Titel Auteur Beschrijving
Veurne in de grote oorlog Jozef Ameeuw een reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
Mol in de eerste wereldoorlog Kamiel Mertens Over de grote oorlog in Mol en omgeving - alle documenten gebundeld - ook van retie
Stampkot O. Dambre voorwoord: aan mijn lotgenoten uit de zesde kompanie van het 24ste linieregiment: ter herinnering aan den nachtaanval van 26 maart 1917 op 't STAMPKOT, te Steenstraete aan den Yzer, waarna onze front- en kompaniemakkers de GEBROEDERS EDWARD EN FRANS VAN RAEMDONCK uit Temsche, in elkaars armen sneuvelden._x000d_ Werd geschreven door O. Dampre in het voorjaar vaan 1933. _x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ O.Platteau en Co
D-Day (De geallieerden landen in Normandië) Aernouts A. J. Wereldoorlog 2: D-Day (verhaal van de gebeurtenissen van uur tot uur)
Vergeten Monolieten Gill Geerings en Jens Staes Mei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
Van capitulatie tot Entlassung Mertens P. Aurelius O.F.M. Wereldoorlog 2: oorlogsroman
Lancaster 1 – ME846 – RAF-squadron 619, Mertens Kamiel (red) Tweede Wereldoorlog / Vliegtuigcrash Mol-Postel
Hier gaat alles zijnen gewonen gang Seberechts Frank Wereldoorlog II / De verplicht tewerkstelling in Duitsland
Montgomery rekent met Rommel af Mac Millan Richard Wereldoorlog 2: Montgomery en het 8ste leger / Verre Oosten
Zo was het in Dachau van Eck Ludo Wereldoorlog 2: concentratiekamp Dachau / getuigenis
De hel van Breendonck Fischer Frans Wereldoorlog 2: oorlogskamp Breendonck (verhalen van een gevangene)
Buchenwald Fonteyne Jean Wereldoorlog 2: concentratiekamp Buchenwald / getuigenissen van een gevangene
Auschwitz 1940-1945 Smolen Kazimierz Wereldoorlog 2: concentratiekamp Auschwitz /historische gegevens
Breendonk Wereldoorlog 2: Breendonk (ooggetuigeverhalen)
Via het vagevuur naar de hel August Fruythpof de gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
De jaren 40, 50, 60 en 70 Jaaroverzichten 1940 - 1970 / Register trefwoorden
De belgische nationale orden Cornet René Belgische eretekens / Nationale orden
De 25 dagen van Vlaanderen (Delen 1 tot 13) Vlaanderen : geschiedenis doorheen de eeuwen / markante feiten. Verzamelband I: Deel 1: 53 voor Christus; Caesar verplettert Ambiorix / Deel 2: 25 december 861 - Boudewijn met de ijzeren arm schaakt Judith (periode 500-900) / Deel 3: 13 mei 1106 - Godfried van Leuven wordt hertog van Neder-Lotharingen (periode 900-1128) / Deel 4: 1163 - Nieuwpoort krijgt zijn stadsrecht (periode 1129-1275) / Deel 5: 11 juli 1203 - De Vlamingen winnen de Guldensporenslag (periode 1276-1333) / Deel 6: 3 januari 1356 - De hertogen van Brabant bezweren de Blijde Inkomst (periode 1334-1381) / Deel 7: 27 november 1382 - Filips de Stoute verplettert de Gentenaars bij Westrozebeke (periode 1382-1430) / Deel 8: 9 januari 1464 - De Staten-Generaal komen bijeen in het stadhuis van Brugge (periode 1431-1494) / Deel 9: 1 juni 1523 - Twee augustijnen sterven op de brandstapel (periode 1495-1554)/ Deel 10: 17 augustus 1585 - De val van Antwerpen (periode 1555-1596) / Deel 11: 20 september 1604 - Het beleg van Oostende (periode 1597-1633) / Deel 12: 12 augustus 1695 - De beschieting van Brussel (periode 1634-1711) / Deel 13: 27 december 1753 - Opening van her Zeekanaal Gent-Brugge (periode 1712-1786)
