Titel Auteur Beschrijving
’t Schreneel (1996 / nr. 13) Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
’t Schreneel (1994 / nr. 11) Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
’t Schreneel (1992 / nr. 9) Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
’t Schreneel (1995 / nr. 12) Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
’t Schreneel – nr. 31- 2014 Balen / Olmen: geschiedkundige, volkskundige artikels: Olmense klaprozen WOI (Gilbert Claes); Weerstandstraining (Lockwood, Van Rethy); De molen van Zeis op Heivoort (F. Jennen); Wandeling langs trage wegen (redactie); Processen in Olmen (F. Jennen); De heldeninspecteur, roman in Olmen (redactie); 11 novemberviering in Olmen (J. Janssens); Twee gildenbreuken uit Olmen (J. Swinnen); 100 jaar Boerinnenbond (B. Mondelaers, J. Swinnen); Een kast van een kerel Stijn De Wolf); WO I / Kwartierstaten gesneuvelden (L. Schroyen, J. Swinnen)
25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
’t Schreneel (1997 / nr. 14) (Van Ierschot Jos) Balen / Olmen: dialect-woordenlijst (meer dan 2000 Olmense woorden), verzameld door Van Ierschot Jos
Jaarboek 2010 Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen Weyns Jozef Dr. Bakhuizen; broodbakken
Druk in Baarle 1906-2006 Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Baarle indruk 1906-2006 Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Averbode een uitgever apart (1877-2002) Ghesquière + Quaghebeur (red) Averbode: de uitgeverij van de abdij (onderneming; religieus apostolaat; jeugduitgeverij; katholieke gezins- en opiniebladen
De abdij van Averbode Averbode: abdij (geschiedenis)
Molse Tijdingen 2019 – 27 Paul Vos, e.a Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Gids voor ’t arrondissement Turnhout Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
De Arendonkse bespiedingsdienst ‘Biscops’ Vosters Frans Arendonk: wereldoorlog I / bespiedingsdienst 'Biscops'
Arendonk, een vikingenkampplaats? Nuytemans Walter ir Arendonk: vikingenkampplaats
Van huurhouderij tot internationaal vervoer Vosters Frans Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
De Vaart Arendonk: Turnhoutse vaart
De Toremansmolen op de Wampenberg Segers Alfons + Vosters Frans Arendonk: Toremansmolen
Arendonk geschetst Lenaerts Els Arendonk: tekeningen van -
Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat Liekens Harry Arendonk: straatnamen
Jaarboek 2005 (HK Arendonk) Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Sint Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: Sint Agnetendal
Louis Van Gorp mystiek Van Gorp Angelo Arendonk: schilder Louis Van Gorp / katalogus tentoonstelling
Plaatsnaamkunde over Arendonk De Pauw Jef Arendonk: plaatsnaamkunde
Jaarboek 2004 (HK Arendonk) Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Meester Antoon De Puydt De Puydt Hubert Arendonk: Meester Antoon De Puydt
Jan Lodewijk Lavrijsen 1853-1902 van Autenboer E. Arendonk: Lavrijsen Jan Lodewijk, dichter
Sint-Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Nieuwe kerk te Arenk…1904 Bervoets J E.H. Pastoor Arendonk: kerk 1904
Sinte Katriena…File…Filemina Liekens Harry Arendonk: Het Sinte-Katarina-Zingen. (oorsprong en verklaring van een folkoristisch gebruik).
Het primitief sigarenbedrijf Goris P. Jan Arendonk: Het primitief sigarenbedrijf
Arendonkse heksen- en spookverhalen Liekens Harry Arendonk: Heksen- en spookverhalen
Als ice can – Jaarboek 2009 Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Arendonk en een eeuw harmonie Koop Paul Arendonk: harmonie 'De Arend' (1886-1986) (overzicht van 100 jaar)
De guld Van Autenboer Eugeen Arendonk: gilde Sint-Sebastiaan
Arendonk Coveliers Lod. Pastoor Arendonk: geschiedkundige beschrijving
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Arendonk, een momentopname Van Deuren F.(red) Arendonk: fotoreportage + toelichtingen
Den Broekkant Slegers Staf Arendonk: den Broekkant
Jaarboek 2002 (H.K. Arendonk) Arendonk: De kapel van de Wampenberg; Lijst van personen en dieren per huisgezin 1750; Zusters Franciscanessen nemen afscheid van hun geliefd Agnetendal; Zoengeding te Arendonk anno 1451;De Arendonkse sigarenmakerij; Een herbergier in Antwerpen en Brussel 'Jan Porto Carero';
Huizen kijken in Arendonk Claessen René Arendonk: beschrijving huizen, gebouwen
De geschiedenis van Bartholomeus Michielsen, alias Bartel Pegh Vosters Van de Poel Ooms K. Arendonk: Bartholomeus Michielsen / Bartel Pegh
