Titel Auteur Beschrijving
Juul Kabas Stappaerts Paul Retie: Juul Kabas / biografie
Jozef De Voght Sourie Louis Retie: Jozef De Voght (biografie)
Gemeentelijke schoolgebouwen in Retie Adriaensen Gust Retie: historiek schoolgebouwen
Het koordoksaal Sneyers Edward Retie: het koordoksaal (afgebroken in 1716)
Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008 Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
FC Violetta – Retie S.K. (1938-2013) Retie: geschiedenis voetbalclub Violetta - Retie S.K. (1938 - 2013)
Duivenbond ‘Moed en hoop’ (1886-2011) Retie: geschiedenis duivenbond 'Moed en Hoop' (1886 - 2011)
Bijdrage tot geschiedenis van Retie Sneyers Edward Retie: geschiedenis algemeen
Retie in den Franschen tijd Sneyers Edward Retie: geschiedenis 1789- 1814 (Franse Revolutie)
Bijdrage tot de geschiedenis van Retie Sneyers Edward Retie: geschiedenis
Kempense straatnamen verklaren… Retie: gemeentenamen (o.a. Reties auteur Gust Adriaensen)
Retie, waar is den tijd ? Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Reties album (Beeld van een dorp 1900-1975) Retie: fotoalbum met verklarende teksten Thematische indeling
De wouwer Stappaerts René Retie: evolutie van een Kempens dorp Items: Van dorp tot gemeente; De oorlog 1940-1945; Landbouw en veeteelt; Onderwijs, Cultuur en sport; Kerk en religie; Varia; Bijlagen
Gedenkboek Edward Sneyers Werkgroep E. Sneyersfonds Retie: Edward Sneyers (Uit zijn pedagogisch werk uit zijn geschiedkundig werk; uit het nagelaten werk)
Zeven Neten 1994-1997 (Ledenblad) Retie: De Reties postkaart; In Memoriam Jef Sneyers; Klompenmaker Karel Mermans; Berechting en begrafenis; Oud-Strijders en Krijgsgevangenenbond Retie; Oorlog: 'Opgepakt door de Gestapo(Peter Jansen); Retie-Mountnessing: soldatengraf; Over Retie: de naam; Commentaar bij een vrijgeleide (WR); De naam 'Retie'; Oude herberg te Retie; Een heemkundige kring te Retie; Retie, dorp van hoeveel Netes ?; Sigaren Oude Linde; Operatie Market-Garden (M. Van Gestel); Retie, door kanunnik J.E. Jansen;O_L_Vrouw van Werbeek (pastoor De Voght); Werbeek (Theo Breugelmans); 350 jaar Mariadevotie te Werbeek; Zevende blijdschap van Maria (WR); Albert Vercaigne, schepper van de nieuwe Lievevrouw (L. Luyten); 't Is Werbeek (P. Van Woerkum); Naar de bronnen van de Kleine Nete (Luc Damen); Uit het goede hout gesneden (Staf Meeus); De Hollanders zijn er weer (Olga Melis); De Tweede Wereldoorlog in Schoonbroek (Jeannine Meeus); Reties Pater-Recollect (Karel Van Wesemael); De Pas omstreeks 1913; Het ree (Staf Schepens); Lodewijk De Koninck en zijn grafmonument G. Adriaensen); Meester Peeters (WR); Meester Peeters (Jos Peeters); Retiese kloosterlingen in de priorij Te Ouwen - Grobbendonk (Karel Van Wesemael); De pastorie door de eeuwen heen (L. Luyten); Jakob Crils (WR); Kolkkuil (G. Adriaensen); In hoc salus (L. Luyten); Vreemde vogels op de pastorie (Guy Aarts); De recente gevelrestauratie van de oude pastorie (L. Luyten); Duivenbond 'Moed en Hoop' (A. Steemans); Retiese gesneuvelden beide wereldoorlogen (A. Steemans); Ik werkte op 'De graaf' (WR); Beroep: loondorser (Paul Geudens); Joannes Ludovicus Lasters (Staf Lasters); Kinschot (G. Adriaensen); Grasduinen langs de Witte Nete (Danny Van der Veken); De dingen die niet overgaan (WR); Stamboomonderzoek (Bob Soeten); Boerendochter sticht klooster te Retie (K. Van Wesemael); De nieuwe abt van Postel heeft zijn wortels in Retie (Staf Lasters); De Katholieke School en de drie profeten (M. Van Gestel); Jan Van Mechgelen uit Schoonbroek (WR);
Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980) Stessens Liesbeth Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Juul Kabas Stappaerts Paul Retie: biografie Julien Deckx (Juul Kabas)
De kapellekens van Retie Sneyers Jozef Keersmaekers Aug Retie: beschrijving kapellekens O L Vrouw
Hoeven in het dorp der 7 Neten Retie: benaming en beschrijving Reties hoeven
Augustinus Hendrickx van Retie Sneyers Edward Retie: Augustinus Hendrickx (° 1667)
Armenzorg te Retie tijdens het Oud Regime Sneyers Edward Retie: armenzorg
Chiro St-Martinus Retie (Willy Thijs e.a.) Retie: 40 jaar St-Martinuschiro Retie
Ons Heem Retie: 40 jaar chiro / Jubileumboek
Oud worden is niet erg Daniëls Paul Retie: 'Moedertje Dockx'
Het aloude St Sebastiaansgild te Retie Sneyers Edward Retie: St Sebastiaansgilde
Baron François du Four Raeymaekers Walter Retie: geschiedenis kasteel du Four en zijn bewoners / Retiese auteurs
de zuiderkempen derde jaargang retie onder de oostenrijkse tijd, uit de geschiedenis van oosterlo _x000d_ en nog veel andere gemeenten
De Zuiderkempen 1940 Retie in vroegere oorlogen
De Zuiderkempen 3 o.a. E. Sneyers Retie in den Oostenrijkse tijd (1715-1794), Veerle, Oosterlo, Balen , enz.
Jean-Pierre Monseré Van Hamme Mark Retie /wielrennen / Monseré
Schakel-1956/nr. 7-8-9-10-11-12 Milac Retie / soldatenleven / maandblad voor de Retiese soldaten (Geschiedenis Boesdijkhof; Processie van Retie; JKAJ-kamp in Stootert; KWB; Soldatenhoekje; Meisjes schrijven; Bezinning op kerstvreugde; Mijn Kerstmis bij 't leger 1945)
Schakel 1956 / nr. 1-2-3-4-5 en 6 Milac Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor vrijende soldaten; Waar liggen onze soldaten; Geschiedenis van Retie; Sus van Biekes Nette; Ons dorp floreert; Schakellied; Doelwachter René van Klarren; Soldatenhoek; Ons dorp floreert; De oudste burger van Retie; Interview met Frans Van Looy; Interview met "Blokkes Jef";
Schakel 1956 / nr. 7-8-9-10-11 en 12 (1957) Milac Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor slapende kerk; Boesdikhof)
Het verhaal van Chiro Sint-Agnes / Retie Retie / Jeugdbeweging Chiro Sint-Agnes / Jubileumboek 1965-1990
Baron Francois du Four Raeymaekers Walter Retie / Baron Francois du Four / Het kasteel_x000d_ Reties auteurs: Wlater Raeymakers
Mijn vader (August Van Massenhoven) Van Massenhoven Albert Retie (Schoonbroek): August Van Massenhoven (levensverhaal)
Zoete en zure noten Wens Leo Retie (Schoonbroek); een beeld
Retie in den Franschen tijd Sneyers Edward Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)
antwerpse retabels celis retabel van schoonbroek
Gastronomie in Vlaanderen Restaurantgids voor Vlaanderen per provincie(1978-1979)
De republikeinse kalender Gevaert Fr. Republikeinse kalender en vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender
tussen gisteren en morgen ward bruyninckx religieuze gebeden - gedichten - mijmeringen
Van Nar tot Patiënt Stokman René Psychiatrie (geschiedenis; behandelingsmethoden, gestichten, gezondheidszorg)
Archieven Provinciaal Bestuur Antwerpen Jacobs H. Provinciebestuur Antwerpen: inventaris oude archieven (= bescheiden, oorkonden en registers, voortkomende van de afgeschafte kloosters, ambachten en andere burgerlijke en geestelijke instellingen, van voor de fransche overheersing)
