Titel Auteur Beschrijving
De Drie Goddelijke Deugden Jg. 16 nr. 63 Op de koffie bij Louis en Anneke Guns-Van Houten; Ons museum HET KASKE en haar architect_x000d_ Jules Taeymans; Historische en wettelijke beschouwingen m.b.t. Genealogie;
Molino dialoog 2011 Molenmeesters;
Molino dialoog 2011 Middeleeuwen;
Rust en ruimte in de Kempen Kempen: stilte, rust, ruimte
De jaren 40, 50, 60 en 70 Jaaroverzichten 1940 - 1970 / Register trefwoorden
Mol-Donk… Mol: - Donk / Beschrijving (Geografie; bewoners; oorlogen; school; parochiegeschiedenis; verenigingsleven; industriële ontwikkeling)
’t Schreneel (2012 / nr. 29) Balen / Olmen: heemkundige en geschiedkundige artikels (Olmense strijders van Napoleon; Taferelen uit ons dorp…; Uurwerk St. Willibrorduskerk; West-Vlaamse vluchtelingen in Olmen tijdens WO I; Lekenlerares in zusterschool; Gouden jubileum Engelen-Vrachten; Al wie de haan zijn kop afkapt, zal een koning zijn; 1912… Nieuwe fanfare voor Olmen; Het 'muziek' van Olmen; Straal = gehucht Olmen)
De BJB-er; jrg. 1946-1947-1948 Landbouworganisaties / Boerenjeugd
De BJB-er; jrg. 1949-1950-1951 Landbouworganisaties / Boerenjeugd
De BJB-er; jrg. 1952-1953 – 1954 Landbouworganisaties / Boerenjeugd (o.a. Retie: Ruiterslied dr. Alois Verwaest)
Jaarboek Taxandria 2011 (LXXIII) 'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omgeving: Govert Loockermans (1617-1711) en zijn verwanten (W. Frijhoff); Het Sint-Pieterskapittel van Turnhout (J. De Reu); Geschiedenis van de Turnhoutse Minderbroeders en hun bier (S. Van Clemen); Het personeel van Merksplas Kolonie 1920-1940 (T. Leunen); Het kasteel van Vorselaar (R. Vermeulen); Turnhout en de Aa (C. Nolf); De mise-en-scène van het verleden P.J. Heuvelmans 'De twee reizigers' (N. Bemong); Inventaris van het archief van Taxandria (S. Van Clemen); In ùmemoriam: Francis De Vel (1924-2010) en Jef Roymans (1939-2011); Ledenlijst,
Jaarboek 4 (1965) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Lijst der pastoors; De Drossaerden; Bly-inkomst; De opkomst van Gheel; Historische opvolging van de Heeren van Gheel; Opvolging der drossaerds)
Jaarboek 5 (1966) – GGG Geel: geschiedkundige artikels - Chronijken van Gheel (Opvolging der drossaerds-vervolg; Leex of de verloren vlakte; Eersten of Primi der universiteit van Leuven)
Jaarboek 6 (1967) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18ste eeuw; Innocentes over wie verdere gegevens ontbreken; Register van de pleegfamilies; Personen vermeld in verband met de innocentes; Plaatsen van herkomst van de innocentes)
Jaarboek 7 (1968) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel (M.H. Koyen); _x000d_ Grondvesten van voormalige St.-Dimpnakerk blootgelegd (van Broeckhoven); De nieuwe tienden van het Waverwoud en de Bisschopshoeven te Geel (Van den Wijngaert): De abdij Rozendaal en de parochie Geel (A. Goetstouwers)
Jaarboek 8 (1969) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Gasthuis Gheel: stichting; De kapel; De ziekenverpleging; Beheer van het gasthuis; Goederenbezit; Hervorming; De beginjaren; Eerste moeilijkheden; Het kloosterleven; Zieken en verpleging; enz…)
Jaarboek 9 (1970) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo - M.H. Koyen; Almanach de Geel pour l'année 1792 - Edm. De Goeyse; Kluizenaars te Geel en omgeving - M.H. Koyen; Olen in oorlogstijd - J. Lauwerys)
Jaarboek 10 (1971) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Geel 1816: inventaris Geelse huizen en bewoners begin Hollands Tijdvak - Leopold Van Gestel - Destombes)
