Schenkingen in 2016

Jeannine Meeus, Groenedijk 74, 2470 Retie: foto's (8) van kapellenfïetstocht in 2003 en meiboomplanting op de Markt in 2005.


Koen Mertens, Duinkerken 14, 2470 Retie: uitgebreide reeks bidprentjes van overleden Schoonbroekenaren (periode 1996-2010).


Jeanne Smets (kinderen)k, Kloosterstraat 5 bus 5, 2470 Retie: reeks 'Retiese' prentkaarten (11); bidprentjes koningin Astrid (2); stamboom Belgisch vorstenhuis; Jos. Witlox, Leopold I, Antwerpen. 1930; prentenboek chocolade Jacques De Koninklijke Familie.


Mara Vanluffelen, Passtraat 11, 2470 Retie: prentkaart met vermelding 'Goede Dag uit Rethy'.


Leo Wens, Kortijnen 4, 2470 Retie: twee DVD's met 1292 zwart-witfoto's en 293 kleurenfoto's (samenstelling: Leo Wens, scan en gegevensverwerking: Marc Hens), digitale foto's op USB-stick.


Lieve en Mareille Carpentier, (nalatenschap Bertine Slegers, Hoekstraat, 2470 Retie-Schoon-broek: Edward Sneyers, Bijdrage tot de Geschiedenis van Retie, 1972; Oudercomité Vrije Lagere Meisjes- en Kleuterschool, Retie, Retie, Waar is den fr)'d?,1982; Parochie St.-Jozef Arendonk, 'De Vraai', Parochie St.-Jozef-Voorheide vroeger en nu (1916-1986), 1986; Heemkundige Kring Als Ice Can, Arendonk zoals het vroeger was, deel I, Arendonkse gezichten, 1985; Vereeniging van Kempi-sche schrijvers, Hulde-Album E.H. De Voght-E.P. Fleerackers 1877-1937, 1937; DJ. Mercier, Mechelsche Catechismus met Uitleg, 1917; Mare Van Hulle, Oude Vlaamse ambachten en straat-beroepen (1890-1910), 1998; Milac, Daarom... Handboek van de soldaat, 1952; H. De Genst, Jul. Ficher en W. Gyssels, Volks- en rondedansen, z.d.; zeer uitgebreide reeks bidprentjes, uitgebreide reeks Davidsfonds-boeken, reeks liederen van vroegere volkszangers, wijwatervaatje en set gewichten.


Lieve Dams, Prinsenlaan 22, 2470 Retie: kledij gildezuster.


Kamer Heemkunde, Molenstraat 2, 2400 Mol: affiche Mastentop Galabal in Retiese Feesthallen (zonder jaartal) (4 ex.), affiche Grote Herdenkingsprijs J.-P. Monseré, 1983.


Kinderen Maria De Witte-Stevens, Sint-Martinusstraat 40, 2470 Retie: weegschaal, koperen petroleumlamp, enkele koperen kannen en tinnen schalen.


Paul en Maria Lens-Staes, Hofstedestraat 15, 2470 Retie: twee foto's van een bevrijdingsstoet (WO II) in de Kloosterstraat.


Roger Goris, Geel: twee foto's van hemzelf en zijn vriendjes ter gelegenheid van de inhaling van burgemeester Frans Schepens in 1953, twee foto's van Chirovriendjes en één foto van hemzelf en vrienden (ook uitbater Louis Geudens) in café Den Dorser.


Rik Peeters, Driesstraat 14, 2470 Retie: 4 foto's.


Julia Slegers, Sint-Jobstraat 10, 2470 Retie-Schoonbroek: B. Van Hollebeke, Nieuwe leeslessen met prentjes, Namen, 1896; uitgebreide reeks bidprentjes.


Josephine Vaneynde, Akkerstraat 24, 2470 Retie: Mechelsche catechismus uit 1916.


Kinderen Maria De Witte-Stevens, Sint-Martinusstraat 40, 2470 Retie: catechismus 1962; gebedenboekje le Bouclier du Chrétien, Turnhout, Brepols.


Gust Gevers, Goorstraat 34, 2470 Retie: oude kinderversjes (kopies).


Koen Mertens, Duinkerken 14, 2470 Retie: foto's van de familie Smets ter gelegenheid van de eremis van priester Jozef Smets, het onderwijzerskorps vóór 1925 en het korps in het schooljaar 1953-1954, portret Casimir Mertens, C. Mertens met zijn klas (2 st), Alfons Anthoni met zijn klas (1914), voetballer Ivo Luyten (2 st); notarisakten (5 st), stamboom familie A. Smets-Keersmaekers, burgerlijk mobilisatieboekje en militair zakboekje van C. Mertens,


Marleen Raeymaekers-Blockx, Lage Weg 37 C, 2470 Retie: documenten Koninklijk Domein der Kempen.


Yvonne Smets, Kasteelstraat 42, 2470 Retie: foto's (kopies) van Louis Smets 'Wieter', Martin en Nand Smets, Frans Damen en Carolina Slegers (Brand), het gezin Nand Smets-Damen en van Nand Smets.


Peter Sneyers, Nieuwstraat 13, 2470 Retie: reeks prentkaarten, reeks foto's van de begrafenisplechtigheid van Edward Sneyers (1957), bidprentje van Lodewijk De Koninck, foto van pastoor Jozef De Voght naar een tekening van Gerard Baksteen (1937), verslagen van bestuursvergaderingen en boekhouding van de VVV (periode 1978-1987).


Karel Stappaerts, Paternosterstraat 123, 3110 Rotselaar: documenten studentenbond 'Willen is Kunnen'.


Josephine Vaneynde, Akkerstraat 24, 2470 Retie: wierookvaatje met smeedijzeren houder, paar miniklompjes, koperen houder voor kempstekken.


Eddy en Amelie Van Gestel-Vandenbosch, Smeelstraat 1, 2470 Retie: Ministerie van Landsverdediging, Guldenboek van de Belgische Weerstand, Brussel, z.d.


Paula Verwaest-Van Gestel, Duinkerken 5A, 2470 Retie: archief Kind en Gezin (Kinderheil).


Hartelijk dank aan al deze schenkers.