Titel Auteur Beschrijving
Jaarboek Taxandria 2004 (LXXVI) 'Heemkundige artikels' over Turnhout en omstreken. De aard van zes dorpen: casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 1) (Nico Paepen); Schets van het molenaarsbestaan in het Land van Turnhout tijdens het Ancien Régime (Bram Cambré); Een vondst in het Turnhoutse Begijnhofmuseum (Harry Stabel); Een apostel voor Mongolië. Het leven van Monseigneur Jacques Bax CICM (1824-1895) (Hans Geybels); De Kempen en de eeuwwende van 1900 (Marcel Gielis); Tuenhout honderd jaar gzleden (G. Landuyt); Het politieke leven in Turnhout tijdens de eeuwwende van 1900 (F. Stevens); De industrialisatie van de Kempen rond 1900 (Karel Veraghtert); Het onderwijs in de Antwerpse Kempen omstreeks 1900 (Mark D'Hoker)
De Zuiderkempen / 1935 / nr 2 Geschiedkundige artikels over de kantons Beringen, Mol, Westerloo. Het aloude St. Sebastiaansgild te Retie (E. Sneyers); Een Frankische put te Meerhout (Grietens Louis); Viering Jakob Smits te Mol
De Zuiderkempen / 1937 Geschiedkundige artikels over kantons Beringen, Mol, Westerloo. Franse inval (1792) in Retie (E. Sneyers); en verder over Mol, Abdij Postel.
De Zuiderkempen / 1938 / nr. 1, 2 en 3 Geschiedkundige artikels over kantons Beringen, Mol, Westerloo. Desschel onder de Fransche overheersing (E. Sneyers en Eug. Willems); Geel onder de Fransche overheersing (A.E.); Augustinus Hendrickx van Retie primus te Leuven in 1688 (E. Sneyers)
Van Odlo tot Olen Duizend jaar dorpsleven Olen: dorpsgeschiedenis (van typisch boerendorp tot moderne industriegemeente). Verre verleden; Middeleeuwen; Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden; Franse overheersing (1795-1830); Ontwikkeling van Olen in het jonge België - thematisch; Moderne industriegemeente 1914-heden - thematisch;
Gerard Baksteen Mol / Baksteen Gerard (1887-1976): leven en werk
Mol in proza en poëzie (Bloemlezing) Mol / Bloemlezing Molse auteurs
Zo leefde Ginderbroek / 2 Mol / Ginderbroek - De Berg: dorpsleven
Zo leefde Ginderbroek / 3 Mol / Ginderbroek - De Berg: uitbreken oorlog mei 1940
Zo leefde Ginderbroek / 5 Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Herfst - Winter)
Zo leefde Ginderbroek / 4 Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Lente - Zomer)
Vier eeuwen Rozenberg – Een eeuw lichtstoet Mol / Rozenberg / Lichtstoet (geschiedenis van...)
