Titel Auteur Beschrijving
Bewogen jeugd Gevers Lieve Vlaamse studentenbeweging (1830-1895): ontstaan, ontwikkeling, betekenis
Studentenliederboek Studentenleven: liederen (seniorenkonvent)
Onze naam is Dubois Dubois Daniël (red) Familie Dubois: familiekroniek
Retiese koppen Stapperts Paul en René Retie: Kranske Retiese priesters; Priesters (levensschetsen); zusters, religieuzen
Hoeven in het dorp der 7 Neten Retie: benaming en beschrijving Reties hoeven
Het koordoksaal Sneyers Edward Retie: het koordoksaal (afgebroken in 1716)
De verdwenen St Barbaragilde te Retie Vermeire Arthur Retie: St Barbaragilde
Het aloude St Sebastiaansgild te Retie Sneyers Edward Retie: St Sebastiaansgilde
Augustinus Hendrickx van Retie Sneyers Edward Retie: Augustinus Hendrickx (° 1667)
Uit de geschiedenis van Werbeek en Hodonk Sneyers Edward Retie: Werbeek en Hodonk (oude geschiedenis)
Uit de geschiedenis van Werbeek en Hodonk Sneyers Edward Retie: Werbeek en Hodonk (oude geschiedenis)
De St-Pieterskapel te Retie Sneyers Edward Retie: St-Pieterskapel (geschiedenis)
Een Latijns Schoolreglement uit de 17de eeuw te Retie Sneyers Edward Retie: onderwijs / oud schoolreglement
Willen is Kunnen (Retie 1912-1987) Werkgroep W.I.K. Retie: Studentenbond (75 jaar studentenwerking)
Gedenkboek Edward Sneyers Werkgroep E. Sneyersfonds Retie: Edward Sneyers (Uit zijn pedagogisch werk uit zijn geschiedkundig werk; uit het nagelaten werk)
Pastoor Pieter-Jozef Dergent, een priester-martelaar Cruysberghs K. Mgr Dergent Pieter-Jozef (° 1870 - + 1914); oorlogsslachtoffer
De Zeun van de Seuntjens Seuntjens-Willems M. Families Seuntjens en Seuntiëns Een familiegeschiedenis met o.m. 'De Retiese tak' (pag. 261) en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Retie (pag. 13)
Bijdrage tot de geschiedenis van Retie Sneyers Edward Retie: geschiedenis
Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980) Stessens Liesbeth Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Adalhard, heer van Heusden Put Frans Adalhard (° 751/752): abt van abdij CORBIE en heilige met o.m. Adalhards patrimonium (o.m. Retie- pag. 61); de bezittingen van de abdij in Mol (p. 77), enz.;
Retie, waar is den tijd ? Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Chiro St-Martinus Retie (Willy Thijs e.a.) Retie: 40 jaar St-Martinuschiro Retie
Turnhout, de hoofdstad der Kempen / Deel 1 De Laet A. F. J. Turnhout: oorsprong met korte historie (oude geschiedenis; leenroerig tijdvak; Burgondisch tijdvak
De vergelijkingen in het Turnhouts dialect Stabel Leo Turnhout: dialecten
100 jaar Nijverheidsonderwijs 1897-1997 (redactie) Turnhout: vrije technische scholen / 100 jaar nijverheidsonderwijs
Herinneringen aan Turnhout en de Kempen Dieleman Gré Postkaartenverzameling Kempische gemeentes; Retie pag. 85 e.v.
Het kasteel van de hertogen van Brabant de Kok Harry (red.) Turnhout: Gerechtshof / Geschiedenis en restauratie
De vergelijkingen in het Turnhouts dialect Stabel Leo Turnhout: dialecten
Toeristisch Wegwijs Van Gelder Wim Toeristische gids: Turnhout en omliggende dorpen/ Retie op pag. 167 e.v.
