Titel Auteur Beschrijving
Het kasteel du Four in Retie (afbeeldingen) Versteynen Kim Retie: kasteel du Four / interieurstudie deel afbeeldingen (licentiaatsverhandeling 2006-2007 Gent)
taxandria jaarboek 1984LVI 3-4 verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - de lagere scholen in de prov antwerpen onde willem I_x000d_ - doorslaggevende factoren bij de benoeming van stadssecretarissen te herentals_x000d_ - de jeneverstreek in de kempen en de naam wechelderzande_x000d_ - de " oudste wand" van turnhout_x000d_ - etc.
taxandria – jaarboek 1982 LV verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - inventaris van de archeologische verzameling van het museum taxandria te turnhout_x000d_ - laat middeleeuwse waterputten te oud-turnhout_x000d_ - de ontwikkeling van de naam huybs te ravels_x000d_ - de slag op tielenheide ( 1597à in het kader van de tachtigjarige oorlog_x000d_ - het stadsbestuur van turnhout onder het franse regime_x000d_ - zilveren lepels en vorken uit het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - berthout heer van duffel en geel_x000d_ - bruggeman een turnhoutse chirurgijn in het leger van napoleon_x000d_ -
taxandria jaarboek 1982 LIV verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - de slag op tielenheide ( 1597à in het kader van de tachtigjarige oorlog_x000d_ - het stadsbetuur van turnhout_x000d_ - brabanders in hart en nieren ( van tongerlo en marinus)_x000d_ - het verdrag van 1262 tussen turnhout en brussel_x000d_ - een " driekoninklijke" drieling_x000d_ - jos aerts, dialectoloog en plantkundige
Taxandria jaarboek LI-LIII verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - schatten brusselse faience in het taxandria museum_x000d_ - de criminaliteit te turnhout (1700-1789_x000d_ - zuidafrikaanse zinnen met dubbele ontkenning en overbodige eind-nie in he turnhoutse dialect_x000d_ - blekerijen op dijkijde en broekzijde ( oud- en turnhout) _x000d_ - raymond peeters en aan vullingen op zijn bibliografie_x000d_ - in memoriam mon peeters_x000d_ - in memoriam emiel van hemeldonk_x000d_ - afscheid van miel en wiske van deun-govers_x000d_ -
taxandria jaarboek LXIII verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - het gasthuis en de gasthuiscommuniteit te turnhout_x000d_ - liefde en huwelijk te turnhout_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - in de ban van antwerpen. De kempen in de zestiende eeuw_x000d_ - de 19de eeuw in hoogstraten_x000d_ - het daensisme in de kempen_x000d_ - de schilderijen van franciscus xavery op kasteel te turnhout_x000d_ - van menigerhande dinghen_x000d_ - een zilveren hostiedoos in het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - van droom tot werkelijkheid. De maquette van turnhout in het taxandriamuseum_x000d_ - turnhoutse dwaasheid ( schilderij van jos van gerwen)
taxandria jaarboek LXII 1990 verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - govert loockermans, een turnhoutenaar in amsterdam_x000d_ - wakter pompe _x000d_ - de staking van 1910 te turnhout_x000d_ - de turnkhoutse molens in de franse tijd_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - geboorte, huwelijk en overlijden te turnhout
