Titel Auteur Beschrijving
Jaarboek 2004 (HK Arendonk) Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Jaarboek 2005 (HK Arendonk) Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Sint-Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Arendonk, een momentopname Van Deuren F.(red) Arendonk: fotoreportage + toelichtingen
Arendonk en een eeuw harmonie Koop Paul Arendonk: harmonie 'De Arend' (1886-1986) (overzicht van 100 jaar)
Plaatsnaamkunde over Arendonk De Pauw Jef Arendonk: plaatsnaamkunde
De abdij van Averbode Averbode: abdij (geschiedenis)
Averbode een uitgever apart (1877-2002) Ghesquière + Quaghebeur (red) Averbode: de uitgeverij van de abdij (onderneming; religieus apostolaat; jeugduitgeverij; katholieke gezins- en opiniebladen
Balenaren; geestelijken Berghmans Jef E.H. Balen: geestelijken uit Balen (bondige bibliografie van seculieren, begijnen, kloosterzusters,...)
Jaarboek 2002 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Tolpalen in Balen; Lectuur uit eigen archief; Jan Baptist Deliën; Balen in de media 2000 en 2001;...)
Jaarboek 2003 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (De Berg; Gazet van Baelen; Het oud gemeentehuis; De Keiheuvel; Horlogemakerij Berghmans; 100 jaar onderwijs in Wezel; Muurschilderingen in de apotheek 'Thiry'; De kruidenwis; Onze grote gezinnen; Een leven, zoals het vroeger was; Balen in de media 2002; Interessante lectuur uit ons eigen archief;
Jaarboek 2004 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Sagen uit Balen; Driehuizen, een vergeten gehucht in Balen?; Hoolstmolen; Uit de oorlogsdagboeken van Karel en War; W.O. II; De eerste directeur van de 'Vlaamse Televisie' Bert Leysen; Balen in de media 2003; Interessante lectuur uit eigen archief)
Jaarboek 2005 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rijsberg; Iets over brood en bakkers...; De Post in Balen; Douaniers in Balen, Olmen, Dessel en Mol tijdens de 19de eeuw; Balen tijdens W.O. II; Balen in de media 2004; Interessante lectuur uit eigen archief)
Jaarboek 2006 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rosselaar anno 1931-1947 deel 1; Leefde Odrada in de 7de-8ste eeuw of in de 12de -13de eeuw?; Fotografie: geschiedenis en data; De stille Kempen anno 1914-1918; Bevolkingsregisters Balen-Hulsen; Carnaval te Balen; De Balense Carnavalsfederatie; Balense soldaten gesneuveld in de eerste wereldoorlog; Balen in de media 2005; Interessante lectuur uit eigen archief)
’t Schreneel (1992 / nr. 9) Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
’t Schreneel (1993 / nr. 10) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Over aare, klissehuit en zjenever; Rond het gemeentehuis; Rond de pastorij; Ontspanning en kultureel leven; De Schacht, een volksfiguur; Enkele sportieve hoogtepunten uit de jaren vijftig; De kost verdienen anno 1953; Meifluitjes en ander gefluit; Hoolstmolen; Restauratie van het orgel van Olmen; Boonsmolen; Olmen Sport; Olmen in de pers; Een bezoek aan het museum van L. Geukens;
’t Schreneel (1994 / nr. 11) Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
’t Schreneel (1995 / nr. 12) Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
’t Schreneel (1996 / nr. 13) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
