Titel Auteur Beschrijving
Den Broekkant Slegers Staf Arendonk: den Broekkant
Arendonk, een momentopname Van Deuren F.(red) Arendonk: fotoreportage + toelichtingen
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Arendonk Coveliers Lod. Pastoor Arendonk: geschiedkundige beschrijving
De guld Van Autenboer Eugeen Arendonk: gilde Sint-Sebastiaan
Arendonk en een eeuw harmonie Koop Paul Arendonk: harmonie 'De Arend' (1886-1986) (overzicht van 100 jaar)
Als ice can – Jaarboek 2009 Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Arendonkse heksen- en spookverhalen Liekens Harry Arendonk: Heksen- en spookverhalen
Het primitief sigarenbedrijf Goris P. Jan Arendonk: Het primitief sigarenbedrijf
Sinte Katriena…File…Filemina Liekens Harry Arendonk: Het Sinte-Katarina-Zingen. (oorsprong en verklaring van een folkoristisch gebruik).
Nieuwe kerk te Arenk…1904 Bervoets J E.H. Pastoor Arendonk: kerk 1904
Sint-Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Jan Lodewijk Lavrijsen 1853-1902 van Autenboer E. Arendonk: Lavrijsen Jan Lodewijk, dichter
Meester Antoon De Puydt De Puydt Hubert Arendonk: Meester Antoon De Puydt
Jaarboek 2004 (HK Arendonk) Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Plaatsnaamkunde over Arendonk De Pauw Jef Arendonk: plaatsnaamkunde
Louis Van Gorp mystiek Van Gorp Angelo Arendonk: schilder Louis Van Gorp / katalogus tentoonstelling
Sint Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: Sint Agnetendal
Jaarboek 2005 (HK Arendonk) Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat Liekens Harry Arendonk: straatnamen
Arendonk geschetst Lenaerts Els Arendonk: tekeningen van -
De Toremansmolen op de Wampenberg Segers Alfons + Vosters Frans Arendonk: Toremansmolen
De Vaart Arendonk: Turnhoutse vaart
Van huurhouderij tot internationaal vervoer Vosters Frans Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Arendonk, een vikingenkampplaats? Nuytemans Walter ir Arendonk: vikingenkampplaats
De Arendonkse bespiedingsdienst ‘Biscops’ Vosters Frans Arendonk: wereldoorlog I / bespiedingsdienst 'Biscops'
Gids voor ’t arrondissement Turnhout Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
Molse Tijdingen 2019 – 27 Paul Vos, e.a Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
De abdij van Averbode Averbode: abdij (geschiedenis)
Averbode een uitgever apart (1877-2002) Ghesquière + Quaghebeur (red) Averbode: de uitgeverij van de abdij (onderneming; religieus apostolaat; jeugduitgeverij; katholieke gezins- en opiniebladen
Baarle indruk 1906-2006 Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Druk in Baarle 1906-2006 Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen Weyns Jozef Dr. Bakhuizen; broodbakken
Jaarboek 2010 Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
’t Schreneel (1997 / nr. 14) (Van Ierschot Jos) Balen / Olmen: dialect-woordenlijst (meer dan 2000 Olmense woorden), verzameld door Van Ierschot Jos
25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
’t Schreneel – nr. 31- 2014 Balen / Olmen: geschiedkundige, volkskundige artikels: Olmense klaprozen WOI (Gilbert Claes); Weerstandstraining (Lockwood, Van Rethy); De molen van Zeis op Heivoort (F. Jennen); Wandeling langs trage wegen (redactie); Processen in Olmen (F. Jennen); De heldeninspecteur, roman in Olmen (redactie); 11 novemberviering in Olmen (J. Janssens); Twee gildenbreuken uit Olmen (J. Swinnen); 100 jaar Boerinnenbond (B. Mondelaers, J. Swinnen); Een kast van een kerel Stijn De Wolf); WO I / Kwartierstaten gesneuvelden (L. Schroyen, J. Swinnen)
’t Schreneel (1995 / nr. 12) Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
’t Schreneel (1992 / nr. 9) Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
’t Schreneel (1994 / nr. 11) Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
’t Schreneel (1996 / nr. 13) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
’t Schreneel (2003 / nr. 20) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede bewaren in Kosovo - deel 5; Het 'Olmsch Tractement'; Sprokkelingen uit oorlogstijden; De familie Schoof(f)s - deel 3; Huizen in de Polderstraat; Jos van 'Nijs'; De kost verdienen anno 1936; Rosaryville; Olmen op het internet; De mannen van Bevoo 10 in de mijn van Zolder; Olmense soldaten in de 'groote oorlog')