Jaarboek 11 (1972) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Krankzinnigenverpleging te Geel 1795-1860 - K. Veraghtert; Etymologische verklaring van de naam Olen - F. Verbiest; Olen in oorlogstijd III. 1796, 1797 - J. Lauwerys)
Jaarboek 12 (1973) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Gezinsverpleging van geesterszieken te Geel tot einde 18de eeuw - Dr. M.H. Koyen)
Jaarboek 13 (1974) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (De patienten van de Rijkskolonie te Geel - Lic. Michel De Bont)
Jaarboek 14 (1975-1976) – GGG Geel: geschiedkundige artikels (De hervorming van het Gasthuis van Geel 1552-1553 - Koyen; Het gemeentewapen van Geel - Koyen; Het erevaandel van Geel - Koyen; Brokstukken van een oude Geelse grafzerk - Van Broeckhoven; Het bouwkundig erfgoed van Geel - De Bont; Opgravingen in de kapel van de Groenenheuvel te Geel - M. De Bont; Aantekeningen van onderpastoor Aerts - Van Gestel en De Bont; Olen in oorlogstijd IV - J. Lauwerys; Averbode en Veerle: het weiderecht - Van Genechten; Gasthuismuseum: tentoonstelling Geel oud en nieuw - M.D.B.; In memoriam August Bellemans en Milo Hendrik Koyen)
Jaarboek Index 1 tot 5 – GGG Geel: geschiedkundige artikels (Index van personen, plaatsen en realia - Jaarboek 1 tot 5)
Volkskundige tentoonstelling Oude Gasthuis Geel Geel: Oude Gasthuis / Katalogus tentoonstelling
Van boerin tot landelijke vrouw Retie: verenigingen / historiek KVLV
Molse tijdingen 2012 (nr. 20) Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Denkend aan Mol - Verbruggen G.; Het bewogen leven van Vincent Dillen - De Boulle + Vos; Ode aan de Leuvense stoof, deel 3 - Nuyts R.; Kolenhandelaar Jan Baptist Mertens - Mertens; Soepweikers - Van Braband; Vulkanische gesteenten in Postel - Hooyberghs; Charles de Broqueville + kwartierstand - Vos P.; De opvoeding van Charles de Broqueville - Renaerts F.; De landbouwschool van Ezaart - Van Hoof J.; Ezaart, deel 4 - Knaepen e.a.; De katholieke filmliga in Mol - F. Caeyers; Over Sint-Odrada te Balen en te Millegem - Jansen J.; Scouts Mol - M. Teeuwen; Chiro Wezel - Van Loy F.; Stichting van Wezel - Nevelsteen + Vos; Kerkhof van Wezel - Renaerts; Het Wezels hofke - Nevelsteen; Wielerprofs Wezel - Nuyts; Eric Geboers - Nevelsteen; Fotokatern Wezel - Bollen J.)
Sporen in het landschap Landschappen: erfgoed (turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal)
Heemkundige Kring Joris Matheussen Jg. 29 nr. 1 Mensen van bij ons: Marie Tormans (novelle Prof. Rik Torfs); De christelijk geïnspireerde volks-_x000d_ feesten en gebruiken;
Duivenbond ‘Moed en hoop’ (1886-2011) Retie: geschiedenis duivenbond 'Moed en Hoop' (1886 - 2011)
FC Violetta – Retie S.K. (1938-2013) Retie: geschiedenis voetbalclub Violetta - Retie S.K. (1938 - 2013)
’t Schreneel (2013/nr. 30) Balen; Olmen: heemkundige artikels (Schooffs Mariette: gemeente Olmen in de smeltkroes der industrialisatie - 1948; Jennen, Swinnen: "Ic heer Nicolaus Dillen onweerdich pastoor"; Redactie: Sooi scheresliep zingt z'n lied; Jennen: gildezilver in bewaring bij heemkring; Jennen: bijen houden in Olmen; De Wolf: In vogelvlucht … 1924-1964 of 40 jaar Congo; Redactie: Verboden visvangst in 1886
Notariële verkopingen Retie (1993 – 1999) Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 1993 - 1995 - 1998 en 1999)
Notariële verkopingen Retie (2000 – 2010) Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 2000-2001-2002-2006-2007-2008-2009-2010)
Notariële verkopingen Retie (2011-2012) Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 2011; 2012 e.v.)
