Titel Auteur Beschrijving
Soldaten van Napoleon Peeters K. C. Dr Napoleon: 'conscrits' tussen 1806 en 1815 (naar handschriften van soldaat Kenis Wilhelmus uit Loenhout)
De oorlogen van Napoleon I Ramaekers Johan (bew.) Napoleon I: levensverhaal/veldslagen
Meerhouts Patrimonium Jg. 30 nr. 124 Nachtwacht in Meerhout (1750-1860); Kerstmis en vluchtelingen in de Groote Oorlog; Herdenkingen 2014 - 2018 (Groote Oorlog);
Onze voornamen Meyers en Luitingh Naamkunde: voornamen + register
Het groot voornamenboek Van Rooyen Marc Naamkunde: voornamen
Alles over namen de Rijk Peter Naamkunde: familienamen; voornamen
Tijdschrift voor geschiedenis en folklore / 23 ste jrg Naamkunde: familienamen Kempen
Hoe koman wij aan onze namen Uitman G.F. Naamkunde: familie- ; voornamen
Groot lexicon van eigennamen Naamkunde: eigennamen
De groote meesters der muziek Godefroid René Muziekgeschiedenis
Monumenten- en landschapszorg / Gids Vlaanderen Goossens Miek + Vlaeminck Sieg Monumenten- en lanschapszorg: gids met practische infotmatie
Monumenten- en landschapszorg / Beschermd Vlaanderen Goossens Miek + Vlaeminck Sieg Monumenten- en landschapszorg / Vlaanderen: Lijst van beschermd patrimonium tot eind 1991; wet- en regelgeving tot 10 juli 1992
Beschermd cultuurpatrimonium 1999-2001 Monumenten en landschappen in Provincie Antwerpen (beschermd in periode 1999-2001): inventaris per gemeente
Monino Dialoog Molenweekstanden ; (verborgen taal) ;
Luister van de molen Molens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)
Molino dialoog 2011 Molenmeesters;
Levende molens Jg. 28 nr.7 Molenbouwers vertellen: Molenbouw Wieme ;
Oorlogsperikelen in Mol 1940-1945 Sannen Peeters Ver Bruggen Mol: wereldoorlog II
De aanpassing van de vreemdelingen in de parochies te Mol De Mulder Herman Mol: vreemdelingen in het parochieleven (Euratom, SCK,...)
De kunstschatten van het torenmuseum te Mol Jansen Cilissen Vos F. Mol: torenmuseum / kunstschatten
’t Is honderd jaar geleën… Jubileumboek 1900-2000 Mol: Sint-Jan Berchmanscollege; jubileumboek 1900-2000.(Historisch overzicht; Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen; Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken; Schoolbevolking en schoolpersoneel)
50 jaar Rijks-Gemeenschapsonderwijs Mol (1947-1997) Mol: Rijks-Gemeenschapsonderwijs (Liber Amicorum: 50 jaar herinneringen en geschiedenis)
Van groote heide tot Rauw (Werkgroep) Mol: Rauw-parochie / Beschrijving en geschiedenis (Geografie; kerkdorp; kolonisatie; parochiegeschiedenis; onderwijs; industrie; toerisme; verenigingsleven)
Vijftig jaar technisch instituut Sint-Paulus Mees Roger Mol: onderwijs/ Sint Paulus
Rozenberg, een klooster maakt school (1663-2005) Mol: onderwijs scholen Rozenberg. Geschiedenis van het klooster op de Rozenberg (1663) en van de 'Rozenbergscholen'
Molse tijdingen 10: Molse klap Wynen John Mol: Mols dialect (woordenboek
De Molse markten door de eeuwen heen Vos Paul e.a. Mol: markten (monografie) o.a. Konijnenmarkt, eiermarkt,...