’t Schreneel (1997 / nr. 14) (Van Ierschot Jos) Balen / Olmen: dialect-woordenlijst (meer dan 2000 Olmense woorden), verzameld door Van Ierschot Jos
’t Schreneel (1998 / nr. 15) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Ulanen in Olmen; Dorpspolitiek op het einde van de 18de eeuw; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; De inhaling van burgemeester R. Oeyen in 1933; Aanvullingen bij de geschiedenis van WO II; Julie Swinnen, de oudste inwoonster van Olmen; Oorlogsherinneringen 1940-1945; Olmense jeugd in de 'Vakschool van Moll'; De barelen in Olmen; De watermolen van Straal; Uitgaande borgbrieven uitgereikt in Olmen (1732-1794); Kempense boeren in opstand tegen de Fransen)
’t Schreneel (1999 / nr. 16) Balen / Olmen: heemkundige verhalen (300 jaar herberg 'De Zwaan'; Het Griesbroek in de Olmense Netevallei; Emigratiebewegingen in Olmen; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; Een uit de hand gelopen knikkerspel; De pastorij van Olmen; De K.V.V Zwaluwen Olmen; Het Stempel van Olmen; Dendrochronologisch profiel van een eik uit Olmen; Henricus Delien; Het rouwbord van Christiaen van Huldenbergh; Borgbrieven (1725-1795); Onderpastoor Edward Claesen en de Boerenkrijg: In vogelvlucht door de Franse tijd in Olmen; De inwoners van Olmen in de Franse tijd
’t Schreneel (2000 / nr. 17) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren in Korea tijdens de Korea-Crisis; Olmen, ergens een dorp in de Kempen; Van botvinken, mollen, vossen, wolven...en ander ongedierte; Een teruggevonden balk; Was er in Olmen al een muziekmaatschappij in 1826?; Een breikoker van J. Sas uit 1868; Luikenaars; De inwoners van Olmen in de Franse tijd - Deel 2; De parochie Olmen in 1899; De familie d'Udekem en Olmen?; Boter- vee- en jaarmarkten van Olmen; Een Olmenaar in Amerika)
’t Schreneel (2001 / nr. 18) Balen / Olmen: Heemkundige artikels (Van Montegnée tot Balen-Wezel...; Grenzen van de heerlijkheid Olmen; De glasramen van de St-Willibrorduskerk te Olmen; Olms patrimonium; Verhuizen in Olmen; Olmenaren hielpen de vrede te bewaren (De Baranja); Een kijk op Olmen uit 1960; Kwam een voorganger van Columbus uit Olmen?; Koormaatschappij 'Met tijd en vlijt'; Over de Boskapel; De familie Schoof(f)s in Olmen; Mikmak van de 20ste eeuw; Dysenterie in Olmen)
’t Schreneel (2002 / nr. 19) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense soldaten in de 'groote oorlog'; Olmen na de omwenteling van 1830; Broederschap van de H. Rozenkrans; Studentenbond 'De Wikings'; Muurankers in onze streek; Landbouw tussen 1770 en 1950...; De familie Schoof(f)s in Olmen (2); Het Sint-Cecilia-koor te Olmen)
’t Schreneel (2003 / nr. 20) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede bewaren in Kosovo - deel 5; Het 'Olmsch Tractement'; Sprokkelingen uit oorlogstijden; De familie Schoof(f)s - deel 3; Huizen in de Polderstraat; Jos van 'Nijs'; De kost verdienen anno 1936; Rosaryville; Olmen op het internet; De mannen van Bevoo 10 in de mijn van Zolder; Olmense soldaten in de 'groote oorlog')