Wandelgids voor de provincie Antwerpen Peeters André Provincie Antwerpen:_x000d_ Wandelgids met 30 bewegwijzerde wandelingen (kunsthistorische wandelingen_x000d_ Domeinwandelingen en gemeentelijke of VVV-wandelingen) o.a. Dessel, Mol-Postel
Jaarboek 2000-2001 (XI)/ Commissie volkskunde en geschiedenis Provincie Antwerpen: volkskunde en geschiedenis / Stadsvergoedingen voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk; Muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; Een Antwerpse getuigenis over de zwarte pest (1349-1350); Oudheidkundig kabinet van Van Genechten te Turnhout; Het oude socialistische lied in Mechelen; Jozef Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965); Biografie Nicholaas Rockox (1560-1640); Het paard in de populaire narratologie; Uitgavenpatroon van een laat-achttiende-eeuwse Antwerpse familie aan de hand van huishoudboeken ; Streekdrachten in de procvincie Antwerpen; Kleding, mode en textiel in de eeuw van de Verlichting; Antwerpen en mode in de 20ste eeuw; In memoriam Patricia Vansummeren)
Verborgen schatten (Repertorium erfgoedhouders Antwerpen) Geuens Vanhoutte Van Nijversee Provincie Antwerpen: Repertorium gemeentelijke erfgoedhouders (o.a. Retie op p. 158)
Bewaren wat anders verdwijnt (erfgoed) Geuens Vanhoutte Van Nijversee Provincie Antwerpen: registratie documentair erfgoed bij lokale erfgoedhouders
Jaarboek 2004-2005 (XVI) Provincie Antwerpen: geschiedkundige en volkskundige artikels (De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk; Geburenkermissen in Mechelen 1900-2004; Volkskunde in Mechelen anno 2005; De bibliotheek van Nicolaas Rockox; Het geval Elisabeth De Vos; Emile Wambach 1854-1924; Het O.-L.-Vrouwegasthuis in Mechelen; Turnhout en Wereldoorlog II; Brugge en Antwerpen: vijf eeuwen devotieproductie; De Brabantse omwenteling; André Cluytens; Religie, geloof en kerk in Brabant; De geschiedenis van Brabant en de Kempen)
Titel: Juul Kabas
Auteur:Stappaerts Paul
Beschrijving:Retie: Juul Kabas / biografie
Titel: Jozef De Voght
Auteur:Sourie Louis
Beschrijving:Retie: Jozef De Voght (biografie)
Titel: Gemeentelijke schoolgebouwen in Retie
Auteur:Adriaensen Gust
Beschrijving:Retie: historiek schoolgebouwen
Titel: Het koordoksaal
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: het koordoksaal (afgebroken in 1716)
Titel: Zeven Neten – Jaargangen 2006; 2007; 2008
Auteur:
Beschrijving:Retie: heemkundige artikels ( Koen Mertens: Kasteelstraat omstreeks 1900 en later; Gust Adriaensen: Retiese dialect; Wat betekent mijn familienaam; Walter Raeymaekers: Driekoningen, driekoningen,…; Paul Stappaerts,sr: Retiese kapellen en kapelletjes; Roger Van den Put: Op kostschool in Hoogstraten; Walter Raeymaekers: Weggevoerd naar Duitsland in 1944; Walter Raeymaekers: Vandôg is 't Sinte-Mèteen èn …; Tentoonstelling 'Sporten in Retie'; Walter Raeymaekers: Het koninklijk domein der Kempen; Gust Adriaensen: Leven en werk in de eerste helft van de twintigste eeuw; Koen Mertens: De Passtraat omstreeks 1900 en later; _x000d_ Walter Raeymaekers: Wij zijn een van de oudste gilden van de Kempen / Hoofdman Jan Smeyers vertelt; Louis Staes: Fienek van de Witte; Roger Van den Put: Retrienaars in de kijker (Louis Raeymaekers)Walter Raeymaekers: Emmanuel Jozef Van Gansen, boerenkrijgleider; Luchtlandingsoperatie Market Garden.