taxandria 1988 LX verschillende jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen _x000d_ _x000d_ -in memoriam rider van de hove d'ertsenryck_x000d_ - arbeid en arbeidsleven industriele geschiedenis van de stad turnhout_x000d_ - de werkzaamheden van jan peter van baurscheit de jonge voor de sintpieters kerk te turnhout_x000d_ - leven en dood in baarle-hertog- nassau_x000d_ - turnhoutse werken van frans pourbus_x000d_ - een geval van superstitie en toverij in turnhkout in 1631_x000d_ - het autenciteitsattest ( 1674) voor het beeldje van o.L.vrouw van loreto ( 1674) in de sint andrieskerk te balen_x000d_ - gramaye's beschrijving uit 1610 en de latere histerografie van turnhout_x000d_ - zilveren eetgerei in het turnhouts begijnhofmuseum
Kroniek van Balen (1980-1989) Vermeulen Richard Balen: jaaroverzichten 1980 - 1989
De verdwenen St Barbaragilde te Retie Vermeire Arthur Retie: St Barbaragilde
de zuiderkempen 8 vermeire gemeenten averbode, herselt, houtvenne, kempen, kwaadmechelen, meerhout, mol, oevel, retie( de schansen op het grondgebied), oostham, vorst
Poppel, toen en nu Vermeeren Marc Poppel (Ravels): prehistorie; kerkelijke geschiedenis; wereldlijke geschiedenis; oude ambachten; landgoederen; onderwijs; bevolking; verenigingen; Nicolaus Poppelius
Vertel eens wat over Vlaanderen Verleyen Cyriel Vlaamse Beweging
Gierle (Bijdrage tot de heemkennis) Verheyen J. Gierle: landschap; maatschappelijk leven
Jozef Simons Verheecke Marcel Jozef Simons: verteller, zanger, Kempenaar (levensbeschrijving). Tevens een kleurig tijdsbeeld van het vlaamse en flamingantische leven in de eerste helft van deze eeuw, met geslaagde sfeerschepping dankzij menige 'petite histoire'
De oude molens van Kasterlee Verdegem Adolf C.J. Kasterlee: molens / Brustele; volmolens; windmolens
Soo een plaets verciert met boeken Verbeke Demmy (red) Kloosterbibliotheken / Schaderegistraties
Klompenambacht in de Kempen Verachtert Luc Ambachten / Klompen / Louis Deckx p. 38
Dauwdruppels Verachtert Jozef Retiese auteurs / Gedichten
Kindermelodietjes Verachtert Jozef Retiese auteurs / Gedichten
De wereld lacht in bloemen Verachtert Jozef Retiese auteurs / Gedichten
Tussen liefde en haat Verachtert Guido Retiese auteurs / Gedichten
Van 3x zeven tot 70 Verachtert Frans + Lens Remi Retiese auteurs: verzen (Guy Aarts, Guido Verachtert, Bert Decorte, Frans Verachtert, Alois Verwaest, Jef Sneyers, Gust Adriaensen)
Onze voorouders Verachtert Frans Retiese auteurs / Oude geschiedenis oud-belgie, de romeinse adelaar en beschaving, de barbaren, de Franken en vorsten
Karel Van den Oever (1879-1926) Verachtert Frans Retiese auteurs / Verhandeling
Karel Van den Oever Verachtert Frans Retiese auteurs / Monografie
Brigands in ’t geweer Verachtert Frans Retiese auteurs / Boerenkrijg
Als druppels dauw Verachtert Frans Retiese auteurs / Vertellingen
Schaduw Verachtert Frans Retiese auteurs / Gedichten
Rond de hofstee Verachtert Frans Retiese auteurs / romans
Gids voor de Maaskant en Voeren Venken Jaak Gids en autoroutes voor de Maaskant en Voeren
Kastelse kerstenmenschen Vanwesemael-Wuyts Karel Kasterlee: kerkelijk leven (Kerk, kapellen, geestelijken; graftekens, grafmonumenten,..;)
150 jaar Sint-Bavoparochie Oud-Turnhout Vanherle L Oud-Turnhout: Sint-Bavoparochie
Geschiedenis van een Kempische studentenbond (1906-1930) Vangenechten K. Geel: studentenbond 1906 - 1930.
Huishouding en landbouw (Raadgevingen en voorschriften) Vandenbosch J.M.L. Huishoudelijke tips uit de oude tijd Landbouwtips uit de oude tijd: peerden;over de melk; schapen; verkens; konynen; hennen; kalkoenen;biën; over de landbouw: sloor, aerdappelen, beeten, rapen e.a.