’t Schreneel (2004 / nr. 21) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede te bewaren in Baranja - Deel 6: Herman Nuyts; Op bedevaart naar St-Willibrordus; Een schutterslied van de St-Willibrordusgilde; Nieuws van de Zwartmakers; Het 'Heilig Paterke van Hasselt' en Olmen; Op bedevaart naar Scherpenheuvel; Goed nieuws over de Boskapel; De Olmense voorouders van minister van staat Jos Van Eynde; Karnaval in Olmen; Het Olms karnaval door een volkskundige bril bekeken; Vormingswerk van de Olmense Boerinnenbond; Edict over de ontginning van de heide in het 18de eeuwse Olmen; Drinkwaterwinning in Olmen; Olmense soldaten in de 'groote oorlog' - Deel 3; Gouden bruiloft van de dijkwachter; Huizen aan de noordkant van de Markt; In memoriam Herman Bloemmen)
’t Schreneel (2005 / nr. 22) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Parochie Stotert; Een kookboek van vroeger; Bevrijding van Olmen; Volksmuziek in Vlaanderen; De eerste Olmense honderdjarige; Klein Brussel... Groot Olmen; Funerair schrijnwerk; Ten quaede naeme ende faeme; Historische gebouwen; Huizen aan de noord- en oostkant van de Markt)
’t Schreneel (2006 / nr. 23) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense herbergen; Huizen aan de zuidkant van de Markt; Het insigne van een veldwachter; Merkwaardige figuren (De schacht); Pater Honorius van Olmen; België's eeuwfeest; Studiebeurzen, bron van informatie voor heemkundigen; Verhalen uit mijn jonge tijd; Schilderij in St-Willebrorduskerk; Olmense 'roots' van Ivan Heylen; Erfgoeddag 2005; Olmense woordenboek, een aanvulling (A-P); Ten quaede naeme ende faeme: Peter Van Doren)
Geschiedenis van Baelen Geboers Andreas(Pastoor-Deken) Balen: geschiedenis van -
100 jaar brandweer Balen: 100 jaar brandweergeschiedenis (chronologisch naslagwerk)
Kroniek van Balen (1980-1989) Vermeulen Richard Balen: jaaroverzichten 1980 - 1989
Balen, kijk en vergelijk Michiels Jos + Vermeulen Rich. Balen: kijkboek 1930-1970
Verborgen schatten (Repertorium erfgoedhouders Antwerpen) Geuens Vanhoutte Van Nijversee Provincie Antwerpen: Repertorium gemeentelijke erfgoedhouders (o.a. Retie op p. 158)
De Vlierbes (1997 / jrg. XIX) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Familie Van Nyen; Burgerlijk Vlimmeren in de eerste helft van de 19de eeuw; Daensisme in de familie Van Opstal; Ereburgemeester Honoré Aerts; Maria Willems, madammeke Voordeckers 100 jaar; Schepenklerk Jan Cnaeps (1565-1616); Maria Roefs, eerste honderdjarige van de Kwikstraat; Cornelius Wouters (1794-1863); Register van personennamen)
De Vlierbes (1998 / jrg. XX) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Beerse in de eerste wereldoorlog; In memoriam Henri en Gaby De Jongh; Meester Alfons Moelans (1901-1990); De ballingschap van Karel Van Nyen in 1914-1918; Kind in de jaren dertig in Beerse; Mia Janssen honderd jaar; Beerse in oude foto's; Het godsdienstige en sociaal-economische leven te Vlimmeren in de 19de eeuw; Register van persoonsnamen)
De Vlierbes (1999 / jrg. XXI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Honderd jaar 'Oud Chemical'; In Memoriam Emiel Snels; Duivenbonden in Beerse; Miena Van Goubergen, het thuisfront in de oorlog; E.H. Lode Verheyen; Aan Bax; Het legaat van Jan Wouters (1604); Burgerlijk Vlimmeren in de 19de eeuw; Vijftig jaar na 'De Leeuw van Vlaanderen'; Haardtelling van Beerse in 1553; Beerse in oude foto's)
