Bevrijding Retie II

Fragmenten uit het Dagboek II van Edward Sneyers

Zondag, 17 september 1944

‘Kort voor de noen komt er activiteit in de lucht. Bommenwerpers vliegen N.O.waarts. Rond 3 uur hangt de lucht vol bombardementsvliegtuigen en jagers, die uit het zuiden komen aanzetten, noordwaarts vliegen, terugkeren in de richting van Postel. Te half vijf komen wij terug uit den kelder. Het heet: Nijmegen en Den Bosch gebombardeerd. Namiddag: een tiental valschermspringers landden te Postel.’

Maandag, 18 september 1944

‘De valschermspringers die gisteren in de streek ban Brand-Postel neerkwamen, sprongen uit een brandend vliegtuig dat te Cortijnen neerstortte. Honderden valschermspringers uit zweefvliegtuigen kwamen gisteren neer in de Peel, Helmond en omstreken. (Zoo vertelt men hier)…?’

Dinsdag, 19 september 1944

‘Rond vier uur in de namiddag breekt alle Flak rond ons dorp in razend gekraak los. In den stralenden herfsthemel trekken, van zuid naar noord, eskadrons avions, ieder met een zweefvliegtuig aan. Net als verleden Zondag namiddag. In Obroek stort een zweefvliegtuig neer. De inzittenden gevangen, de inhoud bemachtigd. Bij dit alles vielen twee doden.’

Woensdag, 20 september 1944

‘Het heet: De Engelschen losten gisteren drie divisies uit 1.800 vliegtuigen, met het gevolg dat de Duitsche troepen tussen de Kempische vaart en het noorden ingesloten zitten. In den voormiddag was het kalm: geen avions, geen kanonvuur. ’s Middags klaart de lucht op en komt er meer bedrijvigheid. Er varen weer vliegtuigen met zweeftoestellen aan door het ruim in N. Oostelijke richting.’

Donderdag, 21 september 1944

‘De Retiesche verplegers blijven de gekwetsten met alle toewijding verzorgen in de verpleegplaats onder het gemeentehuis. In de omliggende gemeenten had Retie alleen een knap georganiseerde hulppost. De inwoners brengen van alle goede dingen aan voor de verwonden.’

Zaterdag, 23 september 1944

‘Engelsche voorposten staan te Brasel voor de opgeblazen brug. Een brief door Remi Raeymaekers, vanwege de Engelschen naar burgemeester Praet gebracht. Er wordt volk gevraagd om de brug te maken. Praet en Schepens naar Brasel. Rond vijf uur een patrouille (6-7 man) Engelschen op het dorp, op de Markt. Volk stroomt bij.’