Jaarboek Taxandria 1993 Kempen: Kempische soldatenbrieven uit Napoleontische periode E. De Lelys) (o.a. Retie)
Jaarboek Taxandria 1995 Kempen: Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit Turnhoutse Kempen (G. Sels), ook Retie: Kortoren, hoogmoed en uiterlijke schijn, grensgeschillen, verhaaltjes, Schoonbroek
Jaarboek Taxandria 1948 Kempen: De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen (Kanunnik Jansen J.E.)
Onze helden van WO I Wereldoorlog I: Turnhout (gesneuvelden, e.a.)
Dichter bij Turnhout Turnhout: stad in 36 gedichten
De groote oorlog in het klein Wereldoorlog 1: 90 korte verhalen
Post factum – jaarboek 5, 2013 Antwerpen: jaarboek (geschiedkundige en volkskundige artikels): Antwerps herenhuis Victor Lynen; Mannenkoren in Borgerhout (1839-1874); Frans Verstreken(1923-2003) en de grafiek in Vlaanderen; De Antwerpse violist Franciscus Redein; Erfgoedgidsen.
’t Schreneel – nr. 31- 2014 Balen / Olmen: geschiedkundige, volkskundige artikels: Olmense klaprozen WOI (Gilbert Claes); Weerstandstraining (Lockwood, Van Rethy); De molen van Zeis op Heivoort (F. Jennen); Wandeling langs trage wegen (redactie); Processen in Olmen (F. Jennen); De heldeninspecteur, roman in Olmen (redactie); 11 novemberviering in Olmen (J. Janssens); Twee gildenbreuken uit Olmen (J. Swinnen); 100 jaar Boerinnenbond (B. Mondelaers, J. Swinnen); Een kast van een kerel Stijn De Wolf); WO I / Kwartierstaten gesneuvelden (L. Schroyen, J. Swinnen)
De Vlierbes – jrg. 35 – 2013 Beerse: geschiedkundige, volkskundige artikels: Honderd jaar onderwijs Schansdries (Stef Sneyders); Imkers familie Oostvogels (Jan Oostvogels); Kunstschilder Albert Haest / 1916-2002 (Leo Dignef); Een bronsdepot aan de Beekakkers (XXXX); Beerse en Vlimmeren vanuit de luchtballon (Dignef, Verhoeven); Belgian Border Collie Club Vlimmeren 25 jaar / 1987-2012 (Jan Oostvogels); WOII - Duitse paarden in Beerse (Jos Boeckx); Hoe ver een Vlimmers steentje rollen kan (Marleen Smans); Op de koffie bij Louis en Anneke Guns-Van Houten (Luc Andries)
Molse tijdingen – nr. 21 – 2013 Mol: geschiedkundige, volkskundige artikels: Geschiedenis van de post (R. Nuyts); Sluis verandert (L. Vreys); Trouwboekje door de eeuwen heen (R. Ooms); 25 jaar Boerinnengilde Mol-Rauw (R. Ooms); Boeren en grondbezit in Sluis (P. Vos); Jan Lievens (L. Mertens); Kerken van Mol en Wezel (H. Hooyberghs); Ezaart deel 5 (F. Peeters); BJB Ezaart (G. Geboers); Rauwse wildernis ontgonnen vb. Kalverdijk (K. Nevelsteen, P. Vos); Drie tante nonnekes (A. Dierckx); Molse bakermat voor de aquarel (B. Mortier); Het wielerverhaal van Ward Weckx (R. Nuyts); Rijkswacht van Mol (L. Dirix); 25 jaar Feynends Heike (S. Heurckmans); Spanoghe verliest in Wezel (R. Nevelsteen); Meisjeschiro Sluis (K. Jansen, M. Smeets); Uit archief van pastoor Wuyts (L. De Boulle); WO II / Krems Stalag XVIIB (R. Nuyts); Schaapsherderdijk (L. Aerts); Jan Frans Dillen (P. Vos); Bespiegelingen rond een foto (L. Mertens); Janneke Daems (L. De Boulle)
Beeld van de Kempen Kempen: schilderkunst (cataloog tentoonstelling Marnixring 1981) - Voorwoord A. Keersmaekers
Jaarboek 1998 Dood en begrafenis: gebruiken (Van Santje tot doodsprentje; Rituelen rond sterven en begraven; Haafkoopdag anno 1772)
Kempische religieuze instellingen 1780-1850 in Kempen Kempen: Religieuze instellingen (H. Grafpriorij; Begijnhoven; Kempische Norbertijnerabdijen; Sint-Agnetendal Arendonk)