De Molse markten door de eeuwen heen Mol: markten (konijnen-; paarden-; boter-; enz)
Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
Jakob Smits, een portret Van Gompel Nuyts Verheyen Mol: Jakob Smits (levensbeschrijving - catalogus)
Jacob Smits, een portret Van Gompel Nuyts Verheyen Mol: Jacob Smits, schilder-biografie
Jacob Smits (1855 – 1928) Mol: Jacob Smits (brochure tentoonstelling 1978 Antwerpen)
Molse tijdingen 2006 (nr. 14) Vos Paul (hoofdredactie) Mol: heemkundige, geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; Verhalen en situatieschetsen van Ezaart; Van Sint-Lodewijksgesticht tot Rijksopvoedingsgesticht; De Sint-Barbaragilde; Landschap en zijn verhalen; De zaal; De Boerenstraat, deel 3; Molse Boerenkrijg; College in Mol en het mijngebouw in Waterschei; Een knipoog van Boon naar een Mollenaar; De snit- en naaischool van Mme Baus-Van Hees; Met Kate Ryan en Tanja Dexters; Het Gregoriuskoor Sint-Pieter; Millegemse sprokkelingen; Het testament van pastoor Andriessens)
Molse tijdingen 16, Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Molse tijdingen – nr. 21 – 2013 Mol: geschiedkundige, volkskundige artikels: Geschiedenis van de post (R. Nuyts); Sluis verandert (L. Vreys); Trouwboekje door de eeuwen heen (R. Ooms); 25 jaar Boerinnengilde Mol-Rauw (R. Ooms); Boeren en grondbezit in Sluis (P. Vos); Jan Lievens (L. Mertens); Kerken van Mol en Wezel (H. Hooyberghs); Ezaart deel 5 (F. Peeters); BJB Ezaart (G. Geboers); Rauwse wildernis ontgonnen vb. Kalverdijk (K. Nevelsteen, P. Vos); Drie tante nonnekes (A. Dierckx); Molse bakermat voor de aquarel (B. Mortier); Het wielerverhaal van Ward Weckx (R. Nuyts); Rijkswacht van Mol (L. Dirix); 25 jaar Feynends Heike (S. Heurckmans); Spanoghe verliest in Wezel (R. Nevelsteen); Meisjeschiro Sluis (K. Jansen, M. Smeets); Uit archief van pastoor Wuyts (L. De Boulle); WO II / Krems Stalag XVIIB (R. Nuyts); Schaapsherderdijk (L. Aerts); Jan Frans Dillen (P. Vos); Bespiegelingen rond een foto (L. Mertens); Janneke Daems (L. De Boulle)
Molse tijdingen 7 (1999) (Wynen John hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels: J. Smits en D. Baksteen in de verhalende literatuur; Inventarisering Molse dialect; Abten van Postel; De ijzeren Rijn in Mol; Rademaker vanderschoot; Ward Paepen; Pastoor Ciypers; De strijd om de nalatenschap van Valerius Van Gool; Liedjeszangers; Gevers uit Mol; F.C. Brandweer 1943-1944)
Molse tijdingen 10A (2002) (Vos Paul hoofdred.) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels: 50 jaar SCK-Cen 1952-2002; Sterke Molse verhalen uit de 16de eeuw; Volmolens in de Molse Voogdij; Dorpse mijmeringen; Krabben en gaarnoot, leurhandel in onze contreien; Staf van den Telegraf; Mol als cinemacentrum; In dienstbetoon van Charles de Broqueville; Onschuldig oorlogslachtoffer uit Ginderbroek; Frans, de jonkheer van Sluis; Studentenbond 'Klein, maar dapper' uit Mol-Millegem; De buurtschap Rijsbergdijk en de familie Gypen in Wezel en Gompel; Inventarissen Molse tijdingen 1-10)
Molse tijdingen 17 (2009) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels / 90 jaar school in Ezaart-Hessie (Jos Van Hoof); Verlichting in Mol (Rik Nuyts); Kinderjaren van Sooi 'van den Heilige' (Frans Berghmans); Studiebeurzen in Mol (Jan Vanhees); Harmonie 'De Klauwaerts' - Deel 2 (Louis Mertens); Mobilisatie in Mol 1939-1940 (Louis Swinnen); Noormannenschat weergevonden (Paul Vos); Herdgangen Ezaart-Hessie (Frans Peeters, Roger Knaepen); De Wezelse zinkfabriek (Karel Nevelstaan); Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel (Carlo Beckers); Bijnamen (Flor Caeyers); Fotokatern Mol-Gompel (Jan Bollen)