’t Schreneel (2004 / nr. 21) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede te bewaren in Baranja - Deel 6: Herman Nuyts; Op bedevaart naar St-Willibrordus; Een schutterslied van de St-Willibrordusgilde; Nieuws van de Zwartmakers; Het 'Heilig Paterke van Hasselt' en Olmen; Op bedevaart naar Scherpenheuvel; Goed nieuws over de Boskapel; De Olmense voorouders van minister van staat Jos Van Eynde; Karnaval in Olmen; Het Olms karnaval door een volkskundige bril bekeken; Vormingswerk van de Olmense Boerinnenbond; Edict over de ontginning van de heide in het 18de eeuwse Olmen; Drinkwaterwinning in Olmen; Olmense soldaten in de 'groote oorlog' - Deel 3; Gouden bruiloft van de dijkwachter; Huizen aan de noordkant van de Markt; In memoriam Herman Bloemmen)
’t Schreneel (2000 / nr. 17) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren in Korea tijdens de Korea-Crisis; Olmen, ergens een dorp in de Kempen; Van botvinken, mollen, vossen, wolven...en ander ongedierte; Een teruggevonden balk; Was er in Olmen al een muziekmaatschappij in 1826?; Een breikoker van J. Sas uit 1868; Luikenaars; De inwoners van Olmen in de Franse tijd - Deel 2; De parochie Olmen in 1899; De familie d'Udekem en Olmen?; Boter- vee- en jaarmarkten van Olmen; Een Olmenaar in Amerika)
’t Schreneel (2006 / nr. 23) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense herbergen; Huizen aan de zuidkant van de Markt; Het insigne van een veldwachter; Merkwaardige figuren (De schacht); Pater Honorius van Olmen; België's eeuwfeest; Studiebeurzen, bron van informatie voor heemkundigen; Verhalen uit mijn jonge tijd; Schilderij in St-Willebrorduskerk; Olmense 'roots' van Ivan Heylen; Erfgoeddag 2005; Olmense woordenboek, een aanvulling (A-P); Ten quaede naeme ende faeme: Peter Van Doren)
’t Schreneel (2002 / nr. 19) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense soldaten in de 'groote oorlog'; Olmen na de omwenteling van 1830; Broederschap van de H. Rozenkrans; Studentenbond 'De Wikings'; Muurankers in onze streek; Landbouw tussen 1770 en 1950...; De familie Schoof(f)s in Olmen (2); Het Sint-Cecilia-koor te Olmen)
’t Schreneel (1993 / nr. 10) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Over aare, klissehuit en zjenever; Rond het gemeentehuis; Rond de pastorij; Ontspanning en kultureel leven; De Schacht, een volksfiguur; Enkele sportieve hoogtepunten uit de jaren vijftig; De kost verdienen anno 1953; Meifluitjes en ander gefluit; Hoolstmolen; Restauratie van het orgel van Olmen; Boonsmolen; Olmen Sport; Olmen in de pers; Een bezoek aan het museum van L. Geukens;
’t Schreneel (2005 / nr. 22) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Parochie Stotert; Een kookboek van vroeger; Bevrijding van Olmen; Volksmuziek in Vlaanderen; De eerste Olmense honderdjarige; Klein Brussel... Groot Olmen; Funerair schrijnwerk; Ten quaede naeme ende faeme; Historische gebouwen; Huizen aan de noord- en oostkant van de Markt)
’t Schreneel (1998 / nr. 15) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Ulanen in Olmen; Dorpspolitiek op het einde van de 18de eeuw; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; De inhaling van burgemeester R. Oeyen in 1933; Aanvullingen bij de geschiedenis van WO II; Julie Swinnen, de oudste inwoonster van Olmen; Oorlogsherinneringen 1940-1945; Olmense jeugd in de 'Vakschool van Moll'; De barelen in Olmen; De watermolen van Straal; Uitgaande borgbrieven uitgereikt in Olmen (1732-1794); Kempense boeren in opstand tegen de Fransen)
Titel: Den Broekkant
Auteur:Slegers Staf
Beschrijving:Arendonk: den Broekkant
Titel: Arendonk, een momentopname
Auteur:Van Deuren F.(red)
Beschrijving:Arendonk: fotoreportage + toelichtingen
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Titel: Arendonk
Auteur:Coveliers Lod. Pastoor
Beschrijving:Arendonk: geschiedkundige beschrijving
Titel: De guld
Auteur:Van Autenboer Eugeen
Beschrijving:Arendonk: gilde Sint-Sebastiaan
Titel: Arendonk en een eeuw harmonie
Auteur:Koop Paul
Beschrijving:Arendonk: harmonie 'De Arend' (1886-1986) (overzicht van 100 jaar)
Titel: Als ice can – Jaarboek 2009
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Titel: Arendonkse heksen- en spookverhalen
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: Heksen- en spookverhalen
Titel: Het primitief sigarenbedrijf
Auteur:Goris P. Jan
Beschrijving:Arendonk: Het primitief sigarenbedrijf
Titel: Sinte Katriena…File…Filemina
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: Het Sinte-Katarina-Zingen. (oorsprong en verklaring van een folkoristisch gebruik).