Profiel van Mol Mol: geschiedenis van ... (Geografisch en geologisch beeld; taal; abdij van Postel; Molse volksleven; Kultuurleven; Toerisme; Sociaal-economische aspecten; toekomst)
Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Na 75 jaar Gedenkboek Sint-Jan Berchmanscollege Mol (1900-1975) Mol / Sint-Jan Berchmanscollege: gedenkboek 75-jarig bestaan (1900-1975): geschiedenis college (P. Vos); Herinneringen; Evolutie leerlingenaantallen; Culturele activiteiten en jeugdbewegingsleven; Sport, feesten en reizen; Bosschool; Leerlingentijdschriften; Zusters in het college; Oudleerlingenbond; Toneelkring "' 't Lindeblommeken"; Lijsten Directie, personeel,...;
50 jaar Rijks-Gemeenschapsonderwijs Mol (1947-1997) Mol: Rijks-Gemeenschapsonderwijs (Liber Amicorum: 50 jaar herinneringen en geschiedenis)
Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
’t Is honderd jaar geleën… Jubileumboek 1900-2000 Mol: Sint-Jan Berchmanscollege; jubileumboek 1900-2000.(Historisch overzicht; Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen; Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken; Schoolbevolking en schoolpersoneel)
Van Weselo tot Wezel Mol / Wezel en zijn geschiedenis met vele foto's (Archeologische bevindingen; Geografische verkenningen; Door de eeuw heen; Verenigingen,, cultuur, sport; De industrie)
Rozenberg, een klooster maakt school (1663-2005) Mol: onderwijs scholen Rozenberg. Geschiedenis van het klooster op de Rozenberg (1663) en van de 'Rozenbergscholen'
De Zuiderkempen / 1940 / Geschiedkundige artikels over kantons Westerloo, Beringen en Mol. Retie in vroegere oorlogen (E. Sneyers)
De Zuiderkempen / 1946 Geschiedkundige artikels over de kantons Westerloo, Beringen en Mol. Het parochiewezen in de Zuiderkempen (M.A. Erens); De Latijnsche school te Desschel (J. Goots); Tiende-verpachting te Retie (M. Koyen); een en ander (red)
Een eeuw Kempisch studentenleven te Leuven ( 100 jaar Mastentop) Kempen: studentenleven Leuven / Mastentop (100 jaar overzicht)
Kempisch museum – jrg. Nr. 8 Geschiedkundig maandschrift met artikels: Keurboek van tongerloo; De eerste windmolen van Gierle; Grobbendonck tijdens de fransche omwenteling; Charters in Hoogstraten; Sinte Greef te Turnhout in 1451; Heerlijkheid Moergestel; De heerlijkheden van het land van Mechelen - Duffel, Gheel en hund heeren.)
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Jaarboek 2004 (HK Arendonk) Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Jaarboek 2005 (HK Arendonk) Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
De abdij van Averbode Averbode: abdij (geschiedenis)
Jaarboek 2002 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Tolpalen in Balen; Lectuur uit eigen archief; Jan Baptist Deliën; Balen in de media 2000 en 2001;...)
Jaarboek 2003 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (De Berg; Gazet van Baelen; Het oud gemeentehuis; De Keiheuvel; Horlogemakerij Berghmans; 100 jaar onderwijs in Wezel; Muurschilderingen in de apotheek 'Thiry'; De kruidenwis; Onze grote gezinnen; Een leven, zoals het vroeger was; Balen in de media 2002; Interessante lectuur uit ons eigen archief;
Jaarboek 2004 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Sagen uit Balen; Driehuizen, een vergeten gehucht in Balen?; Hoolstmolen; Uit de oorlogsdagboeken van Karel en War; W.O. II; De eerste directeur van de 'Vlaamse Televisie' Bert Leysen; Balen in de media 2003; Interessante lectuur uit eigen archief)
Jaarboek 2005 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rijsberg; Iets over brood en bakkers...; De Post in Balen; Douaniers in Balen, Olmen, Dessel en Mol tijdens de 19de eeuw; Balen tijdens W.O. II; Balen in de media 2004; Interessante lectuur uit eigen archief)
Jaarboek 2006 (HK Balen) Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rosselaar anno 1931-1947 deel 1; Leefde Odrada in de 7de-8ste eeuw of in de 12de -13de eeuw?; Fotografie: geschiedenis en data; De stille Kempen anno 1914-1918; Bevolkingsregisters Balen-Hulsen; Carnaval te Balen; De Balense Carnavalsfederatie; Balense soldaten gesneuveld in de eerste wereldoorlog; Balen in de media 2005; Interessante lectuur uit eigen archief)