Margriet houdt haar water niet Van Zummeren Paul Volksspreuken; volkslegenden over weer en gezondheid
Uit den grooten volkskalender Van Zummeren Paul Volkskalenders: weerspreuken en volksgeneeskunde
Volkswijsheid van dag tot dag Van Zummeren Paul Volkskalender: volkswijsheden van dag tot dag
Ze noemen mij spekpater Van Straaten Werenfried o. Pr Oostpriesterhulp / De spekpater
Bert Decorte Van Ruysbeek Erik Retiese auteurs: Decorte Bert / Monografie
Bert Decorte Van Ruysbeek Erik Retiese auteurs / Monografie Bert Decorte
Het groot voornamenboek Van Rooyen Marc Naamkunde: voornamen
Cardijn Van Roey Marcel Cardijn: biografie + KAJ-beweging
Ippa’s stedengids van België Van Remoortere Julien Praktische gids voor 36 steden in de 9 provincies
En toen was het oorlog Van Remoortere Julien Wereldoorlog 2: oorlogsgebeuren gezien door de gewone man
De Kempen in 20 dagen – Dag 17, Van Ransbeeck Ingrid Kempen: inhuldiging Albertkanaal; waterwegen; geschiedenis 1921 tot 1939,
Ieder voor allen (De Belgische Boerenbond 1890-1990) Van Molle Leen Boerenbond: geschiedenis met aandacht voor zijn entourage (1890-1990)
Dokter Alois Verwaest (1900-1981) Van Meensel Jef Retiese auteurs / Biografie
Berkven Van Meensel Jef Geel: studentenbond Berkven (en 100 jaar Geelse Katholieke Vlaamse Studentenbeweging)
Vlaamse begijnhoven Van Mechelen Johan Vlaamse begijnhoven: algemene brochure
Titel: Het kasteel du Four in Retie (afbeeldingen)
Auteur:Versteynen Kim
Beschrijving:Retie: kasteel du Four / interieurstudie deel afbeeldingen (licentiaatsverhandeling 2006-2007 Gent)
Titel: taxandria jaarboek 1984LVI 3-4
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - de lagere scholen in de prov antwerpen onde willem I_x000d_ - doorslaggevende factoren bij de benoeming van stadssecretarissen te herentals_x000d_ - de jeneverstreek in de kempen en de naam wechelderzande_x000d_ - de " oudste wand" van turnhout_x000d_ - etc.
Titel: taxandria – jaarboek 1982 LV
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - inventaris van de archeologische verzameling van het museum taxandria te turnhout_x000d_ - laat middeleeuwse waterputten te oud-turnhout_x000d_ - de ontwikkeling van de naam huybs te ravels_x000d_ - de slag op tielenheide ( 1597à in het kader van de tachtigjarige oorlog_x000d_ - het stadsbestuur van turnhout onder het franse regime_x000d_ - zilveren lepels en vorken uit het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - berthout heer van duffel en geel_x000d_ - bruggeman een turnhoutse chirurgijn in het leger van napoleon_x000d_ -
Titel: taxandria jaarboek 1982 LIV
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - de slag op tielenheide ( 1597à in het kader van de tachtigjarige oorlog_x000d_ - het stadsbetuur van turnhout_x000d_ - brabanders in hart en nieren ( van tongerlo en marinus)_x000d_ - het verdrag van 1262 tussen turnhout en brussel_x000d_ - een " driekoninklijke" drieling_x000d_ - jos aerts, dialectoloog en plantkundige
Titel: Taxandria jaarboek LI-LIII
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - schatten brusselse faience in het taxandria museum_x000d_ - de criminaliteit te turnhout (1700-1789_x000d_ - zuidafrikaanse zinnen met dubbele ontkenning en overbodige eind-nie in he turnhoutse dialect_x000d_ - blekerijen op dijkijde en broekzijde ( oud- en turnhout) _x000d_ - raymond peeters en aan vullingen op zijn bibliografie_x000d_ - in memoriam mon peeters_x000d_ - in memoriam emiel van hemeldonk_x000d_ - afscheid van miel en wiske van deun-govers_x000d_ -
