Help mee !Het bestuur van Zeven Neten wil hiermee een oproep doen
aan alle ge´nteresseerden om ons erfgoed mee te helpen bewaren.

Wij menen dat het zeker in onze "wegwerpcultuur" meer dan ooit belangrijk is dat we zorg dragen voor alles wat onze voorouders ons op elk gebied hebben nagelaten.Denk nu niet te vlug 'daar kan ik niet toe bijdragen', helpen kan ook met de meest eenvoudige dingen.

  • Kent u verhalen over het vroegere dorpsleven, gewoontes of markante gebeurtenissen, dan willen wij dat graag van u horen.
  • Kent u interessante dialectwoorden of hun betekenis, dan kan u dit laten weten.
  • Wij kijken ook uit naar oude foto's van dorpsgenoten, gebouwen, straten, landelijke omgeving enz.
  • Prentkaarten, aardrijkskundige kaarten, school- en andere boeken, affiches, bidprentjes, menu's, nieuwjaarsbrieven, kranten, tijdschriften kunnen een interessante bron zijn bij opzoekingen.
  • Ook oude voorwerpen, tekeningen, etsen, aquarellen, schilderijen, kas- en verslagboeken, stambomen, familiegeschiedenissen, documenten allerhande zijn welkom.
U helpt uzelf en ons natuurlijk ook door lid te worden van 'Zeven Neten' , op  deze  pagina kan u daar meer over lezen.

De Heemkundige Kring Zeven Neten Retie is u zeer dankbaar voor uw medewerking.


Uw hulpvaardigheid krijgt zeker een vermelding in ons ledenblad en op deze pagina.