Titel Auteur Beschrijving
Voor elck wat wils Liederenbundel (teksten): Vlaanderen
Voor elck wat wils Liederenbundel (teksten): Vlaanderen
Dat volk moet herleven Liederen- en gedichtenbundel / Rodenbach(jaar)
Als de winden vrij Liederenbundel: marsliederen jeugd
Een suyverlic boerken voor scoene sieltjens Liederenbundel: Kerstliederen
Verslag Vlaamsche landdag 1887 Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
De Vlierbes / Jrg. XXIX – 2007 Beerse: heemkundige artikels (Oorlogsellende bij de familie Van Gorp; Wezenzorg in de familie Hermans in de jaren twintig; Graan- en volkstellingen van 1709 in Beerse)
Zesde Congres Kathol Vlaamsche Landsbond Vlaamse Beweging (Verslag Congres Vlaamsche Landsbond)
5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest Vlaamse Beweging: Nationaal Zangfeest 1937/Programma
8ste Vlaamsch nationaal zangfeest Vlaamse Beweging: Programma Vlaamsch Nationaal Zangfeest 1941 (augustus)
9de Vlaamsch Nationaal Zangfeest Vlaamse Beweging: Vlaamsch Nationaal Zangfeest / Programma 1942 (augustus)
Mechelse cathechismus Cathechismus
Molse tijdingen 2007 (nr. 15) Mol; heemkundige artikels (Het Molse dialect; Herberg "Het Voske"; De turnbeweging "Recht en Hecht"; Socialistische Turnkring "Wij Willen"; Villa Spanoghe te Mol-Wezel; Testament pastoor Andriessen; De boterfabriek van Borgerhout; De molenaarsfamilie Raeymaekers; Ambachtelijke wandeling door het dorp van toen; De bevrijding van Mol-Maat; De zusters van Millegem; Mollenaars naar Indië in de 18de eeuw; Een Molse zeevaarder; Ezaart; KFC Ezaart Sport.
Kempische schrijvers in 2006 (Campiniana nr. 56) Kempen: Kempische schrijvers
Kempische schrijvers in 2007 (Campiniana nr. 57) Kempen: Kempische schrijvers
Monino Dialoog Molenweekstanden ; (verborgen taal) ;
25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
Jaarboek 2008 Balen: heemkundige artikels (Gerheide, deel 1; Deel III Slag aan de Ijzer; Sint-Andriesparochie te Balen; Het oude Gemeentehuis; Russen in het dorp; Bestuur in vroegere tijden; Hulsen: de kleinhandel kende in 1957 zijn hoogtepunt; Gebeurtenissen in Balen; Balenaar onderscheiden met de medaille van Sint-Helena; Balen in de media 2007)
’t Schreneel (Jaarboek 25) Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Duivensport in Olmen; De pastorij van Olmen; 1831 … Het 'verraad van Olmen'; De stoet voor Juul Wellens; De zaak Coenen en Corneel; Een Olmense voorvader van prinses Claire; Viering Cecilia; Curriculum vitae van een misdienaar; Zoals de ouden zongen.. Pauline Noels; Bouwgeschiedenis van de parochiezaal van Olmen; Olms dialect; Huizen in de Schoolstraat omstreeks 1920; Kerkelijk zilverwerk en gildezilver in Olmen; Korte metten in 1855; Soldaten in de groote oorlog; Haldermans ten voeten uit; Nagedachtenis Franky Mangelschots)
Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX) Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
De nieuwe katechismus Katechismus / geloofsverkondiging
De Vlierbes – Jaarboek 2008 Beerse-Vlimmeren: jaarboek 2008 Heemkring (Slachters en beenhouwers; De Houseweg; Crochetavonden na W.O. II; De glasramen van de Sint-Quirinuskerk; Op stap met de fotograaf; Oude en nieuwe aftelrijmpjes en kinderliedjes)
Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw van Werbeek Retie: kapel van Werbeek / Retiese auteurs
Hommage Koning Boudewijn Koning Boudewijn: historisch-politieke artikels
Boudewijn Koning Boudewijn: 1930-1993
Koning Boudewijn Koning Boudewijn: koninklijke toespraken (1951 - 1986)
Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918 (Deel II) Wereldoorlog II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen / Relaas uit Davidsfondsafdelingen (Rethy p. 11)
Baarle indruk 1906-2006 Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Druk in Baarle 1906-2006 Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Kaartboek van de abdij Tongerlo 1665-1794 Historisch kaartboek (o.a. heerlijkheid Werbeek/ Retie- p. 50)