Titel: taxandria jaarboek LXIII
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - het gasthuis en de gasthuiscommuniteit te turnhout_x000d_ - liefde en huwelijk te turnhout_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - in de ban van antwerpen. De kempen in de zestiende eeuw_x000d_ - de 19de eeuw in hoogstraten_x000d_ - het daensisme in de kempen_x000d_ - de schilderijen van franciscus xavery op kasteel te turnhout_x000d_ - van menigerhande dinghen_x000d_ - een zilveren hostiedoos in het turnhouts begijnhofmuseum_x000d_ - van droom tot werkelijkheid. De maquette van turnhout in het taxandriamuseum_x000d_ - turnhoutse dwaasheid ( schilderij van jos van gerwen)
Titel: taxandria jaarboek LXII 1990
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen_x000d_ _x000d_ - govert loockermans, een turnhoutenaar in amsterdam_x000d_ - wakter pompe _x000d_ - de staking van 1910 te turnhout_x000d_ - de turnkhoutse molens in de franse tijd_x000d_ - tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de antwerpse kempen_x000d_ - geboorte, huwelijk en overlijden te turnhout
Titel: taxandria 1988 LX
Auteur:verschillende
Beschrijving:jaarboek van de kon. Geschied- en oudheidkundige kring van de antwerpse kempen _x000d_ _x000d_ -in memoriam rider van de hove d'ertsenryck_x000d_ - arbeid en arbeidsleven industriele geschiedenis van de stad turnhout_x000d_ - de werkzaamheden van jan peter van baurscheit de jonge voor de sintpieters kerk te turnhout_x000d_ - leven en dood in baarle-hertog- nassau_x000d_ - turnhoutse werken van frans pourbus_x000d_ - een geval van superstitie en toverij in turnhkout in 1631_x000d_ - het autenciteitsattest ( 1674) voor het beeldje van o.L.vrouw van loreto ( 1674) in de sint andrieskerk te balen_x000d_ - gramaye's beschrijving uit 1610 en de latere histerografie van turnhout_x000d_ - zilveren eetgerei in het turnhouts begijnhofmuseum
Titel: Kroniek van Balen (1980-1989)
Auteur:Vermeulen Richard
Beschrijving:Balen: jaaroverzichten 1980 - 1989
Titel: De verdwenen St Barbaragilde te Retie
Auteur:Vermeire Arthur
Beschrijving:Retie: St Barbaragilde
Titel: de zuiderkempen 8
Auteur:vermeire
Beschrijving:gemeenten averbode, herselt, houtvenne, kempen, kwaadmechelen, meerhout, mol, oevel, retie( de schansen op het grondgebied), oostham, vorst
Titel: Poppel, toen en nu
Auteur:Vermeeren Marc
Beschrijving:Poppel (Ravels): prehistorie; kerkelijke geschiedenis; wereldlijke geschiedenis; oude ambachten; landgoederen; onderwijs; bevolking; verenigingen; Nicolaus Poppelius
Titel: Vertel eens wat over Vlaanderen
Auteur:Verleyen Cyriel
Beschrijving:Vlaamse Beweging
Titel: Gierle (Bijdrage tot de heemkennis)
Auteur:Verheyen J.
Beschrijving:Gierle: landschap; maatschappelijk leven
Titel: Jozef Simons
Auteur:Verheecke Marcel
Beschrijving:Jozef Simons: verteller, zanger, Kempenaar (levensbeschrijving). Tevens een kleurig tijdsbeeld van het vlaamse en flamingantische leven in de eerste helft van deze eeuw, met geslaagde sfeerschepping dankzij menige 'petite histoire'
Titel: De oude molens van Kasterlee
Auteur:Verdegem Adolf C.J.
