Titel Auteur Beschrijving
Katholiek jaarboek van België (1970) Bisdommen, parochiegeestelijkheid, kloostergemeenschappen, caritatieve instellingen, cultureel vormingswerk, zielzorg en apostolaat, naamlijst van priesters,...
‘Ik ben de kaai van Antwerpen niet vergeten,vriend Provincie Antwerpen: fotoboek met teksten (o.a. RETIE)
Vlaanderen mijn land met stadswandelingen Vlaamse steden: historie en cultuur van o.a. Antwerpen, Lier, TURNHOUT, Mechelen,Brugge, Damme, Ieper, Kortrijk, Oostende, Veurne, Gent, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Oudenaarde, Brussel, Leuven, Diest, Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden, Maaseik
Bouwen door de eeuwen heen Cultuurbezit architectuur kanton Arendonk (Arendonk; Dessel; Ravels; RETIE) - Retie pag. 285 - 396
Vlaamse Landschappen Geselecteerde teksten door André Demedts, o.a. Van Emiel Van Hemeldonck
Gastronomie in Vlaanderen Restaurantgids voor Vlaanderen per provincie(1978-1979)
Groene-wegen gids Gids van toeristische 'plekjes' in België met overzicht van gebouwen, wandelpaden en fietsroutes, recreatieparken, enz.; per provincie Voor Antwerpen b.v.: Noorderkempen; Taxandria; Albertkanaal en Nete
Uit eigen land Toeristische gids: 59 routes per provincie (o.a. Noorderkempen; Taxandrialand) / Retie pag. 41
De Hooge Dorpen 1292-1992 700 jaar Vessem, Wintelre, Knegsel (Nederland): boerderijen; kleipijpen; kerk; gilden; muziek; oorlog/bevrijding; molens; emigranten; boterfabrieken; gemeente; lanschap, bodem en wegen; omkeringsverschijnselen; veranderd dorpsbeeld
Dansen uit Westerlo Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
Turnhout op zijn schone kant Turnhout: de wereld van de kant
Gids voor ’t arrondissement Turnhout Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
Tongerlo, een abdij van Norbertijnen Abdij van Tongerlo 1130-1980: kijk- lees- en luisterboek
Zeven Neten 1994-1997 (Ledenblad) Retie: De Reties postkaart; In Memoriam Jef Sneyers; Klompenmaker Karel Mermans; Berechting en begrafenis; Oud-Strijders en Krijgsgevangenenbond Retie; Oorlog: 'Opgepakt door de Gestapo(Peter Jansen); Retie-Mountnessing: soldatengraf; Over Retie: de naam; Commentaar bij een vrijgeleide (WR); De naam 'Retie'; Oude herberg te Retie; Een heemkundige kring te Retie; Retie, dorp van hoeveel Netes ?; Sigaren Oude Linde; Operatie Market-Garden (M. Van Gestel); Retie, door kanunnik J.E. Jansen;O_L_Vrouw van Werbeek (pastoor De Voght); Werbeek (Theo Breugelmans); 350 jaar Mariadevotie te Werbeek; Zevende blijdschap van Maria (WR); Albert Vercaigne, schepper van de nieuwe Lievevrouw (L. Luyten); 't Is Werbeek (P. Van Woerkum); Naar de bronnen van de Kleine Nete (Luc Damen); Uit het goede hout gesneden (Staf Meeus); De Hollanders zijn er weer (Olga Melis); De Tweede Wereldoorlog in Schoonbroek (Jeannine Meeus); Reties Pater-Recollect (Karel Van Wesemael); De Pas omstreeks 1913; Het ree (Staf Schepens); Lodewijk De Koninck en zijn grafmonument G. Adriaensen); Meester Peeters (WR); Meester Peeters (Jos Peeters); Retiese kloosterlingen in de priorij Te Ouwen - Grobbendonk (Karel Van Wesemael); De pastorie door de eeuwen heen (L. Luyten); Jakob Crils (WR); Kolkkuil (G. Adriaensen); In hoc salus (L. Luyten); Vreemde vogels op de pastorie (Guy Aarts); De recente gevelrestauratie van de oude pastorie (L. Luyten); Duivenbond 'Moed en Hoop' (A. Steemans); Retiese gesneuvelden beide wereldoorlogen (A. Steemans); Ik werkte op 'De graaf' (WR); Beroep: loondorser (Paul Geudens); Joannes Ludovicus Lasters (Staf Lasters); Kinschot (G. Adriaensen); Grasduinen langs de Witte Nete (Danny Van der Veken); De dingen die niet overgaan (WR); Stamboomonderzoek (Bob Soeten); Boerendochter sticht klooster te Retie (K. Van Wesemael); De nieuwe abt van Postel heeft zijn wortels in Retie (Staf Lasters); De Katholieke School en de drie profeten (M. Van Gestel); Jan Van Mechgelen uit Schoonbroek (WR);