Vlaamse volkscultuur Vlaanderen: volksleven (wonen, werken, landbouw, eten en drinken, ontspanning, feesten, schuttersgilden, bedevaarten, volksgeneeskunde, bijgeloof, volkskunst)
De Post Belgische Post: geschiedenis
De glans van Prémontré Abdijen / Witheren / Tentoonstellingscatalogus
Catalogus van de tentoonstelling te Postel Postel: catalogus tentoonstelling
Fotoalbum Retie/Kasterlee: familie Huysmans-Verhulst / fotoalbum
Molse tijdingen 16, Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Open monumentendag 2000 (Tijd in al zijn facetten Retie: openmonumentendag 2000 (Kerktoren en klokken; 'De Ploeg'; De watermolen; Franciscanessenklooster Sint-Annadal; Gemeentelijke begraafplaats; Monument der gesneuvelden)
Open monumentendag 1998 Retie: openmonumentendag 1998 (Gemeentehuis, Sint-Martinuskerk) - 6 exemplaren
Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur) Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Jaarboek 2009 (Balen) Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië Veldhoven: soldaten in Nederlands-Indië (Deel 6 van de geschiedenis van Veldhoven)
Campiniana nr. 34 / 1997 Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Campiniana nrs. 31-33/1988, 1989 en 1990 Kempen: Herdenkingen en huldigingen van Kempische schrijvers (o.m. Frans Verachtert; Prof. Dr. August Keersmaekers) - Artikels van August Keersmaekers.
Campiniana nr. 43 / 2001 Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,
Campiniana nr. 44 / 2002 Kempen: herdenking Pol Heyns, volkskundige, letterkundige en journalist.
Campiniana nr. 45 / 2004 Kempen: lexicon Kempische schrijvers (o.m Decorte Bert; Van Gestel Marleen; Sels Leona; Raeymaekers Josepha; Raeymaekers Walter)
Campiniana nr. 46/2004 Kempen: viering 70-jarig bestaan (1934-2004)
Campiniana nr. 58 / 2007 Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2006,
Campinianan nr. 59 / 2008 Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2007 (o.m. Staf Vos)
Titel: Voor elck wat wils
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel (teksten): Vlaanderen
Titel: Voor elck wat wils
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel (teksten): Vlaanderen
Titel: Dat volk moet herleven
Auteur:
Beschrijving:Liederen- en gedichtenbundel / Rodenbach(jaar)
Titel: Als de winden vrij
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel: marsliederen jeugd
Titel: Een suyverlic boerken voor scoene sieltjens
Auteur:
Beschrijving:Liederenbundel: Kerstliederen
Titel: Verslag Vlaamsche landdag 1887
Auteur:
Beschrijving:Conscience: huldeviering / Vlaamse beweging
Titel: De Vlierbes / Jrg. XXIX – 2007
Auteur:
Beschrijving:Beerse: heemkundige artikels (Oorlogsellende bij de familie Van Gorp; Wezenzorg in de familie Hermans in de jaren twintig; Graan- en volkstellingen van 1709 in Beerse)
Titel: Zesde Congres Kathol Vlaamsche Landsbond
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging (Verslag Congres Vlaamsche Landsbond)
Titel: 5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Nationaal Zangfeest 1937/Programma
Titel: 8ste Vlaamsch nationaal zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Programma Vlaamsch Nationaal Zangfeest 1941 (augustus)
Titel: 9de Vlaamsch Nationaal Zangfeest
Auteur:
Beschrijving:Vlaamse Beweging: Vlaamsch Nationaal Zangfeest / Programma 1942 (augustus)
Titel: Mechelse cathechismus
Auteur:
Beschrijving:Cathechismus
Titel: Molse tijdingen 2007 (nr. 15)
Auteur:
Beschrijving:Mol; heemkundige artikels (Het Molse dialect; Herberg "Het Voske"; De turnbeweging "Recht en Hecht"; Socialistische Turnkring "Wij Willen"; Villa Spanoghe te Mol-Wezel; Testament pastoor Andriessen; De boterfabriek van Borgerhout; De molenaarsfamilie Raeymaekers; Ambachtelijke wandeling door het dorp van toen; De bevrijding van Mol-Maat; De zusters van Millegem; Mollenaars naar Indië in de 18de eeuw; Een Molse zeevaarder; Ezaart; KFC Ezaart Sport.