De Vlierbes (2000 / jrg. XXII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Schutsboom; Martin Verbeeck, ontginner van 't Zwart Goor; Kempense kledij van de wieg tot het graf; Godsdienstige en sociaal-economische leven in Vlimmeren in de 19de eeuw; Platina voor Frans Cuypers en Amelie Proost; De Koningskwestie in 1950; Beerse en Vlimmeren in foto's)
De Vlierbes (2001 / jrg. XXIII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Lindelaan tussen de twee wereldoorlogen; Jeugdbewegingen BJB-KLJ in Vlimmeren; Kwartierstaat van Hektor Jansen; Geboren in Vlimmeren...E.H. Jos Van Gils; Doodslag in Beerse in 1518; De firma Van Laer-Mertens in Beerse; Pater Karel Rommens (1916-1972); De Wandelende Jood, ook in Vlimmeren)
De Vlierbes (2002 / jrg. XXIV) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De tapijtfabriek van Beerse, 't mattenfabriek; In memoriam Jos Bols; Vlimmerse emigranten naar Canada (1950-1954); Het oorlogsdagboek van Louis Raeves; De inkomsten van de Vlimmerse pastoor in 1787; Beerse in de Hollandse tijd (1815-1830); Maria Josephina Sysmans, 1902-2002; Boerenleven van weleer in Beerse)
De Vlierbes (2003 / jrg. XXV) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Den Hout-Noord; De familie Van Roey in Beerse en Vlimmeren; De glasramen van de Sint-Lambertuskerk; Boren naar steenkool in Vlimmeren in 1903; Zuster Emila, Leonia Rombouts (1938-1991); Kwartierstaat van Leonis Rombouts; Zuster Emmanuelle (Jeanne Canters) van Beerse)
De Toremansmolen op de Wampenberg Segers Alfons + Vosters Frans Arendonk: Toremansmolen
De Arendonkse bespiedingsdienst ‘Biscops’ Vosters Frans Arendonk: wereldoorlog I / bespiedingsdienst 'Biscops'
Den Broekkant Slegers Staf Arendonk: den Broekkant
Van huurhouderij tot internationaal vervoer Vosters Frans Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Twintig jaar heemkundige kring Liekens Harry Arendonk: 20 jaar heemkunde
Het primitief sigarenbedrijf Goris P. Jan Arendonk: Het primitief sigarenbedrijf
Arendonkse gedichtjes De Pauw Jef Arendonk: Arendonkse gedichtjes
De Vaart Arendonk: Turnhoutse vaart
Nieuwe kerk te Arenk…1904 Bervoets J E.H. Pastoor Arendonk: kerk 1904
Titel: Jaarboek 2004 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Titel: Jaarboek 2005 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Titel: Sint-Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Titel: Arendonk, een momentopname
Auteur:Van Deuren F.(red)
Beschrijving:Arendonk: fotoreportage + toelichtingen
Titel: Arendonk en een eeuw harmonie
Auteur:Koop Paul
Beschrijving:Arendonk: harmonie 'De Arend' (1886-1986) (overzicht van 100 jaar)
Titel: Plaatsnaamkunde over Arendonk
Auteur:De Pauw Jef
Beschrijving:Arendonk: plaatsnaamkunde
Titel: De abdij van Averbode
Auteur:
Beschrijving:Averbode: abdij (geschiedenis)
Titel: Averbode een uitgever apart (1877-2002)
Auteur:Ghesquière + Quaghebeur (red)
Beschrijving:Averbode: de uitgeverij van de abdij (onderneming; religieus apostolaat; jeugduitgeverij; katholieke gezins- en opiniebladen
Titel: Balenaren; geestelijken
Auteur:Berghmans Jef E.H.
Beschrijving:Balen: geestelijken uit Balen (bondige bibliografie van seculieren, begijnen, kloosterzusters,...)
Titel: Jaarboek 2002 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Tolpalen in Balen; Lectuur uit eigen archief; Jan Baptist Deliën; Balen in de media 2000 en 2001;...)
