Titel Auteur Beschrijving
De oorlogsoorden Eerste wereldoorlog: veldtocht 1914-1918
Moeder Antonia van de vijf heilige wonden Eerwaarde Moeder Antonia Schellens (1768-1850); levensschets
Ethnologia Flandrica Eetgewoonten: volkskundig symposium (sagenmateriaal; kunsthistorisch; oorlogsjaren; regionale keuken; toerisme en gastronomie)
De zwarte dood Cantor Norman Epidemie: pest (geschiedenis en gevolgen)
In ere hersteld Erfgoedbeheer / conservatiesubsidies
In depot geven en nemen Erfgoeddepots in Provincie Antwerpen: onderzoek
Van klei tot kerk Baksteengotiek in Kempen Migom Serge Erfgoedgids Kempen: gotische kerken en kastelen
Open monumentendag Antwerpen Ergoedzorg: symboliek op de Antwerpse begraafplaatsen en in musea en gebouwen (gids)
Honderd jaar Heidebloempje Essen (1897-1997) Besters Bevers Smout VdB Essen: studentenbond
Tijdperk van vooruitgang Burchell S.C. Europa: industriële revolutie (1850 - 1910): technische meesterwerken; handelsverkeer; Parijs; Garibaldi; politieke stromingen; kunstenaars
Onze naam is Dubois Dubois Daniël (red) Familie Dubois: familiekroniek
De familie van Kinschot Adriaensen Goedele Familie Van Kinschot: genealogische, sociale en economische aspecten / Retiese auteurs
Mijn familienaam Debrabandere Frans Dr. Familienamen: etymologie
De Zeun van de Seuntjens Seuntjens-Willems M. Families Seuntjens en Seuntiëns Een familiegeschiedenis met o.m. 'De Retiese tak' (pag. 261) en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Retie (pag. 13)
Fietsen door Vlaanderen West Luc Fietstochten in Vlaanderen (o.a. Turnhout-Mechelen; Neerpelt-Turnhout; enz.;)
Levende folkore in België Delmelle Joseph Folklore het jaar door in België (Feestdagen; eindejaar; carnaval;lente; paastijd; aprilse grillen; meimaand; enz.;
Folkore in het dagelijks leven de Joode Ton Folkore: kennis van gewoonten en gebruiken in het dagelijkse leven als een verrassende ontdekking (Folkore en de natuur; Dieren en planten; Geheime taal van dagen en getallen; Tussen wieg en graf = dagelijkse leven)
Fortengordels nu! Forten: verslagboek colloquium september 2009. Artikels: De Staats-Spaanse linies; De forten rond Antwerpen; De Nieuwe Hollandse Waterlinie; Onroerend erfgoed van de oorlog in de Westhoek; De belegeringen van Maastricht; Luchtfoto's van Beveren tot Oud-Turnhout (verzameling Zimmermann); Stelling van Amsterdam; De KW-lijn; Koninklijk Museum van het Leger; Fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat; Forten en versterkte gehelen op de werelderfgoedlijst; Kronstadt; De fortengordels rond Antwerpen,
Boerderijen met naam en faam Van Gestel Leopold Geel / Rauwelkoven: boerderijen (foto en tekst)
Goeden dag uit Gheel Luyten Louis Geel in postkaarten / Research en bijschriften Louis Luyten (Retiese auteurs)
Prominenten uit de collegegalerij (o.a. Louis Luyten) Geel: Sint-Aloysiuscollege / bekende oud-leerlingen (o.a. Jan Frans Vonck; Karel Theodoor Le Bon; Frans Vennekens; Alfons Van de Perre; Juul Grietens; Karel Cruysberghs; Alfons Van Clé; Alois Verwaest; Alfons Vandoninck; Mon Van Genechten; José Joris Aerts)
Als het getij verloopt… Huisman Elsa Geel: betekenis Sint Dimpna(feesten) (Doctoraal proefschrift universiteit Nijmegem)
Een groot(-)Geels Etymologisch Plaatsnamenboek Cools Karel Geel: etymologisch woordenboek (veld- en waternamen; straatnamen; huisnamen)
Groot in het kleine Van Gestel-Destombes Leop+Fl. Geel: fotoboek kapelletjes + teksten / H. Dimpna
Geschiedenis gasthuis Geel (1286-1969) Koyen M. H. Dr. Geel: gasthuis / geschiedenis (1286-1969)
Geel door de eeuwen heen Koyen + De Bont Geel: geschiedenis / gezinsverpleging
Jaarboek 5 (1966) – GGG Geel: geschiedkundige artikels - Chronijken van Gheel (Opvolging der drossaerds-vervolg; Leex of de verloren vlakte; Eersten of Primi der universiteit van Leuven)
Jaarboek 30 (1993-1994) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels ( Perikelen omtrent een fort te Geel (1815-1845) - Vesting Oosterloo en het Fort van Zammel; Liber Innocentum II 1786-1881 / Geestesziekenverpleging: registers, tabellen,...)