Jaarboek 2003 / H.K. Arendonk Arendonk: August Gilles, burgemeester en provincieraadslid; Smokkelen " à la frontière"; Arendonk-Dendermonde: Heyn Van Eyck; De familienaam 'Arendonk' en 'Van Arendonk' in Nederland; Rik Van Steenbergen, een bloemlezing; Voorhistorisch Arendonk; Den tram…110 jaar geleden
Arendonkse gedichtjes De Pauw Jef Arendonk: Arendonkse gedichtjes
Het vizirgat Goris Jan Arendonk: Arendonksche folklore doorheen het dagelijkse leven (illustraties R. Lens)
Twintig jaar heemkundige kring Liekens Harry Arendonk: 20 jaar heemkunde
Arenberg in de Lage Landen Roegiers Jan (hoofdred) Arenberg : familiegschiedenis (Familie; Bezittingen in de Lage Landen; Kunst en wetenschap)
Titel: ’t Schreneel (1996 / nr. 13)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (Inhuldiging Victor Leysen, burgemeester; Onderpastoor Edward Claesen; Stamboom Marien en Stevens; Haan en hen als lijdend voorwerp van enkele Olmense volksspelen; Waternamen in Olmen; Het oude schoolgebouw en gemeentehuis van Olmen; 50ste verjaardag van de parochie Stotert; Militielijsten Olmen (1899-1914); De commerce van de Witte Bylemans; Sterke verhalen van vroeger; Een duiveluitdrijver van Hulsen; Olmen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog)
Titel: ’t Schreneel (1994 / nr. 11)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (En de boer hij ploegde voort;Jozef Pieter Uydens, onderpastoor te Olmen; Het onderwijs in de jaren vijftig; Van Rusland tot Gerhees; Moord met rattekruid in 1785; Uit Olmense preken uit 18de en 19de eeuw; Belangrijke industriële sectoren uit onze regio; De eerste lantarens in Olmen; Een bloemlezing over licht in het Olms dialect; De glasramen van de Olmense kerk; Herinnering aan koning Boudewijn)
Titel: ’t Schreneel (1992 / nr. 9)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels (De laatste vlucht van de 'Blonde Bomber'; Geschiedenis van de Boskapel; De Boskapel na 1841; Hoofstmolen; Kunstdieven in de Boskapel; Agscheid van Klem Bellinckx; 50-jaar KWB-Olmen; Jeugdclub 't Stoterke; Olmen gezien door de persbril; Gouden bruiloft van R. Ooms en A. Schraepen)
Titel: ’t Schreneel (1995 / nr. 12)
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: heemkundige artikels ( Plechtige Communie tussen 1932 en 1963; Het torenuurwerk van Olmen; De schilderijen van de Olmense kerk; Jef Van Meensel, de laatste Olmense volkszanger; Schansen in het grensgebied Prinsbisdom Luik en Hertogdom Brabant; Heisa om een herbergsluiting; De Olmense volkstelling van 1755; 20 jaar karnavalpartij 'Over de vaart';
Titel: ’t Schreneel – nr. 31- 2014
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundige, volkskundige artikels: Olmense klaprozen WOI (Gilbert Claes); Weerstandstraining (Lockwood, Van Rethy); De molen van Zeis op Heivoort (F. Jennen); Wandeling langs trage wegen (redactie); Processen in Olmen (F. Jennen); De heldeninspecteur, roman in Olmen (redactie); 11 novemberviering in Olmen (J. Janssens); Twee gildenbreuken uit Olmen (J. Swinnen); 100 jaar Boerinnenbond (B. Mondelaers, J. Swinnen); Een kast van een kerel Stijn De Wolf); WO I / Kwartierstaten gesneuvelden (L. Schroyen, J. Swinnen)
Titel: 25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
Titel: ’t Schreneel (1997 / nr. 14)
Auteur:(Van Ierschot Jos)
Beschrijving:Balen / Olmen: dialect-woordenlijst (meer dan 2000 Olmense woorden), verzameld door Van Ierschot Jos
Titel: Jaarboek 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Titel: Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen
Auteur:Weyns Jozef Dr.
Beschrijving:Bakhuizen; broodbakken
Titel: Druk in Baarle 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Titel: Baarle indruk 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Titel: Averbode een uitgever apart (1877-2002)
Auteur:Ghesquière + Quaghebeur (red)
Beschrijving:Averbode: de uitgeverij van de abdij (onderneming; religieus apostolaat; jeugduitgeverij; katholieke gezins- en opiniebladen
Titel: De abdij van Averbode
Auteur:
Beschrijving:Averbode: abdij (geschiedenis)
Titel: Molse Tijdingen 2019 – 27
Auteur:Paul Vos, e.a
Beschrijving:Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Titel: Gids voor ’t arrondissement Turnhout
Auteur:
Beschrijving:Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
Titel: De Arendonkse bespiedingsdienst ‘Biscops’
Auteur:Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: wereldoorlog I / bespiedingsdienst 'Biscops'
Titel: Arendonk, een vikingenkampplaats?