Molse tijdingen 4 (1996) (Wynen John hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Sint-Marcoen; Het Molse dialect; Te hooi en te gras; Bittere sociale toestanden in de Kempen tijdens het leven van dr. Henri de Backer; Volksdansgroep Klepperman; Pastoor Van Roey; Studenten op kot bij onderpastoor Valerius Van Gool 1735-1759; Rik Vangeel in de tijd van toen; De familie Vreys; Kroniek van de Polles)
Molse tijdingen 3 (1995) (Wynen John hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Ontspanning, vrije tijd en devoties in de 18de en 19de eeuw; Het Molse dialect; Pater Emile Van Hencxthoven; Mei 1940, een groep Mollenaars op de vlucht; Het fabriekske; Het leenhof van Ezaert; Het Molse operette-gezelschap Hoger-Op; Pastoor Van Roey; De brandglasramen in de Sidnt-Pieter en Pauwelkerk; Pre- en prohistorische vondsten in onze gemeente; De familie Van Hoof; Rik Vangeel in de tijd van toen; Kroniek van de Polles)
Molse tijdingen 2009 / nr. 17 Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jos Van Hoof: 90 jaar school in Ezaaart-Hessie; Rik Nuyts: Het worde licht…in Mol; Frans Berghmans: Kinderjaren van 'Sooi van den Heilige'; Luc De Boulle: Fotografie, deel 2; Jan Vanhees: Studiebeurzen in Mol, deel 2; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts, deel 2; Louis Swinnen: Mobilisatie in Mol 1939-1940; Paul Vos: Noormannenschat weergevonden; Frans Peeters, Roger Knaepen: Herdgangen Ezaart-Hessie; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek; Carlo Beckers: Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel; Flor Caeyers: Bijnamen; Jan Bollen: Fotokatern Mol-Gompel,
Molse tijdingen 22 (2014) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jef Vandeven, het verhaal van een merkwaardig soldaat / Deckx; Oorlogsdagboek De Boulle Deel I / De Boulle; Rijkswacht Mol - Deel 2/ Dirix e.a.;_x000d_ Sint-Jansstoet van Mol / Geys S.; Lezen en schrijven in Millegem / Heurckmans S.; Arduin en Molse begraafplaatsen / Hooyberghs H.; Heidehuizen en Hutten vormen zich / Vos P.; Den Grooten Oorlog / Mertens L.; Sprokkels uit Heidehuizen en Hutten / Geys S.; Mols Burgemeester Henri Cardinaels /Vos P.; Grote treinramp in Mol / Nevelsteen K.; Postdienst in Mol / Nuyts R.; Ezaart - Deel 6 / Peeters e.a.; Verhalen over station Mol / Hoebeke e.a.; Gemeentelijke filmdienst / Van Hoof en Vos H.; De brief van Antoon Peetermans uit Ezaaart / Vos P.; De laatste epidemie in Mol? / Vos P.; Taeymans en woningen van onderwijzers in Mol / Aerts en Vos P.; Hutten en Heidehuizen - Landschap in beeld; Buitengewoon / Aerts L.; Bouwens R.)
Molse tijdingen 5 (1997) (Wynen John hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Honderd jaar Gasthuis te Mol; Het Molse dialect; Het oude kerkhof uit 1812 in de Collegestraat; Oude wegen en hun benamingen in Ezaart; Een slagmolen in de Nieuwstraat; Molse sprietstekers; Vijfjarig bestaan van het Rijksonderwijs/Gemeenschapsonderwijs te Mol; De Brabantse omwenteling in onse streken; De Franse Revolutie: burgerij en boerenkrijg in Mol; Pastoor Cuypers; De 'groote oorlog' 14-18 in Mol; De familie Peten en de Molse wolnijverheid; Academie; Eurochemic; uit de jeugd van Franz Loos)
Molse tijdingen 11 (2003) (Vos Paul hoofdred.) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Gerard De Boulle; Het Wit Paard in Wezel; Studentenbond 'Klein maar dapper' Mol-Millegem 1934-1952; Nog niet zo lang geleden (Staf Vos); Dood, begrafenis en rouw; Het 'Weike'; De brieven (1893-1926) van een tante nonneke; De stam Goelen; De kruislievenheer Ezaart; Jan Frans Van De Vliet 1793-1800, een markante molenaar; De Molse rederijkerskamer; Abt Amand Mertens O.S.B.; Molse bijnamen en roepnamen; Het geval J.B. Schraaaammen; Perceelstudie en kadaster; Molse filmbeelden)