Titel: Nieuwe kerk te Arenk…1904
Auteur:Bervoets J E.H. Pastoor
Beschrijving:Arendonk: kerk 1904
Titel: Sint-Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Titel: Jan Lodewijk Lavrijsen 1853-1902
Auteur:van Autenboer E.
Beschrijving:Arendonk: Lavrijsen Jan Lodewijk, dichter
Titel: Meester Antoon De Puydt
Auteur:De Puydt Hubert
Beschrijving:Arendonk: Meester Antoon De Puydt
Titel: Jaarboek 2004 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Titel: Plaatsnaamkunde over Arendonk
Auteur:De Pauw Jef
Beschrijving:Arendonk: plaatsnaamkunde
Titel: Louis Van Gorp mystiek
Auteur:Van Gorp Angelo
Beschrijving:Arendonk: schilder Louis Van Gorp / katalogus tentoonstelling
Titel: Sint Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: Sint Agnetendal
Titel: Jaarboek 2005 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Titel: Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: straatnamen
Titel: Arendonk geschetst
Auteur:Lenaerts Els
Beschrijving:Arendonk: tekeningen van -
Titel: De Toremansmolen op de Wampenberg
Auteur:Segers Alfons + Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: Toremansmolen
Titel: De Vaart
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: Turnhoutse vaart
Titel: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Auteur:Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Titel: Arendonk, een vikingenkampplaats?
Auteur:Nuytemans Walter ir
Beschrijving:Arendonk: vikingenkampplaats
Titel: De Arendonkse bespiedingsdienst ‘Biscops’
Auteur:Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: wereldoorlog I / bespiedingsdienst 'Biscops'
Titel: Gids voor ’t arrondissement Turnhout
Auteur:
Beschrijving:Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
Titel: Molse Tijdingen 2019 – 27
Auteur:Paul Vos, e.a
Beschrijving:Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Titel: De abdij van Averbode
Auteur:
Beschrijving:Averbode: abdij (geschiedenis)
Titel: Averbode een uitgever apart (1877-2002)
Auteur:Ghesquière + Quaghebeur (red)
Beschrijving:Averbode: de uitgeverij van de abdij (onderneming; religieus apostolaat; jeugduitgeverij; katholieke gezins- en opiniebladen
Titel: Baarle indruk 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Titel: Druk in Baarle 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Titel: Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen
Auteur:Weyns Jozef Dr.
Beschrijving:Bakhuizen; broodbakken
Titel: Jaarboek 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Titel: ’t Schreneel (1997 / nr. 14)
Auteur:(Van Ierschot Jos)
Beschrijving:Balen / Olmen: dialect-woordenlijst (meer dan 2000 Olmense woorden), verzameld door Van Ierschot Jos
Titel: 25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
Titel: ’t Schreneel – nr. 31- 2014
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundige, volkskundige artikels: Olmense klaprozen WOI (Gilbert Claes); Weerstandstraining (Lockwood, Van Rethy); De molen van Zeis op Heivoort (F. Jennen); Wandeling langs trage wegen (redactie); Processen in Olmen (F. Jennen); De heldeninspecteur, roman in Olmen (redactie); 11 novemberviering in Olmen (J. Janssens); Twee gildenbreuken uit Olmen (J. Swinnen); 100 jaar Boerinnenbond (B. Mondelaers, J. Swinnen); Een kast van een kerel Stijn De Wolf); WO I / Kwartierstaten gesneuvelden (L. Schroyen, J. Swinnen)
Titel: ’t Schreneel (1995 / nr. 12)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
Titel: ’t Schreneel (1992 / nr. 9)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
Titel: ’t Schreneel (1994 / nr. 11)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
Titel: ’t Schreneel (1996 / nr. 13)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