Zeven Neten 1998-2001 Retie: verzameling artikels ledenblad H.K.- Jan Baptist Stessens (§WR); Een kleine schilderskroniek (Guy Aarts); De Markt omstreeks 1910 (KM); Goriën (Frans Proost); Jefke Van Geel (WR); Het kanon van Dessel (Luc Damen); Klokkenroof (WR); De kunstglasramen van de Sint-Martinuskerk (WR); Persbericht 1877 (WR); Het Retiese gemeentehuis 100 jaar (G. Adriaensen); Pierre Langerock (WR); Persberichten 1898-1899 (WR); De Retiese Sint-Martinuskerk (G. Adriaensen); Wielerleven in Retie (WR); Het Retiese dialect(G. Adriaensen); Al gezien? (Theo Breugelmans); Annoncen (WR); De klokken in onze Sint-Martinuskerk (Gust Adraensen); De Steenweg op Mol of de Molsebaan omstreeks 1910 en later (KM); De tiendklok van 1742 (Bob Soeten); Berrevoets Tist, Kristiaan Seyms en Hugo de Bokkenrrijder (Staf Meeus); Jan Quets van de Watermolen (WR); Annoncen (Zefa De Loore-Raeymaekers); Het einde van de Halifax JN 920 (Willy Thijs); De Retiese Markt brandt (WR); De Klein Hoef (an); De gemeentelijke jongensschool. Herinneringen aan de jaren 1951-1956 (Louis Staes); Grenswandeling Retie-Mol (Danny Van der Veken); De memoires van Jan Baptist Luyten (G.A.); Grenswandeling Retie-Geel (D. Van der Veken); Kortijnen 1944-2001: een verschroeide puzzel;
Zeven Neten 2002-2005 Retie:Verzameling artikels ledenblad H.K.- Het gehucht Watermolen (KM); Het Retiese dialect (GA); Oorlogs- en voetballiedjes (GA); Voetballer in hart en nieren; R. Feyen (WR); Weggevoerd tegen wil en dank (WR); Neorenaissance of neogotiek - Eenvoudig en bevallig (gemeentehuis) (WR); Grenswandeling Retie-Dessel (D. Van der veken); De Peperstraat omstreeks 1850 en later (KM); De abdijhoeve van Tongerlo in Schoonbroek (GA); Van criminele saken; Het kasteel de Broqueville in Postel (Jan de Vel); De zeoktocht van Robert Allen Cary naar zijn vermiste oom (Lydie Nuyts); Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet (WR); De Peperstraat omtrent 1850 en later (KM); Sint-Annadal en zuster Anna Luyten (WR); Vreselijke brand te Retie (WR); Op de vlucht (Louis Cools); Zegelpret (Emma Vosters-De Haen); Liederen en gedichten van vroeger (GA); De Tweede Wereldoorlog aan de Turnhoutse Vaart (Staf Meeus); Retiese kortoren: spotnaam of appreciatie (WR); De oorlogskroniek van Stan Goris (Jeannine Meeus); De 'Zwitsers' van Retie (WR); Davidsfonds Retie, een historische schets (GA); Tentoonstelling 'Oorlog en Bevrijding' (WR); De Nederstraat omstreeks 1900 en later (KM); De waarheid rond de paal aan de pastorie (R. Van den Put); Schapen op de Klein Hoef (WR); Rethy in 1678, Jagen en Visschen en 'n oud Lieken (WR); Gebeurtenissen uit het gildeleven: Sint-Sebastiaansgilde van Retie huldigt haar nieuwe cornet - 1905 (WR); Levenslang lid van de cloveniers van Sint-Teunis (WR); Van walmstro, stalregels en schoren (WR); De Kleineduinberg omstreeks 1900 en later (KM); Een gildebroer uithalen..; (Wr)
Gedenkboek Lodewijk De Koninck 1838-1938 Lodewijk De Koninck: Gedenkboek 1838-1938
Hoeven in het dorp der 7 Neten Retie: benaming en beschrijving Reties hoeven
Retie, waar is den tijd ? Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Reties album (Beeld van een dorp 1900-1975) Retie: fotoalbum met verklarende teksten Thematische indeling