Lodewijk De Raet Lamberty Max Prof. Dr. de Raet Lodewijk: levensbeeld
Het mijnalarm De Wilde Maurice Mijnsluitingen in Limburg (ca. 1965)
Madame ets servie De Keyzer Diane Sociale geschiedenis: adel en burgerij (1900-1995)(dienstboden)
Vlaanderen De Leeuw Boschvogel F.R. Vlaanderen: Guldensporenslag (Jeugdverhaal)
Miscellanea kan. J.E. Jansen – deel III Boerenkrijg J.E. Jansen Pieter Corbeels - de volksopstand van het jaar VII (1978) of de boerenkrijg in de Antwerpse Kempen - documenten uit het stadsarchief van Turnhout over de besloten tijd van de franse jaren ( 1798)
Brigands in ’t geweer Frans Verachtert de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Eenige aanteekeningen over besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /1 Gebruers P. F. pastoor Kempen: Boerenkrijg (o.a. Rethy p. 215 ) / Voorafgaand; uitbarsting in Gheel en Westerloo; bezetting abdij Tongerloo; met vele naamlijsten
Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg Kempen /2 Gebruers P. F. Boerenkrijg: Kempen en overige Gewesten van België Gebeurtenissen in Gheel, Herenthals, Turnhout, Grobbendonck, Herenthout,
Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /3 Gebruers P. F. Boerenkrijg in de Kempen
Onze boeren verheerlijkt van Caeneghem K. Boerenkrijg: gedenkboek eeuwfeesten 1798-1898 (Lijst herinneringsfeesten; programma; gedenktekens; voorname gebeurtenissen; bibliografische aantekeningen)
De Boerenkrijg De Bruyne Arthur Boerenkrijg
Voor outer en heerd Goris Jan Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen
Zingende Brigands Onzia J. (verantwoordelijke) 150ste herdenking Boerenkrijg: Muziek (Voor outer en heerd; Kempenklokken; De ossehoren; De Brigand; De zeisen; Van Gansenmars; Als de hoorn schalt; Te wapen, te weer; Herdenkt nu; Lied van mijn land; Vlaanderen herrijst; Lieve Vrouw der lage landen)
Vlaanderen voor de Revolutie van 1830 Smegeli Dr. Vlaanderen: rond 1830
Verslag Vlaamsche landdag 1887 Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
Vertel eens wat over Vlaanderen Verleyen Cyriel Vlaamse Beweging
Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding Vlaamse Beweging: ontvoogdingsstrijd
Zesde Congres Kathol Vlaamsche Landsbond Vlaamse Beweging (Verslag Congres Vlaamsche Landsbond)
5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest Vlaamse Beweging: Nationaal Zangfeest 1937/Programma
8ste Vlaamsch nationaal zangfeest Vlaamse Beweging: Programma Vlaamsch Nationaal Zangfeest 1941 (augustus)
9de Vlaamsch Nationaal Zangfeest Vlaamse Beweging: Vlaamsch Nationaal Zangfeest / Programma 1942 (augustus)
De Duitschers in de Kempen / Deel 1 Waterschoot Eugeen Wereldoorlog 1: dagboek met gebeurtenissen in Turnhout en Kempen (o.a. Retie)
De Duitschers in de Kempen / Deel 2 Waterschoot Eugeen Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen Kempen
De Duitschers in de Kempen / Deel 3 Waterschoot Eugeen Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen in Kempen
De Duitschers in de Kempen / Deel 4 + 5 Waterschoot Eugeen Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen in Kempen