Jaarboek 24 (1988) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Beeldengroep 'Onthoofding van de H. Dimpna'; Financieel beheer van de Latijnse school in de 18de eeuw; Van steenwegen en nachtwakers; De gilde van de H. Ambrosius of Biegilde; Enkele feiten van de Geelse gilden; Ontginning van de Geelse Aard en Baron Karel coppens (1796-1874); Willem Van Neylen; Van mussen, vreemde vogels, otters en ortolanen; De criminaliteit tijdens de bezetting 1940-1945)
Jaarboek 14 (1975-1976) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (De hervorming van het Gasthuis van Geel 1552-1553 - Koyen; Het gemeentewapen van Geel - Koyen; Het erevaandel van Geel - Koyen; Brokstukken van een oude Geelse grafzerk - Van Broeckhoven; Het bouwkundig erfgoed van Geel - De Bont; Opgravingen in de kapel van de Groenenheuvel te Geel - M. De Bont; Aantekeningen van onderpastoor Aerts - Van Gestel en De Bont; Olen in oorlogstijd IV - J. Lauwerys; Averbode en Veerle: het weiderecht - Van Genechten; Gasthuismuseum: tentoonstelling Geel oud en nieuw - M.D.B.; In memoriam August Bellemans en Milo Hendrik Koyen)
Jaarboek 31 (1995) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (De moord / Le Bon / Xhenceval / Geesteszieken; De Heilige Dimphna: een iconologische studie)
Jaarboek 13 (1974) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (De patienten van de Rijkskolonie te Geel - Lic. Michel De Bont)
Jaarboek 8 (1969) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Gasthuis Gheel: stichting; De kapel; De ziekenverpleging; Beheer van het gasthuis; Goederenbezit; Hervorming; De beginjaren; Eerste moeilijkheden; Het kloosterleven; Zieken en verpleging; enz…)
Jaarboek 10 (1971) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Geel 1816: inventaris Geelse huizen en bewoners begin Hollands Tijdvak - Leopold Van Gestel - Destombes)
Jaarboek 6 (1967) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18ste eeuw; Innocentes over wie verdere gegevens ontbreken; Register van de pleegfamilies; Personen vermeld in verband met de innocentes; Plaatsen van herkomst van de innocentes)
Jaarboek 12 (1973) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Gezinsverpleging van geesterszieken te Geel tot einde 18de eeuw - Dr. M.H. Koyen)
Jaarboek 16 (1979) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Jaarboek 22 (1985) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het politieke leven in Geel 1918-1940; Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in 1973-1982)
Jaarboek 17 (1980) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het vrijwillig pompierskorps van Geel; De Latijnse scholen in de Zuiderkempen; K. Th. Le Bon en P.E. Peeters, leden van het Nationaal Congres)
Jaarboek 27 (1990) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (In memoriam Willem Van Broeckhoven (1908-1990) en Richard Willekens (1903-1991); Sagenmotieven in Geel; Padvinderij in Geel; Abdijhoeve 'de Verckensmerckt' te Liesel; Zuiderkempen slaags met Spaanse Fronde-troepen; De heerlijkheid Oosterlo; Wie kent haar?Bersamine ! Of hoe ver gaat het genealogisch onderzoek ?)