Oud-Turnhout in de jaren tachtig Oud-Turnhout: politieke en kerkelijke leven; verenigingsleven; gebeurtenissen; personen, enz. in de jaren tachtig
Oud-Turnhout en zijn verleden 3 Oud-Turnhout: thematisch fotoboek (landbouw; industrie; dorp; kerkelijk leven; schoolleven; oorlogsgeweld)
Oud-Turnhout en zijn verleden 4 Oud-Turnhout: gebundelde artikels over geschiedenis en folkore (Commanderij Ter Braeke; Adriaan Daelen; Treske Verdonck; familie Joosen en de molen van Oud-Turnhout;Oud-Turnhoutse molengeschiedenis; Heraanleg dorpsplein; Sint Antoniuskapelà
Oud-Turnhout: 50 jaar parochie Zwaneven Oud-Turnhout: parochie Zwaneven
Wetten van 11 april en 12 september 1895 m.b.t. Gemeenteverkiezingen Gemeentepolitiek: wetgeving verkiezingen van 1895 (teksten)
Studentenliederboek Studentenleven: liederen (seniorenkonvent)
Ethnologia Flandrica Eetgewoonten: volkskundig symposium (sagenmateriaal; kunsthistorisch; oorlogsjaren; regionale keuken; toerisme en gastronomie)
Een pleintje met bomen Algemene volkskundige artikels ( Brabant - Nederland)
Jaarboek 2010 Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Molse tijdingen 17 (2009) Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels / 90 jaar school in Ezaart-Hessie (Jos Van Hoof); Verlichting in Mol (Rik Nuyts); Kinderjaren van Sooi 'van den Heilige' (Frans Berghmans); Studiebeurzen in Mol (Jan Vanhees); Harmonie 'De Klauwaerts' - Deel 2 (Louis Mertens); Mobilisatie in Mol 1939-1940 (Louis Swinnen); Noormannenschat weergevonden (Paul Vos); Herdgangen Ezaart-Hessie (Frans Peeters, Roger Knaepen); De Wezelse zinkfabriek (Karel Nevelstaan); Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel (Carlo Beckers); Bijnamen (Flor Caeyers); Fotokatern Mol-Gompel (Jan Bollen)
In ere hersteld Erfgoedbeheer / conservatiesubsidies
Centrale archeologische inventaris (CAI) II Archeologisch erfgoed / Retie: Verkennend onderzoek langs de Witte Nete (Kempen)
Een harnas van baksteen en beton (De Antwerpse fortengordels) Antwerpen erfgoed: forten
De natuurreservaten van België Natuurreservaten: o.a. De Ronde Put; De Maat…
Schatten van de Vlaamse schuttersgilden Schuttersgilden in Vlaanderen (catalogus met afbeeldingen van Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Noordbrabant-Ned.)
L’ Album de la guerre Wereldoorlog 1: fotografische reportage (chronologisch)
Guldenboek van de Belgische weerstand Wereldoorlog 2: verzet/weerstandsbeweging
Oorlogsverwoestingen in de Oost-Zuiderkempen Wereldoorlog 2: verwoestingen Zuiderkempen (o.a. Retie op p. 27)
De klokkenroof tijdens W.O. II /1996 Wereldoorlog 2: Klokkenroof Oost-Vlaanderen (+ lijsten)
De klokkenroof tijdens W.O. II / 1997 Wereldoorlog 2: Klokkenroof provincie Antwerpen (+registers)
De klokkenroof tijdens W.O. II/1998 Wereldoorlog 2: klokkenroof Vlaams- en Waals-Brabant (inventarisatie)
De klokkenroof tijdens W.O. II / 1999 Wereldoorlog 2: Klokkenroof Limburg (inventarisatie)
Jaarboek Taxandria 1995 (LXVII) Toneel te Turnhout in de 17de en 18de eeuw (E. Van Autenboer)
Jaarboek Taxandria 1997 (LXXIX) 'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Het oudste Turnhoutse toponiem (I. Coppieters); "In naam van het Franse volk": Twee kapiteins van de opstandelingen, Pieter Corbeels en Albert Meulemans, voor de krijgsraad (J. Boone); Een provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog - Deel 3 (S. Van Clemen); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels); Een ooggetuige van de slag van Turnhout (L. Velleman); Een vondst in de Turnhoutse Begijnhofsite (E. Wauters).