Titel: FC Violetta – Retie S.K. (1938-2013)
Auteur:
Beschrijving:Retie: geschiedenis voetbalclub Violetta - Retie S.K. (1938 - 2013)
Titel: Duivenbond ‘Moed en hoop’ (1886-2011)
Auteur:
Beschrijving:Retie: geschiedenis duivenbond 'Moed en Hoop' (1886 - 2011)
Titel: Bijdrage tot geschiedenis van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis algemeen
Titel: Retie in den Franschen tijd
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis 1789- 1814 (Franse Revolutie)
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis
Titel: Kempense straatnamen verklaren…
Auteur:
Beschrijving:Retie: gemeentenamen (o.a. Reties auteur Gust Adriaensen)
Titel: Retie, waar is den tijd ?
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Titel: Reties album (Beeld van een dorp 1900-1975)
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoalbum met verklarende teksten Thematische indeling
Titel: De wouwer
Auteur:Stappaerts René
Beschrijving:Retie: evolutie van een Kempens dorp Items: Van dorp tot gemeente; De oorlog 1940-1945; Landbouw en veeteelt; Onderwijs, Cultuur en sport; Kerk en religie; Varia; Bijlagen
Titel: Gedenkboek Edward Sneyers
Auteur:Werkgroep E. Sneyersfonds
Beschrijving:Retie: Edward Sneyers (Uit zijn pedagogisch werk uit zijn geschiedkundig werk; uit het nagelaten werk)
Titel: Zeven Neten 1994-1997 (Ledenblad)
Auteur:
Beschrijving:Retie: De Reties postkaart; In Memoriam Jef Sneyers; Klompenmaker Karel Mermans; Berechting en begrafenis; Oud-Strijders en Krijgsgevangenenbond Retie; Oorlog: 'Opgepakt door de Gestapo(Peter Jansen); Retie-Mountnessing: soldatengraf; Over Retie: de naam; Commentaar bij een vrijgeleide (WR); De naam 'Retie'; Oude herberg te Retie; Een heemkundige kring te Retie; Retie, dorp van hoeveel Netes ?; Sigaren Oude Linde; Operatie Market-Garden (M. Van Gestel); Retie, door kanunnik J.E. Jansen;O_L_Vrouw van Werbeek (pastoor De Voght); Werbeek (Theo Breugelmans); 350 jaar Mariadevotie te Werbeek; Zevende blijdschap van Maria (WR); Albert Vercaigne, schepper van de nieuwe Lievevrouw (L. Luyten); 't Is Werbeek (P. Van Woerkum); Naar de bronnen van de Kleine Nete (Luc Damen); Uit het goede hout gesneden (Staf Meeus); De Hollanders zijn er weer (Olga Melis); De Tweede Wereldoorlog in Schoonbroek (Jeannine Meeus); Reties Pater-Recollect (Karel Van Wesemael); De Pas omstreeks 1913; Het ree (Staf Schepens); Lodewijk De Koninck en zijn grafmonument G. Adriaensen); Meester Peeters (WR); Meester Peeters (Jos Peeters); Retiese kloosterlingen in de priorij Te Ouwen - Grobbendonk (Karel Van Wesemael); De pastorie door de eeuwen heen (L. Luyten); Jakob Crils (WR); Kolkkuil (G. Adriaensen); In hoc salus (L. Luyten); Vreemde vogels op de pastorie (Guy Aarts); De recente gevelrestauratie van de oude pastorie (L. Luyten); Duivenbond 'Moed en Hoop' (A. Steemans); Retiese gesneuvelden beide wereldoorlogen (A. Steemans); Ik werkte op 'De graaf' (WR); Beroep: loondorser (Paul Geudens); Joannes Ludovicus Lasters (Staf Lasters); Kinschot (G. Adriaensen); Grasduinen langs de Witte Nete (Danny Van der Veken); De dingen die niet overgaan (WR); Stamboomonderzoek (Bob Soeten); Boerendochter sticht klooster te Retie (K. Van Wesemael); De nieuwe abt van Postel heeft zijn wortels in Retie (Staf Lasters); De Katholieke School en de drie profeten (M. Van Gestel); Jan Van Mechgelen uit Schoonbroek (WR);