Titel: ’t Schreneel (2003 / nr. 20)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede bewaren in Kosovo - deel 5; Het 'Olmsch Tractement'; Sprokkelingen uit oorlogstijden; De familie Schoof(f)s - deel 3; Huizen in de Polderstraat; Jos van 'Nijs'; De kost verdienen anno 1936; Rosaryville; Olmen op het internet; De mannen van Bevoo 10 in de mijn van Zolder; Olmense soldaten in de 'groote oorlog')
Titel: ’t Schreneel (2004 / nr. 21)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren hielpen de vrede te bewaren in Baranja - Deel 6: Herman Nuyts; Op bedevaart naar St-Willibrordus; Een schutterslied van de St-Willibrordusgilde; Nieuws van de Zwartmakers; Het 'Heilig Paterke van Hasselt' en Olmen; Op bedevaart naar Scherpenheuvel; Goed nieuws over de Boskapel; De Olmense voorouders van minister van staat Jos Van Eynde; Karnaval in Olmen; Het Olms karnaval door een volkskundige bril bekeken; Vormingswerk van de Olmense Boerinnenbond; Edict over de ontginning van de heide in het 18de eeuwse Olmen; Drinkwaterwinning in Olmen; Olmense soldaten in de 'groote oorlog' - Deel 3; Gouden bruiloft van de dijkwachter; Huizen aan de noordkant van de Markt; In memoriam Herman Bloemmen)
Titel: ’t Schreneel (2000 / nr. 17)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmenaren in Korea tijdens de Korea-Crisis; Olmen, ergens een dorp in de Kempen; Van botvinken, mollen, vossen, wolven...en ander ongedierte; Een teruggevonden balk; Was er in Olmen al een muziekmaatschappij in 1826?; Een breikoker van J. Sas uit 1868; Luikenaars; De inwoners van Olmen in de Franse tijd - Deel 2; De parochie Olmen in 1899; De familie d'Udekem en Olmen?; Boter- vee- en jaarmarkten van Olmen; Een Olmenaar in Amerika)
Titel: ’t Schreneel (2006 / nr. 23)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense herbergen; Huizen aan de zuidkant van de Markt; Het insigne van een veldwachter; Merkwaardige figuren (De schacht); Pater Honorius van Olmen; België's eeuwfeest; Studiebeurzen, bron van informatie voor heemkundigen; Verhalen uit mijn jonge tijd; Schilderij in St-Willebrorduskerk; Olmense 'roots' van Ivan Heylen; Erfgoeddag 2005; Olmense woordenboek, een aanvulling (A-P); Ten quaede naeme ende faeme: Peter Van Doren)
Titel: ’t Schreneel (2002 / nr. 19)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Olmense soldaten in de 'groote oorlog'; Olmen na de omwenteling van 1830; Broederschap van de H. Rozenkrans; Studentenbond 'De Wikings'; Muurankers in onze streek; Landbouw tussen 1770 en 1950...; De familie Schoof(f)s in Olmen (2); Het Sint-Cecilia-koor te Olmen)
Titel: ’t Schreneel (1993 / nr. 10)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Over aare, klissehuit en zjenever; Rond het gemeentehuis; Rond de pastorij; Ontspanning en kultureel leven; De Schacht, een volksfiguur; Enkele sportieve hoogtepunten uit de jaren vijftig; De kost verdienen anno 1953; Meifluitjes en ander gefluit; Hoolstmolen; Restauratie van het orgel van Olmen; Boonsmolen; Olmen Sport; Olmen in de pers; Een bezoek aan het museum van L. Geukens;
Titel: ’t Schreneel (2005 / nr. 22)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Parochie Stotert; Een kookboek van vroeger; Bevrijding van Olmen; Volksmuziek in Vlaanderen; De eerste Olmense honderdjarige; Klein Brussel... Groot Olmen; Funerair schrijnwerk; Ten quaede naeme ende faeme; Historische gebouwen; Huizen aan de noord- en oostkant van de Markt)
Titel: ’t Schreneel (1998 / nr. 15)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Ulanen in Olmen; Dorpspolitiek op het einde van de 18de eeuw; Olmenaren helpen de vrede te bewaren; De inhaling van burgemeester R. Oeyen in 1933; Aanvullingen bij de geschiedenis van WO II; Julie Swinnen, de oudste inwoonster van Olmen; Oorlogsherinneringen 1940-1945; Olmense jeugd in de 'Vakschool van Moll'; De barelen in Olmen; De watermolen van Straal; Uitgaande borgbrieven uitgereikt in Olmen (1732-1794); Kempense boeren in opstand tegen de Fransen)