Titel Auteur Beschrijving
Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008 Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Open monumentendag Retie ‘Zorg’ Adriaensen Gust;Raeymaekers W Retie: Pontfortsevoetweg of voetweg 37; Vakantieoord De Linde en herstellingsoord Levenslust; Studentekapelletje nabij de Sint-Martenberg op Looiend
In dienst van hunne majesteiten de Lovinfosse George Tweede Wereldoorlog / België
Volksliederen Heyns Pol Volksliederen
Het Heilig Paterke van Hasselt Moonen Remaclus P. Heiligen: H. Paterken Hasselt (Pater Valentinus Paquay)
Als ice can – Jaarboek 2009 Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Turnhout, d e hoofdstad der Kempen – Tweede boekdeel De Laet A.F.J. Turnhout: geschiedenis (1555 - 1905)
’t Schreneel – Jaarboek 27 / 2010 Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Congregatie van jonge dochters in 1870-1937; De wilde man van Olmen; Ontvreemd door de Duitschers; Monumenten voor de gesneuvelden van W.O. I; De kerk van Olmen; Koninklijke bezoeken; Zandvliet: geschiedenis,huizen, eigenaars; 100-jarige Sidonie Gestels in 1977)
Van Nar tot Patiënt Stokman René Psychiatrie (geschiedenis; behandelingsmethoden, gestichten, gezondheidszorg)
Oud-Turnhout, geschiedkundige schets (Oudt) Oud-Turnhout: geschiedkundige schets
Het kindeken Jezus in Vlaanderen Timmermans Felix Roman: kertsverhaal
Post factum; Jaarboek 1, 2009 Geschiedkundige en volkskundige artikels (Oost Tony: Bermmonumenten in Antwerpen; Thijs Alfons: Mensen van betekenis voor de volkskundige Frans Olbrechts: Harry De Kok: In memoriam Eugeen Van Autenboer 1920-2008: Jan M. Goris: Verslag van de jaarvergadering 2008 met referaten; Herman Van der Haegen: Hoe de Kempische gemeeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en … verloren; Karel Leenders: Het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000; Harry De Kok: De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren,
De koningen der Belgen Stengers Jean België / Koninklijke macht
Damiaan Hermans J. Mag. Dr. Pater Damiaan: levensbeschrijving
De Vlierbes – (2009/Jrg. XXXI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag; Leo Dignef: Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk; Paul Cuynen; De Vaarstraat en omgeving rond 1950; Oostvogels Jan: Zuster Alida Stephania Smans (1928-2009); Frank Vaerten: Kunstschilder Jan Vaerten (1909-1980); Jef Van Doninck: Laatmiddeleeuws potstal op Den Hout in Beerse; Ludo Dierckx: Chiro Den Hout 50 jaar; Leo Dignef: Communie en Vormsel)
De Kleine Nete en de Aa Kleine Nete en Aa: ecologische studie
De eerste wereldoorlog de Vos Luc Wereldoorlog I (België; Frankrijk)
Groten uit ons volk Cruysberghs K. Mgr Vlaamse figuren: aan Ijzerfront; Pastoor Nerinckx; Pastoor Joannes van Haecht; Zuster Maria-Amandina van Schakkebroek; Pater Damiaan; Pastoor Dergent; Pauselijke Zoeaven.
Geheime routes en netwerken Loncin Joost Holocaust: joodse kinderen in de Marollen
Het kamp van den sluipenden dood Trido Victor Breendonk: kamp wereldoorlog II
Duo in K-klein Durnez Gaston; Verbeeck Louis Kleinkunst: pionierstijd
Uit de dagboeken van Ernest Claes Claes Ernest Roman: dagboek (o.a. oorlogsjaren)
Campiniana nr. 44 / 2002 Kempen: herdenking Pol Heyns, volkskundige, letterkundige en journalist.
Campiniana nr. 43 / 2001 Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,
Campiniana nrs. 31-33/1988, 1989 en 1990 Kempen: Herdenkingen en huldigingen van Kempische schrijvers (o.m. Frans Verachtert; Prof. Dr. August Keersmaekers) - Artikels van August Keersmaekers.
De Kempen in 20 dagen – Dag 20, de Kok Harry e.a. Kempen : Louis Neefs; 1970-2009 einde oude Kempen; muziek.
De Kempen in 20 dagen – Dag 19, de Kok Harry Kempen: Janssen Pharmaceutica; 1945 tot 1970: economische welvaart; gast- en ziekenhuizen.