Titel: Kempische schrijvers in 2006 (Campiniana nr. 56)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische schrijvers
Titel: Kempische schrijvers in 2007 (Campiniana nr. 57)
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische schrijvers
Titel: Monino Dialoog
Auteur:
Beschrijving:Molenweekstanden ; (verborgen taal) ;
Titel: 25 jaar / Speuren naar de geschiedenis van Olmen
Auteur:
Beschrijving:Balen / Olmen: geschiedkundig overzicht
Titel: Jaarboek 2008
Auteur:
Beschrijving:Balen: heemkundige artikels (Gerheide, deel 1; Deel III Slag aan de Ijzer; Sint-Andriesparochie te Balen; Het oude Gemeentehuis; Russen in het dorp; Bestuur in vroegere tijden; Hulsen: de kleinhandel kende in 1957 zijn hoogtepunt; Gebeurtenissen in Balen; Balenaar onderscheiden met de medaille van Sint-Helena; Balen in de media 2007)
Titel: ’t Schreneel (Jaarboek 25)
Auteur:
Beschrijving:Balen: Olmen / Heemkundige artikels (Duivensport in Olmen; De pastorij van Olmen; 1831 … Het 'verraad van Olmen'; De stoet voor Juul Wellens; De zaak Coenen en Corneel; Een Olmense voorvader van prinses Claire; Viering Cecilia; Curriculum vitae van een misdienaar; Zoals de ouden zongen.. Pauline Noels; Bouwgeschiedenis van de parochiezaal van Olmen; Olms dialect; Huizen in de Schoolstraat omstreeks 1920; Kerkelijk zilverwerk en gildezilver in Olmen; Korte metten in 1855; Soldaten in de groote oorlog; Haldermans ten voeten uit; Nagedachtenis Franky Mangelschots)
Titel:
Auteur:
Beschrijving:Historici: biografieënverzameling (o.a. Pirenne Henri; Meinecke F.; Huizinga Johan; Geyl Pieter; enz…)
Titel: Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
Titel: De nieuwe katechismus
Auteur:
Beschrijving:Katechismus / geloofsverkondiging
Titel: De Vlierbes – Jaarboek 2008
Auteur:
Beschrijving:Beerse-Vlimmeren: jaarboek 2008 Heemkring (Slachters en beenhouwers; De Houseweg; Crochetavonden na W.O. II; De glasramen van de Sint-Quirinuskerk; Op stap met de fotograaf; Oude en nieuwe aftelrijmpjes en kinderliedjes)
Titel: Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw van Werbeek
Auteur:
Beschrijving:Retie: kapel van Werbeek / Retiese auteurs
Titel: Hommage Koning Boudewijn
Auteur:
Beschrijving:Koning Boudewijn: historisch-politieke artikels
Titel: Boudewijn
Auteur:
Beschrijving:Koning Boudewijn: 1930-1993
Titel: Koning Boudewijn
Auteur:
Beschrijving:Koning Boudewijn: koninklijke toespraken (1951 - 1986)
Titel: Oorlogsboek van het Davidsfonds 1914-1918 (Deel II)
Auteur:
Beschrijving:Wereldoorlog II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen / Relaas uit Davidsfondsafdelingen (Rethy p. 11)
Titel: Baarle indruk 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: fotoboek en geschiedenis 1906-2006 (Landschap, landbouw, bedrijvigheid,..)