Auteur:Nuytemans Walter ir
Beschrijving:Arendonk: vikingenkampplaats
Titel: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Auteur:Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: Van huurhouderij tot internationaal vervoer
Titel: De Vaart
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: Turnhoutse vaart
Titel: De Toremansmolen op de Wampenberg
Auteur:Segers Alfons + Vosters Frans
Beschrijving:Arendonk: Toremansmolen
Titel: Arendonk geschetst
Auteur:Lenaerts Els
Beschrijving:Arendonk: tekeningen van -
Titel: Van Aartrijtstraat tot Zwartbergstraat
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: straatnamen
Titel: Jaarboek 2005 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: sociale organisaties in 19de en 20ste eeuw; Geestelijke Dochters (Begijnen)
Titel: Sint Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: Sint Agnetendal
Titel: Louis Van Gorp mystiek
Auteur:Van Gorp Angelo
Beschrijving:Arendonk: schilder Louis Van Gorp / katalogus tentoonstelling
Titel: Plaatsnaamkunde over Arendonk
Auteur:De Pauw Jef
Beschrijving:Arendonk: plaatsnaamkunde
Titel: Jaarboek 2004 (HK Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: parochiekerk (geschiedenis en interieur)
Titel: Meester Antoon De Puydt
Auteur:De Puydt Hubert
Beschrijving:Arendonk: Meester Antoon De Puydt
Titel: Jan Lodewijk Lavrijsen 1853-1902
Auteur:van Autenboer E.
Beschrijving:Arendonk: Lavrijsen Jan Lodewijk, dichter
Titel: Sint-Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Titel: Nieuwe kerk te Arenk…1904
Auteur:Bervoets J E.H. Pastoor
Beschrijving:Arendonk: kerk 1904
Titel: Sinte Katriena…File…Filemina
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: Het Sinte-Katarina-Zingen. (oorsprong en verklaring van een folkoristisch gebruik).
Titel: Het primitief sigarenbedrijf
Auteur:Goris P. Jan
Beschrijving:Arendonk: Het primitief sigarenbedrijf
Titel: Arendonkse heksen- en spookverhalen
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: Heksen- en spookverhalen
Titel: Als ice can – Jaarboek 2009
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: heemkundige artikels (Geschiedenis der verschillende molens; Herbergen: Keuren; processen herbergleven; de oude herberg; cafénamen; herbergiers)
Titel: Arendonk en een eeuw harmonie
Auteur:Koop Paul
Beschrijving:Arendonk: harmonie 'De Arend' (1886-1986) (overzicht van 100 jaar)
Titel: De guld
Auteur:Van Autenboer Eugeen
Beschrijving:Arendonk: gilde Sint-Sebastiaan
Titel: Arendonk
Auteur:Coveliers Lod. Pastoor
Beschrijving:Arendonk: geschiedkundige beschrijving
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 1 Arendonkse gezichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek mensen vroeger en nu
Titel: Arendonk zoals het vroeger was – Deel 2 Arendonkse zichten
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: geschiedenis / Fotoboek en prentbriefkaarten betreffende het dorp vroeger en nu
Titel: Arendonk, een momentopname
Auteur:Van Deuren F.(red)
Beschrijving:Arendonk: fotoreportage + toelichtingen
Titel: Den Broekkant
Auteur:Slegers Staf
Beschrijving:Arendonk: den Broekkant
Titel: Jaarboek 2002 (H.K. Arendonk)
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: De kapel van de Wampenberg; Lijst van personen en dieren per huisgezin 1750; Zusters Franciscanessen nemen afscheid van hun geliefd Agnetendal; Zoengeding te Arendonk anno 1451;De Arendonkse sigarenmakerij; Een herbergier in Antwerpen en Brussel 'Jan Porto Carero';
Titel: Huizen kijken in Arendonk
Auteur:Claessen René
Beschrijving:Arendonk: beschrijving huizen, gebouwen
Titel: De geschiedenis van Bartholomeus Michielsen, alias Bartel Pegh
Auteur:Vosters Van de Poel Ooms K.
Beschrijving:Arendonk: Bartholomeus Michielsen / Bartel Pegh
Titel: Jaarboek 2003 / H.K. Arendonk
Auteur:
Beschrijving:Arendonk: August Gilles, burgemeester en provincieraadslid; Smokkelen " à la frontière"; Arendonk-Dendermonde: Heyn Van Eyck; De familienaam 'Arendonk' en 'Van Arendonk' in Nederland; Rik Van Steenbergen, een bloemlezing; Voorhistorisch Arendonk; Den tram…110 jaar geleden
Titel: Arendonkse gedichtjes
Auteur:De Pauw Jef
Beschrijving:Arendonk: Arendonkse gedichtjes
Titel: Het vizirgat
Auteur:Goris Jan
Beschrijving:Arendonk: Arendonksche folklore doorheen het dagelijkse leven (illustraties R. Lens)
Titel: Twintig jaar heemkundige kring
Auteur:Liekens Harry
Beschrijving:Arendonk: 20 jaar heemkunde
Titel: Arenberg in de Lage Landen
Auteur:Roegiers Jan (hoofdred)
Beschrijving:Arenberg : familiegschiedenis (Familie; Bezittingen in de Lage Landen; Kunst en wetenschap)