En daar sloten noch vensters noch deuren Van Gorp Gui Turnhout: Kerstmis-acties van het comité Kerstmis in de Stad
Tongerlo, een abdij van Norbertijnen Abdij van Tongerlo 1130-1980: kijk- lees- en luisterboek
De ramp Heselmans Sanen en Strauven Ontploffingsramp op 29 april 1942 in de fabrieken P.C.T te Tessenderlo
Zeven Neten 1994-1997 (Ledenblad) Retie: De Reties postkaart; In Memoriam Jef Sneyers; Klompenmaker Karel Mermans; Berechting en begrafenis; Oud-Strijders en Krijgsgevangenenbond Retie; Oorlog: 'Opgepakt door de Gestapo(Peter Jansen); Retie-Mountnessing: soldatengraf; Over Retie: de naam; Commentaar bij een vrijgeleide (WR); De naam 'Retie'; Oude herberg te Retie; Een heemkundige kring te Retie; Retie, dorp van hoeveel Netes ?; Sigaren Oude Linde; Operatie Market-Garden (M. Van Gestel); Retie, door kanunnik J.E. Jansen;O_L_Vrouw van Werbeek (pastoor De Voght); Werbeek (Theo Breugelmans); 350 jaar Mariadevotie te Werbeek; Zevende blijdschap van Maria (WR); Albert Vercaigne, schepper van de nieuwe Lievevrouw (L. Luyten); 't Is Werbeek (P. Van Woerkum); Naar de bronnen van de Kleine Nete (Luc Damen); Uit het goede hout gesneden (Staf Meeus); De Hollanders zijn er weer (Olga Melis); De Tweede Wereldoorlog in Schoonbroek (Jeannine Meeus); Reties Pater-Recollect (Karel Van Wesemael); De Pas omstreeks 1913; Het ree (Staf Schepens); Lodewijk De Koninck en zijn grafmonument G. Adriaensen); Meester Peeters (WR); Meester Peeters (Jos Peeters); Retiese kloosterlingen in de priorij Te Ouwen - Grobbendonk (Karel Van Wesemael); De pastorie door de eeuwen heen (L. Luyten); Jakob Crils (WR); Kolkkuil (G. Adriaensen); In hoc salus (L. Luyten); Vreemde vogels op de pastorie (Guy Aarts); De recente gevelrestauratie van de oude pastorie (L. Luyten); Duivenbond 'Moed en Hoop' (A. Steemans); Retiese gesneuvelden beide wereldoorlogen (A. Steemans); Ik werkte op 'De graaf' (WR); Beroep: loondorser (Paul Geudens); Joannes Ludovicus Lasters (Staf Lasters); Kinschot (G. Adriaensen); Grasduinen langs de Witte Nete (Danny Van der Veken); De dingen die niet overgaan (WR); Stamboomonderzoek (Bob Soeten); Boerendochter sticht klooster te Retie (K. Van Wesemael); De nieuwe abt van Postel heeft zijn wortels in Retie (Staf Lasters); De Katholieke School en de drie profeten (M. Van Gestel); Jan Van Mechgelen uit Schoonbroek (WR);
Zeven Neten 1998-2001 Retie: verzameling artikels ledenblad H.K.- Jan Baptist Stessens (§WR); Een kleine schilderskroniek (Guy Aarts); De Markt omstreeks 1910 (KM); Goriën (Frans Proost); Jefke Van Geel (WR); Het kanon van Dessel (Luc Damen); Klokkenroof (WR); De kunstglasramen van de Sint-Martinuskerk (WR); Persbericht 1877 (WR); Het Retiese gemeentehuis 100 jaar (G. Adriaensen); Pierre Langerock (WR); Persberichten 1898-1899 (WR); De Retiese Sint-Martinuskerk (G. Adriaensen); Wielerleven in Retie (WR); Het Retiese dialect(G. Adriaensen); Al gezien? (Theo Breugelmans); Annoncen (WR); De klokken in onze Sint-Martinuskerk (Gust Adraensen); De Steenweg op Mol of de Molsebaan omstreeks 1910 en later (KM); De tiendklok van 1742 (Bob Soeten); Berrevoets Tist, Kristiaan Seyms en Hugo de Bokkenrrijder (Staf Meeus); Jan Quets van de Watermolen (WR); Annoncen (Zefa De Loore-Raeymaekers); Het einde van de Halifax JN 920 (Willy Thijs); De Retiese Markt brandt (WR); De Klein Hoef (an); De gemeentelijke jongensschool. Herinneringen aan de jaren 1951-1956 (Louis Staes); Grenswandeling Retie-Mol (Danny Van der Veken); De memoires van Jan Baptist Luyten (G.A.); Grenswandeling Retie-Geel (D. Van der Veken); Kortijnen 1944-2001: een verschroeide puzzel;