’t Schreneel (1992 / nr. 9) Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
’t Schreneel (1993 / nr. 10) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Over aare, klissehuit en zjenever; Rond het gemeentehuis; Rond de pastorij; Ontspanning en kultureel leven; De Schacht, een volksfiguur; Enkele sportieve hoogtepunten uit de jaren vijftig; De kost verdienen anno 1953; Meifluitjes en ander gefluit; Hoolstmolen; Restauratie van het orgel van Olmen; Boonsmolen; Olmen Sport; Olmen in de pers; Een bezoek aan het museum van L. Geukens;
’t Schreneel (1994 / nr. 11) Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
’t Schreneel (1995 / nr. 12) Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
’t Schreneel (1996 / nr. 13) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
’t Schreneel (1998 / nr. 15) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Ulanen in Olmen; Dorpspolitiek op het einde van de 18de eeuw; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; De inhaling van burgemeester R. Oeyen in 1933; Aanvullingen bij de geschiedenis van WO II; Julie Swinnen, de oudste inwoonster van Olmen; Oorlogsherinneringen 1940-1945; Olmense jeugd in de 'Vakschool van Moll'; De barelen in Olmen; De watermolen van Straal; Uitgaande borgbrieven uitgereikt in Olmen (1732-1794); Kempense boeren in opstand tegen de Fransen)
’t Schreneel (1999 / nr. 16) Balen / Olmen: heemkundige verhalen (300 jaar herberg 'De Zwaan'; Het Griesbroek in de Olmense Netevallei; Emigratiebewegingen in Olmen; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; Een uit de hand gelopen knikkerspel; De pastorij van Olmen; De K.V.V Zwaluwen Olmen; Het Stempel van Olmen; Dendrochronologisch profiel van een eik uit Olmen; Henricus Delien; Het rouwbord van Christiaen van Huldenbergh; Borgbrieven (1725-1795); Onderpastoor Edward Claesen en de Boerenkrijg: In vogelvlucht door de Franse tijd in Olmen; De inwoners van Olmen in de Franse tijd
’t Schreneel (2000 / nr. 17) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren in Korea tijdens de Korea-Crisis; Olmen, ergens een dorp in de Kempen; Van botvinken, mollen, vossen, wolven...en ander ongedierte; Een teruggevonden balk; Was er in Olmen al een muziekmaatschappij in 1826?; Een breikoker van J. Sas uit 1868; Luikenaars; De inwoners van Olmen in de Franse tijd - Deel 2; De parochie Olmen in 1899; De familie d'Udekem en Olmen?; Boter- vee- en jaarmarkten van Olmen; Een Olmenaar in Amerika)
’t Schreneel (2001 / nr. 18) Balen / Olmen: Heemkundige artikels (Van Montegnée tot Balen-Wezel...; Grenzen van de heerlijkheid Olmen; De glasramen van de St-Willibrorduskerk te Olmen; Olms patrimonium; Verhuizen in Olmen; Olmenaren hielpen de vrede te bewaren (De Baranja); Een kijk op Olmen uit 1960; Kwam een voorganger van Columbus uit Olmen?; Koormaatschappij 'Met tijd en vlijt'; Over de Boskapel; De familie Schoof(f)s in Olmen; Mikmak van de 20ste eeuw; Dysenterie in Olmen)
’t Schreneel (2002 / nr. 19) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense soldaten in de 'groote oorlog'; Olmen na de omwenteling van 1830; Broederschap van de H. Rozenkrans; Studentenbond 'De Wikings'; Muurankers in onze streek; Landbouw tussen 1770 en 1950...; De familie Schoof(f)s in Olmen (2); Het Sint-Cecilia-koor te Olmen)
’t Schreneel (2003 / nr. 20) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede bewaren in Kosovo - deel 5; Het 'Olmsch Tractement'; Sprokkelingen uit oorlogstijden; De familie Schoof(f)s - deel 3; Huizen in de Polderstraat; Jos van 'Nijs'; De kost verdienen anno 1936; Rosaryville; Olmen op het internet; De mannen van Bevoo 10 in de mijn van Zolder; Olmense soldaten in de 'groote oorlog')
’t Schreneel (2004 / nr. 21) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede te bewaren in Baranja - Deel 6: Herman Nuyts; Op bedevaart naar St-Willibrordus; Een schutterslied van de St-Willibrordusgilde; Nieuws van de Zwartmakers; Het 'Heilig Paterke van Hasselt' en Olmen; Op bedevaart naar Scherpenheuvel; Goed nieuws over de Boskapel; De Olmense voorouders van minister van staat Jos Van Eynde; Karnaval in Olmen; Het Olms karnaval door een volkskundige bril bekeken; Vormingswerk van de Olmense Boerinnenbond; Edict over de ontginning van de heide in het 18de eeuwse Olmen; Drinkwaterwinning in Olmen; Olmense soldaten in de 'groote oorlog' - Deel 3; Gouden bruiloft van de dijkwachter; Huizen aan de noordkant van de Markt; In memoriam Herman Bloemmen)