Oprichting nieuwe bisdommen (1559) Kempen: weerslag op Kempen van oprichting nieuwe bisdommen
Beeld van de Kempen Kempen: Kempische schilders in 20ste eeuw (Gids tentoonstelling 1981; voorwoord August Keersmaekers)
Luister van de molen Molens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)
Titel: De Drie Goddelijke Deugden Jg. 16 nr. 63
Auteur:
Beschrijving:Op de koffie bij Louis en Anneke Guns-Van Houten; Ons museum HET KASKE en haar architect_x000d_ Jules Taeymans; Historische en wettelijke beschouwingen m.b.t. Genealogie;
Titel: Molino dialoog 2011
Auteur:
Beschrijving:Molenmeesters;
Titel: Molino dialoog 2011
Auteur:
Beschrijving:Middeleeuwen;
Titel: Rust en ruimte in de Kempen
Auteur:
Beschrijving:Kempen: stilte, rust, ruimte
Titel: De jaren 40, 50, 60 en 70
Auteur:
Beschrijving:Jaaroverzichten 1940 - 1970 / Register trefwoorden
Titel: Mol-Donk…
Auteur:
Beschrijving:Mol: - Donk / Beschrijving (Geografie; bewoners; oorlogen; school; parochiegeschiedenis; verenigingsleven; industriële ontwikkeling)
Titel: ’t Schreneel (2012 / nr. 29)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige en geschiedkundige artikels (Olmense strijders van Napoleon; Taferelen uit ons dorp…; Uurwerk St. Willibrorduskerk; West-Vlaamse vluchtelingen in Olmen tijdens WO I; Lekenlerares in zusterschool; Gouden jubileum Engelen-Vrachten; Al wie de haan zijn kop afkapt, zal een koning zijn; 1912… Nieuwe fanfare voor Olmen; Het 'muziek' van Olmen; Straal = gehucht Olmen)
Titel: De BJB-er; jrg. 1946-1947-1948
Auteur:
Beschrijving:Landbouworganisaties / Boerenjeugd
Titel: De BJB-er; jrg. 1949-1950-1951
Auteur:
Beschrijving:Landbouworganisaties / Boerenjeugd
Titel: De BJB-er; jrg. 1952-1953 – 1954
Auteur:
Beschrijving:Landbouworganisaties / Boerenjeugd (o.a. Retie: Ruiterslied dr. Alois Verwaest)
Titel: Jaarboek Taxandria 2011 (LXXIII)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omgeving: Govert Loockermans (1617-1711) en zijn verwanten (W. Frijhoff); Het Sint-Pieterskapittel van Turnhout (J. De Reu); Geschiedenis van de Turnhoutse Minderbroeders en hun bier (S. Van Clemen); Het personeel van Merksplas Kolonie 1920-1940 (T. Leunen); Het kasteel van Vorselaar (R. Vermeulen); Turnhout en de Aa (C. Nolf); De mise-en-scène van het verleden P.J. Heuvelmans 'De twee reizigers' (N. Bemong); Inventaris van het archief van Taxandria (S. Van Clemen); In ùmemoriam: Francis De Vel (1924-2010) en Jef Roymans (1939-2011); Ledenlijst,
Titel: Jaarboek 4 (1965) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Lijst der pastoors; De Drossaerden; Bly-inkomst; De opkomst van Gheel; Historische opvolging van de Heeren van Gheel; Opvolging der drossaerds)
Titel: Jaarboek 5 (1966) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels - Chronijken van Gheel (Opvolging der drossaerds-vervolg; Leex of de verloren vlakte; Eersten of Primi der universiteit van Leuven)
Titel: Jaarboek 6 (1967) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Geesteszieken in verpleging te Geel in de 18ste eeuw; Innocentes over wie verdere gegevens ontbreken; Register van de pleegfamilies; Personen vermeld in verband met de innocentes; Plaatsen van herkomst van de innocentes)