Titel: Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980)
Auteur:Stessens Liesbeth
Beschrijving:Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Titel: Juul Kabas
Auteur:Stappaerts Paul
Beschrijving:Retie: biografie Julien Deckx (Juul Kabas)
Titel: De kapellekens van Retie
Auteur:Sneyers Jozef Keersmaekers Aug
Beschrijving:Retie: beschrijving kapellekens O L Vrouw
Titel: Hoeven in het dorp der 7 Neten
Auteur:
Beschrijving:Retie: benaming en beschrijving Reties hoeven
Titel: Augustinus Hendrickx van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: Augustinus Hendrickx (° 1667)
Titel: Armenzorg te Retie tijdens het Oud Regime
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: armenzorg
Titel: Chiro St-Martinus Retie
Auteur:(Willy Thijs e.a.)
Beschrijving:Retie: 40 jaar St-Martinuschiro Retie
Titel: Ons Heem
Auteur:
Beschrijving:Retie: 40 jaar chiro / Jubileumboek
Titel: Oud worden is niet erg
Auteur:Daniëls Paul
Beschrijving:Retie: 'Moedertje Dockx'
Titel: Het aloude St Sebastiaansgild te Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: St Sebastiaansgilde
Titel: Baron François du Four
Auteur:Raeymaekers Walter
Beschrijving:Retie: geschiedenis kasteel du Four en zijn bewoners / Retiese auteurs
Titel: de zuiderkempen derde jaargang
Auteur:
Beschrijving:retie onder de oostenrijkse tijd, uit de geschiedenis van oosterlo _x000d_ en nog veel andere gemeenten
Titel: De Zuiderkempen 1940
Auteur:
Beschrijving:Retie in vroegere oorlogen
Titel: De Zuiderkempen 3
Auteur:o.a. E. Sneyers
Beschrijving:Retie in den Oostenrijkse tijd (1715-1794), Veerle, Oosterlo, Balen , enz.
Titel: Jean-Pierre Monseré
Auteur:Van Hamme Mark
Beschrijving:Retie /wielrennen / Monseré
Titel: Schakel-1956/nr. 7-8-9-10-11-12
Auteur:Milac
Beschrijving:Retie / soldatenleven / maandblad voor de Retiese soldaten (Geschiedenis Boesdijkhof; Processie van Retie; JKAJ-kamp in Stootert; KWB; Soldatenhoekje; Meisjes schrijven; Bezinning op kerstvreugde; Mijn Kerstmis bij 't leger 1945)
Titel: Schakel 1956 / nr. 1-2-3-4-5 en 6
Auteur:Milac
Beschrijving:Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor vrijende soldaten; Waar liggen onze soldaten; Geschiedenis van Retie; Sus van Biekes Nette; Ons dorp floreert; Schakellied; Doelwachter René van Klarren; Soldatenhoek; Ons dorp floreert; De oudste burger van Retie; Interview met Frans Van Looy; Interview met "Blokkes Jef";
Titel: Schakel 1956 / nr. 7-8-9-10-11 en 12 (1957)
Auteur:Milac
Beschrijving:Retie / Soldatenleven / Maandblad Retiese soldaten (Sermoen voor slapende kerk; Boesdikhof)
Titel: Het verhaal van Chiro Sint-Agnes / Retie
Auteur:
Beschrijving:Retie / Jeugdbeweging Chiro Sint-Agnes / Jubileumboek 1965-1990
Titel: Baron Francois du Four
Auteur:Raeymaekers Walter
Beschrijving:Retie / Baron Francois du Four / Het kasteel_x000d_ Reties auteurs: Wlater Raeymakers
Titel: Mijn vader (August Van Massenhoven)
Auteur:Van Massenhoven Albert
Beschrijving:Retie (Schoonbroek): August Van Massenhoven (levensverhaal)
Titel: Zoete en zure noten
Auteur:Wens Leo
Beschrijving:Retie (Schoonbroek); een beeld
Titel: Retie in den Franschen tijd
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)
Titel: antwerpse retabels
Auteur:celis
Beschrijving:retabel van schoonbroek
Titel: Gastronomie in Vlaanderen
Auteur:
Beschrijving:Restaurantgids voor Vlaanderen per provincie(1978-1979)
Titel: De republikeinse kalender
Auteur:Gevaert Fr.