Titel: Druk in Baarle 1906-2006
Auteur:
Beschrijving:Baarle-Nassau: geschiedenis drukkerij de Jong
Titel: Kaartboek van de abdij Tongerlo 1665-1794
Auteur:
Beschrijving:Historisch kaartboek (o.a. heerlijkheid Werbeek/ Retie- p. 50)
Titel: Vlaamse volkscultuur
Auteur:
Beschrijving:Vlaanderen: volksleven (wonen, werken, landbouw, eten en drinken, ontspanning, feesten, schuttersgilden, bedevaarten, volksgeneeskunde, bijgeloof, volkskunst)
Titel: De Post
Auteur:
Beschrijving:Belgische Post: geschiedenis
Titel: De glans van Prémontré
Auteur:
Beschrijving:Abdijen / Witheren / Tentoonstellingscatalogus
Titel: Catalogus van de tentoonstelling te Postel
Auteur:
Beschrijving:Postel: catalogus tentoonstelling
Titel: Fotoalbum
Auteur:
Beschrijving:Retie/Kasterlee: familie Huysmans-Verhulst / fotoalbum
Titel: Molse tijdingen 16,
Auteur:
Beschrijving:Mol: heemkundige en geschiedkundige artikels (Het Molse dialect / John Wijnen; De turnbeweging in Mol / Flor Caeyers; De Blauwvoet/Jan Bollen; De eerste fotografen in Mol/Luc De Boulle; Ambachtelijke dorpswandeling/Jos Berghmans; Molse soldaat van Napoleon/Romain Ooms; Studiebeurzen in Mol/Jan Vanhees; Het verhaal van Huypens in Ezaart/Frans Peeters; Pilotenverhalen/Laura Bukenberghs; Harmonie 'De Klauwaerts' te Millegem/Louis Mertens; Het Zoelicht in den beginne/Louis Swinnen; De eerste straatnamen in Mol/Paul Vos; Eens in Achterbos/Carlo Beckers)
Titel: Open monumentendag 2000 (Tijd in al zijn facetten
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 2000 (Kerktoren en klokken; 'De Ploeg'; De watermolen; Franciscanessenklooster Sint-Annadal; Gemeentelijke begraafplaats; Monument der gesneuvelden)
Titel: Open monumentendag 1998
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1998 (Gemeentehuis, Sint-Martinuskerk) - 6 exemplaren
Titel: Openmonumentendag 1996 (Zorg en zin voor kleur)
Auteur:
Beschrijving:Retie: openmonumentendag 1996 (Pastorie; Huis De Koninck - Van Herck)
Titel: Jaarboek 2009 (Balen)
Auteur:
Beschrijving:Balen: geschiedkundige en heemkundige artikels (Gerheide; Ontstaan van accordeon; Beschermde kapellen; Waterlopen in Balen; Het dynamiettransport Van Balen-Wezel in 1943; Mijnwerkers van Hulsen; Balen in de media 2008)
Titel: Veldhovense jongens in Nederlands-Indië
Auteur:
Beschrijving:Veldhoven: soldaten in Nederlands-Indië (Deel 6 van de geschiedenis van Veldhoven)
Titel: Campiniana nr. 34 / 1997
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Emiel Van Hemeldonck: huldiging (artikels o.m. van August Keersmaekers)
Titel: Campiniana nrs. 31-33/1988, 1989 en 1990
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenkingen en huldigingen van Kempische schrijvers (o.m. Frans Verachtert; Prof. Dr. August Keersmaekers) - Artikels van August Keersmaekers.
Titel: Campiniana nr. 43 / 2001
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Kempische literatuur in het derde millennium,
Titel: Campiniana nr. 44 / 2002
Auteur:
Beschrijving:Kempen: herdenking Pol Heyns, volkskundige, letterkundige en journalist.
Titel: Campiniana nr. 45 / 2004
Auteur:
Beschrijving:Kempen: lexicon Kempische schrijvers (o.m Decorte Bert; Van Gestel Marleen; Sels Leona; Raeymaekers Josepha; Raeymaekers Walter)
Titel: Campiniana nr. 46/2004
Auteur:
Beschrijving:Kempen: viering 70-jarig bestaan (1934-2004)
Titel: Campiniana nr. 58 / 2007
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2006,
Titel: Campinianan nr. 59 / 2008
Auteur:
Beschrijving:Kempen: Herdenking Kempische schrijvers 2007 (o.m. Staf Vos)