Titel: Jaarboek 7 (1968) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van het archief van het gasthuis van Geel (M.H. Koyen); _x000d_ Grondvesten van voormalige St.-Dimpnakerk blootgelegd (van Broeckhoven); De nieuwe tienden van het Waverwoud en de Bisschopshoeven te Geel (Van den Wijngaert): De abdij Rozendaal en de parochie Geel (A. Goetstouwers)
Titel: Jaarboek 8 (1969) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Gasthuis Gheel: stichting; De kapel; De ziekenverpleging; Beheer van het gasthuis; Goederenbezit; Hervorming; De beginjaren; Eerste moeilijkheden; Het kloosterleven; Zieken en verpleging; enz…)
Titel: Jaarboek 9 (1970) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo - M.H. Koyen; Almanach de Geel pour l'année 1792 - Edm. De Goeyse; Kluizenaars te Geel en omgeving - M.H. Koyen; Olen in oorlogstijd - J. Lauwerys)
Titel: Jaarboek 10 (1971) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Geel 1816: inventaris Geelse huizen en bewoners begin Hollands Tijdvak - Leopold Van Gestel - Destombes)
Titel: Jaarboek 11 (1972) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Krankzinnigenverpleging te Geel 1795-1860 - K. Veraghtert; Etymologische verklaring van de naam Olen - F. Verbiest; Olen in oorlogstijd III. 1796, 1797 - J. Lauwerys)
Titel: Jaarboek 12 (1973) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Gezinsverpleging van geesterszieken te Geel tot einde 18de eeuw - Dr. M.H. Koyen)
Titel: Jaarboek 13 (1974) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De patienten van de Rijkskolonie te Geel - Lic. Michel De Bont)
Titel: Jaarboek 14 (1975-1976) – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (De hervorming van het Gasthuis van Geel 1552-1553 - Koyen; Het gemeentewapen van Geel - Koyen; Het erevaandel van Geel - Koyen; Brokstukken van een oude Geelse grafzerk - Van Broeckhoven; Het bouwkundig erfgoed van Geel - De Bont; Opgravingen in de kapel van de Groenenheuvel te Geel - M. De Bont; Aantekeningen van onderpastoor Aerts - Van Gestel en De Bont; Olen in oorlogstijd IV - J. Lauwerys; Averbode en Veerle: het weiderecht - Van Genechten; Gasthuismuseum: tentoonstelling Geel oud en nieuw - M.D.B.; In memoriam August Bellemans en Milo Hendrik Koyen)
Titel: Jaarboek Index 1 tot 5 – GGG
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Index van personen, plaatsen en realia - Jaarboek 1 tot 5)
Titel: Volkskundige tentoonstelling Oude Gasthuis Geel
Auteur:
Beschrijving:Geel: Oude Gasthuis / Katalogus tentoonstelling
Titel: Van boerin tot landelijke vrouw
Auteur:
Beschrijving:Retie: verenigingen / historiek KVLV
Titel: Molse tijdingen 2012 (nr. 20)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige en heemkundige artikels (Denkend aan Mol - Verbruggen G.; Het bewogen leven van Vincent Dillen - De Boulle + Vos; Ode aan de Leuvense stoof, deel 3 - Nuyts R.; Kolenhandelaar Jan Baptist Mertens - Mertens; Soepweikers - Van Braband; Vulkanische gesteenten in Postel - Hooyberghs; Charles de Broqueville + kwartierstand - Vos P.; De opvoeding van Charles de Broqueville - Renaerts F.; De landbouwschool van Ezaart - Van Hoof J.; Ezaart, deel 4 - Knaepen e.a.; De katholieke filmliga in Mol - F. Caeyers; Over Sint-Odrada te Balen en te Millegem - Jansen J.; Scouts Mol - M. Teeuwen; Chiro Wezel - Van Loy F.; Stichting van Wezel - Nevelsteen + Vos; Kerkhof van Wezel - Renaerts; Het Wezels hofke - Nevelsteen; Wielerprofs Wezel - Nuyts; Eric Geboers - Nevelsteen; Fotokatern Wezel - Bollen J.)