Molse tijdingen 6 (1998) (Wynen John hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Gedenkteken van de Boerenkrijg in Mol; Het Molse dialect; Het algemeen Nederlands Verbond; Pastoor Cuypers; Met kar en paard naar...; Het paard van Liske van de smid; De aanleg van steenwegen in Mol in de negentiende eeuw; Ezaart en zijn grenspalen; Honderd jaar brandweer in Mol; Het Technisch Instituut Sint-Paulus 75 jaar; De zangmaatschappij van Ginderbroek; Zo de ouden zongen; De kwartszandontginning in Mol; De pot met drie oren te Mol; Kroniek van de Polles)
Molse tijdingen 9 (2001) (Vos Paul hoofred.) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (De vissersclub van Mol-Donk; De Molenstraat destijds; Het Mols dialect; De abdijen in de Kempen; Trieste lot van onze Molse arbeiders; Molens in Mol; Oorlogsschlagers; Molse pastoors en de maatschappij; De familie van Praet; 50 jaar speelpleien in Mol; Oorlogsarbeiders in Namen; Wezel in de marge)
Molse tijdingen 1 (1993) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (De Postelse abdijgoederen; Vlaams verleden; Het Molse dialect; De Molse pastoors van de laatste honderd jaar; De Franse Revolutie; De linde van de Hoef; Hessie, een oude Molse nederzetting; Een blik terug; Achteruit, daar komt de meester; Mol in 1932; Uit het familiearchief Reydams; Familiekunde; Kroniek van de Polles)
Molse tijdingen 8 (2000) Wynen John hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - 20 jarig bestaan; Inventarisering Molse dialect; Mol in de Vlaamse verhalende literatuur; Het Kempisch kanaal; Meester Luyckx; Mag ik even telefoneren; Fieneke Vod en aanverwanten; Pastoor Cuypers; De Veldstraat; De familie Alers; Glaverbel, 78 jaar vensterglas; Zo de ouden zongen; Van Molse watermolen naar studentenheem; Gemeentelijke academie voor muziek en woord)
Molse tijdingen 18 (2010) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Paul Vos: Einde Molse zelfstandigheid; Carlo Beckers: Vechtpartijen en vandalenstreken in de 18de eeuw; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts', deel 3; Flor Caeyers: Bijnamen; Frans Peeters: Ezaart, deel 2; Herman Hooyberghs; De ijzerzandsteen van de formatie van Diest; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek, deel 2; Jos Berghmans: Geschiedenis Rode Kruis Mol; Paul Vos: Stichters van Molse Middenstandshuis in 1934; Rudy Nuyts: FC Heisport; Rik Nuyts: De kolenboeren; Paul Vos: Donk; Bollen: Fotokern Mol-Donk)
Molse tijdingen 2 (1994) (Wynen john hoofdred) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Mol in de Vlaamse verhalende literatuur; Het Molse dialect; De buurtspoorwegen; Is er plaats voor een monument; Pastoor Van Roey; De Molse botermelkhoeve; De barakkenschool te Ginderbuiten; Rik Vangeel in de tijd van toen; Molse straatnamen in 1894; College-derby: Geel contra Mol; Scheepvaart en handel: Edmond Becquaert; Feest der 60-jarigen 1993; Kroniek van de Polles)
Titel: Soldaten van Napoleon
Auteur:Peeters K. C. Dr
Beschrijving:Napoleon: 'conscrits' tussen 1806 en 1815 (naar handschriften van soldaat Kenis Wilhelmus uit Loenhout)
Titel: De oorlogen van Napoleon I
Auteur:Ramaekers Johan (bew.)
Beschrijving:Napoleon I: levensverhaal/veldslagen
Titel: Meerhouts Patrimonium Jg. 30 nr. 124
Auteur:
Beschrijving:Nachtwacht in Meerhout (1750-1860); Kerstmis en vluchtelingen in de Groote Oorlog; Herdenkingen 2014 - 2018 (Groote Oorlog);
Titel: Onze voornamen
Auteur:Meyers en Luitingh
Beschrijving:Naamkunde: voornamen + register
Titel: Het groot voornamenboek
Auteur:Van Rooyen Marc
Beschrijving:Naamkunde: voornamen
Titel: Alles over namen
Auteur:de Rijk Peter
Beschrijving:Naamkunde: familienamen; voornamen
Titel: Tijdschrift voor geschiedenis en folklore / 23 ste jrg
Auteur:
Beschrijving:Naamkunde: familienamen Kempen
Titel: Hoe koman wij aan onze namen
Auteur:Uitman G.F.