Jaarboek Taxandria 1998 (LXXX) 'Heemkundige artikels ' uit Turnhout en omstreken. Een Turnhoutse "piskijker" in 1641 voor de rechter (E. Van Autenboer); Postmiddeleeuwse waterputten in de Herentalsstraat te Turnhout (R. Annaert); Een greep uit het dorpsleven te Kasterlee op het einde van de 18de eeuw (E. Van Autenboer); De militaire gebeurtenissen in Turnhout tijdens de Tweede Wereldoorlog (S. Van Clemen); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels); Mesolitische sites nabij 'De Korhaan' te Arendonk (C. Verbeek + G. Aerts); Noten...In de stille Kempen (over enkele markante muzikale 'internationale' figuren) (M. Duyck) e.a.
Jaarboek Taxandria 1999 (LXXI) 'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Het monument voor de Turnhoutse gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Zegeplein (S. Van Clemen); Een geval van superstitie te Turnhout (1631) (Van Autenboer); De hostiebakkerij op het begijnhof van Turnhout van 1895 tot 1961 (M. Proost); Jozef Simons op het Klein Seminarie te Hoogstraten (1900-1907) (G. Landuyt); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels);
Jaarboek Taxandria 2000 (LXXII) 'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Niet-adellijke heraldiek in de Noorderkempen (M.-L. Robberechts); Oorlogsperikelen in Turnhout. Het verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog (C. STESSENS); Duitse, Britse, Canadese en Poolse militairen, gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Turnhout (S. Van Clemen); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels); Een zilveren snuifdoos in verband met Turnhout (M. Van Craeyvelt); Het archief van de gevangenis van Turnhout ontsloten ( K. Velle)
Jaarboek Taxandria 2001 (LXXIII) 'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Het devotieleven in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk (1397-1580) (L. Leysen); Oorlogsperikelen in Turnhout. Het dagelijks leven tijdens de bezetting (C. STESSENS); Spreekwoorden, uitdrukkingen en zegswijzen rond speelkaarten (G. Landuyt); Oud-Turnhout: gegraveerde rolkei (G. Aerts)
Jaarboek Taxandria 2002 (LXXIV) 'Heemkundige artikels ' uit Turnhout en omstreken. Texandrië in de 11de en 12de eeuw (M. Van Asseldonk); De viering in Turnhout van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid (Sam Van Clemen); Het devotieleven in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk in 1397-1580 (L. Leysen); Oorlogsperikelen in Turnhout (C. STESSENS); Geschiedenis van de Turnhoutse afdeling van het Davidsfonds (1875-1918) (S. Van Clemen); Turnhout (provincie Antwerpen) merkwaardige steen (Gustaaf Aerts)
Jaarboek Taxandria 2003 (LXXV)-Dl 1 Jubileumboek Deel 1. Honderd jaar Taxandria (E. Van Autenboer); Van boegbeeld tot vreemde eend in de Kempische bijt. Louis Stroobant (1862-1950). Medestichter en eerste voorzitter van Taxandria (Francis De Vel): Taxandriamuseum (Francis De Vel)
Titel: Katholiek jaarboek van België (1970)
Auteur:
Beschrijving:Bisdommen, parochiegeestelijkheid, kloostergemeenschappen, caritatieve instellingen, cultureel vormingswerk, zielzorg en apostolaat, naamlijst van priesters,...