Titel: Sporen in het landschap
Auteur:
Beschrijving:Landschappen: erfgoed (turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal)
Titel: Heemkundige Kring Joris Matheussen Jg. 29 nr. 1
Auteur:
Beschrijving:Mensen van bij ons: Marie Tormans (novelle Prof. Rik Torfs); De christelijk geïnspireerde volks-_x000d_ feesten en gebruiken;
Titel: Duivenbond ‘Moed en hoop’ (1886-2011)
Auteur:
Beschrijving:Retie: geschiedenis duivenbond 'Moed en Hoop' (1886 - 2011)
Titel: FC Violetta – Retie S.K. (1938-2013)
Auteur:
Beschrijving:Retie: geschiedenis voetbalclub Violetta - Retie S.K. (1938 - 2013)
Titel: ’t Schreneel (2013/nr. 30)
Auteur:
Beschrijving:Balen; Olmen: heemkundige artikels (Schooffs Mariette: gemeente Olmen in de smeltkroes der industrialisatie - 1948; Jennen, Swinnen: "Ic heer Nicolaus Dillen onweerdich pastoor"; Redactie: Sooi scheresliep zingt z'n lied; Jennen: gildezilver in bewaring bij heemkring; Jennen: bijen houden in Olmen; De Wolf: In vogelvlucht … 1924-1964 of 40 jaar Congo; Redactie: Verboden visvangst in 1886
Titel: Notariële verkopingen Retie (1993 – 1999)
Auteur:
Beschrijving:Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 1993 - 1995 - 1998 en 1999)
Titel: Notariële verkopingen Retie (2000 – 2010)
Auteur:
Beschrijving:Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 2000-2001-2002-2006-2007-2008-2009-2010)
Titel: Notariële verkopingen Retie (2011-2012)
Auteur:
Beschrijving:Aankondigingen verkopingen vastgoed Retie (jaren 2011; 2012 e.v.)
Titel: Jaarboek Taxandria 1993
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische soldatenbrieven uit Napoleontische periode E. De Lelys) (o.a. Retie)
Titel: Jaarboek Taxandria 1995
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit Turnhoutse Kempen (G. Sels), ook Retie: Kortoren, hoogmoed en uiterlijke schijn, grensgeschillen, verhaaltjes, Schoonbroek
Titel: Jaarboek Taxandria 1948
Auteur:
Beschrijving:Kempen: De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen (Kanunnik Jansen J.E.)
Titel: Onze helden van WO I
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog I: Turnhout (gesneuvelden, e.a.)
Titel: Dichter bij Turnhout
Auteur:
Beschrijving:Turnhout: stad in 36 gedichten
Titel: De groote oorlog in het klein
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 1: 90 korte verhalen
Titel: Post factum – jaarboek 5, 2013
Auteur:
Beschrijving:Antwerpen: jaarboek (geschiedkundige en volkskundige artikels): Antwerps herenhuis Victor Lynen; Mannenkoren in Borgerhout (1839-1874); Frans Verstreken(1923-2003) en de grafiek in Vlaanderen; De Antwerpse violist Franciscus Redein; Erfgoedgidsen.