Jaarboek Index 1 tot 5 – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Index van personen, plaatsen en realia - Jaarboek 1 tot 5)
Jaarboek 9 (1970) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo - M.H. Koyen; Almanach de Geel pour l'année 1792 - Edm. De Goeyse; Kluizenaars te Geel en omgeving - M.H. Koyen; Olen in oorlogstijd - J. Lauwerys)
Jaarboek 7 (1968) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel (M.H. Koyen); _x000d_ Grondvesten van voormalige St.-Dimpnakerk blootgelegd (van Broeckhoven); De nieuwe tienden van het Waverwoud en de Bisschopshoeven te Geel (Van den Wijngaert): De abdij Rozendaal en de parochie Geel (A. Goetstouwers)
Jaarboek 26 (1989) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Julia Clara Pitt Byrne-Busk. De vrouw achter 'Gheel de stad der Simpelen" door Louis Luyten; Gheel, de stad der simpelen; De Schild van Turnhout en de familie Wouters; Geel in 1868; Gheelzucht; De gezinsverpleging van geestesziekn; De psychiater van de keizerin; 'Gheel, de stad der Simpelen, tussen de regels gelezen)
Jaarboek 28 (1991) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Kempische organist en toondichter Bebedict Raes (1818-1901);1830 te Geel en omstreken; Geels uitvinder Karel Mertens gehuldigd; Spaans reiziger op doortocht te Geel in 1838; Ontstaan van 'Sociëteit van Harmonie'; Geelse kronijk n.a.v. Eeuwfeest Koninklijke Katholieke Harmonie St.-Cecilia; Met de Moretussen op reis in 1668 door Hageland en Kempen)
Jaarboek 11 (1972) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Krankzinnigenverpleging te Geel 1795-1860 - K. Veraghtert; Etymologische verklaring van de naam Olen - F. Verbiest; Olen in oorlogstijd III. 1796, 1797 - J. Lauwerys)
Jaarboek 4 (1965) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Lijst der pastoors; De Drossaerden; Bly-inkomst; De opkomst van Gheel; Historische opvolging van de Heeren van Gheel; Opvolging der drossaerds)
Jaarboek 25 (1988) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Oorlogsdagboek 1914-1918 door Edward Sneyers; Johannes Albertus Coorens, Rector aan de Latijnse school (1734-1777), kostschoolhouder en hereboer)
Gheel / Deel 1 (*) Kuyl P. D. priester Geel: geschiedkundige beschrijving kerken, gestichten en kapellen / H. Dimphna en H. Gerebernus
Titel: De oorlogsoorden
Auteur:
Beschrijving:Eerste wereldoorlog: veldtocht 1914-1918
Titel: Moeder Antonia van de vijf heilige wonden
Auteur:
Beschrijving:Eerwaarde Moeder Antonia Schellens (1768-1850); levensschets
Titel: Ethnologia Flandrica
Auteur:
Beschrijving:Eetgewoonten: volkskundig symposium (sagenmateriaal; kunsthistorisch; oorlogsjaren; regionale keuken; toerisme en gastronomie)
Titel: De zwarte dood
Auteur:Cantor Norman
Beschrijving:Epidemie: pest (geschiedenis en gevolgen)
Titel: In ere hersteld
Auteur:
Beschrijving:Erfgoedbeheer / conservatiesubsidies
Titel: In depot geven en nemen
Auteur:
Beschrijving:Erfgoeddepots in Provincie Antwerpen: onderzoek
Titel: Van klei tot kerk Baksteengotiek in Kempen
Auteur:Migom Serge
Beschrijving:Erfgoedgids Kempen: gotische kerken en kastelen
Titel: Open monumentendag Antwerpen
Auteur:
Beschrijving:Ergoedzorg: symboliek op de Antwerpse begraafplaatsen en in musea en gebouwen (gids)
Titel: Honderd jaar Heidebloempje Essen (1897-1997)
Auteur:Besters Bevers Smout VdB
Beschrijving:Essen: studentenbond
Titel: Tijdperk van vooruitgang
Auteur:Burchell S.C.
Beschrijving:Europa: industriële revolutie (1850 - 1910): technische meesterwerken; handelsverkeer; Parijs; Garibaldi; politieke stromingen; kunstenaars
Titel: Onze naam is Dubois
Auteur:Dubois Daniël (red)
Beschrijving:Familie Dubois: familiekroniek
Titel: De familie van Kinschot
Auteur:Adriaensen Goedele
Beschrijving:Familie Van Kinschot: genealogische, sociale en economische aspecten / Retiese auteurs
Titel: Mijn familienaam
Auteur:Debrabandere Frans Dr.
Beschrijving:Familienamen: etymologie
Titel: De Zeun van de Seuntjens
Auteur:Seuntjens-Willems M.
Beschrijving:Families Seuntjens en Seuntiëns Een familiegeschiedenis met o.m. 'De Retiese tak' (pag. 261) en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Retie (pag. 13)
Titel: Fietsen door Vlaanderen
Auteur:West Luc
Beschrijving:Fietstochten in Vlaanderen (o.a. Turnhout-Mechelen; Neerpelt-Turnhout; enz.;)
Titel: Levende folkore in België
Auteur:Delmelle Joseph
Beschrijving:Folklore het jaar door in België (Feestdagen; eindejaar; carnaval;lente; paastijd; aprilse grillen; meimaand; enz.;
Titel: Folkore in het dagelijks leven
Auteur:de Joode Ton
Beschrijving:Folkore: kennis van gewoonten en gebruiken in het dagelijkse leven als een verrassende ontdekking (Folkore en de natuur; Dieren en planten; Geheime taal van dagen en getallen; Tussen wieg en graf = dagelijkse leven)
Titel: Fortengordels nu!
