Titel Auteur Beschrijving
Jaarboek 2003 / H.K. Arendonk Arendonk: August Gilles, burgemeester en provincieraadslid; Smokkelen " à la frontière"; Arendonk-Dendermonde: Heyn Van Eyck; De familienaam 'Arendonk' en 'Van Arendonk' in Nederland; Rik Van Steenbergen, een bloemlezing; Voorhistorisch Arendonk; Den tram…110 jaar geleden
Jaarboek 2002 (H.K. Arendonk) Arendonk: De kapel van de Wampenberg; Lijst van personen en dieren per huisgezin 1750; Zusters Franciscanessen nemen afscheid van hun geliefd Agnetendal; Zoengeding te Arendonk anno 1451;De Arendonkse sigarenmakerij; Een herbergier in Antwerpen en Brussel 'Jan Porto Carero';
Meester Antoon De Puydt De Puydt Hubert Arendonk: Meester Antoon De Puydt
Sinte Katriena…File…Filemina Liekens Harry Arendonk: Het Sinte-Katarina-Zingen. (oorsprong en verklaring van een folkoristisch gebruik).
H. Catharina van Alexandrië Liekens H. (red) Catharina van Alexandrië; verering en folklore in Vlaanderen.
Levende molens Jg. 28 nr.7 Molenbouwers vertellen: Molenbouw Wieme ;
Leven en werk van Francicus Amandus Agemans Sneyers Edward Agemans Franciscus Amandus (organist en toondichter te Kasterlee)
Geschiedenis der abdij van Postel naar eigene archieven Welvaarts Th. Ign. Postel abdij: geschiedenis
Postele op ter Heyden Van den Bergh E. (pastoor Pos) Mol - Postel: beschrijving dorp en landschap
Postel (1140-1940) Van den Bergh E. Postel ; abdij (beschrijving der gebouwen)
De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel Prims Floris Postel: abdij (Ontstaan en geschiedenis met lijsten van kloosterlingen)
Honderd jaar landbouw (1886-1986) Van Gestel-Destombes L. Geel: landbouwgeschiedenis / ontwikkeling in 't algemeen
In memoriam Edward Sneyers Keersmaekers August Dr Edward Sneyers / Retiese auteurs
Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis Ernalsteen J. red Edward Sneyers: in memoriam en bibliografie
Zand op de schop Bastiaens Jan red Oud-Turnhout e.a.: archeologische opgravingen
Balen tijdens de tweede wereldoorlog Mertens Kamiel Balen: tweede wereldoorlog
Van groote heide tot Rauw (Werkgroep) Mol: Rauw-parochie / Beschrijving en geschiedenis (Geografie; kerkdorp; kolonisatie; parochiegeschiedenis; onderwijs; industrie; toerisme; verenigingsleven)
Molse tijdingen 2006 (nr. 14) Vos Paul (hoofdredactie) Mol: heemkundige, geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; Verhalen en situatieschetsen van Ezaart; Van Sint-Lodewijksgesticht tot Rijksopvoedingsgesticht; De Sint-Barbaragilde; Landschap en zijn verhalen; De zaal; De Boerenstraat, deel 3; Molse Boerenkrijg; College in Mol en het mijngebouw in Waterschei; Een knipoog van Boon naar een Mollenaar; De snit- en naaischool van Mme Baus-Van Hees; Met Kate Ryan en Tanja Dexters; Het Gregoriuskoor Sint-Pieter; Millegemse sprokkelingen; Het testament van pastoor Andriessens)