Titel: ‘Ik ben de kaai van Antwerpen niet vergeten,vriend
Auteur:
Beschrijving:Provincie Antwerpen: fotoboek met teksten (o.a. RETIE)
Titel: Vlaanderen mijn land met stadswandelingen
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse steden: historie en cultuur van o.a. Antwerpen, Lier, TURNHOUT, Mechelen,Brugge, Damme, Ieper, Kortrijk, Oostende, Veurne, Gent, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Oudenaarde, Brussel, Leuven, Diest, Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden, Maaseik
Titel: Bouwen door de eeuwen heen
Auteur:
Beschrijving:Cultuurbezit architectuur kanton Arendonk (Arendonk; Dessel; Ravels; RETIE) - Retie pag. 285 - 396
Titel: Vlaamse Landschappen
Auteur:
Beschrijving:Geselecteerde teksten door André Demedts, o.a. Van Emiel Van Hemeldonck
Titel: Gastronomie in Vlaanderen
Auteur:
Beschrijving:Restaurantgids voor Vlaanderen per provincie(1978-1979)
Titel: Groene-wegen gids
Auteur:
Beschrijving:Gids van toeristische 'plekjes' in België met overzicht van gebouwen, wandelpaden en fietsroutes, recreatieparken, enz.; per provincie Voor Antwerpen b.v.: Noorderkempen; Taxandria; Albertkanaal en Nete
Titel: Uit eigen land
Auteur:
Beschrijving:Toeristische gids: 59 routes per provincie (o.a. Noorderkempen; Taxandrialand) / Retie pag. 41
Titel: De Hooge Dorpen 1292-1992
Auteur:
Beschrijving:700 jaar Vessem, Wintelre, Knegsel (Nederland): boerderijen; kleipijpen; kerk; gilden; muziek; oorlog/bevrijding; molens; emigranten; boterfabrieken; gemeente; lanschap, bodem en wegen; omkeringsverschijnselen; veranderd dorpsbeeld
Titel: Dansen uit Westerlo
Auteur:
Beschrijving:Dansmuziek; dansbeschrijvingen; danstekeningen (Volksdansen): Hanske van Leuven; Havermeuleke; Kadril van Westerlo; Klepperwals; Lansierskadril; Mieke Stout; Polka Stap; Trawanteldans; Verbroederingsdans; Wandeldans; Zevensprong
Titel: Turnhout op zijn schone kant
Auteur:
Beschrijving:Turnhout: de wereld van de kant
Titel: Gids voor ’t arrondissement Turnhout
Auteur:
Beschrijving:Arrondissement Turnhout: algemene gids handel en nijverheid, ambachten en neringen, enz...
Titel: Tongerlo, een abdij van Norbertijnen
Auteur:
Beschrijving:Abdij van Tongerlo 1130-1980: kijk- lees- en luisterboek
Titel: Zeven Neten 1994-1997 (Ledenblad)
Auteur:
Beschrijving:Retie: De Reties postkaart; In Memoriam Jef Sneyers; Klompenmaker Karel Mermans; Berechting en begrafenis; Oud-Strijders en Krijgsgevangenenbond Retie; Oorlog: 'Opgepakt door de Gestapo(Peter Jansen); Retie-Mountnessing: soldatengraf; Over Retie: de naam; Commentaar bij een vrijgeleide (WR); De naam 'Retie'; Oude herberg te Retie; Een heemkundige kring te Retie; Retie, dorp van hoeveel Netes ?; Sigaren Oude Linde; Operatie Market-Garden (M. Van Gestel); Retie, door kanunnik J.E. Jansen;O_L_Vrouw van Werbeek (pastoor De Voght); Werbeek (Theo Breugelmans); 350 jaar Mariadevotie te Werbeek; Zevende blijdschap van Maria (WR); Albert Vercaigne, schepper van de nieuwe Lievevrouw (L. Luyten); 't Is Werbeek (P. Van Woerkum); Naar de bronnen van de Kleine Nete (Luc Damen); Uit het goede hout gesneden (Staf Meeus); De Hollanders zijn er weer (Olga Melis); De Tweede Wereldoorlog in Schoonbroek (Jeannine Meeus); Reties Pater-Recollect (Karel Van Wesemael); De Pas omstreeks 1913; Het ree (Staf Schepens); Lodewijk De Koninck en zijn grafmonument G. Adriaensen); Meester Peeters (WR); Meester Peeters (Jos Peeters); Retiese kloosterlingen in de priorij Te Ouwen - Grobbendonk (Karel Van Wesemael); De pastorie door de eeuwen heen (L. Luyten); Jakob Crils (WR); Kolkkuil (G. Adriaensen); In hoc salus (L. Luyten); Vreemde vogels op de pastorie (Guy Aarts); De recente gevelrestauratie van de oude pastorie (L. Luyten); Duivenbond 'Moed en Hoop' (A. Steemans); Retiese gesneuvelden beide wereldoorlogen (A. Steemans); Ik werkte op 'De graaf' (WR); Beroep: loondorser (Paul Geudens); Joannes Ludovicus Lasters (Staf Lasters); Kinschot (G. Adriaensen); Grasduinen langs de Witte Nete (Danny Van der Veken); De dingen die niet overgaan (WR); Stamboomonderzoek (Bob Soeten); Boerendochter sticht klooster te Retie (K. Van Wesemael); De nieuwe abt van Postel heeft zijn wortels in Retie (Staf Lasters); De Katholieke School en de drie profeten (M. Van Gestel); Jan Van Mechgelen uit Schoonbroek (WR);