Titel: ’t Schreneel – nr. 31- 2014
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundige, volkskundige artikels: Olmense klaprozen WOI (Gilbert Claes); Weerstandstraining (Lockwood, Van Rethy); De molen van Zeis op Heivoort (F. Jennen); Wandeling langs trage wegen (redactie); Processen in Olmen (F. Jennen); De heldeninspecteur, roman in Olmen (redactie); 11 novemberviering in Olmen (J. Janssens); Twee gildenbreuken uit Olmen (J. Swinnen); 100 jaar Boerinnenbond (B. Mondelaers, J. Swinnen); Een kast van een kerel Stijn De Wolf); WO I / Kwartierstaten gesneuvelden (L. Schroyen, J. Swinnen)
Titel: De Vlierbes – jrg. 35 – 2013
Auteur:
Beschrijving:Beerse: geschiedkundige, volkskundige artikels: Honderd jaar onderwijs Schansdries (Stef Sneyders); Imkers familie Oostvogels (Jan Oostvogels); Kunstschilder Albert Haest / 1916-2002 (Leo Dignef); Een bronsdepot aan de Beekakkers (XXXX); Beerse en Vlimmeren vanuit de luchtballon (Dignef, Verhoeven); Belgian Border Collie Club Vlimmeren 25 jaar / 1987-2012 (Jan Oostvogels); WOII - Duitse paarden in Beerse (Jos Boeckx); Hoe ver een Vlimmers steentje rollen kan (Marleen Smans); Op de koffie bij Louis en Anneke Guns-Van Houten (Luc Andries)
Titel: Molse tijdingen – nr. 21 – 2013
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, volkskundige artikels: Geschiedenis van de post (R. Nuyts); Sluis verandert (L. Vreys); Trouwboekje door de eeuwen heen (R. Ooms); 25 jaar Boerinnengilde Mol-Rauw (R. Ooms); Boeren en grondbezit in Sluis (P. Vos); Jan Lievens (L. Mertens); Kerken van Mol en Wezel (H. Hooyberghs); Ezaart deel 5 (F. Peeters); BJB Ezaart (G. Geboers); Rauwse wildernis ontgonnen vb. Kalverdijk (K. Nevelsteen, P. Vos); Drie tante nonnekes (A. Dierckx); Molse bakermat voor de aquarel (B. Mortier); Het wielerverhaal van Ward Weckx (R. Nuyts); Rijkswacht van Mol (L. Dirix); 25 jaar Feynends Heike (S. Heurckmans); Spanoghe verliest in Wezel (R. Nevelsteen); Meisjeschiro Sluis (K. Jansen, M. Smeets); Uit archief van pastoor Wuyts (L. De Boulle); WO II / Krems Stalag XVIIB (R. Nuyts); Schaapsherderdijk (L. Aerts); Jan Frans Dillen (P. Vos); Bespiegelingen rond een foto (L. Mertens); Janneke Daems (L. De Boulle)
Titel: Beeld van de Kempen
Auteur:
Beschrijving:Kempen: schilderkunst (cataloog tentoonstelling Marnixring 1981) - Voorwoord A. Keersmaekers
Titel: Jaarboek 1998
Auteur:
Beschrijving:Dood en begrafenis: gebruiken (Van Santje tot doodsprentje; Rituelen rond sterven en begraven; Haafkoopdag anno 1772)
Titel: Kempische religieuze instellingen 1780-1850 in Kempen
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Religieuze instellingen (H. Grafpriorij; Begijnhoven; Kempische Norbertijnerabdijen; Sint-Agnetendal Arendonk)
Titel: Oprichting nieuwe bisdommen (1559)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: weerslag op Kempen van oprichting nieuwe bisdommen
Titel: Beeld van de Kempen
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische schilders in 20ste eeuw (Gids tentoonstelling 1981; voorwoord August Keersmaekers)
Titel: Luister van de molen
Auteur:
Beschrijving:Molens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)