Titel: Jaarboek 2003 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (De Berg; Gazet van Baelen; Het oud gemeentehuis; De Keiheuvel; Horlogemakerij Berghmans; 100 jaar onderwijs in Wezel; Muurschilderingen in de apotheek 'Thiry'; De kruidenwis; Onze grote gezinnen; Een leven, zoals het vroeger was; Balen in de media 2002; Interessante lectuur uit ons eigen archief;
Titel: Jaarboek 2004 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Sagen uit Balen; Driehuizen, een vergeten gehucht in Balen?; Hoolstmolen; Uit de oorlogsdagboeken van Karel en War; W.O. II; De eerste directeur van de 'Vlaamse Televisie' Bert Leysen; Balen in de media 2003; Interessante lectuur uit eigen archief)
Titel: Jaarboek 2005 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rijsberg; Iets over brood en bakkers...; De Post in Balen; Douaniers in Balen, Olmen, Dessel en Mol tijdens de 19de eeuw; Balen tijdens W.O. II; Balen in de media 2004; Interessante lectuur uit eigen archief)
Titel: Jaarboek 2006 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rosselaar anno 1931-1947 deel 1; Leefde Odrada in de 7de-8ste eeuw of in de 12de -13de eeuw?; Fotografie: geschiedenis en data; De stille Kempen anno 1914-1918; Bevolkingsregisters Balen-Hulsen; Carnaval te Balen; De Balense Carnavalsfederatie; Balense soldaten gesneuveld in de eerste wereldoorlog; Balen in de media 2005; Interessante lectuur uit eigen archief)
Titel: ’t Schreneel (1992 / nr. 9)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
Titel: ’t Schreneel (1993 / nr. 10)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Over aare, klissehuit en zjenever; Rond het gemeentehuis; Rond de pastorij; Ontspanning en kultureel leven; De Schacht, een volksfiguur; Enkele sportieve hoogtepunten uit de jaren vijftig; De kost verdienen anno 1953; Meifluitjes en ander gefluit; Hoolstmolen; Restauratie van het orgel van Olmen; Boonsmolen; Olmen Sport; Olmen in de pers; Een bezoek aan het museum van L. Geukens;
Titel: ’t Schreneel (1994 / nr. 11)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
Titel: ’t Schreneel (1995 / nr. 12)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
Titel: ’t Schreneel (1996 / nr. 13)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
Titel: ’t Schreneel (1997 / nr. 14)
Auteur:(Van Ierschot Jos)
Beschrijving:Balen / Olmen: dialect-woordenlijst (meer dan 2000 Olmense woorden), verzameld door Van Ierschot Jos
Titel: ’t Schreneel (1998 / nr. 15)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Ulanen in Olmen; Dorpspolitiek op het einde van de 18de eeuw; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; De inhaling van burgemeester R. Oeyen in 1933; Aanvullingen bij de geschiedenis van WO II; Julie Swinnen, de oudste inwoonster van Olmen; Oorlogsherinneringen 1940-1945; Olmense jeugd in de 'Vakschool van Moll'; De barelen in Olmen; De watermolen van Straal; Uitgaande borgbrieven uitgereikt in Olmen (1732-1794); Kempense boeren in opstand tegen de Fransen)
Titel: ’t Schreneel (1999 / nr. 16)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige verhalen (300 jaar herberg 'De Zwaan'; Het Griesbroek in de Olmense Netevallei; Emigratiebewegingen in Olmen; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; Een uit de hand gelopen knikkerspel; De pastorij van Olmen; De K.V.V Zwaluwen Olmen; Het Stempel van Olmen; Dendrochronologisch profiel van een eik uit Olmen; Henricus Delien; Het rouwbord van Christiaen van Huldenbergh; Borgbrieven (1725-1795); Onderpastoor Edward Claesen en de Boerenkrijg: In vogelvlucht door de Franse tijd in Olmen; De inwoners van Olmen in de Franse tijd