Tijd-Schrift – 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal Heemkunde Vlaanderen 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal / de angel in het gewone / Dendermonde en de Martelaarsteden / de duivelsdraad aan de Belgisch-Nedelandse grens / de eerste WO onder de teelaarde / de medische hulpverlening achter het front
Mijn soldatenleven tijdens de oorlog 1940-45 Sanen Marcel Wereldoorlog 2: autobiografisch verhaal
Limoges après la capitulation De Dorlodot René Wereldoorlog 2: deel 2 uit 'Souvenirs' 1883-1918
Oorlogsperikelen in Turnhout Stessens Christophe Wereldoorlog 2: Turnhout tijdens de oorlog
Guldenboek van de Belgische weerstand Wereldoorlog 2: verzet/weerstandsbeweging
Vierenvijftig maanden oorlog Helsen Ludo Wereldoorlog 2: verwerking vragenlijsten van Provinciale commissie voor Geschiedenis en volkskunde aan de gemeenten (o.a. Retie op pag. 101)
Olmen tijdens de tweede wereldoorlog Smolders Frans Wereldoorlog 2: Olmen (Oorlogsgebeuren)
Titel: Veurne in de grote oorlog
Auteur:Jozef Ameeuw
Beschrijving:een reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
Titel: Mol in de eerste wereldoorlog
Auteur:Kamiel Mertens
Beschrijving:Over de grote oorlog in Mol en omgeving - alle documenten gebundeld - ook van retie
Titel: Stampkot
Auteur:O. Dambre
Beschrijving:voorwoord: aan mijn lotgenoten uit de zesde kompanie van het 24ste linieregiment: ter herinnering aan den nachtaanval van 26 maart 1917 op 't STAMPKOT, te Steenstraete aan den Yzer, waarna onze front- en kompaniemakkers de GEBROEDERS EDWARD EN FRANS VAN RAEMDONCK uit Temsche, in elkaars armen sneuvelden._x000d_ Werd geschreven door O. Dampre in het voorjaar vaan 1933. _x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ O.Platteau en Co
Titel: D-Day (De geallieerden landen in Normandië)
Auteur:Aernouts A. J.
Beschrijving:Wereldoorlog 2: D-Day (verhaal van de gebeurtenissen van uur tot uur)
Titel: Vergeten Monolieten
Auteur:Gill Geerings en Jens Staes
Beschrijving:Mei 1940 - De strijd aan de vooruitgeschoven stellingen of grensstelling - de bunkers aan de kanalen van retie tot mol
Titel: Van capitulatie tot Entlassung
Auteur:Mertens P. Aurelius O.F.M.
Beschrijving:Wereldoorlog 2: oorlogsroman
Titel: Lancaster 1 – ME846 – RAF-squadron 619,
Auteur:Mertens Kamiel (red)
Beschrijving:Tweede Wereldoorlog / Vliegtuigcrash Mol-Postel
Titel: Hier gaat alles zijnen gewonen gang
Auteur:Seberechts Frank
Beschrijving:Wereldoorlog II / De verplicht tewerkstelling in Duitsland
Titel: Montgomery rekent met Rommel af
Auteur:Mac Millan Richard
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Montgomery en het 8ste leger / Verre Oosten
Titel: Zo was het in Dachau
Auteur:van Eck Ludo
Beschrijving:Wereldoorlog 2: concentratiekamp Dachau / getuigenis
Titel: De hel van Breendonck
Auteur:Fischer Frans
Beschrijving:Wereldoorlog 2: oorlogskamp Breendonck (verhalen van een gevangene)
Titel: Buchenwald
Auteur:Fonteyne Jean
Beschrijving:Wereldoorlog 2: concentratiekamp Buchenwald / getuigenissen van een gevangene
Titel: Auschwitz 1940-1945
Auteur:Smolen Kazimierz
Beschrijving:Wereldoorlog 2: concentratiekamp Auschwitz /historische gegevens