Titel: Zeven Neten 1998-2001
Auteur:
Beschrijving:Retie: verzameling artikels ledenblad H.K.- Jan Baptist Stessens (§WR); Een kleine schilderskroniek (Guy Aarts); De Markt omstreeks 1910 (KM); Goriën (Frans Proost); Jefke Van Geel (WR); Het kanon van Dessel (Luc Damen); Klokkenroof (WR); De kunstglasramen van de Sint-Martinuskerk (WR); Persbericht 1877 (WR); Het Retiese gemeentehuis 100 jaar (G. Adriaensen); Pierre Langerock (WR); Persberichten 1898-1899 (WR); De Retiese Sint-Martinuskerk (G. Adriaensen); Wielerleven in Retie (WR); Het Retiese dialect(G. Adriaensen); Al gezien? (Theo Breugelmans); Annoncen (WR); De klokken in onze Sint-Martinuskerk (Gust Adraensen); De Steenweg op Mol of de Molsebaan omstreeks 1910 en later (KM); De tiendklok van 1742 (Bob Soeten); Berrevoets Tist, Kristiaan Seyms en Hugo de Bokkenrrijder (Staf Meeus); Jan Quets van de Watermolen (WR); Annoncen (Zefa De Loore-Raeymaekers); Het einde van de Halifax JN 920 (Willy Thijs); De Retiese Markt brandt (WR); De Klein Hoef (an); De gemeentelijke jongensschool. Herinneringen aan de jaren 1951-1956 (Louis Staes); Grenswandeling Retie-Mol (Danny Van der Veken); De memoires van Jan Baptist Luyten (G.A.); Grenswandeling Retie-Geel (D. Van der Veken); Kortijnen 1944-2001: een verschroeide puzzel;
Titel: Zeven Neten 2002-2005
Auteur:
Beschrijving:Retie:Verzameling artikels ledenblad H.K.- Het gehucht Watermolen (KM); Het Retiese dialect (GA); Oorlogs- en voetballiedjes (GA); Voetballer in hart en nieren; R. Feyen (WR); Weggevoerd tegen wil en dank (WR); Neorenaissance of neogotiek - Eenvoudig en bevallig (gemeentehuis) (WR); Grenswandeling Retie-Dessel (D. Van der veken); De Peperstraat omstreeks 1850 en later (KM); De abdijhoeve van Tongerlo in Schoonbroek (GA); Van criminele saken; Het kasteel de Broqueville in Postel (Jan de Vel); De zeoktocht van Robert Allen Cary naar zijn vermiste oom (Lydie Nuyts); Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet (WR); De Peperstraat omtrent 1850 en later (KM); Sint-Annadal en zuster Anna Luyten (WR); Vreselijke brand te Retie (WR); Op de vlucht (Louis Cools); Zegelpret (Emma Vosters-De Haen); Liederen en gedichten van vroeger (GA); De Tweede Wereldoorlog aan de Turnhoutse Vaart (Staf Meeus); Retiese kortoren: spotnaam of appreciatie (WR); De oorlogskroniek van Stan Goris (Jeannine Meeus); De 'Zwitsers' van Retie (WR); Davidsfonds Retie, een historische schets (GA); Tentoonstelling 'Oorlog en Bevrijding' (WR); De Nederstraat omstreeks 1900 en later (KM); De waarheid rond de paal aan de pastorie (R. Van den Put); Schapen op de Klein Hoef (WR); Rethy in 1678, Jagen en Visschen en 'n oud Lieken (WR); Gebeurtenissen uit het gildeleven: Sint-Sebastiaansgilde van Retie huldigt haar nieuwe cornet - 1905 (WR); Levenslang lid van de cloveniers van Sint-Teunis (WR); Van walmstro, stalregels en schoren (WR); De Kleineduinberg omstreeks 1900 en later (KM); Een gildebroer uithalen..; (Wr)
Titel: Gedenkboek Lodewijk De Koninck 1838-1938
Auteur:
Beschrijving:Lodewijk De Koninck: Gedenkboek 1838-1938
Titel: Hoeven in het dorp der 7 Neten
Auteur:
Beschrijving:Retie: benaming en beschrijving Reties hoeven
Titel: Retie, waar is den tijd ?