Titel: ’t Schreneel (2000 / nr. 17)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren in Korea tijdens de Korea-Crisis; Olmen, ergens een dorp in de Kempen; Van botvinken, mollen, vossen, wolven...en ander ongedierte; Een teruggevonden balk; Was er in Olmen al een muziekmaatschappij in 1826?; Een breikoker van J. Sas uit 1868; Luikenaars; De inwoners van Olmen in de Franse tijd - Deel 2; De parochie Olmen in 1899; De familie d'Udekem en Olmen?; Boter- vee- en jaarmarkten van Olmen; Een Olmenaar in Amerika)
Titel: ’t Schreneel (2001 / nr. 18)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: Heemkundige artikels (Van Montegnée tot Balen-Wezel...; Grenzen van de heerlijkheid Olmen; De glasramen van de St-Willibrorduskerk te Olmen; Olms patrimonium; Verhuizen in Olmen; Olmenaren hielpen de vrede te bewaren (De Baranja); Een kijk op Olmen uit 1960; Kwam een voorganger van Columbus uit Olmen?; Koormaatschappij 'Met tijd en vlijt'; Over de Boskapel; De familie Schoof(f)s in Olmen; Mikmak van de 20ste eeuw; Dysenterie in Olmen)
Titel: ’t Schreneel (2002 / nr. 19)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense soldaten in de 'groote oorlog'; Olmen na de omwenteling van 1830; Broederschap van de H. Rozenkrans; Studentenbond 'De Wikings'; Muurankers in onze streek; Landbouw tussen 1770 en 1950...; De familie Schoof(f)s in Olmen (2); Het Sint-Cecilia-koor te Olmen)
Titel: ’t Schreneel (2003 / nr. 20)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede bewaren in Kosovo - deel 5; Het 'Olmsch Tractement'; Sprokkelingen uit oorlogstijden; De familie Schoof(f)s - deel 3; Huizen in de Polderstraat; Jos van 'Nijs'; De kost verdienen anno 1936; Rosaryville; Olmen op het internet; De mannen van Bevoo 10 in de mijn van Zolder; Olmense soldaten in de 'groote oorlog')
Titel: ’t Schreneel (2004 / nr. 21)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede te bewaren in Baranja - Deel 6: Herman Nuyts; Op bedevaart naar St-Willibrordus; Een schutterslied van de St-Willibrordusgilde; Nieuws van de Zwartmakers; Het 'Heilig Paterke van Hasselt' en Olmen; Op bedevaart naar Scherpenheuvel; Goed nieuws over de Boskapel; De Olmense voorouders van minister van staat Jos Van Eynde; Karnaval in Olmen; Het Olms karnaval door een volkskundige bril bekeken; Vormingswerk van de Olmense Boerinnenbond; Edict over de ontginning van de heide in het 18de eeuwse Olmen; Drinkwaterwinning in Olmen; Olmense soldaten in de 'groote oorlog' - Deel 3; Gouden bruiloft van de dijkwachter; Huizen aan de noordkant van de Markt; In memoriam Herman Bloemmen)
Titel: ’t Schreneel (2005 / nr. 22)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Parochie Stotert; Een kookboek van vroeger; Bevrijding van Olmen; Volksmuziek in Vlaanderen; De eerste Olmense honderdjarige; Klein Brussel... Groot Olmen; Funerair schrijnwerk; Ten quaede naeme ende faeme; Historische gebouwen; Huizen aan de noord- en oostkant van de Markt)
Titel: ’t Schreneel (2006 / nr. 23)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense herbergen; Huizen aan de zuidkant van de Markt; Het insigne van een veldwachter; Merkwaardige figuren (De schacht); Pater Honorius van Olmen; België's eeuwfeest; Studiebeurzen, bron van informatie voor heemkundigen; Verhalen uit mijn jonge tijd; Schilderij in St-Willebrorduskerk; Olmense 'roots' van Ivan Heylen; Erfgoeddag 2005; Olmense woordenboek, een aanvulling (A-P); Ten quaede naeme ende faeme: Peter Van Doren)
Titel: Geschiedenis van Baelen
Auteur:Geboers Andreas(Pastoor-Deken)
Beschrijving:Balen: geschiedenis van -
Titel: 100 jaar brandweer
Auteur:
Beschrijving:Balen: 100 jaar brandweergeschiedenis (chronologisch naslagwerk)
Titel: Kroniek van Balen (1980-1989)
Auteur:Vermeulen Richard
Beschrijving:Balen: jaaroverzichten 1980 - 1989
Titel: Balen, kijk en vergelijk
Auteur:Michiels Jos + Vermeulen Rich.