’t Schreneel (2005 / nr. 22) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Parochie Stotert; Een kookboek van vroeger; Bevrijding van Olmen; Volksmuziek in Vlaanderen; De eerste Olmense honderdjarige; Klein Brussel... Groot Olmen; Funerair schrijnwerk; Ten quaede naeme ende faeme; Historische gebouwen; Huizen aan de noord- en oostkant van de Markt)
’t Schreneel (2006 / nr. 23) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense herbergen; Huizen aan de zuidkant van de Markt; Het insigne van een veldwachter; Merkwaardige figuren (De schacht); Pater Honorius van Olmen; België's eeuwfeest; Studiebeurzen, bron van informatie voor heemkundigen; Verhalen uit mijn jonge tijd; Schilderij in St-Willebrorduskerk; Olmense 'roots' van Ivan Heylen; Erfgoeddag 2005; Olmense woordenboek, een aanvulling (A-P); Ten quaede naeme ende faeme: Peter Van Doren)
100 jaar brandweer Balen: 100 jaar brandweergeschiedenis (chronologisch naslagwerk)
Open monumentendag Antwerpen Ergoedzorg: symboliek op de Antwerpse begraafplaatsen en in musea en gebouwen (gids)
Titel: Jaarboek Taxandria 2004 (LXXVI)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' over Turnhout en omstreken. De aard van zes dorpen: casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 1) (Nico Paepen); Schets van het molenaarsbestaan in het Land van Turnhout tijdens het Ancien Régime (Bram Cambré); Een vondst in het Turnhoutse Begijnhofmuseum (Harry Stabel); Een apostel voor Mongolië. Het leven van Monseigneur Jacques Bax CICM (1824-1895) (Hans Geybels); De Kempen en de eeuwwende van 1900 (Marcel Gielis); Tuenhout honderd jaar gzleden (G. Landuyt); Het politieke leven in Turnhout tijdens de eeuwwende van 1900 (F. Stevens); De industrialisatie van de Kempen rond 1900 (Karel Veraghtert); Het onderwijs in de Antwerpse Kempen omstreeks 1900 (Mark D'Hoker)
Titel: De Zuiderkempen / 1935 / nr 2
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige artikels over de kantons Beringen, Mol, Westerloo. Het aloude St. Sebastiaansgild te Retie (E. Sneyers); Een Frankische put te Meerhout (Grietens Louis); Viering Jakob Smits te Mol
Titel: De Zuiderkempen / 1937
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige artikels over kantons Beringen, Mol, Westerloo. Franse inval (1792) in Retie (E. Sneyers); en verder over Mol, Abdij Postel.
Titel: De Zuiderkempen / 1938 / nr. 1, 2 en 3
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige artikels over kantons Beringen, Mol, Westerloo. Desschel onder de Fransche overheersing (E. Sneyers en Eug. Willems); Geel onder de Fransche overheersing (A.E.); Augustinus Hendrickx van Retie primus te Leuven in 1688 (E. Sneyers)
Titel: Van Odlo tot Olen Duizend jaar dorpsleven
Auteur:
Beschrijving:Olen: dorpsgeschiedenis (van typisch boerendorp tot moderne industriegemeente). Verre verleden; Middeleeuwen; Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden; Franse overheersing (1795-1830); Ontwikkeling van Olen in het jonge België - thematisch; Moderne industriegemeente 1914-heden - thematisch;
Titel: Gerard Baksteen
Auteur:
Beschrijving:Mol / Baksteen Gerard (1887-1976): leven en werk
Titel: Mol in proza en poëzie (Bloemlezing)
Auteur:
Beschrijving:Mol / Bloemlezing Molse auteurs
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 2
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek - De Berg: dorpsleven
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 3
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek - De Berg: uitbreken oorlog mei 1940
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 5
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Herfst - Winter)
Titel: Zo leefde Ginderbroek / 4
Auteur:
Beschrijving:Mol / Ginderbroek: kinderspelen (Lente - Zomer)
Titel: Vier eeuwen Rozenberg – Een eeuw lichtstoet
Auteur:
Beschrijving:Mol / Rozenberg / Lichtstoet (geschiedenis van...)