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoboek en prentbriefkaarten
Titel: Reties album (Beeld van een dorp 1900-1975)
Auteur:
Beschrijving:Retie: fotoalbum met verklarende teksten Thematische indeling
Titel: Oud-Turnhout in de jaren tachtig
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: politieke en kerkelijke leven; verenigingsleven; gebeurtenissen; personen, enz. in de jaren tachtig
Titel: Oud-Turnhout en zijn verleden 3
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: thematisch fotoboek (landbouw; industrie; dorp; kerkelijk leven; schoolleven; oorlogsgeweld)
Titel: Oud-Turnhout en zijn verleden 4
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: gebundelde artikels over geschiedenis en folkore (Commanderij Ter Braeke; Adriaan Daelen; Treske Verdonck; familie Joosen en de molen van Oud-Turnhout;Oud-Turnhoutse molengeschiedenis; Heraanleg dorpsplein; Sint Antoniuskapelà
Titel: Oud-Turnhout: 50 jaar parochie Zwaneven
Auteur:
Beschrijving:Oud-Turnhout: parochie Zwaneven
Titel: Wetten van 11 april en 12 september 1895 m.b.t. Gemeenteverkiezingen
Auteur:
Beschrijving:Gemeentepolitiek: wetgeving verkiezingen van 1895 (teksten)
Titel: Studentenliederboek
Auteur:
Beschrijving:Studentenleven: liederen (seniorenkonvent)
Titel: Ethnologia Flandrica
Auteur:
Beschrijving:Eetgewoonten: volkskundig symposium (sagenmateriaal; kunsthistorisch; oorlogsjaren; regionale keuken; toerisme en gastronomie)
Titel: Een pleintje met bomen
Auteur:
Beschrijving:Algemene volkskundige artikels ( Brabant - Nederland)
Titel: Jaarboek 2010
Auteur:
Beschrijving:Balen (geschiedkundige artikels): Het Centrum (Herman Cuypers, Louis Kemps); Stamboomonderzoek (Frans Peeters); Het jaar 1915 (Tom Vanleeuwen); Tekenaar, beeeldhouwer en kunstenaar Eduard Daems (Herman Lauwers); Restauratie van een biechtstoel in de Sint-Andrieskerk te Balen (Jaak Jansen); Grote bedevaart naar de kapel van Grees (Alex Smeyers); Evangelische kerk Pniël (Harald Van der Avoird); 200 jaar Jaarmarkt te Balen (Richard Vermeulen); Balen in de media (Vic Berckmans),
Titel: Molse tijdingen 17 (2009)
Auteur:
Beschrijving:Mol: geschiedkundige, heemkundige artikels / 90 jaar school in Ezaart-Hessie (Jos Van Hoof); Verlichting in Mol (Rik Nuyts); Kinderjaren van Sooi 'van den Heilige' (Frans Berghmans); Studiebeurzen in Mol (Jan Vanhees); Harmonie 'De Klauwaerts' - Deel 2 (Louis Mertens); Mobilisatie in Mol 1939-1940 (Louis Swinnen); Noormannenschat weergevonden (Paul Vos); Herdgangen Ezaart-Hessie (Frans Peeters, Roger Knaepen); De Wezelse zinkfabriek (Karel Nevelstaan); Dubbele moord in de bossen van Mol-Postel (Carlo Beckers); Bijnamen (Flor Caeyers); Fotokatern Mol-Gompel (Jan Bollen)
Titel: In ere hersteld
Auteur:
Beschrijving:Erfgoedbeheer / conservatiesubsidies
Titel: Centrale archeologische inventaris (CAI) II
Auteur:
Beschrijving:Archeologisch erfgoed / Retie: Verkennend onderzoek langs de Witte Nete (Kempen)
Titel: Een harnas van baksteen en beton (De Antwerpse fortengordels)
Auteur:
Beschrijving:Antwerpen erfgoed: forten
Titel: De natuurreservaten van België
Auteur:
Beschrijving:Natuurreservaten: o.a. De Ronde Put; De Maat…
Titel: Schatten van de Vlaamse schuttersgilden
Auteur:
Beschrijving:Schuttersgilden in Vlaanderen (catalogus met afbeeldingen van Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Noordbrabant-Ned.)
