binnenlandse migranten in de regio Antwerpen (ca. 1550 tot 1790); De Turnhoutse bodem; Brabantse raadsheren naast Farnese; Kaartspeltermen in het Turnhoutse; Het stadsbestuur tijdens periode 1815-1830; Polemiek van Johannes Driedo van Turnhout tegen Erasmus en Luther; Het Turnhoutse Transvaalcomité;
Titel: Te Lommele op die Campine Jg. 34 nr. 1
Auteur:
Beschrijving:Gelegenheidsnummer
Titel: Historiek van de jongensschool van Mol-Achterbos
Auteur:Slaedts Jules
Beschrijving:Mol / Achterbos: jongensschool
Titel: De Molse markten door de eeuwen heen
Auteur:
Beschrijving:Mol: markten (konijnen-; paarden-; boter-; enz)
Titel: Vijftig jaar technisch instituut Sint-Paulus
Auteur:Mees Roger
Beschrijving:Mol: onderwijs/ Sint Paulus
Titel: De kunstschatten van het torenmuseum te Mol
Auteur:Jansen Cilissen Vos F.
Beschrijving:Mol: torenmuseum / kunstschatten
Titel: Profiel van Mol
Auteur:
Beschrijving:Mol: geografie en geologie; taal; geschiedenis; abdij Postel; volksleven; kultuurleven; toerisme; sociaal-economisch.
Titel: Molse tijdingen 2009 / nr. 17
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jos Van Hoof: 90 jaar school in Ezaaart-Hessie; Rik Nuyts: Het worde licht…in Mol; Frans Berghmans: Kinderjaren van 'Sooi van den Heilige'; Luc De Boulle: Fotografie, deel 2; Jan Vanhees: Studiebeurzen in Mol, deel 2; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts, deel 2; Louis Swinnen: Mobilisatie in Mol 1939-1940; Paul Vos: Noormannenschat weergevonden; Frans Peeters, Roger Knaepen: Herdgangen Ezaart-Hessie; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek; Carlo Beckers: Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel; Flor Caeyers: Bijnamen; Jan Bollen: Fotokatern Mol-Gompel,
Titel: Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: straatnamen
Titel: De Vlierbes – (2010 / Jaargang XXXII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jan Oostvogels: Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Vlimmeren 1985-2010; Alex Boogmans: De glorietijd van KFC Lentezon; Jos Helsen: Van uw verkleefd doopkind; Leo Dignef en Gust Michielsen: Het Hemelrijk)
Titel: Molse tijdingen 18 (2010)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Paul Vos: Einde Molse zelfstandigheid; Carlo Beckers: Vechtpartijen en vandalenstreken in de 18de eeuw; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts', deel 3; Flor Caeyers: Bijnamen; Frans Peeters: Ezaart, deel 2; Herman Hooyberghs; De ijzerzandsteen van de formatie van Diest; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek, deel 2; Jos Berghmans: Geschiedenis Rode Kruis Mol; Paul Vos: Stichters van Molse Middenstandshuis in 1934; Rudy Nuyts: FC Heisport; Rik Nuyts: De kolenboeren; Paul Vos: Donk; Bollen: Fotokern Mol-Donk)
Titel: Retie – Veranderend landschap
Auteur:Van der Veken Danny
Beschrijving:Retie: landschap vroeger en nu
Titel: Herentals, stad en vrijheid
Auteur:Diels - De Busser Louisa
Beschrijving:Herentals: fotoboek
Titel: De Rielenkapel
Auteur:Van Gorp Herman
Beschrijving:Kasterlee: Rielenkapel / Beschrijving en historiek
Titel: De oude molens van Kasterlee
Auteur:Verdegem Adolf C.J.
Beschrijving:Kasterlee: molens / Brustele; volmolens; windmolens
Titel: Onze eeeuwenoude schuttersgilden
Auteur:Van Autenboer E.
Beschrijving:Kasterlee: schuttersgilden