Beschrijving:Balen: kijkboek 1930-1970
Titel: Verborgen schatten (Repertorium erfgoedhouders Antwerpen)
Auteur:Geuens Vanhoutte Van Nijversee
Beschrijving:Provincie Antwerpen: Repertorium gemeentelijke erfgoedhouders (o.a. Retie op p. 158)
Titel: De Vlierbes (1997 / jrg. XIX)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Familie Van Nyen; Burgerlijk Vlimmeren in de eerste helft van de 19de eeuw; Daensisme in de familie Van Opstal; Ereburgemeester Honoré Aerts; Maria Willems, madammeke Voordeckers 100 jaar; Schepenklerk Jan Cnaeps (1565-1616); Maria Roefs, eerste honderdjarige van de Kwikstraat; Cornelius Wouters (1794-1863); Register van personennamen)
Titel: De Vlierbes (1998 / jrg. XX)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Beerse in de eerste wereldoorlog; In memoriam Henri en Gaby De Jongh; Meester Alfons Moelans (1901-1990); De ballingschap van Karel Van Nyen in 1914-1918; Kind in de jaren dertig in Beerse; Mia Janssen honderd jaar; Beerse in oude foto's; Het godsdienstige en sociaal-economische leven te Vlimmeren in de 19de eeuw; Register van persoonsnamen)
Titel: De Vlierbes (1999 / jrg. XXI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Honderd jaar 'Oud Chemical'; In Memoriam Emiel Snels; Duivenbonden in Beerse; Miena Van Goubergen, het thuisfront in de oorlog; E.H. Lode Verheyen; Aan Bax; Het legaat van Jan Wouters (1604); Burgerlijk Vlimmeren in de 19de eeuw; Vijftig jaar na 'De Leeuw van Vlaanderen'; Haardtelling van Beerse in 1553; Beerse in oude foto's)
Titel: De Vlierbes (2000 / jrg. XXII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Schutsboom; Martin Verbeeck, ontginner van 't Zwart Goor; Kempense kledij van de wieg tot het graf; Godsdienstige en sociaal-economische leven in Vlimmeren in de 19de eeuw; Platina voor Frans Cuypers en Amelie Proost; De Koningskwestie in 1950; Beerse en Vlimmeren in foto's)
Titel: De Vlierbes (2001 / jrg. XXIII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De Lindelaan tussen de twee wereldoorlogen; Jeugdbewegingen BJB-KLJ in Vlimmeren; Kwartierstaat van Hektor Jansen; Geboren in Vlimmeren...E.H. Jos Van Gils; Doodslag in Beerse in 1518; De firma Van Laer-Mertens in Beerse; Pater Karel Rommens (1916-1972); De Wandelende Jood, ook in Vlimmeren)
Titel: De Vlierbes (2002 / jrg. XXIV)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De tapijtfabriek van Beerse, 't mattenfabriek; In memoriam Jos Bols; Vlimmerse emigranten naar Canada (1950-1954); Het oorlogsdagboek van Louis Raeves; De inkomsten van de Vlimmerse pastoor in 1787; Beerse in de Hollandse tijd (1815-1830); Maria Josephina Sysmans, 1902-2002; Boerenleven van weleer in Beerse)
Titel: De Vlierbes (2003 / jrg. XXV)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Den Hout-Noord; De familie Van Roey in Beerse en Vlimmeren; De glasramen van de Sint-Lambertuskerk; Boren naar steenkool in Vlimmeren in 1903; Zuster Emila, Leonia Rombouts (1938-1991); Kwartierstaat van Leonis Rombouts; Zuster Emmanuelle (Jeanne Canters) van Beerse)
Titel: De Toremansmolen op de Wampenberg
Auteur:Segers Alfons + Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: Toremansmolen
Titel: De Arendonkse bespiedingsdienst ‘Biscops’
Auteur:Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: wereldoorlog I / bespiedingsdienst 'Biscops'
Titel: Den Broekkant
Auteur:Slegers Staf
Beschrijving:Arendonk: den Broekkant
Titel: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Auteur:Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Titel: Twintig jaar heemkundige kring
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: 20 jaar heemkunde
Titel: Het primitief sigarenbedrijf
Auteur:Goris P. Jan
Beschrijving:Arendonk: Het primitief sigarenbedrijf
Titel: Arendonkse gedichtjes
Auteur:De Pauw Jef
Beschrijving:Arendonk: Arendonkse gedichtjes
Titel: De Vaart
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: Turnhoutse vaart
Titel: Nieuwe kerk te Arenk…1904
Auteur:Bervoets J E.H. Pastoor
Beschrijving:Arendonk: kerk 1904