Titel: Breendonk
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Breendonk (ooggetuigeverhalen)
Titel: Via het vagevuur naar de hel
Auteur:August Fruythpof
Beschrijving:de gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
Titel: De jaren 40, 50, 60 en 70
Auteur:
Beschrijving:Jaaroverzichten 1940 - 1970 / Register trefwoorden
Titel: De belgische nationale orden
Auteur:Cornet René
Beschrijving:Belgische eretekens / Nationale orden
Titel: De 25 dagen van Vlaanderen (Delen 1 tot 13)
Auteur:
Beschrijving:Vlaanderen : geschiedenis doorheen de eeuwen / markante feiten. Verzamelband I: Deel 1: 53 voor Christus; Caesar verplettert Ambiorix / Deel 2: 25 december 861 - Boudewijn met de ijzeren arm schaakt Judith (periode 500-900) / Deel 3: 13 mei 1106 - Godfried van Leuven wordt hertog van Neder-Lotharingen (periode 900-1128) / Deel 4: 1163 - Nieuwpoort krijgt zijn stadsrecht (periode 1129-1275) / Deel 5: 11 juli 1203 - De Vlamingen winnen de Guldensporenslag (periode 1276-1333) / Deel 6: 3 januari 1356 - De hertogen van Brabant bezweren de Blijde Inkomst (periode 1334-1381) / Deel 7: 27 november 1382 - Filips de Stoute verplettert de Gentenaars bij Westrozebeke (periode 1382-1430) / Deel 8: 9 januari 1464 - De Staten-Generaal komen bijeen in het stadhuis van Brugge (periode 1431-1494) / Deel 9: 1 juni 1523 - Twee augustijnen sterven op de brandstapel (periode 1495-1554)/ Deel 10: 17 augustus 1585 - De val van Antwerpen (periode 1555-1596) / Deel 11: 20 september 1604 - Het beleg van Oostende (periode 1597-1633) / Deel 12: 12 augustus 1695 - De beschieting van Brussel (periode 1634-1711) / Deel 13: 27 december 1753 - Opening van her Zeekanaal Gent-Brugge (periode 1712-1786)
Titel: Lodewijk De Raet
Auteur:Lamberty Max Prof. Dr.
Beschrijving:de Raet Lodewijk: levensbeeld
Titel: Het mijnalarm
Auteur:De Wilde Maurice
Beschrijving:Mijnsluitingen in Limburg (ca. 1965)
Titel: Madame ets servie
Auteur:De Keyzer Diane
Beschrijving:Sociale geschiedenis: adel en burgerij (1900-1995)(dienstboden)
Titel: Vlaanderen De Leeuw
Auteur:Boschvogel F.R.
Beschrijving:Vlaanderen: Guldensporenslag (Jeugdverhaal)
Titel: Miscellanea kan. J.E. Jansen – deel III Boerenkrijg
Auteur:J.E. Jansen
Beschrijving:Pieter Corbeels - de volksopstand van het jaar VII (1978) of de boerenkrijg in de Antwerpse Kempen - documenten uit het stadsarchief van Turnhout over de besloten tijd van de franse jaren ( 1798)
Titel: Brigands in ’t geweer
Auteur:Frans Verachtert
Beschrijving:de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Titel: Eenige aanteekeningen over besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /1
Auteur:Gebruers P. F. pastoor
Beschrijving:Kempen: Boerenkrijg (o.a. Rethy p. 215 ) / Voorafgaand; uitbarsting in Gheel en Westerloo; bezetting abdij Tongerloo; met vele naamlijsten
Titel: Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg Kempen /2
Auteur:Gebruers P. F.
Beschrijving:Boerenkrijg: Kempen en overige Gewesten van België Gebeurtenissen in Gheel, Herenthals, Turnhout, Grobbendonck, Herenthout,
Titel: Eenige aanteekeningen besloten tijd en Boerenkrijg in Kempen /3
Auteur:Gebruers P. F.