De vlierbes (Jaargang XXVIII – 2006) Beerse/Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag 2005-2006; Openbare verlichting en electrificatie in Beerse; In memoriam Jef Bolckmans; In memoriam Albert Poels; Kwartierstaat van Albert Poels; Jan Constant Janssen, geneesheer, grondlegger van Janssen Pharmaceutica; Emiel Janssen, jezuïet, literair criticus; Kwartierstaat van Maria, Ludovicus, Constant en Emiel Janssen; De Zwaan en Den Hert, getuigenissen; Van het Oosteneinde tot het Wetschot; Honderd jaar vrij onderwijs te Vlimmeren (1906-2006); Dagboek van soldaat Leon Daneels in de Tweede Wereldoorlog
De geschiedenis van Bartholomeus Michielsen, alias Bartel Pegh Vosters Van de Poel Ooms K. Arendonk: Bartholomeus Michielsen / Bartel Pegh
Het spel van de V vroede ende dwaeze maegden Leenderts P Dr. Toneelspel (100-jarig herstichtingsjubileum H. Graf)
’t Schreneel – Nr. 24/2007 Balen/Olmen: Toen Olmen nog een gemeenteraad had; De stoet voor Jan Swinnen; De glasramen van de Olmense kerk; Mangelschots naar Maastricht; Het Hoog huis van 'Van Balen'; Het sacrament van het Mirakel en Pater Vaes uit Olmen; Meer over Ferdinand Van Olmen; Guido Mallants met een fluwelen linkervoet; Olmense woordenboek Q-Z; Doddeldries; Storm over New- Orleans…in 1915; Olmense volksmuziek; Standaarden St-Willibrorduskoor en van de Boerenbond; De 'Litanie' van Olmen.
Boerengilde Geel-ten-Aard Van Gestel - Destombes Geel: ten-Aard / aktuele landbouw
Retie in vroegere oorlogen Sneyers Edward Retie: oorlogen ; o.a. Gelderschen; St. Sebastiaansgilde; Sint-Annadag; Sansculotten; Hollandsche inval; Duitsers in 1914
Gemeentelijke schoolgebouwen in Retie Adriaensen Gust Retie: historiek schoolgebouwen
Geschiedenis van Dessel Goots J. Dessel: uitgebreide geschiedenis (grondgebied, bevolking, instellingen, onderwijs, moderne tijden)
Het vizirgat Goris Jan Arendonk: Arendonksche folklore doorheen het dagelijkse leven (illustraties R. Lens)
Huizen kijken in Arendonk Claessen René Arendonk: beschrijving huizen, gebouwen
Geschiedenis van Corsendonck Welvaarts Th. Ign. Oud-Turnhout: geschiedenis van Corsendonck (klooster)
De schat van Korsendonck Jasse Oud-Turnhout: stripverhaal met foto's Hugo Minnen
Statuten veehoudersbond Landbouw Retie: veehoudersbond; stierhouderij
Meerhouts Patrimonium Jg. 30 nr. 124 Nachtwacht in Meerhout (1750-1860); Kerstmis en vluchtelingen in de Groote Oorlog; Herdenkingen 2014 - 2018 (Groote Oorlog);
De Vlierbes (2004 / jrg. XXVI) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse; Metselaarstekens op de St.-Quirinuskerk in vlimmeren; Zeepfabriek La Royale; De Busselen; De burgerwacht; Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in W.O. I)
De vlierbes (2005 / jrg. XXVII) Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De scheepstrekkers, schippers en pontklossers van de steenfabrieken in Beerse; In memoriam Hektor Jansen; Boswachters in Vlimmeren; Een zevende zoon of dochter; Pater Jos Van Gils (1937-2004); Platina voor Jos Kleeren en Marieke Driesen; Beerse in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, 1830-1840)
Retie in den Franschen tijd Sneyers Edward Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)
Oud-Turnhout in de jaren negentig Oud-Turnhout: fotoboek jaren 1990-1999
Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Armenzorg te Retie tijdens het Oud Regime Sneyers Edward Retie: armenzorg
De St-Pieterskapel te Retie Sneyers Edward Retie: St-Pieterskapel
Retie in den Franschen tijd Sneyers Edward Retie: geschiedenis 1789- 1814 (Franse Revolutie)
25 Jaar studentenleven te Retie Conderaerts L. Retie: studentenbond 1912-1937
Wa Beirs en zo Van de Cruys André Beerse: verzameling dialectwoorden en locale zegswijzen
Beringen-Mijn 1907-1982 Goddeeris G. Ir Beringen: geschiedenis van de mijn
Dessel, anno… Damen Luc (eindred) Dessel: historische artikels uit 'De Desselaar'
Geschiedenis van Dessel Goots Jozef. archivaris Dessel: algemene geschiedenis
Honderd jaar Heidebloempje Essen (1897-1997) Besters Bevers Smout VdB Essen: studentenbond
Dessel zoals het vroeger was Damen Luc (redactie) Dessel: algemene geschiedenis (fotoboek)
Een decent pastoreel huys Damen Luc + Soeten Bob Dessel: pastorij
Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Jaarboek 16 (1979) – G.G.G. Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)
Titel: Jaarboek 2003 / H.K. Arendonk
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: August Gilles, burgemeester en provincieraadslid; Smokkelen " à la frontière"; Arendonk-Dendermonde: Heyn Van Eyck; De familienaam 'Arendonk' en 'Van Arendonk' in Nederland; Rik Van Steenbergen, een bloemlezing; Voorhistorisch Arendonk; Den tram…110 jaar geleden
Titel: Jaarboek 2002 (H.K. Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: De kapel van de Wampenberg; Lijst van personen en dieren per huisgezin 1750; Zusters Franciscanessen nemen afscheid van hun geliefd Agnetendal; Zoengeding te Arendonk anno 1451;De Arendonkse sigarenmakerij; Een herbergier in Antwerpen en Brussel 'Jan Porto Carero';
Titel: Meester Antoon De Puydt
Auteur:De Puydt Hubert
Beschrijving:Arendonk: Meester Antoon De Puydt
Titel: Sinte Katriena…File…Filemina
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: Het Sinte-Katarina-Zingen. (oorsprong en verklaring van een folkoristisch gebruik).
Titel: H. Catharina van Alexandrië
Auteur:Liekens H. (red)
Beschrijving:Catharina van Alexandrië; verering en folklore in Vlaanderen.
Titel: Levende molens Jg. 28 nr.7
Auteur:
Beschrijving:Molenbouwers vertellen: Molenbouw Wieme ;
Titel: Leven en werk van Francicus Amandus Agemans
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Agemans Franciscus Amandus (organist en toondichter te Kasterlee)
Titel: Geschiedenis der abdij van Postel naar eigene archieven
Auteur:Welvaarts Th. Ign.
Beschrijving:Postel abdij: geschiedenis
Titel: Postele op ter Heyden
Auteur:Van den Bergh E. (pastoor Pos)
Beschrijving:Mol - Postel: beschrijving dorp en landschap
Titel: Postel (1140-1940)
Auteur:Van den Bergh E.
Beschrijving:Postel ; abdij (beschrijving der gebouwen)
Titel: De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Postel: abdij (Ontstaan en geschiedenis met lijsten van kloosterlingen)
Titel: Honderd jaar landbouw (1886-1986)
Auteur:Van Gestel-Destombes L.