Beschrijving:Naamkunde: familie- ; voornamen
Titel: Groot lexicon van eigennamen
Auteur:
Beschrijving:Naamkunde: eigennamen
Titel: De groote meesters der muziek
Auteur:Godefroid René
Beschrijving:Muziekgeschiedenis
Titel: Monumenten- en landschapszorg / Gids Vlaanderen
Auteur:Goossens Miek + Vlaeminck Sieg
Beschrijving:Monumenten- en lanschapszorg: gids met practische infotmatie
Titel: Monumenten- en landschapszorg / Beschermd Vlaanderen
Auteur:Goossens Miek + Vlaeminck Sieg
Beschrijving:Monumenten- en landschapszorg / Vlaanderen: Lijst van beschermd patrimonium tot eind 1991; wet- en regelgeving tot 10 juli 1992
Titel: Beschermd cultuurpatrimonium 1999-2001
Auteur:
Beschrijving:Monumenten en landschappen in Provincie Antwerpen (beschermd in periode 1999-2001): inventaris per gemeente
Titel: Monino Dialoog
Auteur:
Beschrijving:Molenweekstanden ; (verborgen taal) ;
Titel: Luister van de molen
Auteur:
Beschrijving:Molens: soorten, historiek, wetenswaardigheden (tijdschrift 2013)
Titel: Molino dialoog 2011
Auteur:
Beschrijving:Molenmeesters;
Titel: Levende molens Jg. 28 nr.7
Auteur:
Beschrijving:Molenbouwers vertellen: Molenbouw Wieme ;
Titel: Oorlogsperikelen in Mol 1940-1945
Auteur:Sannen Peeters Ver Bruggen
Beschrijving:Mol: wereldoorlog II
Titel: De aanpassing van de vreemdelingen in de parochies te Mol
Auteur:De Mulder Herman
Beschrijving:Mol: vreemdelingen in het parochieleven (Euratom, SCK,...)
Titel: De kunstschatten van het torenmuseum te Mol
Auteur:Jansen Cilissen Vos F.
Beschrijving:Mol: torenmuseum / kunstschatten
Titel: ’t Is honderd jaar geleën… Jubileumboek 1900-2000
Auteur:
Beschrijving:Mol: Sint-Jan Berchmanscollege; jubileumboek 1900-2000.(Historisch overzicht; Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen; Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken; Schoolbevolking en schoolpersoneel)
Titel: 50 jaar Rijks-Gemeenschapsonderwijs Mol (1947-1997)
Auteur:
Beschrijving:Mol: Rijks-Gemeenschapsonderwijs (Liber Amicorum: 50 jaar herinneringen en geschiedenis)
Titel: Van groote heide tot Rauw
Auteur:(Werkgroep)
Beschrijving:Mol: Rauw-parochie / Beschrijving en geschiedenis (Geografie; kerkdorp; kolonisatie; parochiegeschiedenis; onderwijs; industrie; toerisme; verenigingsleven)
Titel: Vijftig jaar technisch instituut Sint-Paulus
Auteur:Mees Roger
Beschrijving:Mol: onderwijs/ Sint Paulus
Titel: Rozenberg, een klooster maakt school (1663-2005)
Auteur:
Beschrijving:Mol: onderwijs scholen Rozenberg. Geschiedenis van het klooster op de Rozenberg (1663) en van de 'Rozenbergscholen'
Titel: Molse tijdingen 10: Molse klap
Auteur:Wynen John
Beschrijving:Mol: Mols dialect (woordenboek
Titel: De Molse markten door de eeuwen heen
Auteur:Vos Paul e.a.
Beschrijving:Mol: markten (monografie) o.a. Konijnenmarkt, eiermarkt,...
