Molse tijdingen 2 (1994)

Titel Molse tijdingen 2 (1994)
Auteur (Wynen john hoofdred)
Uitgever Kamer voor Heemkunde e.a.
Plaats Mol
Datum 1994
Beschrijving Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels ( Mol in de Vlaamse verhalende literatuur; Het Molse dialect; De buurtspoorwegen; Is er plaats voor een monument; Pastoor Van Roey; De Molse botermelkhoeve; De barakkenschool te Ginderbuiten; Rik Vangeel in de tijd van toen; Molse straatnamen in 1894; College-derby: Geel contra Mol; Scheepvaart en handel: Edmond Becquaert; Feest der 60-jarigen 1993; Kroniek van de Polles)