Titel: Profiel van Mol
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedenis van ... (Geografisch en geologisch beeld; taal; abdij van Postel; Molse volksleven; Kultuurleven; Toerisme; Sociaal-economische aspecten; toekomst)
Titel: Twaalf eeuwen Gompel; vijftig jaar parochie
Auteur:
Beschrijving:Mol / Gompel: geschiedenis van (Aardrijkskundige bijdrage; Twaalf eeuwen Gompel; Vijftig jaar parochie)
Titel: Na 75 jaar Gedenkboek Sint-Jan Berchmanscollege Mol (1900-1975)
Auteur:
Beschrijving:Mol / Sint-Jan Berchmanscollege: gedenkboek 75-jarig bestaan (1900-1975): geschiedenis college (P. Vos); Herinneringen; Evolutie leerlingenaantallen; Culturele activiteiten en jeugdbewegingsleven; Sport, feesten en reizen; Bosschool; Leerlingentijdschriften; Zusters in het college; Oudleerlingenbond; Toneelkring "' 't Lindeblommeken"; Lijsten Directie, personeel,...;
Titel: 50 jaar Rijks-Gemeenschapsonderwijs Mol (1947-1997)
Auteur:
Beschrijving:Mol: Rijks-Gemeenschapsonderwijs (Liber Amicorum: 50 jaar herinneringen en geschiedenis)
Titel: Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie
Auteur:
Beschrijving:Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
Titel: ’t Is honderd jaar geleën… Jubileumboek 1900-2000
Auteur:
Beschrijving:Mol: Sint-Jan Berchmanscollege; jubileumboek 1900-2000.(Historisch overzicht; Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen; Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken; Schoolbevolking en schoolpersoneel)
Titel: Van Weselo tot Wezel
Auteur:
Beschrijving:Mol / Wezel en zijn geschiedenis met vele foto's (Archeologische bevindingen; Geografische verkenningen; Door de eeuw heen; Verenigingen,, cultuur, sport; De industrie)
Titel: Rozenberg, een klooster maakt school (1663-2005)
Auteur:
Beschrijving:Mol: onderwijs scholen Rozenberg. Geschiedenis van het klooster op de Rozenberg (1663) en van de 'Rozenbergscholen'
Titel: De Zuiderkempen / 1940 /
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige artikels over kantons Westerloo, Beringen en Mol. Retie in vroegere oorlogen (E. Sneyers)
Titel: De Zuiderkempen / 1946
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundige artikels over de kantons Westerloo, Beringen en Mol. Het parochiewezen in de Zuiderkempen (M.A. Erens); De Latijnsche school te Desschel (J. Goots); Tiende-verpachting te Retie (M. Koyen); een en ander (red)
Titel: Een eeuw Kempisch studentenleven te Leuven ( 100 jaar Mastentop)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: studentenleven Leuven / Mastentop (100 jaar overzicht)
Titel: Kempisch museum – jrg. Nr. 8
Auteur:
Beschrijving:Geschiedkundig maandschrift met artikels: Keurboek van tongerloo; De eerste windmolen van Gierle; Grobbendonck tijdens de fransche omwenteling; Charters in Hoogstraten; Sinte Greef te Turnhout in 1451; Heerlijkheid Moergestel; De heerlijkheden van het land van Mechelen - Duffel, Gheel en hund heeren.)
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Titel: Jaarboek 2004 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Titel: Jaarboek 2005 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Titel: De abdij van Averbode
Auteur:
Beschrijving:Averbode: abdij (geschiedenis)
Titel: Jaarboek 2002 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Tolpalen in Balen; Lectuur uit eigen archief; Jan Baptist Deliën; Balen in de media 2000 en 2001;...)
