Jaarboek 1993-1994 (VI)

Titel Jaarboek 1993-1994 (VI)
Auteur Provinciale Cimmissie G.en V.
Uitgever Provincie
Plaats Antwerpen
Datum 1996
Beschrijving De Antwerpse stadsbeiaardiers. Deel I: 1540-1650 (G. Spiessens); Ontsluiting van de Noorderkempen. De aanleg van de steenweg Hoogstraten-Oostmalle-Lier, 1836-1842. (W. Rombauts); De mythevorming rond de vrijmetselarij (A. Roeck); De rol en de sterkte van de Lutheranen te Antwerpen in de 16de eeuw. (J. Van Roey); 18de-eeuwse Franse scholen in de provincie Antwerpen (R. Van Passen); Het Antwerps bankwezen. Een historisch overzicht. (H. Houtman-De Smedt); Volksprenten van de weduwe Ratinckx te Antwerpen (P. Vansummeren); De beginjaren van het tijdschrift "De Vlaemsche School" (1854-1855) (M. Somers); Augustijnergeloof en predikherengeloof (M. Gielis); Tafeltje dek je. Voedsel en drank in het volksverhaal. (M. Van Den Berg); Verslag van de jaarvergadering 1994 met referaten: Inleiding "Het groen" (A. Roeck); Het groen in de volkscultuur (A. Roeck); Het Grotenhout- of Giels Bos. Een historisch bos in de Kempen (H. De Kok); 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen (Leenders K.A.H.W.); Krachtlijnen van het provinciaal beleid inzake natuurbehoud (J. Van Der Smissen).