De Kempen in 20 dagen – Dag 18, Van Clemen Sam Kempen: Tweede Wereldoorlog; Doorbraal Ten Aard,
De Kempen in 20 dagen – Dag 16 Van Clemen Sam Kempen: Jozef Bax; geschiedenis 1914 tot 1921; ontdekkers,
Campiniana nr. 34 / 1997 Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Campiniana nr. 45 / 2004 Kempen: lexicon Kempische schrijvers (o.m Decorte Bert; Van Gestel Marleen; Sels Leona; Raeymaekers Josepha; Raeymaekers Walter)
Campiniana nr. 46/2004 Kempen: viering 70-jarig bestaan (1934-2004)
Campiniana nr. 58 / 2007 Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2006,
De Kempen in 20 dagen – Dag 17, Van Ransbeeck Ingrid Kempen: inhuldiging Albertkanaal; waterwegen; geschiedenis 1921 tot 1939,
Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden Put Eddy d'Hoker Mark Latijnse scholen / Repertotium en archiefgids_x000d_ Retie door P. Jans (p. 605)
De wetenschappelijke duivensport Landercy Henry Duivensport
Het Reuselse leven in beeld (2) Reusel: fotoboek/scholen
Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding Vlaamse Beweging: ontvoogdingsstrijd
Jaarboek Taxandria 2008 (LXXX) Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (In memoriam Eugeen van Autenboer, architect Eugène Wouters, François Boone; Het militaire radio- en zendstation te Baarle-Hertog tijdens WO I door J. Boone; Filmprogrammatie en filmcultuur tijdens de bezetting door H. Suykens; In het spoor van de Ijsberen door F. Huybrechts; De Lancasterscholen in de Kempen onder Willem I door G. Landuyt) - Ledenlijst
Jaarboek Taxandria 2007 (LXXIX) Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (Een ter dood veroordeelde moordenaar; zijn memoires en zijn tekeningen door Platelle H.; Geestelijk liedboek ontstaan in het klooster Sion te Lier door K. M. Huybrechts; Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten door A. De Roeck; Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo door C. Heerman; Het Klein Seminarie van Hoogstraten in 1872 door G. Landuyt; De herkomst van de familie Sas door B. Sas; Geboortegebruikers in de Turnhoutse Kempen door De Kok, e.a.) - Ledenlijst
Campinianan nr. 59 / 2008 Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2007 (o.m. Staf Vos)
De zwarte dood Cantor Norman Epidemie: pest (geschiedenis en gevolgen)
Mijn soldatenleven tijdens de oorlog 1940-1945 Sanen Marcel Wereldoorlog II / Sanen Marcel
Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur) Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Prominenten uit de collegegalerij (o.a. Louis Luyten) Geel: Sint-Aloysiuscollege / bekende oud-leerlingen (o.a. Jan Frans Vonck; Karel Theodoor Le Bon; Frans Vennekens; Alfons Van de Perre; Juul Grietens; Karel Cruysberghs; Alfons Van Clé; Alois Verwaest; Alfons Vandoninck; Mon Van Genechten; José Joris Aerts)
Het drossaardshuis te Meerhout Grietens Louis Meerhout: drossaardshuis
Jaarboek 2009 (Balen) Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
In dekruin van de eikenboom Bijnen Jacques Veldhoven / Meerveldhoven: kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eik
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië Veldhoven: soldaten in Nederlands-Indië (Deel 6 van de geschiedenis van Veldhoven)
Als het getij verloopt… Huisman Elsa Geel: betekenis Sint Dimpna(feesten) (Doctoraal proefschrift universiteit Nijmegem)
Titel: Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008
Auteur:
Beschrijving:Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Titel: Open monumentendag Retie ‘Zorg’
Auteur:Adriaensen Gust;Raeymaekers W
Beschrijving:Retie: Pontfortsevoetweg of voetweg 37; Vakantieoord De Linde en herstellingsoord Levenslust; Studentekapelletje nabij de Sint-Martenberg op Looiend
Titel: In dienst van hunne majesteiten
Auteur:de Lovinfosse George
Beschrijving:Tweede Wereldoorlog / België
Titel: Volksliederen
Auteur:Heyns Pol
Beschrijving:Volksliederen
Titel: Het Heilig Paterke van Hasselt
Auteur:Moonen Remaclus P.
Beschrijving:Heiligen: H. Paterken Hasselt (Pater Valentinus Paquay)
Titel: Als ice can – Jaarboek 2009
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Titel: Turnhout, d e hoofdstad der Kempen – Tweede boekdeel
Auteur:De Laet A.F.J.