Zeven Neten 2002-2005 Retie:Verzameling artikels ledenblad H.K.- Het gehucht Watermolen (KM); Het Retiese dialect (GA); Oorlogs- en voetballiedjes (GA); Voetballer in hart en nieren; R. Feyen (WR); Weggevoerd tegen wil en dank (WR); Neorenaissance of neogotiek - Eenvoudig en bevallig (gemeentehuis) (WR); Grenswandeling Retie-Dessel (D. Van der veken); De Peperstraat omstreeks 1850 en later (KM); De abdijhoeve van Tongerlo in Schoonbroek (GA); Van criminele saken; Het kasteel de Broqueville in Postel (Jan de Vel); De zeoktocht van Robert Allen Cary naar zijn vermiste oom (Lydie Nuyts); Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet (WR); De Peperstraat omtrent 1850 en later (KM); Sint-Annadal en zuster Anna Luyten (WR); Vreselijke brand te Retie (WR); Op de vlucht (Louis Cools); Zegelpret (Emma Vosters-De Haen); Liederen en gedichten van vroeger (GA); De Tweede Wereldoorlog aan de Turnhoutse Vaart (Staf Meeus); Retiese kortoren: spotnaam of appreciatie (WR); De oorlogskroniek van Stan Goris (Jeannine Meeus); De 'Zwitsers' van Retie (WR); Davidsfonds Retie, een historische schets (GA); Tentoonstelling 'Oorlog en Bevrijding' (WR); De Nederstraat omstreeks 1900 en later (KM); De waarheid rond de paal aan de pastorie (R. Van den Put); Schapen op de Klein Hoef (WR); Rethy in 1678, Jagen en Visschen en 'n oud Lieken (WR); Gebeurtenissen uit het gildeleven: Sint-Sebastiaansgilde van Retie huldigt haar nieuwe cornet - 1905 (WR); Levenslang lid van de cloveniers van Sint-Teunis (WR); Van walmstro, stalregels en schoren (WR); De Kleineduinberg omstreeks 1900 en later (KM); Een gildebroer uithalen..; (Wr)
Gedenkboek Lodewijk De Koninck 1838-1938 Lodewijk De Koninck: Gedenkboek 1838-1938
Jan van Nijlen Dubois Pierre H. Van Nijlen Jan: monografie
De wouwer Stappaerts René Retie: evolutie van een Kempens dorp Items: Van dorp tot gemeente; De oorlog 1940-1945; Landbouw en veeteelt; Onderwijs, Cultuur en sport; Kerk en religie; Varia; Bijlagen
De lozie Stappaerts René Retie: uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 1930 Items: Retie voor 1920; Kinderjaren; Jeugdjaren; Kostwinning en beroepen; Godsdienstig leven; Vrije tijd en verenigingen; Laatste levensjaren
Retiese molens, vroeger en nu Sneyers Jozef (tekst)
Zoete en zure noten Wens Leo Retie (Schoonbroek); een beeld
Mijn vader (August Van Massenhoven) Van Massenhoven Albert Retie (Schoonbroek): August Van Massenhoven (levensverhaal)
De republikeinse kalender Gevaert Fr. Republikeinse kalender en vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender
Archeologie in Nederland: Hunebedbouwers en veeboeren Bronkhorst J.W. Nederland: mijnwerkers; hunebedbouwers; veeboeren (Oude tijden)
Dansen uit Westerlo Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
Westerlo, land van Merode De Winter Kris Westerlo: geschiedenis ca. 1000-1800; familie de Merode