Titel: Jaarboek 2003 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (De Berg; Gazet van Baelen; Het oud gemeentehuis; De Keiheuvel; Horlogemakerij Berghmans; 100 jaar onderwijs in Wezel; Muurschilderingen in de apotheek 'Thiry'; De kruidenwis; Onze grote gezinnen; Een leven, zoals het vroeger was; Balen in de media 2002; Interessante lectuur uit ons eigen archief;
Titel: Jaarboek 2004 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Sagen uit Balen; Driehuizen, een vergeten gehucht in Balen?; Hoolstmolen; Uit de oorlogsdagboeken van Karel en War; W.O. II; De eerste directeur van de 'Vlaamse Televisie' Bert Leysen; Balen in de media 2003; Interessante lectuur uit eigen archief)
Titel: Jaarboek 2005 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rijsberg; Iets over brood en bakkers...; De Post in Balen; Douaniers in Balen, Olmen, Dessel en Mol tijdens de 19de eeuw; Balen tijdens W.O. II; Balen in de media 2004; Interessante lectuur uit eigen archief)
Titel: Jaarboek 2006 (HK Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige (geschiedkundige) artikels (Rosselaar anno 1931-1947 deel 1; Leefde Odrada in de 7de-8ste eeuw of in de 12de -13de eeuw?; Fotografie: geschiedenis en data; De stille Kempen anno 1914-1918; Bevolkingsregisters Balen-Hulsen; Carnaval te Balen; De Balense Carnavalsfederatie; Balense soldaten gesneuveld in de eerste wereldoorlog; Balen in de media 2005; Interessante lectuur uit eigen archief)
Titel: ’t Schreneel (1992 / nr. 9)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
Titel: ’t Schreneel (1993 / nr. 10)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Over aare, klissehuit en zjenever; Rond het gemeentehuis; Rond de pastorij; Ontspanning en kultureel leven; De Schacht, een volksfiguur; Enkele sportieve hoogtepunten uit de jaren vijftig; De kost verdienen anno 1953; Meifluitjes en ander gefluit; Hoolstmolen; Restauratie van het orgel van Olmen; Boonsmolen; Olmen Sport; Olmen in de pers; Een bezoek aan het museum van L. Geukens;
Titel: ’t Schreneel (1994 / nr. 11)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
Titel: ’t Schreneel (1995 / nr. 12)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
Titel: ’t Schreneel (1996 / nr. 13)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
Titel: ’t Schreneel (1998 / nr. 15)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Ulanen in Olmen; Dorpspolitiek op het einde van de 18de eeuw; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; De inhaling van burgemeester R. Oeyen in 1933; Aanvullingen bij de geschiedenis van WO II; Julie Swinnen, de oudste inwoonster van Olmen; Oorlogsherinneringen 1940-1945; Olmense jeugd in de 'Vakschool van Moll'; De barelen in Olmen; De watermolen van Straal; Uitgaande borgbrieven uitgereikt in Olmen (1732-1794); Kempense boeren in opstand tegen de Fransen)
Titel: ’t Schreneel (1999 / nr. 16)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige verhalen (300 jaar herberg 'De Zwaan'; Het Griesbroek in de Olmense Netevallei; Emigratiebewegingen in Olmen; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; Een uit de hand gelopen knikkerspel; De pastorij van Olmen; De K.V.V Zwaluwen Olmen; Het Stempel van Olmen; Dendrochronologisch profiel van een eik uit Olmen; Henricus Delien; Het rouwbord van Christiaen van Huldenbergh; Borgbrieven (1725-1795); Onderpastoor Edward Claesen en de Boerenkrijg: In vogelvlucht door de Franse tijd in Olmen; De inwoners van Olmen in de Franse tijd