Beschrijving:Turnhout: geschiedenis (1555 - 1905)
Titel: ’t Schreneel – Jaarboek 27 / 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Congregatie van jonge dochters in 1870-1937; De wilde man van Olmen; Ontvreemd door de Duitschers; Monumenten voor de gesneuvelden van W.O. I; De kerk van Olmen; Koninklijke bezoeken; Zandvliet: geschiedenis,huizen, eigenaars; 100-jarige Sidonie Gestels in 1977)
Titel: Van Nar tot Patiënt
Auteur:Stokman René
Beschrijving:Psychiatrie (geschiedenis; behandelingsmethoden, gestichten, gezondheidszorg)
Titel: Oud-Turnhout, geschiedkundige schets
Auteur:(Oudt)
Beschrijving:Oud-Turnhout: geschiedkundige schets
Titel: Het kindeken Jezus in Vlaanderen
Auteur:Timmermans Felix
Beschrijving:Roman: kertsverhaal
Titel: Post factum; Jaarboek 1, 2009
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige en volkskundige artikels (Oost Tony: Bermmonumenten in Antwerpen; Thijs Alfons: Mensen van betekenis voor de volkskundige Frans Olbrechts: Harry De Kok: In memoriam Eugeen Van Autenboer 1920-2008: Jan M. Goris: Verslag van de jaarvergadering 2008 met referaten; Herman Van der Haegen: Hoe de Kempische gemeeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en … verloren; Karel Leenders: Het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000; Harry De Kok: De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren,
Titel: De koningen der Belgen
Auteur:Stengers Jean
Beschrijving:België / Koninklijke macht
Titel: Damiaan
Auteur:Hermans J. Mag. Dr.
Beschrijving:Pater Damiaan: levensbeschrijving
Titel: De Vlierbes – (2009/Jrg. XXXI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag; Leo Dignef: Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk; Paul Cuynen; De Vaarstraat en omgeving rond 1950; Oostvogels Jan: Zuster Alida Stephania Smans (1928-2009); Frank Vaerten: Kunstschilder Jan Vaerten (1909-1980); Jef Van Doninck: Laatmiddeleeuws potstal op Den Hout in Beerse; Ludo Dierckx: Chiro Den Hout 50 jaar; Leo Dignef: Communie en Vormsel)
Titel: De Kleine Nete en de Aa
Auteur:
Beschrijving:Kleine Nete en Aa: ecologische studie
Titel: De eerste wereldoorlog
Auteur:de Vos Luc
Beschrijving:Wereldoorlog I (België; Frankrijk)
Titel: Groten uit ons volk
Auteur:Cruysberghs K. Mgr
Beschrijving:Vlaamse figuren: aan Ijzerfront; Pastoor Nerinckx; Pastoor Joannes van Haecht; Zuster Maria-Amandina van Schakkebroek; Pater Damiaan; Pastoor Dergent; Pauselijke Zoeaven.
Titel: Geheime routes en netwerken
Auteur:Loncin Joost
Beschrijving:Holocaust: joodse kinderen in de Marollen
Titel: Het kamp van den sluipenden dood
Auteur:Trido Victor
Beschrijving:Breendonk: kamp wereldoorlog II
Titel: Duo in K-klein
Auteur:Durnez Gaston; Verbeeck Louis
Beschrijving:Kleinkunst: pionierstijd
Titel: Uit de dagboeken van Ernest Claes
Auteur:Claes Ernest
Beschrijving:Roman: dagboek (o.a. oorlogsjaren)
Titel: Campiniana nr. 44 / 2002
Auteur:
Beschrijving:Kempen: herdenking Pol Heyns, volkskundige, letterkundige en journalist.
Titel: Campiniana nr. 43 / 2001
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,
Titel: Campiniana nrs. 31-33/1988, 1989 en 1990
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenkingen en huldigingen van Kempische schrijvers (o.m. Frans Verachtert; Prof. Dr. August Keersmaekers) - Artikels van August Keersmaekers.
Titel: De Kempen in 20 dagen – Dag 20,
Auteur:de Kok Harry e.a.
Beschrijving:Kempen : Louis Neefs; 1970-2009 einde oude Kempen; muziek.
Titel: De Kempen in 20 dagen – Dag 19,
Auteur:de Kok Harry
Beschrijving:Kempen: Janssen Pharmaceutica; 1945 tot 1970: economische welvaart; gast- en ziekenhuizen.