Auteur:
Beschrijving:Forten: verslagboek colloquium september 2009. Artikels: De Staats-Spaanse linies; De forten rond Antwerpen; De Nieuwe Hollandse Waterlinie; Onroerend erfgoed van de oorlog in de Westhoek; De belegeringen van Maastricht; Luchtfoto's van Beveren tot Oud-Turnhout (verzameling Zimmermann); Stelling van Amsterdam; De KW-lijn; Koninklijk Museum van het Leger; Fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat; Forten en versterkte gehelen op de werelderfgoedlijst; Kronstadt; De fortengordels rond Antwerpen,
Titel: Boerderijen met naam en faam
Auteur:Van Gestel Leopold
Beschrijving:Geel / Rauwelkoven: boerderijen (foto en tekst)
Titel: Goeden dag uit Gheel
Auteur:Luyten Louis
Beschrijving:Geel in postkaarten / Research en bijschriften Louis Luyten (Retiese auteurs)
Titel: Prominenten uit de collegegalerij
Auteur:(o.a. Louis Luyten)
Beschrijving:Geel: Sint-Aloysiuscollege / bekende oud-leerlingen (o.a. Jan Frans Vonck; Karel Theodoor Le Bon; Frans Vennekens; Alfons Van de Perre; Juul Grietens; Karel Cruysberghs; Alfons Van Clé; Alois Verwaest; Alfons Vandoninck; Mon Van Genechten; José Joris Aerts)
Titel: Als het getij verloopt…
Auteur:Huisman Elsa
Beschrijving:Geel: betekenis Sint Dimpna(feesten) (Doctoraal proefschrift universiteit Nijmegem)
Titel: Een groot(-)Geels Etymologisch Plaatsnamenboek
Auteur:Cools Karel
Beschrijving:Geel: etymologisch woordenboek (veld- en waternamen; straatnamen; huisnamen)
Titel: Groot in het kleine
Auteur:Van Gestel-Destombes Leop+Fl.
Beschrijving:Geel: fotoboek kapelletjes + teksten / H. Dimpna
Titel: Geschiedenis gasthuis Geel (1286-1969)
Auteur:Koyen M. H. Dr.
Beschrijving:Geel: gasthuis / geschiedenis (1286-1969)
Titel: Geel door de eeuwen heen
Auteur:Koyen + De Bont
Beschrijving:Geel: geschiedenis / gezinsverpleging
Titel: Jaarboek 5 (1966) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels - Chronijken van Gheel (Opvolging der drossaerds-vervolg; Leex of de verloren vlakte; Eersten of Primi der universiteit van Leuven)
Titel: Jaarboek 30 (1993-1994) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels ( Perikelen omtrent een fort te Geel (1815-1845) - Vesting Oosterloo en het Fort van Zammel; Liber Innocentum II 1786-1881 / Geestesziekenverpleging: registers, tabellen,...)
Titel: Jaarboek 24 (1988) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Beeldengroep 'Onthoofding van de H. Dimpna'; Financieel beheer van de Latijnse school in de 18de eeuw; Van steenwegen en nachtwakers; De gilde van de H. Ambrosius of Biegilde; Enkele feiten van de Geelse gilden; Ontginning van de Geelse Aard en Baron Karel coppens (1796-1874); Willem Van Neylen; Van mussen, vreemde vogels, otters en ortolanen; De criminaliteit tijdens de bezetting 1940-1945)
Titel: Jaarboek 14 (1975-1976) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De hervorming van het Gasthuis van Geel 1552-1553 - Koyen; Het gemeentewapen van Geel - Koyen; Het erevaandel van Geel - Koyen; Brokstukken van een oude Geelse grafzerk - Van Broeckhoven; Het bouwkundig erfgoed van Geel - De Bont; Opgravingen in de kapel van de Groenenheuvel te Geel - M. De Bont; Aantekeningen van onderpastoor Aerts - Van Gestel en De Bont; Olen in oorlogstijd IV - J. Lauwerys; Averbode en Veerle: het weiderecht - Van Genechten; Gasthuismuseum: tentoonstelling Geel oud en nieuw - M.D.B.; In memoriam August Bellemans en Milo Hendrik Koyen)
Titel: Jaarboek 31 (1995) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De moord / Le Bon / Xhenceval / Geesteszieken; De Heilige Dimphna: een iconologische studie)
Titel: Jaarboek 13 (1974) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De patienten van de Rijkskolonie te Geel - Lic. Michel De Bont)
Titel: Jaarboek 8 (1969) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Gasthuis Gheel: stichting; De kapel; De ziekenverpleging; Beheer van het gasthuis; Goederenbezit; Hervorming; De beginjaren; Eerste moeilijkheden; Het kloosterleven; Zieken en verpleging; enz…)