Titel: De Molse markten door de eeuwen heen
Auteur:
Beschrijving:Mol: markten (konijnen-; paarden-; boter-; enz)
Titel: Van het Molse Voogdhuis tot de Burcht op Hessie
Auteur:
Beschrijving:Mol: kultuur-historische wandeling naar 'De Hessie' langs oude paden
Titel: Jakob Smits, een portret
Auteur:Van Gompel Nuyts Verheyen
Beschrijving:Mol: Jakob Smits (levensbeschrijving - catalogus)
Titel: Jacob Smits, een portret
Auteur:Van Gompel Nuyts Verheyen
Beschrijving:Mol: Jacob Smits, schilder-biografie
Titel: Jacob Smits (1855 – 1928)
Auteur:
Beschrijving:Mol: Jacob Smits (brochure tentoonstelling 1978 Antwerpen)
Titel: Molse tijdingen 2006 (nr. 14)
Auteur:Vos Paul (hoofdredactie)
Beschrijving:Mol: heemkundige, geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; Verhalen en situatieschetsen van Ezaart; Van Sint-Lodewijksgesticht tot Rijksopvoedingsgesticht; De Sint-Barbaragilde; Landschap en zijn verhalen; De zaal; De Boerenstraat, deel 3; Molse Boerenkrijg; College in Mol en het mijngebouw in Waterschei; Een knipoog van Boon naar een Mollenaar; De snit- en naaischool van Mme Baus-Van Hees; Met Kate Ryan en Tanja Dexters; Het Gregoriuskoor Sint-Pieter; Millegemse sprokkelingen; Het testament van pastoor Andriessens)
Titel: Molse tijdingen 16,
Auteur:
Beschrijving:Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Titel: Molse tijdingen – nr. 21 – 2013
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, volkskundige artikels: Geschiedenis van de post (R. Nuyts); Sluis verandert (L. Vreys); Trouwboekje door de eeuwen heen (R. Ooms); 25 jaar Boerinnengilde Mol-Rauw (R. Ooms); Boeren en grondbezit in Sluis (P. Vos); Jan Lievens (L. Mertens); Kerken van Mol en Wezel (H. Hooyberghs); Ezaart deel 5 (F. Peeters); BJB Ezaart (G. Geboers); Rauwse wildernis ontgonnen vb. Kalverdijk (K. Nevelsteen, P. Vos); Drie tante nonnekes (A. Dierckx); Molse bakermat voor de aquarel (B. Mortier); Het wielerverhaal van Ward Weckx (R. Nuyts); Rijkswacht van Mol (L. Dirix); 25 jaar Feynends Heike (S. Heurckmans); Spanoghe verliest in Wezel (R. Nevelsteen); Meisjeschiro Sluis (K. Jansen, M. Smeets); Uit archief van pastoor Wuyts (L. De Boulle); WO II / Krems Stalag XVIIB (R. Nuyts); Schaapsherderdijk (L. Aerts); Jan Frans Dillen (P. Vos); Bespiegelingen rond een foto (L. Mertens); Janneke Daems (L. De Boulle)
Titel: Molse tijdingen 7 (1999)
Auteur:(Wynen John hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels: J. Smits en D. Baksteen in de verhalende literatuur; Inventarisering Molse dialect; Abten van Postel; De ijzeren Rijn in Mol; Rademaker vanderschoot; Ward Paepen; Pastoor Ciypers; De strijd om de nalatenschap van Valerius Van Gool; Liedjeszangers; Gevers uit Mol; F.C. Brandweer 1943-1944)
Titel: Molse tijdingen 10A (2002)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels: 50 jaar SCK-Cen 1952-2002; Sterke Molse verhalen uit de 16de eeuw; Volmolens in de Molse Voogdij; Dorpse mijmeringen; Krabben en gaarnoot, leurhandel in onze contreien; Staf van den Telegraf; Mol als cinemacentrum; In dienstbetoon van Charles de Broqueville; Onschuldig oorlogslachtoffer uit Ginderbroek; Frans, de jonkheer van Sluis; Studentenbond 'Klein, maar dapper' uit Mol-Millegem; De buurtschap Rijsbergdijk en de familie Gypen in Wezel en Gompel; Inventarissen Molse tijdingen 1-10)