Beschrijving:Kasterlee: molens / Brustele; volmolens; windmolens
Titel: Soo een plaets verciert met boeken
Auteur:Verbeke Demmy (red)
Beschrijving:Kloosterbibliotheken / Schaderegistraties
Titel: Klompenambacht in de Kempen
Auteur:Verachtert Luc
Beschrijving:Ambachten / Klompen / Louis Deckx p. 38
Titel: Dauwdruppels
Auteur:Verachtert Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Kindermelodietjes
Auteur:Verachtert Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: De wereld lacht in bloemen
Auteur:Verachtert Jozef
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Tussen liefde en haat
Auteur:Verachtert Guido
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Van 3x zeven tot 70
Auteur:Verachtert Frans + Lens Remi
Beschrijving:Retiese auteurs: verzen (Guy Aarts, Guido Verachtert, Bert Decorte, Frans Verachtert, Alois Verwaest, Jef Sneyers, Gust Adriaensen)
Titel: Onze voorouders
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / Oude geschiedenis oud-belgie, de romeinse adelaar en beschaving, de barbaren, de Franken en vorsten
Titel: Karel Van den Oever (1879-1926)
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhandeling
Titel: Karel Van den Oever
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / Monografie
Titel: Brigands in ’t geweer
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / Boerenkrijg
Titel: Als druppels dauw
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / Vertellingen
Titel: Schaduw
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / Gedichten
Titel: Rond de hofstee
Auteur:Verachtert Frans
Beschrijving:Retiese auteurs / romans
Titel: Gids voor de Maaskant en Voeren
Auteur:Venken Jaak
Beschrijving:Gids en autoroutes voor de Maaskant en Voeren
Titel: Kastelse kerstenmenschen
Auteur:Vanwesemael-Wuyts Karel
Beschrijving:Kasterlee: kerkelijk leven (Kerk, kapellen, geestelijken; graftekens, grafmonumenten,..;)
Titel: 150 jaar Sint-Bavoparochie Oud-Turnhout
Auteur:Vanherle L
Beschrijving:Oud-Turnhout: Sint-Bavoparochie
Titel: Geschiedenis van een Kempische studentenbond (1906-1930)
Auteur:Vangenechten K.
Beschrijving:Geel: studentenbond 1906 - 1930.
Titel: Huishouding en landbouw (Raadgevingen en voorschriften)
Auteur:Vandenbosch J.M.L.
Beschrijving:Huishoudelijke tips uit de oude tijd Landbouwtips uit de oude tijd: peerden;over de melk; schapen; verkens; konynen; hennen; kalkoenen;biën; over de landbouw: sloor, aerdappelen, beeten, rapen e.a.
Titel: Margriet houdt haar water niet
Auteur:Van Zummeren Paul
Beschrijving:Volksspreuken; volkslegenden over weer en gezondheid
Titel: Uit den grooten volkskalender
Auteur:Van Zummeren Paul
Beschrijving:Volkskalenders: weerspreuken en volksgeneeskunde
Titel: Volkswijsheid van dag tot dag
Auteur:Van Zummeren Paul
Beschrijving:Volkskalender: volkswijsheden van dag tot dag
Titel: Ze noemen mij spekpater
Auteur:Van Straaten Werenfried o. Pr
Beschrijving:Oostpriesterhulp / De spekpater
Titel: Bert Decorte
Auteur:Van Ruysbeek Erik
Beschrijving:Retiese auteurs: Decorte Bert / Monografie
Titel: Bert Decorte
Auteur:Van Ruysbeek Erik
Beschrijving:Retiese auteurs / Monografie Bert Decorte
Titel: Het groot voornamenboek
Auteur:Van Rooyen Marc
Beschrijving:Naamkunde: voornamen
Titel: Cardijn
Auteur:Van Roey Marcel
Beschrijving:Cardijn: biografie + KAJ-beweging
Titel: Ippa’s stedengids van België
Auteur:Van Remoortere Julien
Beschrijving:Praktische gids voor 36 steden in de 9 provincies
Titel: En toen was het oorlog
Auteur:Van Remoortere Julien
Beschrijving:Wereldoorlog 2: oorlogsgebeuren gezien door de gewone man
Titel: De Kempen in 20 dagen – Dag 17,
Auteur:Van Ransbeeck Ingrid
Beschrijving:Kempen: inhuldiging Albertkanaal; waterwegen; geschiedenis 1921 tot 1939,
Titel: Ieder voor allen (De Belgische Boerenbond 1890-1990)
Auteur:Van Molle Leen
Beschrijving:Boerenbond: geschiedenis met aandacht voor zijn entourage (1890-1990)
Titel: Dokter Alois Verwaest (1900-1981)
Auteur:Van Meensel Jef
Beschrijving:Retiese auteurs / Biografie
Titel: Berkven
Auteur:Van Meensel Jef
Beschrijving:Geel: studentenbond Berkven (en 100 jaar Geelse Katholieke Vlaamse Studentenbeweging)
Titel: Vlaamse begijnhoven
Auteur:Van Mechelen Johan
Beschrijving:Vlaamse begijnhoven: algemene brochure