Molse tijdingen 5 (1997)

Titel Molse tijdingen 5 (1997)
Auteur (Wynen John hoofdred)
Uitgever Kamer voor Heemkunde e.a.
Plaats Mol
Datum 1997
Beschrijving Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels (Honderd jaar Gasthuis te Mol; Het Molse dialect; Het oude kerkhof uit 1812 in de Collegestraat; Oude wegen en hun benamingen in Ezaart; Een slagmolen in de Nieuwstraat; Molse sprietstekers; Vijfjarig bestaan van het Rijksonderwijs/Gemeenschapsonderwijs te Mol; De Brabantse omwenteling in onse streken; De Franse Revolutie: burgerij en boerenkrijg in Mol; Pastoor Cuypers; De 'groote oorlog' 14-18 in Mol; De familie Peten en de Molse wolnijverheid; Academie; Eurochemic; uit de jeugd van Franz Loos)