Titel: Jaarboek 10 (1971) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Geel 1816: inventaris Geelse huizen en bewoners begin Hollands Tijdvak - Leopold Van Gestel - Destombes)
Titel: Jaarboek 6 (1967) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18ste eeuw; Innocentes over wie verdere gegevens ontbreken; Register van de pleegfamilies; Personen vermeld in verband met de innocentes; Plaatsen van herkomst van de innocentes)
Titel: Jaarboek 12 (1973) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Gezinsverpleging van geesterszieken te Geel tot einde 18de eeuw - Dr. M.H. Koyen)
Titel: Jaarboek 16 (1979) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Titel: Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Titel: Jaarboek 22 (1985) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het politieke leven in Geel 1918-1940; Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in 1973-1982)
Titel: Jaarboek 17 (1980) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het vrijwillig pompierskorps van Geel; De Latijnse scholen in de Zuiderkempen; K. Th. Le Bon en P.E. Peeters, leden van het Nationaal Congres)
Titel: Jaarboek 27 (1990) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (In memoriam Willem Van Broeckhoven (1908-1990) en Richard Willekens (1903-1991); Sagenmotieven in Geel; Padvinderij in Geel; Abdijhoeve 'de Verckensmerckt' te Liesel; Zuiderkempen slaags met Spaanse Fronde-troepen; De heerlijkheid Oosterlo; Wie kent haar?Bersamine ! Of hoe ver gaat het genealogisch onderzoek ?)
Titel: Jaarboek Index 1 tot 5 – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Index van personen, plaatsen en realia - Jaarboek 1 tot 5)
Titel: Jaarboek 9 (1970) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo - M.H. Koyen; Almanach de Geel pour l'année 1792 - Edm. De Goeyse; Kluizenaars te Geel en omgeving - M.H. Koyen; Olen in oorlogstijd - J. Lauwerys)
Titel: Jaarboek 7 (1968) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel (M.H. Koyen); _x000d_ Grondvesten van voormalige St.-Dimpnakerk blootgelegd (van Broeckhoven); De nieuwe tienden van het Waverwoud en de Bisschopshoeven te Geel (Van den Wijngaert): De abdij Rozendaal en de parochie Geel (A. Goetstouwers)
Titel: Jaarboek 26 (1989) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Julia Clara Pitt Byrne-Busk. De vrouw achter 'Gheel de stad der Simpelen" door Louis Luyten; Gheel, de stad der simpelen; De Schild van Turnhout en de familie Wouters; Geel in 1868; Gheelzucht; De gezinsverpleging van geestesziekn; De psychiater van de keizerin; 'Gheel, de stad der Simpelen, tussen de regels gelezen)
Titel: Jaarboek 28 (1991) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Kempische organist en toondichter Bebedict Raes (1818-1901);1830 te Geel en omstreken; Geels uitvinder Karel Mertens gehuldigd; Spaans reiziger op doortocht te Geel in 1838; Ontstaan van 'Sociëteit van Harmonie'; Geelse kronijk n.a.v. Eeuwfeest Koninklijke Katholieke Harmonie St.-Cecilia; Met de Moretussen op reis in 1668 door Hageland en Kempen)
Titel: Jaarboek 11 (1972) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Krankzinnigenverpleging te Geel 1795-1860 - K. Veraghtert; Etymologische verklaring van de naam Olen - F. Verbiest; Olen in oorlogstijd III. 1796, 1797 - J. Lauwerys)
Titel: Jaarboek 4 (1965) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Lijst der pastoors; De Drossaerden; Bly-inkomst; De opkomst van Gheel; Historische opvolging van de Heeren van Gheel; Opvolging der drossaerds)
Titel: Jaarboek 25 (1988) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Oorlogsdagboek 1914-1918 door Edward Sneyers; Johannes Albertus Coorens, Rector aan de Latijnse school (1734-1777), kostschoolhouder en hereboer)
Titel: Gheel / Deel 1 (*)
Auteur:Kuyl P. D. priester
Beschrijving:Geel: geschiedkundige beschrijving kerken, gestichten en kapellen / H. Dimphna en H. Gerebernus