Beschrijving:Geel: landbouwgeschiedenis / ontwikkeling in 't algemeen
Titel: In memoriam Edward Sneyers
Auteur:Keersmaekers August Dr
Beschrijving:Edward Sneyers / Retiese auteurs
Titel: Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis
Auteur:Ernalsteen J. red
Beschrijving:Edward Sneyers: in memoriam en bibliografie
Titel: Zand op de schop
Auteur:Bastiaens Jan red
Beschrijving:Oud-Turnhout e.a.: archeologische opgravingen
Titel: Balen tijdens de tweede wereldoorlog
Auteur:Mertens Kamiel
Beschrijving:Balen: tweede wereldoorlog
Titel: Van groote heide tot Rauw
Auteur:(Werkgroep)
Beschrijving:Mol: Rauw-parochie / Beschrijving en geschiedenis (Geografie; kerkdorp; kolonisatie; parochiegeschiedenis; onderwijs; industrie; toerisme; verenigingsleven)
Titel: Molse tijdingen 2006 (nr. 14)
Auteur:Vos Paul (hoofdredactie)
Beschrijving:Mol: heemkundige, geschiedkundige artikels (Het Molse dialect; Verhalen en situatieschetsen van Ezaart; Van Sint-Lodewijksgesticht tot Rijksopvoedingsgesticht; De Sint-Barbaragilde; Landschap en zijn verhalen; De zaal; De Boerenstraat, deel 3; Molse Boerenkrijg; College in Mol en het mijngebouw in Waterschei; Een knipoog van Boon naar een Mollenaar; De snit- en naaischool van Mme Baus-Van Hees; Met Kate Ryan en Tanja Dexters; Het Gregoriuskoor Sint-Pieter; Millegemse sprokkelingen; Het testament van pastoor Andriessens)
Titel: De vlierbes (Jaargang XXVIII – 2006)
Auteur:
Beschrijving:Beerse/Vlimmeren: heemkundige artikels (Jaarverslag 2005-2006; Openbare verlichting en electrificatie in Beerse; In memoriam Jef Bolckmans; In memoriam Albert Poels; Kwartierstaat van Albert Poels; Jan Constant Janssen, geneesheer, grondlegger van Janssen Pharmaceutica; Emiel Janssen, jezuïet, literair criticus; Kwartierstaat van Maria, Ludovicus, Constant en Emiel Janssen; De Zwaan en Den Hert, getuigenissen; Van het Oosteneinde tot het Wetschot; Honderd jaar vrij onderwijs te Vlimmeren (1906-2006); Dagboek van soldaat Leon Daneels in de Tweede Wereldoorlog
Titel: De geschiedenis van Bartholomeus Michielsen, alias Bartel Pegh
Auteur:Vosters Van de Poel Ooms K.
Beschrijving:Arendonk: Bartholomeus Michielsen / Bartel Pegh
Titel: Het spel van de V vroede ende dwaeze maegden
Auteur:Leenderts P Dr.
Beschrijving:Toneelspel (100-jarig herstichtingsjubileum H. Graf)
Titel: ’t Schreneel – Nr. 24/2007
Auteur:
Beschrijving:Balen/Olmen: Toen Olmen nog een gemeenteraad had; De stoet voor Jan Swinnen; De glasramen van de Olmense kerk; Mangelschots naar Maastricht; Het Hoog huis van 'Van Balen'; Het sacrament van het Mirakel en Pater Vaes uit Olmen; Meer over Ferdinand Van Olmen; Guido Mallants met een fluwelen linkervoet; Olmense woordenboek Q-Z; Doddeldries; Storm over New- Orleans…in 1915; Olmense volksmuziek; Standaarden St-Willibrorduskoor en van de Boerenbond; De 'Litanie' van Olmen.
Titel: Boerengilde Geel-ten-Aard
Auteur:Van Gestel - Destombes
Beschrijving:Geel: ten-Aard / aktuele landbouw
Titel: Retie in vroegere oorlogen
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: oorlogen ; o.a. Gelderschen; St. Sebastiaansgilde; Sint-Annadag; Sansculotten; Hollandsche inval; Duitsers in 1914
Titel: Gemeentelijke schoolgebouwen in Retie
Auteur:Adriaensen Gust
Beschrijving:Retie: historiek schoolgebouwen
Titel: Geschiedenis van Dessel
Auteur:Goots J.
Beschrijving:Dessel: uitgebreide geschiedenis (grondgebied, bevolking, instellingen, onderwijs, moderne tijden)
Titel: Het vizirgat
Auteur:Goris Jan
Beschrijving:Arendonk: Arendonksche folklore doorheen het dagelijkse leven (illustraties R. Lens)
Titel: Huizen kijken in Arendonk
Auteur:Claessen René
Beschrijving:Arendonk: beschrijving huizen, gebouwen
Titel: Geschiedenis van Corsendonck
Auteur:Welvaarts Th. Ign.