Titel: L’ Album de la guerre
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 1: fotografische reportage (chronologisch)
Titel: Guldenboek van de Belgische weerstand
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: verzet/weerstandsbeweging
Titel: Oorlogsverwoestingen in de Oost-Zuiderkempen
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: verwoestingen Zuiderkempen (o.a. Retie op p. 27)
Titel: De klokkenroof tijdens W.O. II /1996
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Klokkenroof Oost-Vlaanderen (+ lijsten)
Titel: De klokkenroof tijdens W.O. II / 1997
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Klokkenroof provincie Antwerpen (+registers)
Titel: De klokkenroof tijdens W.O. II/1998
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: klokkenroof Vlaams- en Waals-Brabant (inventarisatie)
Titel: De klokkenroof tijdens W.O. II / 1999
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog 2: Klokkenroof Limburg (inventarisatie)
Titel: Jaarboek Taxandria 1995 (LXVII)
Auteur:
Beschrijving:Toneel te Turnhout in de 17de en 18de eeuw (E. Van Autenboer)
Titel: Jaarboek Taxandria 1997 (LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Het oudste Turnhoutse toponiem (I. Coppieters); "In naam van het Franse volk": Twee kapiteins van de opstandelingen, Pieter Corbeels en Albert Meulemans, voor de krijgsraad (J. Boone); Een provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog - Deel 3 (S. Van Clemen); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels); Een ooggetuige van de slag van Turnhout (L. Velleman); Een vondst in de Turnhoutse Begijnhofsite (E. Wauters).
Titel: Jaarboek Taxandria 1998 (LXXX)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels ' uit Turnhout en omstreken. Een Turnhoutse "piskijker" in 1641 voor de rechter (E. Van Autenboer); Postmiddeleeuwse waterputten in de Herentalsstraat te Turnhout (R. Annaert); Een greep uit het dorpsleven te Kasterlee op het einde van de 18de eeuw (E. Van Autenboer); De militaire gebeurtenissen in Turnhout tijdens de Tweede Wereldoorlog (S. Van Clemen); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels); Mesolitische sites nabij 'De Korhaan' te Arendonk (C. Verbeek + G. Aerts); Noten...In de stille Kempen (over enkele markante muzikale 'internationale' figuren) (M. Duyck) e.a.
Titel: Jaarboek Taxandria 1999 (LXXI)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Het monument voor de Turnhoutse gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Zegeplein (S. Van Clemen); Een geval van superstitie te Turnhout (1631) (Van Autenboer); De hostiebakkerij op het begijnhof van Turnhout van 1895 tot 1961 (M. Proost); Jozef Simons op het Klein Seminarie te Hoogstraten (1900-1907) (G. Landuyt); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels);
Titel: Jaarboek Taxandria 2000 (LXXII)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Niet-adellijke heraldiek in de Noorderkempen (M.-L. Robberechts); Oorlogsperikelen in Turnhout. Het verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog (C. STESSENS); Duitse, Britse, Canadese en Poolse militairen, gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Turnhout (S. Van Clemen); Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (G. Sels); Een zilveren snuifdoos in verband met Turnhout (M. Van Craeyvelt); Het archief van de gevangenis van Turnhout ontsloten ( K. Velle)
Titel: Jaarboek Taxandria 2001 (LXXIII)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels' uit Turnhout en omstreken. Het devotieleven in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk (1397-1580) (L. Leysen); Oorlogsperikelen in Turnhout. Het dagelijks leven tijdens de bezetting (C. STESSENS); Spreekwoorden, uitdrukkingen en zegswijzen rond speelkaarten (G. Landuyt); Oud-Turnhout: gegraveerde rolkei (G. Aerts)
Titel: Jaarboek Taxandria 2002 (LXXIV)
Auteur:
Beschrijving:'Heemkundige artikels ' uit Turnhout en omstreken. Texandrië in de 11de en 12de eeuw (M. Van Asseldonk); De viering in Turnhout van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid (Sam Van Clemen); Het devotieleven in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk in 1397-1580 (L. Leysen); Oorlogsperikelen in Turnhout (C. STESSENS); Geschiedenis van de Turnhoutse afdeling van het Davidsfonds (1875-1918) (S. Van Clemen); Turnhout (provincie Antwerpen) merkwaardige steen (Gustaaf Aerts)
Titel: Jaarboek Taxandria 2003 (LXXV)-Dl 1
Auteur:
Beschrijving:Jubileumboek Deel 1. Honderd jaar Taxandria (E. Van Autenboer); Van boegbeeld tot vreemde eend in de Kempische bijt. Louis Stroobant (1862-1950). Medestichter en eerste voorzitter van Taxandria (Francis De Vel): Taxandriamuseum (Francis De Vel)