Titel: Molse tijdingen 17 (2009)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels / 90 jaar school in Ezaart-Hessie (Jos Van Hoof); Verlichting in Mol (Rik Nuyts); Kinderjaren van Sooi 'van den Heilige' (Frans Berghmans); Studiebeurzen in Mol (Jan Vanhees); Harmonie 'De Klauwaerts' - Deel 2 (Louis Mertens); Mobilisatie in Mol 1939-1940 (Louis Swinnen); Noormannenschat weergevonden (Paul Vos); Herdgangen Ezaart-Hessie (Frans Peeters, Roger Knaepen); De Wezelse zinkfabriek (Karel Nevelstaan); Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel (Carlo Beckers); Bijnamen (Flor Caeyers); Fotokatern Mol-Gompel (Jan Bollen)
Titel: Molse tijdingen 4 (1996)
Auteur:(Wynen John hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Sint-Marcoen; Het Molse dialect; Te hooi en te gras; Bittere sociale toestanden in de Kempen tijdens het leven van dr. Henri de Backer; Volksdansgroep Klepperman; Pastoor Van Roey; Studenten op kot bij onderpastoor Valerius Van Gool 1735-1759; Rik Vangeel in de tijd van toen; De familie Vreys; Kroniek van de Polles)
Titel: Molse tijdingen 3 (1995)
Auteur:(Wynen John hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Ontspanning, vrije tijd en devoties in de 18de en 19de eeuw; Het Molse dialect; Pater Emile Van Hencxthoven; Mei 1940, een groep Mollenaars op de vlucht; Het fabriekske; Het leenhof van Ezaert; Het Molse operette-gezelschap Hoger-Op; Pastoor Van Roey; De brandglasramen in de Sidnt-Pieter en Pauwelkerk; Pre- en prohistorische vondsten in onze gemeente; De familie Van Hoof; Rik Vangeel in de tijd van toen; Kroniek van de Polles)
Titel: Molse tijdingen 2009 / nr. 17
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jos Van Hoof: 90 jaar school in Ezaaart-Hessie; Rik Nuyts: Het worde licht…in Mol; Frans Berghmans: Kinderjaren van 'Sooi van den Heilige'; Luc De Boulle: Fotografie, deel 2; Jan Vanhees: Studiebeurzen in Mol, deel 2; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts, deel 2; Louis Swinnen: Mobilisatie in Mol 1939-1940; Paul Vos: Noormannenschat weergevonden; Frans Peeters, Roger Knaepen: Herdgangen Ezaart-Hessie; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek; Carlo Beckers: Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel; Flor Caeyers: Bijnamen; Jan Bollen: Fotokatern Mol-Gompel,
Titel: Molse tijdingen 22 (2014)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Jef Vandeven, het verhaal van een merkwaardig soldaat / Deckx; Oorlogsdagboek De Boulle Deel I / De Boulle; Rijkswacht Mol - Deel 2/ Dirix e.a.;_x000d_ Sint-Jansstoet van Mol / Geys S.; Lezen en schrijven in Millegem / Heurckmans S.; Arduin en Molse begraafplaatsen / Hooyberghs H.; Heidehuizen en Hutten vormen zich / Vos P.; Den Grooten Oorlog / Mertens L.; Sprokkels uit Heidehuizen en Hutten / Geys S.; Mols Burgemeester Henri Cardinaels /Vos P.; Grote treinramp in Mol / Nevelsteen K.; Postdienst in Mol / Nuyts R.; Ezaart - Deel 6 / Peeters e.a.; Verhalen over station Mol / Hoebeke e.a.; Gemeentelijke filmdienst / Van Hoof en Vos H.; De brief van Antoon Peetermans uit Ezaaart / Vos P.; De laatste epidemie in Mol? / Vos P.; Taeymans en woningen van onderwijzers in Mol / Aerts en Vos P.; Hutten en Heidehuizen - Landschap in beeld; Buitengewoon / Aerts L.; Bouwens R.)