Beschrijving:Boerenkrijg in de Kempen
Titel: Onze boeren verheerlijkt
Auteur:van Caeneghem K.
Beschrijving:Boerenkrijg: gedenkboek eeuwfeesten 1798-1898 (Lijst herinneringsfeesten; programma; gedenktekens; voorname gebeurtenissen; bibliografische aantekeningen)
Titel: De Boerenkrijg
Auteur:De Bruyne Arthur
Beschrijving:Boerenkrijg
Titel: Voor outer en heerd
Auteur:Goris Jan
Beschrijving:Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen
Titel: Zingende Brigands
Auteur:Onzia J. (verantwoordelijke)
Beschrijving:150ste herdenking Boerenkrijg: Muziek (Voor outer en heerd; Kempenklokken; De ossehoren; De Brigand; De zeisen; Van Gansenmars; Als de hoorn schalt; Te wapen, te weer; Herdenkt nu; Lied van mijn land; Vlaanderen herrijst; Lieve Vrouw der lage landen)
Titel: Vlaanderen voor de Revolutie van 1830
Auteur:Smegeli Dr.
Beschrijving:Vlaanderen: rond 1830
Titel: Verslag Vlaamsche landdag 1887
Auteur:
Beschrijving:Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
Titel: Vertel eens wat over Vlaanderen
Auteur:Verleyen Cyriel
Beschrijving:Vlaamse Beweging
Titel: Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: ontvoogdingsstrijd
Titel: Zesde Congres Kathol Vlaamsche Landsbond
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging (Verslag Congres Vlaamsche Landsbond)
Titel: 5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Nationaal Zangfeest 1937/Programma
Titel: 8ste Vlaamsch nationaal zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Programma Vlaamsch Nationaal Zangfeest 1941 (augustus)
Titel: 9de Vlaamsch Nationaal Zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Vlaamsch Nationaal Zangfeest / Programma 1942 (augustus)
Titel: De Duitschers in de Kempen / Deel 1
Auteur:Waterschoot Eugeen
Beschrijving:Wereldoorlog 1: dagboek met gebeurtenissen in Turnhout en Kempen (o.a. Retie)
Titel: De Duitschers in de Kempen / Deel 2
Auteur:Waterschoot Eugeen
Beschrijving:Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen Kempen
Titel: De Duitschers in de Kempen / Deel 3
Auteur:Waterschoot Eugeen
Beschrijving:Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen in Kempen
Titel: De Duitschers in de Kempen / Deel 4 + 5
Auteur:Waterschoot Eugeen
Beschrijving:Wereldoorlog 1: oorlogsgebeurtenissen in Kempen
Titel: Tijd-Schrift – 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal
Auteur:Heemkunde Vlaanderen
Beschrijving:100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal / de angel in het gewone / Dendermonde en de Martelaarsteden / de duivelsdraad aan de Belgisch-Nedelandse grens / de eerste WO onder de teelaarde / de medische hulpverlening achter het front
Titel: Mijn soldatenleven tijdens de oorlog 1940-45
Auteur:Sanen Marcel
Beschrijving:Wereldoorlog 2: autobiografisch verhaal
Titel: Limoges après la capitulation
Auteur:De Dorlodot René
Beschrijving:Wereldoorlog 2: deel 2 uit 'Souvenirs' 1883-1918
Titel: Oorlogsperikelen in Turnhout
Auteur:Stessens Christophe
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Turnhout tijdens de oorlog
Titel: Guldenboek van de Belgische weerstand
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: verzet/weerstandsbeweging
Titel: Vierenvijftig maanden oorlog
Auteur:Helsen Ludo
Beschrijving:Wereldoorlog 2: verwerking vragenlijsten van Provinciale commissie voor Geschiedenis en volkskunde aan de gemeenten (o.a. Retie op pag. 101)
Titel: Olmen tijdens de tweede wereldoorlog
Auteur:Smolders Frans
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Olmen (Oorlogsgebeuren)