Vorst, groot en klein (877 – 1976) Van Gehuchten Francois Vorst (Laakdal) : thematische geschiedenis 877 tot 1976 Vijf delen: Aardrijkskunde; Politiek-bestuurlijke evolutie tot 1795; Religieus-culturele geschiedenis; Sociaal-economische geschiedenis; Politieke geschiedenis nieuwe tijd
Vorst in de jaren ’30 en ’40 Geybels Hans (red) Vorst: fotoboek
Turnhout op zijn schone kant Turnhout: de wereld van de kant
Gids voor ’t arrondissement Turnhout Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
Titel: Bewogen jeugd
Auteur:Gevers Lieve
Beschrijving:Vlaamse studentenbeweging (1830-1895): ontstaan, ontwikkeling, betekenis
Titel: Studentenliederboek
Auteur:
Beschrijving:Studentenleven: liederen (seniorenkonvent)
Titel: Onze naam is Dubois
Auteur:Dubois Daniël (red)
Beschrijving:Familie Dubois: familiekroniek
Titel: Retiese koppen
Auteur:Stapperts Paul en René
Beschrijving:Retie: Kranske Retiese priesters; Priesters (levensschetsen); zusters, religieuzen
Titel: Hoeven in het dorp der 7 Neten
Auteur:
Beschrijving:Retie: benaming en beschrijving Reties hoeven
Titel: Het koordoksaal
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: het koordoksaal (afgebroken in 1716)
Titel: De verdwenen St Barbaragilde te Retie
Auteur:Vermeire Arthur
Beschrijving:Retie: St Barbaragilde
Titel: Het aloude St Sebastiaansgild te Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: St Sebastiaansgilde
Titel: Augustinus Hendrickx van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: Augustinus Hendrickx (° 1667)
Titel: Uit de geschiedenis van Werbeek en Hodonk
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: Werbeek en Hodonk (oude geschiedenis)
Titel: Uit de geschiedenis van Werbeek en Hodonk
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: Werbeek en Hodonk (oude geschiedenis)
Titel: De St-Pieterskapel te Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: St-Pieterskapel (geschiedenis)
Titel: Een Latijns Schoolreglement uit de 17de eeuw te Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: onderwijs / oud schoolreglement
Titel: Willen is Kunnen (Retie 1912-1987)
Auteur:Werkgroep W.I.K.
Beschrijving:Retie: Studentenbond (75 jaar studentenwerking)
Titel: Gedenkboek Edward Sneyers
Auteur:Werkgroep E. Sneyersfonds
Beschrijving:Retie: Edward Sneyers (Uit zijn pedagogisch werk uit zijn geschiedkundig werk; uit het nagelaten werk)
Titel: Pastoor Pieter-Jozef Dergent, een priester-martelaar
Auteur:Cruysberghs K. Mgr
Beschrijving:Dergent Pieter-Jozef (° 1870 - + 1914); oorlogsslachtoffer
Titel: De Zeun van de Seuntjens
Auteur:Seuntjens-Willems M.
Beschrijving:Families Seuntjens en Seuntiëns Een familiegeschiedenis met o.m. 'De Retiese tak' (pag. 261) en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Retie (pag. 13)
Titel: Bijdrage tot de geschiedenis van Retie
Auteur:Sneyers Edward
Beschrijving:Retie: geschiedenis
Titel: Het verhaal van een boer (Het boerenleven te Retie in 1940-1980)
Auteur:Stessens Liesbeth
Beschrijving:Retie: boerenleven 1940-1980 (o.a. Impact religieuze leven op dagelijks bestaan; vrije tijd en vermaak; sociale relaties; kaartmateriaal; interviews; Sint-Maartenlied)
Titel: Adalhard, heer van Heusden
Auteur:Put Frans
Beschrijving:Adalhard (° 751/752): abt van abdij CORBIE en heilige met o.m. Adalhards patrimonium (o.m. Retie- pag. 61); de bezittingen van de abdij in Mol (p. 77), enz.;
Titel: Retie, waar is den tijd ?