Beschrijving:Oud-Turnhout: geschiedenis van Corsendonck (klooster)
Titel: De schat van Korsendonck
Auteur:Jasse
Beschrijving:Oud-Turnhout: stripverhaal met foto's Hugo Minnen
Titel: Statuten veehoudersbond
Auteur:
Beschrijving:Landbouw Retie: veehoudersbond; stierhouderij
Titel: Meerhouts Patrimonium Jg. 30 nr. 124
Auteur:
Beschrijving:Nachtwacht in Meerhout (1750-1860); Kerstmis en vluchtelingen in de Groote Oorlog; Herdenkingen 2014 - 2018 (Groote Oorlog);
Titel: De Vlierbes (2004 / jrg. XXVI)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse; Metselaarstekens op de St.-Quirinuskerk in vlimmeren; Zeepfabriek La Royale; De Busselen; De burgerwacht; Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in W.O. I)
Titel: De vlierbes (2005 / jrg. XXVII)
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: heemkundige artikels (De scheepstrekkers, schippers en pontklossers van de steenfabrieken in Beerse; In memoriam Hektor Jansen; Boswachters in Vlimmeren; Een zevende zoon of dochter; Pater Jos Van Gils (1937-2004); Platina voor Jos Kleeren en Marieke Driesen; Beerse in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, 1830-1840)
Titel: Retie in den Franschen tijd
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie : geschiedenis Franse Revolutie (1789-1814)
Titel: Oud-Turnhout in de jaren negentig
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: fotoboek jaren 1990-1999
Titel: Van AA tot Zweep Oud-Turnhoutse straatnamen
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: verklaring straatnamen
Titel: Armenzorg te Retie tijdens het Oud Regime
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: armenzorg
Titel: De St-Pieterskapel te Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: St-Pieterskapel
Titel: Retie in den Franschen tijd
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis 1789- 1814 (Franse Revolutie)
Titel: 25 Jaar studentenleven te Retie
Auteur:Conderaerts L.
Beschrijving:Retie: studentenbond 1912-1937
Titel: Wa Beirs en zo
Auteur:Van de Cruys André
Beschrijving:Beerse: verzameling dialectwoorden en locale zegswijzen
Titel: Beringen-Mijn 1907-1982
Auteur:Goddeeris G. Ir
Beschrijving:Beringen: geschiedenis van de mijn
Titel: Dessel, anno…
Auteur:Damen Luc (eindred)
Beschrijving:Dessel: historische artikels uit 'De Desselaar'
Titel: Geschiedenis van Dessel
Auteur:Goots Jozef. archivaris
Beschrijving:Dessel: algemene geschiedenis
Titel: Honderd jaar Heidebloempje Essen (1897-1997)
Auteur:Besters Bevers Smout VdB
Beschrijving:Essen: studentenbond
Titel: Dessel zoals het vroeger was
Auteur:Damen Luc (redactie)
Beschrijving:Dessel: algemene geschiedenis (fotoboek)
Titel: Een decent pastoreel huys
Auteur:Damen Luc + Soeten Bob
Beschrijving:Dessel: pastorij
Titel: Jaarboek 15 (1977-78) – G.G.G.l
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het Geels verleden: Geel in de middeleeuwen; De Franse tijd; Geel in de Hollandse tijd; Geel sinds 1830; Het volksleven)
Titel: Jaarboek 16 (1979) – G.G.G.
Auteur:
Beschrijving:Geel: geschiedkundige artikels (Het oorspronkelijk kadater van de gemeente Geel; De Geelse landbouw in de jaren 1800-1820; Geelse familienamen; De 'boer' in de Kempense toponiemen; Tien jaar St.-Dimpna- en Gasthuismuseum)