Beschrijving:Republikeinse kalender en vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender
Titel: tussen gisteren en morgen
Auteur:ward bruyninckx
Beschrijving:religieuze gebeden - gedichten - mijmeringen
Titel: Van Nar tot Patiënt
Auteur:Stokman René
Beschrijving:Psychiatrie (geschiedenis; behandelingsmethoden, gestichten, gezondheidszorg)
Titel: Archieven Provinciaal Bestuur Antwerpen
Auteur:Jacobs H.
Beschrijving:Provinciebestuur Antwerpen: inventaris oude archieven (= bescheiden, oorkonden en registers, voortkomende van de afgeschafte kloosters, ambachten en andere burgerlijke en geestelijke instellingen, van voor de fransche overheersing)
Titel: Wandelgids voor de provincie Antwerpen
Auteur:Peeters André
Beschrijving:Provincie Antwerpen:_x000d_ Wandelgids met 30 bewegwijzerde wandelingen (kunsthistorische wandelingen_x000d_ Domeinwandelingen en gemeentelijke of VVV-wandelingen) o.a. Dessel, Mol-Postel
Titel: Jaarboek 2000-2001 (XI)/ Commissie volkskunde en geschiedenis
Auteur:
Beschrijving:Provincie Antwerpen: volkskunde en geschiedenis / Stadsvergoedingen voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk; Muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal; Een Antwerpse getuigenis over de zwarte pest (1349-1350); Oudheidkundig kabinet van Van Genechten te Turnhout; Het oude socialistische lied in Mechelen; Jozef Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965); Biografie Nicholaas Rockox (1560-1640); Het paard in de populaire narratologie; Uitgavenpatroon van een laat-achttiende-eeuwse Antwerpse familie aan de hand van huishoudboeken ; Streekdrachten in de procvincie Antwerpen; Kleding, mode en textiel in de eeuw van de Verlichting; Antwerpen en mode in de 20ste eeuw; In memoriam Patricia Vansummeren)
Titel: Verborgen schatten (Repertorium erfgoedhouders Antwerpen)
Auteur:Geuens Vanhoutte Van Nijversee
Beschrijving:Provincie Antwerpen: Repertorium gemeentelijke erfgoedhouders (o.a. Retie op p. 158)
Titel: Bewaren wat anders verdwijnt (erfgoed)
Auteur:Geuens Vanhoutte Van Nijversee
Beschrijving:Provincie Antwerpen: registratie documentair erfgoed bij lokale erfgoedhouders
Titel: Jaarboek 2004-2005 (XVI)
Auteur:
Beschrijving:Provincie Antwerpen: geschiedkundige en volkskundige artikels (De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk; Geburenkermissen in Mechelen 1900-2004; Volkskunde in Mechelen anno 2005; De bibliotheek van Nicolaas Rockox; Het geval Elisabeth De Vos; Emile Wambach 1854-1924; Het O.-L.-Vrouwegasthuis in Mechelen; Turnhout en Wereldoorlog II; Brugge en Antwerpen: vijf eeuwen devotieproductie; De Brabantse omwenteling; André Cluytens; Religie, geloof en kerk in Brabant; De geschiedenis van Brabant en de Kempen)