Ons nieuwste boek: 'Ik druk u van verre de hand'


Om en bij de 200 Retienaren waren soldaat in de Eerste Wereldoorlog, ieder Reties gezin wachtte tussen augustus 1914 en november 1918 angstig op minstens ëën verwante, buur of vriend. Drieëntwintig soldaten keerden nooit naar huis terug.(Lees hier meer)

Een eeuw later zijn de sporen van hun aanwezigheid in de 'Grooten Oorlog' vervaagd. Slechts een oude foto of een ereteken herinnert kleinkinderen en achterkleinkinderen aan een familielid, dienstplichtige of vrijwilliger, die ontbering en eenzaamheid kende aan de IJzer, in

   
krijgsgevangenschap of in een interneringskamp.

Dit boek vertelt, aan de hand van unieke documenten, over het wedervaren van twee 'teruggekeerden': Jan Gevers, soldaat in het 11de en 10de Linieregiment, en Karel Oostvogels, brancardier.
Het laat ook zien wat er gedurende de vier oorlogsjaren in het dorp gebeurde.
Bovendien bevat het een weelde aan achtergrondinformatie die het hoe en waarom van de beschreven situaties helpt begrijpen.

  


Retiese Heemkundige Kring 'Zeven Neten' vzw   -   Redactieteam: Willy Thijs, Walter Raeymaekers, Koen Mertens, Roger Van den Put (†), Louis Mertens (†), Guy Aarts