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Titel: Chiro St-Martinus Retie
Auteur:(Willy Thijs e.a.)
Beschrijving:Retie: 40 jaar St-Martinuschiro Retie
Titel: Turnhout, de hoofdstad der Kempen / Deel 1
Auteur:De Laet A. F. J.
Beschrijving:Turnhout: oorsprong met korte historie (oude geschiedenis; leenroerig tijdvak; Burgondisch tijdvak
Titel: De vergelijkingen in het Turnhouts dialect
Auteur:Stabel Leo
Beschrijving:Turnhout: dialecten
Titel: 100 jaar Nijverheidsonderwijs 1897-1997
Auteur:(redactie)
Beschrijving:Turnhout: vrije technische scholen / 100 jaar nijverheidsonderwijs
Titel: Herinneringen aan Turnhout en de Kempen
Auteur:Dieleman Gré
Beschrijving:Postkaartenverzameling Kempische gemeentes; Retie pag. 85 e.v.
Titel: Het kasteel van de hertogen van Brabant
Auteur:de Kok Harry (red.)
Beschrijving:Turnhout: Gerechtshof / Geschiedenis en restauratie
Titel: De vergelijkingen in het Turnhouts dialect
Auteur:Stabel Leo
Beschrijving:Turnhout: dialecten
Titel: Toeristisch Wegwijs
Auteur:Van Gelder Wim
Beschrijving:Toeristische gids: Turnhout en omliggende dorpen/ Retie op pag. 167 e.v.
Titel: En daar sloten noch vensters noch deuren
Auteur:Van Gorp Gui
Beschrijving:Turnhout: Kerstmis-acties van het comité Kerstmis in de Stad
Titel: Tongerlo, een abdij van Norbertijnen
Auteur:
Beschrijving:Abdij van Tongerlo 1130-1980: kijk- lees- en luisterboek
Titel: De ramp
Auteur:Heselmans Sanen en Strauven
Beschrijving:Ontploffingsramp op 29 april 1942 in de fabrieken P.C.T te Tessenderlo
Titel: Zeven Neten 1994-1997 (Ledenblad)
Auteur:
Beschrijving:Retie: De Reties postkaart; In Memoriam Jef Sneyers; Klompenmaker Karel Mermans; Berechting en begrafenis; Oud-Strijders en Krijgsgevangenenbond Retie; Oorlog: 'Opgepakt door de Gestapo(Peter Jansen); Retie-Mountnessing: soldatengraf; Over Retie: de naam; Commentaar bij een vrijgeleide (WR); De naam 'Retie'; Oude herberg te Retie; Een heemkundige kring te Retie; Retie, dorp van hoeveel Netes ?; Sigaren Oude Linde; Operatie Market-Garden (M. Van Gestel); Retie, door kanunnik J.E. Jansen;O_L_Vrouw van Werbeek (pastoor De Voght); Werbeek (Theo Breugelmans); 350 jaar Mariadevotie te Werbeek; Zevende blijdschap van Maria (WR); Albert Vercaigne, schepper van de nieuwe Lievevrouw (L. Luyten); 't Is Werbeek (P. Van Woerkum); Naar de bronnen van de Kleine Nete (Luc Damen); Uit het goede hout gesneden (Staf Meeus); De Hollanders zijn er weer (Olga Melis); De Tweede Wereldoorlog in Schoonbroek (Jeannine Meeus); Reties Pater-Recollect (Karel Van Wesemael); De Pas omstreeks 1913; Het ree (Staf Schepens); Lodewijk De Koninck en zijn grafmonument G. Adriaensen); Meester Peeters (WR); Meester Peeters (Jos Peeters); Retiese kloosterlingen in de priorij Te Ouwen - Grobbendonk (Karel Van Wesemael); De pastorie door de eeuwen heen (L. Luyten); Jakob Crils (WR); Kolkkuil (G. Adriaensen); In hoc salus (L. Luyten); Vreemde