Titel: De Kempen in 20 dagen – Dag 18,
Auteur:Van Clemen Sam
Beschrijving:Kempen: Tweede Wereldoorlog; Doorbraal Ten Aard,
Titel: De Kempen in 20 dagen – Dag 16
Auteur:Van Clemen Sam
Beschrijving:Kempen: Jozef Bax; geschiedenis 1914 tot 1921; ontdekkers,
Titel: Campiniana nr. 34 / 1997
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Titel: Campiniana nr. 45 / 2004
Auteur:
Beschrijving:Kempen: lexicon Kempische schrijvers (o.m Decorte Bert; Van Gestel Marleen; Sels Leona; Raeymaekers Josepha; Raeymaekers Walter)
Titel: Campiniana nr. 46/2004
Auteur:
Beschrijving:Kempen: viering 70-jarig bestaan (1934-2004)
Titel: Campiniana nr. 58 / 2007
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2006,
Titel: De Kempen in 20 dagen – Dag 17,
Auteur:Van Ransbeeck Ingrid
Beschrijving:Kempen: inhuldiging Albertkanaal; waterwegen; geschiedenis 1921 tot 1939,
Titel: Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden
Auteur:Put Eddy d'Hoker Mark
Beschrijving:Latijnse scholen / Repertotium en archiefgids_x000d_ Retie door P. Jans (p. 605)
Titel: De wetenschappelijke duivensport
Auteur:Landercy Henry
Beschrijving:Duivensport
Titel: Het Reuselse leven in beeld (2)
Auteur:
Beschrijving:Reusel: fotoboek/scholen
Titel: Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: ontvoogdingsstrijd
Titel: Jaarboek Taxandria 2008 (LXXX)
Auteur:
Beschrijving:Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (In memoriam Eugeen van Autenboer, architect Eugène Wouters, François Boone; Het militaire radio- en zendstation te Baarle-Hertog tijdens WO I door J. Boone; Filmprogrammatie en filmcultuur tijdens de bezetting door H. Suykens; In het spoor van de Ijsberen door F. Huybrechts; De Lancasterscholen in de Kempen onder Willem I door G. Landuyt) - Ledenlijst
Titel: Jaarboek Taxandria 2007 (LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:Heemkundige en geschiedkundige artikels Kempen (Een ter dood veroordeelde moordenaar; zijn memoires en zijn tekeningen door Platelle H.; Geestelijk liedboek ontstaan in het klooster Sion te Lier door K. M. Huybrechts; Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten door A. De Roeck; Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo door C. Heerman; Het Klein Seminarie van Hoogstraten in 1872 door G. Landuyt; De herkomst van de familie Sas door B. Sas; Geboortegebruikers in de Turnhoutse Kempen door De Kok, e.a.) - Ledenlijst
Titel: Campinianan nr. 59 / 2008
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2007 (o.m. Staf Vos)
Titel: De zwarte dood
Auteur:Cantor Norman
Beschrijving:Epidemie: pest (geschiedenis en gevolgen)
Titel: Mijn soldatenleven tijdens de oorlog 1940-1945
Auteur:Sanen Marcel
Beschrijving:Wereldoorlog II / Sanen Marcel
Titel: Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur)
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Titel: Prominenten uit de collegegalerij
Auteur:(o.a. Louis Luyten)
Beschrijving:Geel: Sint-Aloysiuscollege / bekende oud-leerlingen (o.a. Jan Frans Vonck; Karel Theodoor Le Bon; Frans Vennekens; Alfons Van de Perre; Juul Grietens; Karel Cruysberghs; Alfons Van Clé; Alois Verwaest; Alfons Vandoninck; Mon Van Genechten; José Joris Aerts)
Titel: Het drossaardshuis te Meerhout
Auteur:Grietens Louis
Beschrijving:Meerhout: drossaardshuis
Titel: Jaarboek 2009 (Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Titel: In dekruin van de eikenboom
Auteur:Bijnen Jacques
Beschrijving:Veldhoven / Meerveldhoven: kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eik
Titel: Veldhovense jongens in Nederlands-Indië
Auteur:
Beschrijving:Veldhoven: soldaten in Nederlands-Indië (Deel 6 van de geschiedenis van Veldhoven)
Titel: Als het getij verloopt…
Auteur:Huisman Elsa
Beschrijving:Geel: betekenis Sint Dimpna(feesten) (Doctoraal proefschrift universiteit Nijmegem)