Titel: ’t Schreneel (2000 / nr. 17)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren in Korea tijdens de Korea-Crisis; Olmen, ergens een dorp in de Kempen; Van botvinken, mollen, vossen, wolven...en ander ongedierte; Een teruggevonden balk; Was er in Olmen al een muziekmaatschappij in 1826?; Een breikoker van J. Sas uit 1868; Luikenaars; De inwoners van Olmen in de Franse tijd - Deel 2; De parochie Olmen in 1899; De familie d'Udekem en Olmen?; Boter- vee- en jaarmarkten van Olmen; Een Olmenaar in Amerika)
Titel: ’t Schreneel (2001 / nr. 18)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: Heemkundige artikels (Van Montegnée tot Balen-Wezel...; Grenzen van de heerlijkheid Olmen; De glasramen van de St-Willibrorduskerk te Olmen; Olms patrimonium; Verhuizen in Olmen; Olmenaren hielpen de vrede te bewaren (De Baranja); Een kijk op Olmen uit 1960; Kwam een voorganger van Columbus uit Olmen?; Koormaatschappij 'Met tijd en vlijt'; Over de Boskapel; De familie Schoof(f)s in Olmen; Mikmak van de 20ste eeuw; Dysenterie in Olmen)
Titel: ’t Schreneel (2002 / nr. 19)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense soldaten in de 'groote oorlog'; Olmen na de omwenteling van 1830; Broederschap van de H. Rozenkrans; Studentenbond 'De Wikings'; Muurankers in onze streek; Landbouw tussen 1770 en 1950...; De familie Schoof(f)s in Olmen (2); Het Sint-Cecilia-koor te Olmen)
Titel: ’t Schreneel (2003 / nr. 20)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede bewaren in Kosovo - deel 5; Het 'Olmsch Tractement'; Sprokkelingen uit oorlogstijden; De familie Schoof(f)s - deel 3; Huizen in de Polderstraat; Jos van 'Nijs'; De kost verdienen anno 1936; Rosaryville; Olmen op het internet; De mannen van Bevoo 10 in de mijn van Zolder; Olmense soldaten in de 'groote oorlog')
Titel: ’t Schreneel (2004 / nr. 21)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede te bewaren in Baranja - Deel 6: Herman Nuyts; Op bedevaart naar St-Willibrordus; Een schutterslied van de St-Willibrordusgilde; Nieuws van de Zwartmakers; Het 'Heilig Paterke van Hasselt' en Olmen; Op bedevaart naar Scherpenheuvel; Goed nieuws over de Boskapel; De Olmense voorouders van minister van staat Jos Van Eynde; Karnaval in Olmen; Het Olms karnaval door een volkskundige bril bekeken; Vormingswerk van de Olmense Boerinnenbond; Edict over de ontginning van de heide in het 18de eeuwse Olmen; Drinkwaterwinning in Olmen; Olmense soldaten in de 'groote oorlog' - Deel 3; Gouden bruiloft van de dijkwachter; Huizen aan de noordkant van de Markt; In memoriam Herman Bloemmen)
Titel: ’t Schreneel (2005 / nr. 22)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Parochie Stotert; Een kookboek van vroeger; Bevrijding van Olmen; Volksmuziek in Vlaanderen; De eerste Olmense honderdjarige; Klein Brussel... Groot Olmen; Funerair schrijnwerk; Ten quaede naeme ende faeme; Historische gebouwen; Huizen aan de noord- en oostkant van de Markt)
Titel: ’t Schreneel (2006 / nr. 23)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense herbergen; Huizen aan de zuidkant van de Markt; Het insigne van een veldwachter; Merkwaardige figuren (De schacht); Pater Honorius van Olmen; België's eeuwfeest; Studiebeurzen, bron van informatie voor heemkundigen; Verhalen uit mijn jonge tijd; Schilderij in St-Willebrorduskerk; Olmense 'roots' van Ivan Heylen; Erfgoeddag 2005; Olmense woordenboek, een aanvulling (A-P); Ten quaede naeme ende faeme: Peter Van Doren)
Titel: 100 jaar brandweer
Auteur:
Beschrijving:Balen: 100 jaar brandweergeschiedenis (chronologisch naslagwerk)
Titel: Open monumentendag Antwerpen
Auteur:
Beschrijving:Ergoedzorg: symboliek op de Antwerpse begraafplaatsen en in musea en gebouwen (gids)