Titel: Molse tijdingen 5 (1997)
Auteur:(Wynen John hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Honderd jaar Gasthuis te Mol; Het Molse dialect; Het oude kerkhof uit 1812 in de Collegestraat; Oude wegen en hun benamingen in Ezaart; Een slagmolen in de Nieuwstraat; Molse sprietstekers; Vijfjarig bestaan van het Rijksonderwijs/Gemeenschapsonderwijs te Mol; De Brabantse omwenteling in onse streken; De Franse Revolutie: burgerij en boerenkrijg in Mol; Pastoor Cuypers; De 'groote oorlog' 14-18 in Mol; De familie Peten en de Molse wolnijverheid; Academie; Eurochemic; uit de jeugd van Franz Loos)
Titel: Molse tijdingen 11 (2003)
Auteur:(Vos Paul hoofdred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Gerard De Boulle; Het Wit Paard in Wezel; Studentenbond 'Klein maar dapper' Mol-Millegem 1934-1952; Nog niet zo lang geleden (Staf Vos); Dood, begrafenis en rouw; Het 'Weike'; De brieven (1893-1926) van een tante nonneke; De stam Goelen; De kruislievenheer Ezaart; Jan Frans Van De Vliet 1793-1800, een markante molenaar; De Molse rederijkerskamer; Abt Amand Mertens O.S.B.; Molse bijnamen en roepnamen; Het geval J.B. Schraaaammen; Perceelstudie en kadaster; Molse filmbeelden)
Titel: Molse tijdingen 6 (1998)
Auteur:(Wynen John hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Gedenkteken van de Boerenkrijg in Mol; Het Molse dialect; Het algemeen Nederlands Verbond; Pastoor Cuypers; Met kar en paard naar...; Het paard van Liske van de smid; De aanleg van steenwegen in Mol in de negentiende eeuw; Ezaart en zijn grenspalen; Honderd jaar brandweer in Mol; Het Technisch Instituut Sint-Paulus 75 jaar; De zangmaatschappij van Ginderbroek; Zo de ouden zongen; De kwartszandontginning in Mol; De pot met drie oren te Mol; Kroniek van de Polles)
Titel: Molse tijdingen 9 (2001)
Auteur:(Vos Paul hoofred.)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (De vissersclub van Mol-Donk; De Molenstraat destijds; Het Mols dialect; De abdijen in de Kempen; Trieste lot van onze Molse arbeiders; Molens in Mol; Oorlogsschlagers; Molse pastoors en de maatschappij; De familie van Praet; 50 jaar speelpleien in Mol; Oorlogsarbeiders in Namen; Wezel in de marge)
Titel: Molse tijdingen 1 (1993)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (De Postelse abdijgoederen; Vlaams verleden; Het Molse dialect; De Molse pastoors van de laatste honderd jaar; De Franse Revolutie; De linde van de Hoef; Hessie, een oude Molse nederzetting; Een blik terug; Achteruit, daar komt de meester; Mol in 1932; Uit het familiearchief Reydams; Familiekunde; Kroniek van de Polles)
Titel: Molse tijdingen 8 (2000)
Auteur:Wynen John hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - 20 jarig bestaan; Inventarisering Molse dialect; Mol in de Vlaamse verhalende literatuur; Het Kempisch kanaal; Meester Luyckx; Mag ik even telefoneren; Fieneke Vod en aanverwanten; Pastoor Cuypers; De Veldstraat; De familie Alers; Glaverbel, 78 jaar vensterglas; Zo de ouden zongen; Van Molse watermolen naar studentenheem; Gemeentelijke academie voor muziek en woord)
Titel: Molse tijdingen 18 (2010)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Paul Vos: Einde Molse zelfstandigheid; Carlo Beckers: Vechtpartijen en vandalenstreken in de 18de eeuw; Louis Mertens: Harmonie 'De Klauwaerts', deel 3; Flor Caeyers: Bijnamen; Frans Peeters: Ezaart, deel 2; Herman Hooyberghs; De ijzerzandsteen van de formatie van Diest; Karel Nevelsteen: De Wezelse zinkfabriek, deel 2; Jos Berghmans: Geschiedenis Rode Kruis Mol; Paul Vos: Stichters van Molse Middenstandshuis in 1934; Rudy Nuyts: FC Heisport; Rik Nuyts: De kolenboeren; Paul Vos: Donk; Bollen: Fotokern Mol-Donk)
Titel: Molse tijdingen 2 (1994)
Auteur:(Wynen john hoofdred)
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Mol in de Vlaamse verhalende literatuur; Het Molse dialect; De buurtspoorwegen; Is er plaats voor een monument; Pastoor Van Roey; De Molse botermelkhoeve; De barakkenschool te Ginderbuiten; Rik Vangeel in de tijd van toen; Molse straatnamen in 1894; College-derby: Geel contra Mol; Scheepvaart en handel: Edmond Becquaert; Feest der 60-jarigen 1993; Kroniek van de Polles)