vogels op de pastorie (Guy Aarts); De recente gevelrestauratie van de oude pastorie (L. Luyten); Duivenbond 'Moed en Hoop' (A. Steemans); Retiese gesneuvelden beide wereldoorlogen (A. Steemans); Ik werkte op 'De graaf' (WR); Beroep: loondorser (Paul Geudens); Joannes Ludovicus Lasters (Staf Lasters); Kinschot (G. Adriaensen); Grasduinen langs de Witte Nete (Danny Van der Veken); De dingen die niet overgaan (WR); Stamboomonderzoek (Bob Soeten); Boerendochter sticht klooster te Retie (K. Van Wesemael); De nieuwe abt van Postel heeft zijn wortels in Retie (Staf Lasters); De Katholieke School en de drie profeten (M. Van Gestel); Jan Van Mechgelen uit Schoonbroek (WR);
Titel: Zeven Neten 1998-2001
Auteur:
Beschrijving:Retie: verzameling artikels ledenblad H.K.- Jan Baptist Stessens (§WR); Een kleine schilderskroniek (Guy Aarts); De Markt omstreeks 1910 (KM); Goriën (Frans Proost); Jefke Van Geel (WR); Het kanon van Dessel (Luc Damen); Klokkenroof (WR); De kunstglasramen van de Sint-Martinuskerk (WR); Persbericht 1877 (WR); Het Retiese gemeentehuis 100 jaar (G. Adriaensen); Pierre Langerock (WR); Persberichten 1898-1899 (WR); De Retiese Sint-Martinuskerk (G. Adriaensen); Wielerleven in Retie (WR); Het Retiese dialect(G. Adriaensen); Al gezien? (Theo Breugelmans); Annoncen (WR); De klokken in onze Sint-Martinuskerk (Gust Adraensen); De Steenweg op Mol of de Molsebaan omstreeks 1910 en later (KM); De tiendklok van 1742 (Bob Soeten); Berrevoets Tist, Kristiaan Seyms en Hugo de Bokkenrrijder (Staf Meeus); Jan Quets van de Watermolen (WR); Annoncen (Zefa De Loore-Raeymaekers); Het einde van de Halifax JN 920 (Willy Thijs); De Retiese Markt brandt (WR); De Klein Hoef (an); De gemeentelijke jongensschool. Herinneringen aan de jaren 1951-1956 (Louis Staes); Grenswandeling Retie-Mol (Danny Van der Veken); De memoires van Jan Baptist Luyten (G.A.); Grenswandeling Retie-Geel (D. Van der Veken); Kortijnen 1944-2001: een verschroeide puzzel;
Titel: Zeven Neten 2002-2005
Auteur:
Beschrijving:Retie:Verzameling artikels ledenblad H.K.- Het gehucht Watermolen (KM); Het Retiese dialect (GA); Oorlogs- en voetballiedjes (GA); Voetballer in hart en nieren; R. Feyen (WR); Weggevoerd tegen wil en dank (WR); Neorenaissance of neogotiek - Eenvoudig en bevallig (gemeentehuis) (WR); Grenswandeling Retie-Dessel (D. Van der veken); De Peperstraat omstreeks 1850 en later (KM); De abdijhoeve van Tongerlo in Schoonbroek (GA); Van criminele saken; Het kasteel de Broqueville in Postel (Jan de Vel); De zeoktocht van Robert Allen Cary naar zijn vermiste oom (Lydie Nuyts); Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet (WR); De Peperstraat omtrent 1850 en later (KM); Sint-Annadal en zuster Anna Luyten (WR); Vreselijke brand te Retie (WR); Op de vlucht (Louis Cools); Zegelpret (Emma Vosters-De Haen); Liederen en gedichten van vroeger (GA); De Tweede Wereldoorlog aan de Turnhoutse Vaart (Staf Meeus); Retiese kortoren: spotnaam of appreciatie (WR); De oorlogskroniek van Stan Goris (Jeannine Meeus); De 'Zwitsers' van Retie (WR); Davidsfonds Retie, een historische schets (GA); Tentoonstelling 'Oorlog en Bevrijding' (WR); De Nederstraat omstreeks 1900 en later (KM); De waarheid rond de paal aan de pastorie (R. Van den Put); Schapen op de Klein Hoef (WR); Rethy in 1678, Jagen en Visschen en 'n oud Lieken (WR); Gebeurtenissen uit het gildeleven: Sint-Sebastiaansgilde van Retie huldigt haar nieuwe cornet - 1905 (WR); Levenslang lid van de cloveniers van Sint-Teunis (WR); Van walmstro, stalregels en schoren (WR); De Kleineduinberg omstreeks 1900 en later (KM); Een gildebroer uithalen..; (Wr)
Titel: Gedenkboek Lodewijk De Koninck 1838-1938
Auteur:
Beschrijving:Lodewijk De Koninck: Gedenkboek 1838-1938
Titel: Jan van Nijlen
Auteur:Dubois Pierre H.
Beschrijving:Van Nijlen Jan: monografie
Titel: De wouwer
Auteur:Stappaerts René
Beschrijving:Retie: evolutie van een Kempens dorp Items: Van dorp tot gemeente; De oorlog 1940-1945; Landbouw en veeteelt; Onderwijs, Cultuur en sport; Kerk en religie; Varia; Bijlagen
Titel: De lozie
Auteur:Stappaerts René
Beschrijving:Retie: uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 1930 Items: Retie voor 1920; Kinderjaren; Jeugdjaren; Kostwinning en beroepen; Godsdienstig leven; Vrije tijd en verenigingen; Laatste levensjaren
Titel: Retiese molens, vroeger en nu
Auteur:Sneyers Jozef (tekst)
Beschrijving:
Titel: Zoete en zure noten
Auteur:Wens Leo
Beschrijving:Retie (Schoonbroek); een beeld
Titel: Mijn vader (August Van Massenhoven)
Auteur:Van Massenhoven Albert
Beschrijving:Retie (Schoonbroek): August Van Massenhoven (levensverhaal)
Titel: De republikeinse kalender
Auteur:Gevaert Fr.
Beschrijving:Republikeinse kalender en vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender
Titel: Archeologie in Nederland: Hunebedbouwers en veeboeren
Auteur:Bronkhorst J.W.
Beschrijving:Nederland: mijnwerkers; hunebedbouwers; veeboeren (Oude tijden)
Titel: Dansen uit Westerlo
Auteur:
Beschrijving:Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
Titel: Westerlo, land van Merode
Auteur:De Winter Kris
Beschrijving:Westerlo: geschiedenis ca. 1000-1800; familie de Merode
Titel: Vorst, groot en klein (877 – 1976)
Auteur:Van Gehuchten Francois
Beschrijving:Vorst (Laakdal) : thematische geschiedenis 877 tot 1976 Vijf delen: Aardrijkskunde; Politiek-bestuurlijke evolutie tot 1795; Religieus-culturele geschiedenis; Sociaal-economische geschiedenis; Politieke geschiedenis nieuwe tijd
Titel: Vorst in de jaren ’30 en ’40
Auteur:Geybels Hans (red)
Beschrijving:Vorst: fotoboek
Titel: Turnhout op zijn schone kant
Auteur:
Beschrijving:Turnhout: de wereld van de kant
Titel: Gids voor ’t arrondissement Turnhout
Auteur:
Beschrijving:Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...